Vilniaus apygardos administracinis teismas veikia kaip banditų gauja

miliuviene

miliuviene

Aurimas Drižius
Kreipiausi į prokuratūra dėl masinio dokumentų klastojimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme:
Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėjant administracinę bylą Nr. I2-3911-535/2022 net kelios šio teismo teisėjos klastojo savo nutartis, įrašydamos į jas žinomai melagingus duomenis.
1. Kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, kuriame nurodžiau, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) jau beveik du mėnesius neteisėtai blokuoja mano administruojamą portalą www.laisvaslaikrastis.lt. Tai yra iš trečių asmenų sužinojęs, kad dėl ŽEIT rašto yra blokuojama prieiga prie portalo, kreipiausi į teismą. Tada ŽEIT parašė, kad dar kovo 18 d. išsiuntinėjo raštą, kad būtų blokuota prieiga prie mūsų portalo. ŽEIT „specialistė” Aliona nustatė, kad du straipsniai, kuriuos portalas paviešino, ir kurie paimti iš Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org, yra neva „dezinformacija”. Žinoma, kad tai absurdas, nes jokios dezinformacijos ten nėra.

alionos

 

Kaip dvi valdiškos idiotės Ramanauskaitė ir Gaidarovič uždarė www.laisvaslaikrastis.lt

2. ŽEIT rėmėsi SEimo priimtu nutarimu dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Nors minėtas Seimo nutarimas numato, kad Žurnalistų etikos inspekcijos tarnyba gali laikinai apriboti prieigą prie visuomenės informavimo priemonės ne ilgiau 72 valandoms, tačiau ta blokada tęsiasi nuo kovo 18 d. iki šiandien, birželio 8 d, tai yra daugiau nei 40 dienų. ŽEIT nustatė, kad du straipsniai, kurie yra paimti iš britų portalo off-quardian.org, yra dezinformacija. Žinoma, kad tai ŽEIT „eksperčių” haliucinacijos, nes jokios dezinformacijos ten nėra, tuo labiau ŽEIT neįgaliota vertinti Didžiosios Britanijos spaudos ir ją skirstyti į gerą ir blogą. Tačiau portalas laisvaslaikrastis.lt yra užblokuotas jau nuo kovo 18 d., tai yra daugiau nei 40 dienų, Kasdien mums daroma žala, kurią teks dengti mokesčių mokėtojams.
3. Vilniaus apygardos administracinis teismas, užuot vykdęs teisingumą nagrinėdamas šią bylą, vykdo sunkius nusikaltimus. Kai paprašiau teismo laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įpareigojimo ŽEIT atblokuoti neteisėtai užblokuotą portalą, tai teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį ir savo gegužės 23 d. nutarime man nurodė, kad : „Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą., kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjos internetinio tinklapio nėra ribojama“.
4. Skunde teismui nurodžiau, kad tai akivaizdus ir įžūlus teisėjos Gaidytės-Lavrinovič pačios išgalvotas melas, nes bandant prisijungti prie www.laisvaslaikrastis.lt per bet kokį mobilaus ryšio operatorių, portalas bus nepasiekiamas, prieiga iki šiol blokuojama, nes ŽEIT atsisakė išsiųsti visiems operatoriams raštą, kuriuo ji panaikintų arba atšauktų savo nutarimą apriboti prieigą. O visos telekomunikacijos bendrovės atsisakė panaikinti tą blokavimą, nes neturi ŽEIT rašto.
Skunde nurodžiau, kad atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus piktybiškai neinformuoja visų telekomunikacijų įmonių, kad jų blokavimas ne tik neteisėtas, tačiau galėjo būti taikomas tik tris dienas. Nurodžiau Gaidytei-Lavrinovič, kad jos buvo prašoma panaikinti šį bloką, nes jis kasdien mums daro didelę žalą. Vietoj to Gaidytė – Lavrinovič sugalvojo melą, kad tas blokavimas jau panaikintas. Kodėl jūs taip bjauriai meluojate ir kas jums taip liepė?
5. Kai paprašiau nusišalinti teisėją Lavrinovič nuo šios bylos, nes ji jau suklastojo dokumentus šioje byloje, jos kolegė Einikienė man nurodė, kad dokumentų klastojimas bylose yra visiškai normalus ir teisėtas dalykas – „teisėja tiesiog nagrinėjo bylą”.

www.laisvaslaikrastis.lt blokuojamas jau 43 dienas, teismams nuolat klastojant nutartis

6. Tada kreipiausi ir dėl teisėjos Einikienės nušalinimo, nes nagrinėdama klausimą dėl Gaidytės-Lavrinovič nušalinimo, Einikienė pasiskelbė, kad ji „laikinai atliekanti vidinio teismo administravimo funkcijas”, tačiau įstatymas nenumato, kad tokias funkcijas atliekantis tarnautojai galėtų spręsti teisėjų nušalinimo klausimus. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad, kai šio įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas.
7. Be to, teisėja Einikienė nuodė, kad klastoti nutartis – jokia problema : „Pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas”. Kitaip sakant, dokumento suklastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis, įvardijamas kaip „procesinių sprendimų priėmimas”.
3911 Page 1
3911 Page 1
3911 Page 2
3911 Page 2
8. Skunde dėl Lavrinovič ir Einikienės nušalinimo nurodžiau, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme veikia organizuota nusikalstama grupuotė – teisėjos klastoja savo nutartis ir viena kitą pridenginėja, nes apsimeta, kad vykdo kažkokias administravimo funkcijas.
Ir tai vyksta teisme, kuris vykdo „teisingumą”? Atkreipiu dėmesį, kad portalas iki šiol blokuojamas, ir mūsų įmonei kasdien daroma žala dėl tokių ŽEIT ir teismo klastočių.
Prašiau priimti tinkamą teisinį dokumentą dėl teisėjų Lavrinovič ir Einikienės nušalinimo nuo mano skundų nagrinėjimo, nes dėl jų veiklos – dokumentų klastojimo jau kreipiausi į prokuratūrą. Tačiau teisėja Lavrinovič neaiškiu būdu „nustatė“, kad portalas jau nebėra blokuojamas, todėl teismo nurodymo panaikinti „bloką“ nebereikia. Rendamas išdėstytu, reikalauju teismą nedelsiant įpareigoti atsakovą ŽEIT pranešti visoms telekomunikacijų bendrovėms, kad jų liepimas taikyti apribojimą yra neteisėtas ir turi būti nedelsiant atšauktas.
9. Pareiškus minėtoms teisėjoms nušalinimą, šio teismo laikinoji pirmininkė Miliuvienė (nuotr. viršuje) nurodė, kad jokių klastočių jos nepadarė, taip pat Miliuvienė taip pat suklastojo savo nutartį. tai yra priimdama nutartį dėl teisėjų nušalinimo administracinėje byloje Nr. 12-3911-535/2022 teisėja Miliuvienė nurodė : „Teisėjui pareikštas nusalinimas laikomas pagristų tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybes, kurios leidžia pagristai abejoti bylą nagrinėti paskirto teisėjo nešališkumu. Pareiškėja tokių duomenų del teisėjos Jūrates Gaidytes-Lavrinovic nepateikė”.
10. Kitaip sakant teismo pirmininkė Miliuvienė nurodė, kad teisėjos Lavrinovič klastotė, kai į nutartį įrašė savo išgalvotus duomenis, kad apribojimas prie portalo jau panaikintas, nėra faktinė aplinkybė, kuri leistų suabejoti teisėjos objektyvumo.
11. Teismui pateiktas faktas, kad teisėja Lavrinovič suklastojo nutartį, Miliuvienės yra įvertintas kaip mano išgalvotas.
12. Šioje istorijoje akivaizdu, kad visos trys teisėjos veikė organizuotoje grupėje, dengdamos viena kitos nusikaltimus, todėl prašau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikaltimo – dokumento suklastojimo, piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo, veikimo organizuotoje grupėje.
Aurimas Drižius
Facebook komentarai
});}(jQuery));