Teismas kol kas atsisakė tirti Žurnalistų etikos inspektorės Ramanauskaitės ir jos „ekspertės” Alionos nusikaltimus

duros

duros

Panevėžio apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą
Pareiškėjas Aurimas Drižius,
Goštauto 8-269, Vilnius llredakcija@gmail.com
2022-06-09
Skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą (2022-06-07 Nr. IBPS-V-1364541-22-506)

Posėdžio nutartis

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas savo 06-02 nutartimi atsisakė patenkinti mano prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą.
Tokia nutartis yra neteisėta ir naikintina dėl tokių priežasčių:
1. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Toliau – ŽEIT) 2022 m. kovo 10 d. nurodė mobilaus tinklo operatoriams uždaryti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau nieko mums apie šį sprendimą nepranešė, kaip pats prisipažino, informaciją apie tai mums išsiuntė tik balandžio 20 d., kai gavo Vilniaus apygardos administracinio teismo raginimą pateikti atsiliepimą į mūsų ieškinį.
2. 2022-05-18 teisme buvo gautas atsakovo ŽEIT atsiliepimas į mano pareikštą skundą. Iš šio atsiliepimo paaiškėjo, kad ŽEIT veiksmai buvo neteisėti ir nusikalstami nuo pat pirmos dienos, kai ji nurodė uždaryti visuomenės informavimo priemonę laisvaslaikrastis.lt
T.t. ŽEIT atsiliepime nurodo, kad uždarydamas visuomenės informavimo priemonę laisvaslaikrastis.lt, ji rėmėsi 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu nutarimu Nr. XIV-932 ,,Dél nepaprastosios padėties įvedimo” (toliau -Nutarimas). Šio nutarimo 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas nurodé: ,,< … > ribojamas Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir (ar) 3 punkte nurodytos informacijos, susijusios su aplinkybėmis dėl kurių įvesta nepaprastoji padėtis, skleidimas; šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagai Žurnalistų etikos inspektoriaus ar Lietuvos policijos prašymą mutandis mutandis taikant Visuomenės informavimo įstatymo 52 straipsni. Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo. Iki teismo sprendimo priėmimo, bet ne ilgiau kaip 72 valandoms policija ar žurnalistų etikos inspektorius gali duoti privalomus nurodymus elektronines informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti visuomenės informavimo priemones, sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą ar platinimą, ilgiau kaip 72 valandoms — sie nurodymai duodami teismo sprendime”.
3. Seimo nutarime aiškiai nurodyta, kad ŽEIT iki teismo sprendimo priėmimo gali duoti interneto paslaugų teikėjams nurodymą blokuoti žiniasklaidos priemones, tačiau ne ilgiau kaip 72 valandomis.
Tačiau šioje situacijoje atsakovas davė tokį nurodymą blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt neterminuotai, dėl to portalas buvo blokuojamas ne 72 valandas, tačiau daugiau nei du mėnesius ir yra blokuojamas iki šiol.
Negana to, nors Seimo nutarime aiškiai pasakyta, kad „šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus kreipimąsi”, tačiau ŽEIT, uždariusi visuomenės informavimo priemonę, į teismą dėl jos blokavimo nesikreipė.
4. Tokio ŽEIT kreipimosi į teismą nėra, arba bent jau man apie jį nieko nėra žinoma. Matyt, kad ŽEIT pats nusprendė nesikreipti į teismą, ir neprašyti teismo pratęsti portalo www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą, nes pats suprato savo prašymo absurdiškumą ir neteisėtumą.
5. Nepaisant to, kad ŽEIT nesikreipė į teismą per 72 valandas, kaip numatyta Seimo nutarime, tačiau savavališkai užblokavo žiniasklaidos priemonę ilgiau nei 2 mėnesiams, ir toliau įrodinėja, kad veikė teisėtai.
6. Tai yra ŽEIT atsiliepime nurodyta, kad „Remdamasis šia nuostata ir atlikto stebésenos rezultato pagrindu 2022 m. kovo 10 d. stebésenos aktu Nr. ST-3, zurnalistų etikos inspektorius, siekdamas stabdyti pavojingo
dezinformacinio turinio sklaida visuomenei, 2022 m. kovo 18 d. rastu Nr. S-288 ,,Dél neskelbtinos informacijos” (toliau – Rastas) operatyviai davė privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti tam tikras visuomenés informavimo
priemones, tarp kurių ir UAB ,,Grésmés nacionaliniam saugumui” valdomas interneto portalas www.laisvaslaikrastis.lt. Pažymėtina, kad privalomas zurnalistų etikos inspektoriaus nurodymas, nesankcionuotas teismo, kaip nurodo pirmiau minéto teisés akto nuostatos, privalomas vykdyti 72 val. Praėjus nurodytam laikui ir negavus teismo sankcijos interneto
prieigos paslaugų teikėjams žurnalistų etikos inspektoriaus reikalavimas nustoja galioti. Todėl nesutiktina su Pareiškėjo argumentu, kad be teismo sprendimo buvo ,,uždaryta visuomenės informavimo priemoné”. Svarbu pabrėžti, kad Rastas buvo elektroniniu paštu nusiųstas pareiškėjui 2022 m. balandžio 20 d., kartu Pareiškėjas informuotas, jog pateikiama tik ta
informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su jo valdomu tinklalapiu. Kiti portalai, minimi Raste, užtušuoti”.

7. Šiuo atsiliepimu ŽEIT patvirtina, kad ji veikė neteisėtai ir nusikalstamai – kovo 10 d. nurodė operatoriams uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, nieko mums apie šį sprendimą nepranešė, kaip pats prisipažino, informaciją apie tai mums išsiuntė tik balandžio 20 d., kai gavo teismo pranešimą.

Atsiliepime ŽEIT nurodo, kad patys operatoriai atsakingi už tai, kad blokavo prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt, nors pati ŽEIT jiems buvo nurodžiusi tai padaryti.

8. Todėl www.laisvaslaikrastis.lt iki šiol uždarytas ir nepasiekiamas dėl neteisėtos ŽEIT veiklos. Būtent tokia veikla ir sukėlė mums sunkias pasekmes – daugiau nei 100 tūkst. portalo skaitytojų jau du mėnesius negali skaityti portalo, mes patyrėme didelę žalą dėl ŽEIT nusikalstamų veiksmų.

9. Dar juokingiau atrodo tas pagrindas, kuriuo remiantis ŽEIT nurodė uždaryti portalą – tai ŽEIT „ekspertizė”, kad neva laisvaslaikrastis.lt platino dezinformaciją apie karą Ukrainoje. Tai pigus melas ir nesąmonė, parodanti ‘ekspertės” kažkokios Alionos Gaidamovič kvalifikaciją.

„Ekspertė” įvertino kaip deziformaciją įtakingo Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org publikacijas. Jas abi laisvaslaikrastis.lt išvertė į lietuvių kalbą ir paskelbė.

„Ekspertė” Aliona nurodė, kad „dezinformacija” yra šios publikacijos:

1. Publikacijos: ,,Global research: septynios melagingų naujienų istorijos iš Ukrainos” https://1aisvaslaikrastis.lt/global­ research/, autorius Kit Knightly, saltinis publikacija ,,7 FAKE NEWS stories coming out of Ukraine”,
2. ,,Realybès patikrinimas: ,,Neskraidymo zona” virs Ukrainos reiskia KARą.”
https://laisvaslaikrasti s.lt/realybes-patikrinimas-n eskraidymo­ zona-virs-ukrainos-reiskia-kara/

„Ekspertė” dezinformacija pavadino tai, kas jau yra akivaizdu ir dėl ko visi sutinka – abi karo pusės nuolat meluoja ir skleidžia dezinformaciją

Kad teismas pats nuspręstų ir įvertintų „ekspertės” kvalifikaciją, pateikiu vieno iš straipsnių vertimą į lietuvių kalbą (kito straipsnio vertimas yra pateikiamas priede) :

Realybės patikrinimas: „Neskraidymo zona“ virš Ukrainos reiškia KARą

Vakarų žinovai ir žurnalistai dėl Ukrainos yra susijaudinę. Jie mano, kad tai labai įdomu, ir nori pasirodyti griežti ir ryžtingi. Jų vidiniuose monologuose tikriausiai dažnai skamba žodis „čerčilio stiliaus“.
Natūralu, kad tai reiškia, jog daugelis iš jų kalba tikrai kvailus dalykus.
Tarp jų – plačiai paplitę raginimai įvesti NATO nustatytą „neskraidymo zoną“ virš Ukrainos oro erdvės. Apie šį pasiūlymą rašoma visoje žiniasklaidoje, net iš Jungtinės Karalystės leiboristų partijos lyderio sero Keiro Starmerio (Keir Starmer) kiauliškos burnos:
Pasižvalgę po „Twitter“ hashtagą #NoFlyZone, pamatysite šimtus ir šimtus žmonių, iš kurių daugelis tikriausiai yra NATO atstovų paskyros, ir visi jie ragina įvesti neskraidymo zoną.
Tai taip pat parodys, kad didžiulis skaičius šių žmonių neturi jokio supratimo, kas iš tikrųjų yra „neskraidymo zona“ ir kaip ji veikia.
Prieš kelerius metus su ta pačia problema susidūrėme Sirijoje. Po to, kai Bašaro al Asado kvietimu į karą įsitraukė rusai, Vakarų žurnalistai pasidarė džingoistai ir ėmė raginti kurti neskraidymo zonas. Tuomet taip pat turėjome aiškinti, kaip jos veikia.
Kaip neseniai mūsų redaktoriai apibendrino „Twitter“…
Neskraidymo zona nėra stebuklingas jaukios apsaugos kupolas, kuri nustatoma vienu pirštų spragtelėjimu ir įgyvendinama be jokio šūvio.
Neskraidymo zona – tai karo paskelbimas. Ji NEGALIMA gelbėti gyvybių. Tai melas, kuriuo siekiama apgauti kvailus žmones, kad jie ragintų eskaluoti padėtį.
Įvedus neskraidymo zoną, NATO privalės numušti visus į oro erdvę įskridusius Rusijos orlaivius.
Dėl to rusai neišvengiamai imsis atsakomųjų veiksmų ir numuš NATO orlaivius bei atakuos NATO priešlėktuvines baterijas. Tūkstančiai žmonių iš karto žus.
O kadangi Rusija jau yra paskelbusi aukščiausią parengtį dėl savo branduolinių ginklų, bet koks neskraidymo zonos įvedimas Ukrainoje turi labai didelę tikimybę, kad tuojau pat prasidės branduolinis karas.
Ir ne, tai NEBŪTŲ apsikeitimas taktinėmis branduolinėmis galvutėmis mūšio lauke. Tai būtų strateginės ICBM.
Tūkstančiai kilotonų branduolinių ginklų, nukreiptų į visus didžiuosius Šiaurės pusrutulio miestus nuo San Diego iki Maskvos.
Karas staiga virstų grybų debesiu JŪSŲ kieme.
Štai kodėl net Pentagonas nesvarsto apie neskraidymo zoną Ukrainoje. Tai pasaulinė savižudybė.
Neskraidymo zonos negelbsti gyvybių, jos tam neskirtos. Jos skirtos eskaluoti.
Visiems žmonėms, kurie mielai dalijasi #NoFlyZoneinUkraineNow hashtag’u: jei tikrai norite išgelbėti gyvybes, sužinokite, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Nustokite būti manipuliuojama karo marionete, skleidžiančia hashtagus, kurių nesuprantate.

Reality Check: A “no-fly zone” over Ukraine means WAR

Šitą publikaciją, kurios esmė – „neskraidymo zona” virš Ukrainos reiškia branduolinį pasaulinį karą „ekspertė” Aliona apibūdina taip : „Publikacijų tonas, déstomi faktai ir aprašomos aplinkybés skirtos tam, kad diskredituoti įvykius Ukrainoje, nurodant, kad jie yra arba netikri, arba išgalvoti, arba jų pavaizdavimui yra panaudoti vaizdo irašai iš kitų konfliktų zonų ar kitų, nei vykstantis karinis konfliktas, metu darytos nuotraukos. Pats karas yra įvardijamas ,,Rusijos kariné operacija”. Taigi panaudojant kelis dezinformacijos sklaidos metodus: nepritarimo provokavimas – naudojama tam, kad įtikinti tikslinę auditoriją pasipriešinti (nepritarti) tam tikrai idéjai, parodant, jog jos šalininkai iš anksto yra itin nemalonūs asmenys (tokiu būdu pasiekiama, kad auditorija nesigilintų į pačią idėją bei démesi nukreiptų į jos šalininkus), taip pat kaltojo suradimas ir įvardijimas – asmens ar organizacijos, atsakingos už tam tikrus veiksmus įvardijimas, leidžia daryti išvadą dél, kad publikacijų tikslas – suklaidinti skaitytoją, jam įteigti, kad NATO meluoja, juo neverta pasitikéti, nors NATO atstovai néra nei vieno is pateiktq neva viesosios informacijos rengéjo (skleidéjo) skelbiamq faktų autoriai. Tokiu budu pakertamas pasitikéjimas sia organizacija ir skelbiama dezinformacija”.

Primenu, kad tekste nieko panašaus nėra, tai tik matyt lietuviškai sunkiai suprantančios Alionos haliucinacijos.

Su tokia „ekspertės” nuomone niekaip negalima sutikti, tuo labiau, kad ir pati Lietuvos premjerė Šimonytė viešai sutiko, kad „neskraidymo zona virš Ukrainos sukeltų pasaulinį karą:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/i-simonyte-neskraidymo-zona-virs-ukrainos-reikstu-tiesiogini-nato-isitraukima-i-kara-56-1649232.

 

 

Dar kvailiau atrodo „ekspertė”, kuri pateikė savo nuomonę apie off-quardian.org straipsnį

7 netikrų naujienų istorijos iš Ukrainos
Kit Knightly

Praėjo tik trys dienos po Rusijos karinės operacijos Ukrainoje, tačiau propagandos sraigteliai sukasi žaibiškai, skleisdami „naujienas“, nuomones ir turinį žiniasklaidos malūnui.

Vos per pastarąsias 48 valandas išplatinta dešimtys istorijų, nuotraukų, pasakojimų ir vaizdo įrašų, kuriuose teigiama, kad jie paimti iš kovų Ukrainoje, ir didžioji dalis jų yra suklastoti.

Kai kuriuos iš jų galima priskirti nesusipratimams, klaidingam tapatybės nustatymui, neteisingam priskyrimui… tačiau daugelis ir dauguma jų greičiausiai yra sąmoningos apgaulės, kuriomis siekiama išprovokuoti atsaką. Pasinerkime į šią temą.

1. „KIJEVO VAIDUOKLIS“
Ankstų penktadienio rytą buvo pranešta, kad danguje virš Kijevo patruliuoja vienas Ukrainos lėktuvas MiG-29. Anglakalbė spauda neįvardytą pilotą pavadino „Kijevo vaiduokliu“ ir teigė, kad jis per mažiau nei dvi dienas oro mūšyje numušė 6 rusų naikintuvus ir tapo oficialiu naikintuvų asu, o tai, ko gero, yra vienas greičiausiai šį titulą pelniusių pilotų.

Bėda ta, kad nėra beveik jokių įrodymų, kad tai apskritai įvyko. Cituoju „Newsweek“:

„Kijevo vaiduoklis“ egzistuoja be jokių įrodymų“.

Nė viena pusė negali patvirtinti, kad Rusija iš viso prarado šešis lėktuvus, o juo labiau – vieną žmogų per vieną dieną. O vaizdo įrašas, kuriame tariamai užfiksuotas „vaiduoklis“ mūšio metu – juo pasidalijo Ukrainos ginkluotosios pajėgos – patvirtina, kad iš tikrųjų tai yra vaizdo žaidimo įrašas.

Nepaisant to, jis jau turi savo puslapį Vikipedijoje. Tai liudija, kaip greitai gali judėti melas, kol tiesa apsiauna batus.

2. „RUSŲ LĖKTUVAI SKRAIDO VIRŠ KIJEVO“
Daug žmonių dalijasi trumpu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti neva žemai virš Kijevo miesto skrendantys rusų lėktuvai. Laikraštis „The Times“ panaudojo jo kadrą savo pasakojime „Ar sankcijos sustabdys rusų apšaudymą?“:

time using old picture of russian jets in moscow claim its kiev
time using old picture of russian jets in moscow claim its kiev
Problema ta, kad tai ne Kijevas, o Maskva. Ir tai ne šiandien, o prieš dvejus metus. Tai filmuota medžiaga, kuri greičiausiai yra 2020 m. Pergalės dienos parado skrydžio repeticija.

3. „ZELENSKIS LANKOSI PAS KARIUS“
Tikriausiai nė vienas politikas istorijoje taip greitai nepakeitė viešųjų ryšių kaip Vlodomiras Zelenskis. Praėjusią savaitę jis buvo tiesiog kažkoks vyrukas, šią savaitę – karo didvyris, kalbama, kad jam bus statomos statulos. Nutekėjusiame (visai ne inscenizuotame) pokalbyje telefonu jis atsisakė JAV pasiūlymo skraidinti jį į saugią vietą.

Socialiniame tinkle „Twitter“ gausu žmonių, kurie dalijasi jo nuotraukomis su koviniais drabužiais, lygina jį su D. Trumpu ir J. Trudeau ir klausia, „kokie kiti lyderiai kovotų kartu su savo kariais?“.

Tačiau problema ta, kad visos nuotraukos yra beveik metų senumo, darytos, kai jis lankėsi pas karius praėjusių metų balandį:

4. „LUHANSKO ELEKTRINĖS SPROGIMAS“
Konfrontacijos pradžioje šis vaizdo įrašas pradėjo plisti socialinėje žiniasklaidoje:

Luhansko elektrinė Ukrainoje pic.twitter.com/4LaI1uRxCe

https://twitter.com/nicolerutko/status/1496724765150793728/photo/1

Vaizdo įrašas tapo virusiniu, sulaukdamas 100 000 peržiūrų. Juo dalijosi šimtai paskyrų, jį naudojo net didžiausi naujienų tinklai, visi tvirtino, kad jame matyti, kaip Luhansko elektrinė sprogsta po to, kai į ją pataikė Rusijos raketos.

Taip nėra, tai chemijos gamykla, sprogusi 2015 m. Tiandzine, Kinijoje.

5. VIDEOŽAIDIMAI. VĖL.
Ši filmuota medžiaga, kurioje, kaip teigiama, matyti, kaip Ukrainos sausumos pajėgos numuša Rusijos orlaivius, taip pat neseniai tapo virusine ir net pasirodė Ispanijos televizijos naujienų laidoje:

https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/ARMA-3-False.gif?x46445

…Tai vaizdo žaidimas ARMA 3.

6. „RUSŲ KARINIS LAIVAS EIKITE nachui“
Tai buvo pirmasis didelis propagandinis pasakojimas po Rusijos įžengimo į Ukrainos teritoriją. Tariamai nutekintas garso įrašas rodė, kaip Ukrainos pasieniečiai mažytėje Gyvatės saloje Juodojoje jūroje bendrauja su Rusijos karo laivu. Gavę nurodymą pasiduoti, pasieniečiai sako: „Rusijos karo laivas eikite į dūdą“.

Vakarų spauda pranešė, kad visi 13 vyrų žuvo, o Ukrainos vyriausybė išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad visi jie bus apdovanoti pomirtiniais apdovanojimais.

Tačiau, kol tariamai žuvę didvyriai buvo kanonizuojami visame Vakarų pasaulyje, Rusija pranešė, kad jie visai nežuvo, o gyvi ir nesužeisti buvo nugabenti į žemyną.

Vėliau ir spauda, ir Ukrainos vyriausybė nenoromis pripažino, kad ši istorija greičiausiai yra teisinga.

7. SIRIJOS BEPILOČIŲ LĖKTUVŲ SMŪGIŲ FILMUOTA MEDŽIAGA
Kitas platinamas vaizdo įrašas, kuriuo vėlgi dalijosi oficialios Ukrainos paskyros, buvo dronų nufilmuota medžiaga, kurioje neva matyti, kaip naikinama rusų transporto priemonių kolona.

Iš tikrųjų tai 2020 m. Turkijos dronų smūgių Sirijoje filmuota medžiaga.

https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/syria-fake-ukraine-video-screenshot.jpg?x46445

Tuo tarpu kitos paskyros dalijosi kovų iš Libijos ar Izraelio bombardavimų Gazos ruože filmuota medžiaga su hashtag’u #StandWithUkraine. Portalas „Middle East Eye“ sudarė jų sąrašą.

Šiek tiek graudi ironija, kad tiek daug Vakarų liberalų pasipiktinimą keliančių klipų iš tikrųjų yra iš karų, kuriuos pradėjo jų vyriausybės.

*

Štai jums septynios istorijos apie karą Ukrainoje, kurios yra akivaizdžiai suklastotos, ir tai tik ledkalnio viršūnė.

Yra daugybė kitų klastočių, jau nekalbant apie klastočių klastotes, kuriomis siekiama diskredituoti abejojančius arba tiesiog skleisti chaosą.

Galiausiai visa tai laiku primena, kad propaganda stipriausiai veikia tuo metu, kai naujienos sklinda greitai ir žmonės jaučia emocijas.

Štai KODĖL žiniasklaida kursto baimę, nerimą ir neapykantą, nes tokios emocinės būsenos žmonės mažiau linkę kritiškai mąstyti.

Turėtų būti savaime suprantama, kad tai vienodai pasakytina apie abi puses. Neturėtume aklai priimti Rusijos pusės teiginių vien todėl, kad žinome, jog NATO meluoja. Abi pusės propaguoja, o vienareikšmis skepticizmas yra tik kitoks šališkumas.

Trumpai tariant, jei matote ką nors, kas skirta išprovokuoti emocinę reakciją, neleiskite to daryti. Niekada nesileiskite įtraukiami į pasakojimą, visada susilaikykite, išlikite ramūs ir užduokite racionalius klausimus.

Neleiskite tikėti, reikalaukite faktų. Tai vienintelis būdas išlaikyti laisvą protą.

Arba, cituojant HL Menckeną:

Niekada netikėkite niekuo, ką girdite, ir tik puse to, ką matote“.

Tai, kas išdėstyta minėtuose straipsniuose, yra faktai, paskelbti rimtame Didžiosios Britanijos naujienų portale off-quardian.org.

8. Pavadinti juos dezinfomacija gali tik visiškos alionos iš žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.

Kaip žinia, dezinformacija yra sąmoningai ir tyčia paskleistas melas. Šiuo atvjeu portalas tik kontatauoja faktus – Ukrainos pusė, kaip ir rusai, nuolat klastoja faktus.

Čia pat ŽEIT prievaizdai aiškina, kad „Nuo karo Ukrainoje pradzios viesosios informacijos rengéjas (skleidéjas) aktyviai komunikuoja sia tema, sistemingai teikia informacijq visuomenei apie karo aplinkybes, nagrinéja faktus bei formuoja skaitytojų nuomonę. Svarbu pafyméti, kad viesosios informacijos
rengéjo (skleidéjo) pateikiamas turinys apie karq, vykstanti Ukrainos teritorijoje, jo formas, karini4 veiksm4 atlikimo sqlygas ir biidus iskreipia objektyviq realyby ir biitent tokios iskreiptos informacijos pagrindu viesosios informacijos rengéjas (skleidéjas) formuoja jo skleidziamos informacijos vartotoj4 kolektyviny sqmony, nuomony ir poziiiri i vykstanti
agresyV4 ir nepagristq kaq, priestaraujanti tarptautinéms sutartims”.

9. Tiesa, konkrečiu faktų, kaip laisvaslaikrastis.lt tai daro, atsakovas, žinoma, nepateikia. Nes jos dviejų minėtų straipsnių ekspertizė jau yra žemiau kritikos.

Čia pat atsakovė ŽEIT atvirai meluoja : „Siekiama aiskaus ir vienareiksmio tikslo – pateikti kitokio pobiidzio informacijq, nei yra skelbiama Vakar4 pasaulio valstybi4 ziniasklaidos priemonése (pvz., BBC, CNN), iskraipyti faktus, pateikti alternatyviq, klaidinanciq informacijq, tokiu biidu kurstyti visuomenés susipriesinimą”.

Kaip jau minėjau, abu straipsniai, kurie pripažinti „propaganda”, yra paskelbti britų spaudoje.

Man labai keista, kad aš susirašinėju ir gaištu savo brangų laiką tokioms idiotėms, kuriomis yra ŽEIT vadovė Ramanauskaitė ir jos „ekspertė” Aliona.

Tai, kad ŽEIT kaip dezinformaciją nurodė Didžiosios Britanijos naujienų portalo off-quardian.org straipsnius, kuriuos perspausdino laisvaslaikrastis.lt, ir tuo pagrindu uždarė visuomenės informavimo priemonę, reiškia, kad buvo padarytas nusikaltimas – piktnaudžiavimas.

Netgi Seimo nutarime, kuruo remiasi ŽEIT, aiškiai nurodyta, kad : „Nepaprastosios padėties įvedimo tikslas – naudojant šiame nutarime nustatytus naudojimosi nurodytomis teisėmis ir laisvėmis apribojimus ir nepaprastąsias priemones bei priimant sprendimus pašalinti dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos veiksmų ir jų sąlygotų procesų susidariusią grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ir visuomenės rimčiai”.

Tai yra nurodyta, kad tikslas – pašalinti dėl Rusijos ir Baltarusijos veiksmų susidariusią grėsmę, tačiau niekur neminima, kad Lietuvos valstybei grėsmę kelia ir Didžiosios Britanijos spauda. ŽEIT nurodo, kad reikia remtis Vakarų spauda, tačiau kai pacituoji britų spaudą, iškarto uždaro laisvąlaikraštį.

Tai nėra tik paprastmas kvailumas, o sąmoninga ir tyčinė veikla. Nes ŽEIT iki šiol tęsia nusikalstamą veiklą – ne tik kad nebando panaikinti www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą, tačiau toliau jį tęsia, ir sako, kad tai jau operatorių problema.

Prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 228
straipsnyje („Piktnaudžiavimas”).

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba padarė nusikaltimą – piktnaudžiavimą, kadangi neturėdama teisėto pagrindo, ir piktnaudžiaudama jai įstatymu suteiktais įgaliojimais, nurodė telekomunikacijoms bendrovėms apriboti prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt, kas yra visuomenės informavimo priemonės neteisėtas uždarymas ir tokiu būdu padarė itin didelę žalą teisei, spaudos laisvei, demokratinės valstybės sandarai, todėl reikalauju pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 228 straipsnį.

Pažymima, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose
bylose Nr. 2K-P-1/2014, 2K-127-689/2020). BK 228 straipsnyje nustatyto piktnaudžiavimo objektyvieji požymiai pasireiškia: pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; pavojingais padariniais – nurodytos didelės žalos kilimu; priežastinio ryšio
tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-76/2007, 2K-7-84-489/2018, 2K-127-689/2020).

Nors visi mano paminėti faktai – portalo uždarymas nesant absoliučiai jokiam pagrindui – yra įvykę ir labai lengvai patikrinami, prokuratūra nurodo, kad to nėra buvę, tai yra mano skundas grindžiamas „deklaratyvaus pobūdžio
argumentais”.

Nors akivaizdu, kad ŽEIT, neteisėtai nurodęs uždaryti („apriboti
prieigą”) visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, siekė ir pasiekė, kad ieškovas negalėtų toliau vykdyti savo tiesioginės veiklos, t. y. ne tik uždarė portalą, tačiau ir pritaikė cenzūrą, uždrausdamas ateityje rinkti ir skelbti informaciją).

Pažymėtina, kad BK 228 straipsnyje numatyto nusikaltimo – piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi – esmė yra ta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo veikia priešingai tarnybos interesams, pažeisdamas pagrindinius tarnybos principus, iškraipydamas tarnybinės veikos esmę ir turinį, menkindamas konkrečios institucijos ir pačios valstybės autoritetą. Jis piktnaudžiauja savo įgaliojimais, suteiktomis teisėmis bei pareigomis: padaro veiksmus, kurių sąžiningai dirbdamas neturėtų daryti, arba nepadaro veiksmų, kurių jis pagal savo pareigas turėtų imtis, dirbdamas sąžiningai.
Taip elgdamasis jis pažeidžia pagrindinius valstybės tarnybos principus, iškraipo tarnybinės veiklos esmę, turinį, menkina konkrečios valstybinės institucijos ir pačios valstybės autoritetą kitų žmonių akyse.

Teismas nesupranta, kad neteisėtas spaudos uždarymas ir tolimesnis jos terorizavimas yra didelis smūgis visam gemokratinės ir teisinės valstybės principams.

Tai, kad ŽEIT dėl perspausdintų britų spaudoje straipnių uždarė laisvaslaikrastis.lt, ir padarė tai ne tik neteisėtai – galėjo riboti prieigą tik 72 valandoms, vėliau turėjo kreiptis į teismą, tačiau to nepadarė, ir toliau tęsia savo nusikalstamą veiklą – blokuoja portalą – reiškia, kad šis nusikaltimas yra padarytas tyčia ir tęstinis.

10. Vilniaus miesto apylinkės teismas nieko nepasisakė dėl visų čia išvardintų aplinkybių. Tik nurodė, kad „Kvalifikuojant veiką dėl piktnaudžiavimo pagal BK 228 straipsnį, taip pat būtina nustatyti, kad kaltininkas suvokia savo veikos pavojingumą, tai yra, supranta, kad pažeidžia atitinkamus tarnybą reglamentuojančius įstatymus, kitus teisės aktus ir peržengia kompetencijos,
įgaliojimų ribas ir taip panaudodamas savo tarnybinę padėtį ar ja pasinaudodamas veikia priešingai tarnybos interesams, numato, kad dėl tokios veikos neišvengiamai atsiras arba realiai gali atsirasti didelė žala valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai ar juridiniam arba fiziniam asmeniui.

Pabrėžtina, kad tyčinė kaltės forma, kaip ir kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis, privalo būti įrodyta ne prielaidomis, o abejonių nekeliančiais įrodymais. Konstatuotina, kad pateiktoje medžiagoje nėra jokių duomenų, galinčių patvirtinti, jog pareiškėjo skunde nurodyti asmenys savo veiksmais tyčia siekė piktnaudžiauti tarnybine padėtimi arba viršyti įgaliojimus. Kaip jau minėta, pateikdama eksperto išvadą, ŽEIT
neatliko veiksmų, kurie prilygtų nusikalstamam piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi.

Su tokia teismo išvada niekaip negalima sutikti, nes priešingai šiai išvadai, ŽEIT tyčia ir žinodama, kad veikia neteisėtai, uždarė visuomenės informavimo priemonę laisvaslaikrastis.lt.
ŽEIT žinojo, kad veikė neteisėtai, ji žinojo, kad minėti straipniais, paskelbti britų spaudoje, niekaip negali būti paskelbti „dezinformacija”.

Lietuvos Aukščiausias teismas byloje Nr. 2K-104-696/2018 išaiškino, kad : „Piktnaudžiavimas BK 228 straipsnio prasme yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Piktnaudžiavimas savo esme yra drausminis nusižengimas. Tačiau piktnaudžiavimas gali tapti nusikalstama veika, jei dėl to kyla tam tikri pavojingi padariniai, padaroma žala baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. BK 228 straipsnyje numatyta, kad piktnaudžiavimas tampa nusikaltimu ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę tuo atveju, jei dėl piktnaudžiavimo didelę žalą patiria valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Taigi įstatymas baudžiamąją atsakomybę sieja su žalos padarymu ir ne su bet kokia žala, bet su didelės žalos padarymu. Žala gali būti turtinė ar neturtinė, bet ji turi būti įvardyta nuosprendyje”.

Šiuo atveju ŽEIT vadovė ir jos ekspertė tyčia padarė didelę žalą – neteisėtai uždarė žiniasklaidos priemonę ir per du mėnesius padarė jai ne mažesnę kaip 200 tūkst. eurų žalą. Tai, kad ta veikla tyčinė, įrodo ir faktas, ir ŽEIT. pripažinusi, kad galėjo uždrausti prieigą prie portalo ne ilgiau kaip 72 valandoms, o paskui turėjo kreiptis į teismą, to nepadarė, tačiau neatšaukė savo draudimo apriboti prieigą prie žiniasklaidos priemonės.

Net ir tas apribojimas 72 valandomis apriboti prieigą prie portalo yra neteisėtas, nes minėti britų spaudos straipsniai niekaip nepatenka į „dezinformacijos” apibrėžimą.

Visuomenės informavimo įstatymo 13 straipsnis aiškiai nurodo, kad „Dezinformacija – tyčia viešai paskleista melaginga informacija”.

Pateikiau abu straipsnius, kurie ŽEIT pripažinti dezinformacija. Jose nėra net užuominos apie tai, kad tai tyčia paskleista melaginga informacija. Priešingai – tekste pateikiami vaizdo įrašai ir įrodymai, kad Ukrainos pusė pateikia kaip karo Ukrainoje įrodymus kai kuriuos vaizdo įrašus iš kitų karų arba net kompiuterinių žaidimų. Todėl tai nėra melaginga, o priešingai – demaskuojanti melagystes, arba Ukrainos pusės „feikus” publikacija.

Tai, kad ŽEIT veikia tyčia, įrodo ir faktas, kad jie iki šiol neatšaukė savo draudimo skaityti portalą, o tyčiojasi, kad tai jau nebe juų, o „operatoų” problema. Nors patys tiems operatoriams ir nurodė uždaryti portalą, dabar tyčiojasi ir sako, kad tai jų darbas ir atsakomybė. Ta žala daroma kasdien ir iki šiol.

Remdamasis išdėstytu, prašau panaikinti skundžiamą teismo nutarimą

Aurimas Drižius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));