Kaip dvi valdiškos idiotės Ramanauskaitė ir Gaidarovič uždarė www.laisvaslaikrastis.lt

duros

duros

Aurimas Drižius
Paaiškėjo, kad Žurnalistų etikos inspektorė Ramanauskaitė uždarė www.laisvaslaikrastis.lt tik dėl to, kad jame buvo du straipsniai, išversti iš britų portalo off-quardian.org. Ramanauskaitė ir jos „ekspertė” Aliona nustatė, kad tai „dezinformacija”. „Dezinformacija” pripažintas ir pvz. britų teiginys, kad pvz. Kijevo vaiduoklis tėra tik fantazija. Nors tai pripažino ir pati Ukraina, tačiau „ekspertės” nustatė, kad tas „Kijevo vaiduoklis” numušė tūkstančius rusų lėktuvų. Ir panašios nesąmonės. Tiesiog stebiuosi – ar darbui ŽEIT ir kitoje valdiškoje tarnyboje reikia būti visišku idiotu, kad priimtum tokias „ekspertizes”?
Šiandien byloje Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kurioje „Laisvas laikraštis” bando įrodyti, kad vadinamoji Žurnalistų etikos inspektorė (ŽEIT) Ramanauskaitė neteisėtai dviem mėnesiams sustabdė www.laisvaslaikrastis.lt, gautas ir pačios Ramanauskaitės atsakymas – atsiliepimas:
Atsiliepimas
Primename, kad pagal Ramanauskaitės parėdymą, išsiųsta kovo 18 d., visiems Lietuvoje veikiantiems operatoriams, buvo apribota „prieiga” prie mūsų portalo, kitaip sakant padaryta taip, kad laisvaslaikrastis.lt būtų nepasiekiamas skaitytojams:

2022 03 18 S 288 kopija

Jau minėta Ramanauskaitė, uždarydama visuomenės informavimo priemonę laisvaslaikrastis.lt, rėmėsi 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu nutarimu Nr. XIV-932 ,,Dél nepaprastosios padėties įvedimo” (toliau -Nutarimas). Šio nutarimo 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas nurodé: ,,< … > ribojamas Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir (ar) 3 punkte nurodytos informacijos, susijusios su aplinkybėmis dėl kurių įvesta nepaprastoji padėtis, skleidimas; šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagai Žurnalistų etikos inspektoriaus ar Lietuvos policijos prašymą mutandis mutandis taikant Visuomenes informavimo įstatymo 52 straipsni. Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo. Iki teismo sprendimo priėmimo, bet ne ilgiau kaip 72 valandoms policija ar žurnalistų etikos inspektorius gali duoti privalomus nurodymus elektronines informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti visuomenes informavimo priemones, sustabdyti leidinių pardavimą, pristatymą ar platinimą, ilgiau kaip 72 valandoms — šie nurodymai duodami teismo sprendime”.
Seimo nutarime aiškiai nurodyta, kad ŽEIT iki teismo sprendimo priėmimo gali duoti interneto paslaugų teikėjams nurodymą blokuoti žiniasklaidos priemones, tačiau ne ilgiau kaip 72 valandomis.
Tačiau šioje situacijoje Ramanauskaitė davė tokį nurodymą blokuoti www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau pamiršo savo pareigą kreiptis į teismą, kaip tai numatyta minėtame Seimo nutarime. Nors minėtas Seimo nutarimas įpareigoja atsakovą kreiptis į teismą : „Šis ribojimas įgyvendinamas teismui per 72 valandas priimant sprendimą pagal žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą”.
Tokio ŽEIT kreipimosi į teismą nėra, arba bent jau man apie jį nieko nėra žinoma. Matyt, kad atsakovas pats nusprendė nesikreipti į teismą, ir neprašyti teismo pratęsti portalo www.laisvaslaikrastis.lt blokavimą, nes pats suprato savo prašymo absurdiškumą ir neteisėtumą.
Nepaisant to, kad atsakovas nesikreipė į teismą per 72 valandas, kaip numatyta Seimo nutarime, tačiau savavališkai užblokavo žiniasklaidos priemonę ilgiau nei 2 mėnesiams, atsakovas įrodinėja, kad veikė teisėtai.
Ramanauskaitė nurodė, kad ji 2022 m. kovo 18 d. rastu Nr. S-288 ,,Dél neskelbtinos informacijos” (toliau – Rastas) operatyviai davė privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikéjams panaikinti galimybę pasiekti tam tikras visuomenés informavimo priemones, tarp kurių ir www.laisvaslaikrastis.lt.
„Pažymėtina, kad privalomas žurnalistų etikos inspektoriaus nurodymas, nesankcionuotas teismo, kaip nurodo pirmiau minėto teisés akto nuostatos, privalomas vykdyti 72 val., – nurodė Ramanauskaitė, – praėjus nurodytam laikui ir negavus teismo sankcijos interneto prieigos paslaugų teikėjams žurnalistų etikos inspektoriaus reikalavimas nustoja galioti. Todėl nesutiktina su Pareiškėjo argumentu, kad be teismo sprendimo buvo ,,uždaryta visuomenes informavimo priemone”.
Šiuo atsiliepimu atsakovas patvirtina, kad jis veikė neteisėtai – kovo 10 d. nurodė operatoriams uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt, nieko mums apie šį sprendimą nepranešė, kaip pats prisipažino, informaciją apie tai mums išsiuntė tik balandžio 20 d., kai gavo teismo pranešimą,
Akivaizdu, kad atsakovas pats patvirtino, kad veikė neteisėtai, neinformavo mūsų apie savo priimtą sprendimą, net nesikreipė į teismą, o dabar, pradėjus dviem mėnesiams po neteisėto sprendimo, išvedžioja, kad patys operatoriai turėjo žinoti, kad ŽEIT sprendimas galioja tik 72 valandas.
Akivaizdu, kad ŽEIT pripažįsta savo nusikalstamą ir neteisėtą veiklą – operatoriai, gavę ŽEIT pranešimą, iš karto išjungė mūsų portalą, ir jis iki šiol yra išjungtas, „apribota prieiga” prie www.laisvaslaikrastis.lt. Net praėjus 72 valandoms po savo rašto išsiuntimo ŽEIT ne tik kad nesikreipė į teismą dėl apribojimų pratesimo, tačiau net neinformavo operatorių, kad minėtas draudimas jau nebegalioja.
Būtent tokia veikla ir sukėlė mums sunkias pasekmes – net redakcijai interneto ir ryšio paslaugas teikianti bendrovė „CSC telekom” atsisakė tai daryti, ir nutraukė paslaugų teikimą viduryje darbo dienos,
ŽEIT aiškina, kad neva ta sutartis nutraukta ne dėl atsakovo rašto, tačiau neva „ne tik dėl to, kad jis viešina neskelbtiną informaciją, bet ir dėl to, kad vėluoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas, taip pat nedalykiškai, užgauliai ir įžeidžiančiai bendrauja su trečiojo suinteresuoto asmens personalu”.
Labai įdomu, kaip aš turėčiau bendrauti su įmone, kuri be jokio pagrindo nutraukia portalo darbą viduryje darbo dienos, ir tas darbas yra sužlugdomas mažiausiai savaitei, kol radome naują interneto paslaugų tiekėją. Tačiau telefoninio ryšio iki šio neturime, nes CSC telekom vienintelė šiame pastate gali įvesti telefono ryšį. Būtent todėl ir prašau „CSC telekom” įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu ir palikti byloje, kad vėliau jai būtų galima pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo”.
Dar juokingiau atrodo atsakovo „ekspertizė”, kad neva laisvaslaikrastis.lt platino dezinformaciją apie karą Ukrainoje.
Tai pigus melas ir nesąmonė, parodanti ‘ekspertės” kažkokios Alionos Gaidamovič kvalifikaciją.
„Ekspertė” įvertino kaip dezinformaciją įtakingo Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org publikacijas. Jas abi laisvaslaikrastis.lt išvertė į lietuvių kalbą ir paskelbė.
„Ekspertė” Aliona nurodė, kad „dezinformacija” yra šios publikacijos:
1. Publikacijos: ,,Global research: septynios melagingų naujienų istorijos iš Ukrainos” https://1aisvaslaikrastis.lt/global­ research/, autorius Kit Knightly, saltinis publikacija ,,7 FAKE NEWS stories coming out of Ukraine”,
2. ,,Realybès patikrinimas: ,,Neskraidymo zona” virs Ukrainos reiskia KARą.”
https://laisvaslaikrasti s.lt/realybes-patikrinimas-n eskraidymo­ zona-virs-ukrainos-reiskia-kara/
„Ekspertė” dezinformacija pavadino tai, kas jau yra akivaizdu ir dėl ko visi sutinka – abi karo pusės nuolat meluoja ir skleidžia dezinformaciją
Kad teismas pats nuspręstų ir įvertintų „ekspertės” kvalifikaciją, pateikiu vieno iš straipsnių vertimą į lietuvių kalbą (kito straipsnio vertimas yra pateikiamas priede) :
Realybės patikrinimas: „Neskraidymo zona“ virš Ukrainos reiškia KARą
Vakarų žinovai ir žurnalistai dėl Ukrainos yra susijaudinę. Jie mano, kad tai labai įdomu, ir nori pasirodyti griežti ir ryžtingi. Jų vidiniuose monologuose tikriausiai dažnai skamba žodis „čerčilio stiliaus“.
Natūralu, kad tai reiškia, jog daugelis iš jų kalba tikrai kvailus dalykus.
Tarp jų – plačiai paplitę raginimai įvesti NATO nustatytą „neskraidymo zoną“ virš Ukrainos oro erdvės. Apie šį pasiūlymą rašoma visoje žiniasklaidoje, net iš Jungtinės Karalystės leiboristų partijos lyderio sero Keiro Starmerio (Keir Starmer) kiauliškos burnos:
Pasižvalgę po „Twitter“ hashtagą #NoFlyZone, pamatysite šimtus ir šimtus žmonių, iš kurių daugelis tikriausiai yra NATO atstovų paskyros, ir visi jie ragina įvesti neskraidymo zoną.
Tai taip pat parodys, kad didžiulis skaičius šių žmonių neturi jokio supratimo, kas iš tikrųjų yra „neskraidymo zona“ ir kaip ji veikia.
Prieš kelerius metus su ta pačia problema susidūrėme Sirijoje. Po to, kai Bašaro al Asado kvietimu į karą įsitraukė rusai, Vakarų žurnalistai pasidarė džingoistai ir ėmė raginti kurti neskraidymo zonas. Tuomet taip pat turėjome aiškinti, kaip jos veikia.
Kaip neseniai mūsų redaktoriai apibendrino „Twitter“…
Neskraidymo zona nėra stebuklingas jaukios apsaugos kupolas, kuri nustatoma vienu pirštų spragtelėjimu ir įgyvendinama be jokio šūvio.
Neskraidymo zona – tai karo paskelbimas. Ji NEGALIMA gelbėti gyvybių. Tai melas, kuriuo siekiama apgauti kvailus žmones, kad jie ragintų eskaluoti padėtį.
Įvedus neskraidymo zoną, NATO privalės numušti visus į oro erdvę įskridusius Rusijos orlaivius.
Dėl to rusai neišvengiamai imsis atsakomųjų veiksmų ir numuš NATO orlaivius bei atakuos NATO priešlėktuvines baterijas. Tūkstančiai žmonių iš karto žus.
O kadangi Rusija jau yra paskelbusi aukščiausią parengtį dėl savo branduolinių ginklų, bet koks neskraidymo zonos įvedimas Ukrainoje turi labai didelę tikimybę, kad tuojau pat prasidės branduolinis karas.
Ir ne, tai NEBŪTŲ apsikeitimas taktinėmis branduolinėmis galvutėmis mūšio lauke. Tai būtų strateginės ICBM.
Tūkstančiai kilotonų branduolinių ginklų, nukreiptų į visus didžiuosius Šiaurės pusrutulio miestus nuo San Diego iki Maskvos.
Karas staiga virstų grybų debesiu JŪSŲ kieme.
Štai kodėl net Pentagonas nesvarsto apie neskraidymo zoną Ukrainoje. Tai pasaulinė savižudybė.
Neskraidymo zonos negelbsti gyvybių, jos tam neskirtos. Jos skirtos eskaluoti.
Visiems žmonėms, kurie mielai dalijasi #NoFlyZoneinUkraineNow hashtag’u: jei tikrai norite išgelbėti gyvybes, sužinokite, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Nustokite būti manipuliuojama karo marionete, skleidžiančia hashtagus, kurių nesuprantate.

Reality Check: A “no-fly zone” over Ukraine means WAR

Šitą publikaciją, kurios esmė – „neskraidymo zona” virš Ukrainos reiškia branduolinį pasaulinį karą „ekspertė” Aliona apibūdina taip : „Publikacijų tonas, dėstomi faktai ir aprašomos aplinkybės skirtos tam, kad diskredituoti įvykius Ukrainoje, nurodant, kad jie yra arba netikri, arba išgalvoti, arba jų pavaizdavimui yra panaudoti vaizdo įrašai iš kitų konfliktų zonų ar kitų, nei vykstantis karinis konfliktas, metu darytos nuotraukos. Pats karas yra įvardijamas ,,Rusijos kariné operacija”. Taigi panaudojant kelis dezinformacijos sklaidos metodus: nepritarimo provokavimas – naudojama tam, kad įtikinti tikslinę auditoriją pasipriešinti (nepritarti) tam tikrai idėjai, parodant, jog jos šalininkai iš anksto yra itin nemalonūs asmenys (tokiu būdu pasiekiama, kad auditorija nesigilintų į pačią idėją bei démesi nukreiptų į jos šalininkus), taip pat kaltojo suradimas ir įvardijimas – asmens ar organizacijos, atsakingos už tam tikrus veiksmus įvardijimas, leidžia daryti išvadą dél, kad publikacijų tikslas – suklaidinti skaitytoją, jam įteigti, kad NATO meluoja, juo neverta pasitikėti, nors NATO atstovai néra nei vieno is pateikto neva viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) skelbiamų faktų autoriai. Tokiu būdu pakertamas pasitikėjimas šia organizacija ir skelbiama dezinformacija”.
Primenu, kad tekste nieko panašaus nėra, tai tik matyt lietuviškai sunkiai suprantančios Alionos haliucinacijos.
Su tokia „ekspertės” nuomone niekaip negalima sutikti, tuo labiau, kad ir pati Lietuvos premjerė Šimonytė viešai sutiko, kad „neskraidymo zona virš Ukrainos sukeltų pasaulinį karą:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/i-simonyte-neskraidymo-zona-virs-ukrainos-reikstu-tiesiogini-nato-isitraukima-i-kara-56-1649232.
Dar kvailiau atrodo „ekspertė”, kuri pateikė savo nuomonę apie off-quardian.org straipsnį. Tai, kas išdėstyta minėtuose straipsniuose, yra faktai, paskelbti rimtame Didžiosios Britanijos naujienų portale off-quardian.org.
Pavadinti juos dezinformacija gali tik visiškos alionos iš žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.
Kaip žinia, dezinformacija yra sąmoningai ir tyčia paskleistas melas. Šiuo atveju portalas tik konstatuoja faktus – Ukrainos pusė, kaip ir rusai, nuolat klastoja faktus.
Čia pat ŽEIT prievaizdai aiškina, kad „Nuo karo Ukrainoje pradžios viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) aktyviai komunikuoja šia tema, sistemingai teikia informaciją visuomenei apie karo aplinkybes, nagrinėja faktus bei formuoja skaitytojų nuomone. Svarbu pažymėti, kad viešosios informacijos rengéjo (skleidéjo) pateikiamas turinys apie karą, vykstanti Ukrainos teritorijoje, jo formas, karini4 veiksm4 atlikimo sąlygas ir būdus iškreipia objektyvią realybė ir būtent tokios iškreiptos informacijos pagrindu viešosios informacijos rengėjas (skleidéjas) formuoja jo skleidžiamos informacijos vartotoj4 kolektyvine sqmonę,  nuomonę ir požiūrį į vykstantį agresyvų ir nepagristą karą, prieštaraujanti tarptautinėms sutartims”.
Tiesa, konkrečiu faktų, kaip laisvaslaikrastis.lt tai daro, atsakovas, žinoma, nepateikia. Nes jos dviejų minėtų straipsnių ekspertizė jau yra žemiau kritikos.
Čia pat atsakovė ŽEIT atvirai meluoja : „Siekiama aiškaus ir vienareikšmio tikslo – pateikti kitokio pobūdžio informaciją, nei yra skelbiama Vakarų pasaulio valstybi4 žiniasklaidos priemonėse (pvz., BBC, CNN), iškraipyti faktus, pateikti alternatyvia, klaidinančia informaciją, tokiu bdu kurstyti visuomenės susipriesinimą”.
Kaip jau minėjau, abu straipsniai, kurie pripažinti „propaganda”, yra paskelbti britų spaudoje.
Man labai keista, kad aš susirašinėju ir gaištu savo brangų laiką tokioms idiotėms, kuriomis yra ŽEIT vadovė Ramanauskaitė ir jos „ekspertė” Aliona.
Prašau teismo kuo greičiau panaikinti skundžiamą ŽEIT sprendimą ir sustabdyti tą idiočių, dirbančių valdiškoje tarnyboje, bandymą pažaboti spaudos laisvę.
Taip pat prašau teismo įvertinti „ekspertės” Alionos kvalifikaciją ir prašau preventiškai uždrausti ŽEIT kaip nors kištis į spaudos darbą, arba jį reguliuoti, nes visos mano išvardintos aplinkybės įrodo, kad dabartinė ŽEIT yra visiškai nepajėgi to padaryti.
Praėjo jau du mėnesiai, kai šis Ramanauskaitės inicijuotas nusikalstamas veiksmas dar nėra užkardytas ir sustabdytas.
Kaip sužinojome, kas nutiko, iš karto kreipiausi į teismą, nurodžiau, kad toks ŽEIT veiksmas neteisėtas, mat Visuomenės informavimo įstatymas aiškiai sako, kad žiniasklaidos priemonės veikimas gali būti sustabdyta tik teismo sprendimu, jeigu daug kartų pažeistume Visuomenės informavimo įstatymą.
Nieko panašaus nėra – tiesiog Ramanauskaitė, matyt gavusi bilotaičių-šimonyčių nurodymą, ėmė ir uždarė mūsų portalą. Dėl Ramanauskaitės piktnaudžiavimo jau kreiptasi į prokuratūrą.
Ką gi per tuos du mėnesius nuveikė teismas? Tik išsiuntė mano skundą Ramanauskaitei ir gavo jos atsakymą.
Tai itin juokinga – Ramanauskaitė, pajutusi, kad prisivirė košės, teismui rašte- atsiliepime nurodė, kad minėtas draudimas ir portalo uždarymas galiojo tik 72 valandas. Jeigu visi operatoriai, kaip Telia, ir Tele2 su Bite jį toliau blokuoja, tai jau ne Ramanauskaitės problema.
zeit
Dar įdomiau – atsirado ir kažkokios kutvėlos Alionos Gaidamovič, Ramanauskaitės parankinės, „ekspertizė”.
Šita kvėša nustatė, kad britų portalo https://off-guardian.org publikacijos, kurias perspausdino www.laisvaslaikrastis.lt, yra „dezinformacija”:
ST 3 Page 1
ST 3 Page 1
ST 3 Page 2 1
ST 3 Page 2 1
Kad skaitytojai patys suprastų, kokios kvailumo bobos sėdi vadinamojoje Žurnalistų etikos inspekcijoje, pateikiame minėtus britų žurnalistų straipsnius, dėl kurių buvo uždarytas laisvaslaikrastis.lt:

7 FAKE NEWS stories coming out of Ukraine

7 netikrų naujienų istorijos iš Ukrainos
Kit Knightly
Praėjo tik trys dienos po Rusijos karinės operacijos Ukrainoje, tačiau propagandos sraigteliai sukasi žaibiškai, skleisdami „naujienas”, nuomones ir turinį žiniasklaidos malūnui.
Vos per pastarąsias 48 valandas išplatinta dešimtys istorijų, nuotraukų, pasakojimų ir vaizdo įrašų, kuriuose teigiama, kad jie paimti iš kovų Ukrainoje, ir didžioji dalis jų yra suklastoti.
Kai kuriuos iš jų galima priskirti nesusipratimams, klaidingam tapatybės nustatymui, neteisingam priskyrimui… tačiau daugelis ir dauguma jų greičiausiai yra sąmoningos apgaulės, kuriomis siekiama išprovokuoti atsaką. Pasinerkime į šią temą.
*
1. „KIJEVO VAIDUOKLIS”
Ankstų penktadienio rytą buvo pranešta, kad danguje virš Kijevo patruliuoja vienas Ukrainos lėktuvas MiG-29. Anglakalbė spauda neįvardytą pilotą pavadino „Kijevo vaiduokliu” ir teigė, kad jis per mažiau nei dvi dienas oro mūšyje numušė 6 rusų naikintuvus ir tapo oficialiu naikintuvų asu, o tai, ko gero, yra vienas greičiausiai šį titulą pelniusių pilotų.
Bėda ta, kad nėra beveik jokių įrodymų, kad tai apskritai įvyko. Cituoju „Newsweek”:
„Kijevo vaiduoklis” egzistuoja be jokių įrodymų”.
Nė viena pusė negali patvirtinti, kad Rusija iš viso prarado šešis lėktuvus, o juo labiau – vieną žmogų per vieną dieną. O vaizdo įrašas, kuriame tariamai užfiksuotas „vaiduoklis” mūšio metu – juo pasidalijo Ukrainos ginkluotosios pajėgos – patvirtina, kad iš tikrųjų tai yra vaizdo žaidimo įrašas.
Nepaisant to, jis jau turi savo puslapį Vikipedijoje. Tai liudija, kaip greitai gali judėti melas, kol tiesa apsiauna batus.
2. „RUSŲ LĖKTUVAI SKRAIDO VIRŠ KIJEVO”
Daug žmonių dalijasi trumpu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti neva žemai virš Kijevo miesto skrendantys rusų lėktuvai. Laikraštis „The Times” panaudojo jo kadrą savo pasakojime „Ar sankcijos sustabdys rusų apšaudymą?”:
time using old picture of russian jets in moscow claim its kiev
time using old picture of russian jets in moscow claim its kiev
Problema ta, kad tai ne Kijevas, o Maskva. Ir tai ne šiandien, o prieš dvejus metus. Tai filmuota medžiaga, kuri greičiausiai yra 2020 m. Pergalės dienos parado skrydžio repeticija.
3. „ZELENSKIS LANKOSI PAS KARIUS”
Tikriausiai nė vienas politikas istorijoje taip greitai nepakeitė viešųjų ryšių kaip Vlodomiras Zelenskis. Praėjusią savaitę jis buvo tiesiog kažkoks vyrukas, šią savaitę – karo didvyris, kalbama, kad jam bus statomos statulos. Nutekėjusiame (visai ne inscenizuotame) pokalbyje telefonu jis atsisakė JAV pasiūlymo skraidinti jį į saugią vietą.
Socialiniame tinkle „Twitter” gausu žmonių, kurie dalijasi jo nuotraukomis su koviniais drabužiais, lygina jį su D. Trumpu ir J. Trudeau ir klausia, „kokie kiti lyderiai kovotų kartu su savo kariais?”.
Tačiau problema ta, kad visos nuotraukos yra beveik metų senumo, darytos, kai jis lankėsi pas karius praėjusių metų balandį:

4. „LUHANSKO ELEKTRINĖS SPROGIMAS”
Konfrontacijos pradžioje šis vaizdo įrašas pradėjo plisti socialinėje žiniasklaidoje:
Luhansko elektrinė Ukrainoje pic.twitter.com/4LaI1uRxCe
https://twitter.com/nicolerutko/status/1496724765150793728/photo/1
Vaizdo įrašas tapo virusiniu, sulaukdamas 100 000 peržiūrų. Juo dalijosi šimtai paskyrų, jį naudojo net didžiausi naujienų tinklai, visi tvirtino, kad jame matyti, kaip Luhansko elektrinė sprogsta po to, kai į ją pataikė Rusijos raketos.
Taip nėra, tai chemijos gamykla, sprogusi 2015 m. Tiandzine, Kinijoje.
5. VIDEOŽAIDIMAI. VĖL.
Ši filmuota medžiaga, kurioje, kaip teigiama, matyti, kaip Ukrainos sausumos pajėgos numuša Rusijos orlaivius, taip pat neseniai tapo virusine ir net pasirodė Ispanijos televizijos naujienų laidoje:
https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/ARMA-3-False.gif?x46445
…Tai vaizdo žaidimas ARMA 3.
6. „RUSŲ KARINIS LAIVAS EIKITE nachui”
Tai buvo pirmasis didelis propagandinis pasakojimas po Rusijos įžengimo į Ukrainos teritoriją. Tariamai nutekintas garso įrašas rodė, kaip Ukrainos pasieniečiai mažytėje Gyvatės saloje Juodojoje jūroje bendrauja su Rusijos karo laivu. Gavę nurodymą pasiduoti, pasieniečiai sako: „Rusijos karo laivas eikite į dūdą”.
Vakarų spauda pranešė, kad visi 13 vyrų žuvo, o Ukrainos vyriausybė išplatino pareiškimą, kuriame teigiama, kad visi jie bus apdovanoti pomirtiniais apdovanojimais.
Tačiau, kol tariamai žuvę didvyriai buvo kanonizuojami visame Vakarų pasaulyje, Rusija pranešė, kad jie visai nežuvo, o gyvi ir nesužeisti buvo nugabenti į žemyną.
Vėliau ir spauda, ir Ukrainos vyriausybė nenoromis pripažino, kad ši istorija greičiausiai yra teisinga.
7. SIRIJOS BEPILOČIŲ LĖKTUVŲ SMŪGIŲ FILMUOTA MEDŽIAGA
Kitas platinamas vaizdo įrašas, kuriuo vėlgi dalijosi oficialios Ukrainos paskyros, buvo dronų nufilmuota medžiaga, kurioje neva matyti, kaip naikinama rusų transporto priemonių kolona.
Iš tikrųjų tai 2020 m. Turkijos dronų smūgių Sirijoje filmuota medžiaga.
https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/syria-fake-ukraine-video-screenshot.jpg?x46445
Tuo tarpu kitos paskyros dalijosi kovų iš Libijos ar Izraelio bombardavimų Gazos ruože filmuota medžiaga su hashtag’u #StandWithUkraine. Portalas „Middle East Eye” sudarė jų sąrašą.
Šiek tiek graudi ironija, kad tiek daug Vakarų liberalų pasipiktinimą keliančių klipų iš tikrųjų yra iš karų, kuriuos pradėjo jų vyriausybės.
*
Štai jums septynios istorijos apie karą Ukrainoje, kurios yra akivaizdžiai suklastotos, ir tai tik ledkalnio viršūnė.
Yra daugybė kitų klastočių, jau nekalbant apie klastočių klastotes, kuriomis siekiama diskredituoti abejojančius arba tiesiog skleisti chaosą.
Galiausiai visa tai laiku primena, kad propaganda stipriausiai veikia tuo metu, kai naujienos sklinda greitai ir žmonės jaučia emocijas.
Štai KODĖL žiniasklaida kursto baimę, nerimą ir neapykantą, nes tokios emocinės būsenos žmonės mažiau linkę kritiškai mąstyti.
Turėtų būti savaime suprantama, kad tai vienodai pasakytina apie abi puses. Neturėtume aklai priimti Rusijos pusės teiginių vien todėl, kad žinome, jog NATO meluoja. Abi pusės propaguoja, o vienareikšmis skepticizmas yra tik kitoks šališkumas.
Trumpai tariant, jei matote ką nors, kas skirta išprovokuoti emocinę reakciją, neleiskite to daryti. Niekada nesileiskite įtraukiami į pasakojimą, visada susilaikykite, išlikite ramūs ir užduokite racionalius klausimus.
Neleiskite tikėti, reikalaukite faktų. Tai vienintelis būdas išlaikyti laisvą protą.
Arba, cituojant HL Menckeną:
Niekada netikėkite niekuo, ką girdite, ir tik puse to, ką matote”.
Facebook komentarai
});}(jQuery));