www.laisvaslaikrastis.lt blokuojamas jau 43 dienas, teismams nuolat klastojant nutartis

duros

duros

Vilniaus apygardos administraciniam teismui
administracinė byla Nr. I2-3911-535/2022
Dėl viso šio teismo, kaip organizuoto nusikalstamo susivienijimo nušalinimo nuo mano skundų nagrinėjimo, taip pat teisėjų Jovitos Einikienės, Jūratės Gaidytės-Lavrinovič (nuotr. viršuje) nušalinimo
Pareiškėjas Aurimas Drižius
2022-06-01
Gegužės 31 d. gavau tokį raštą, kurį pasirašė „laikinai atliekanti vidinio teismo administravimo funkcijas, Jovita Einikienė”.
Šiame rašte teisėja Jovita Einikienė išprendė mano skundą dėl teisėjos Gaidytės-Lavrinovič nušalinimo.
Kaip žinia, šioje byloje taip vadinama teisėja Gaidytė-Lavrinovič nagrinėja mano ieškinį dėl neteisėto portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo.
Nors Seimo nutarimas numato, kad Žurnalistų etikos inspekcijos tarnyba gali laikinai apriboti prieigą prie visuomenės informavimo priemonės ne ilgiau 72 valandoms, tačiau tas blokada tęsiasi nuo kovo 18 d. iki šiandien, birželio 1 d, tai yra daugiau nei 40 dienų. ŽEIT nustatė, kad du straipsniai, kurie yra paimti iš britų portalo off-quardian.org, yra dezinformacija. Žinoma, kad tai ŽEIT „eksperčių” haliucinacijos, nes jokios dezinformacijos ten nėra, tuo labiau ŽEIT neįagliota vertinti Didžiosios Britanijos spaudos ir ją skirstyti į gerą ir blogą. Tačiau portalas laisvaslaikrastis.lt yra užblokuotas jau nuo kovo 18 d., tai yra daugiau nei 40 dienų, Kasdien mums daroma žala, kurią teks dengti mokesčių mokėtojams.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, užuot vykdęs teisingumą, vykdo sunkius nusikaltimus. Kai paprašiau teismo laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įpareigojimo ŽEIT atlkouoti neteisėtai užblokuotą portalą, tai teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį ir savo gegužės 23 d. nutarime man nurodė, kad : „Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą., kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjos internetinio tinklapio nėra ribojama“.
Nurodžiau, kad tai akivaizdus ir įžulus Gaidytės-Lavrinovič pačios išgalvotas melas, nes bandant prisijungti prie www.laisvaslaikrastis.lt per bet kokį mobilaus ryšio operatorių, portalas bus nepasiekiamas. Iš visų telekomunikacijų bendrovių tik vienintelė, CSC telekom, kuri patraukta byloje trečiuoju asmeniu, panaikino šį blokavimą o visos didžiosios ir toliau blokuoja prieigą prie portalo.
Skunde nurodžiau, kad atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus piktybiškai neinformuoja visų įmonių, kad jų blokavimas ne tik neteisėtas, tačiau galėjo būti taikomas tik tris dienas. Nurodžiau Gaidytei-Lavrinovič, kad jos buvo prašoma panaikinti šį bloką, nes jis kasdien mums daro didelę žalą.
Vietoj to Gaidytė – Lavrinovič sugalvojo melą, kad tas blokavimas jau panaikintas. Kodėl jūs taip bjauriai meluojate ir kas jums taip liepė?
Kai paprašiau nusišalinti teisėją Lavrinovič nuo šios bylos, nes ji jau suklastojo dokumentus šioje byloje, jos kolegė Einikienė man nurodė, kad dokumentų klastojimas bylose yra visiškai normalus ir teisėtas dalykas – „teisėja tiesiog nagrinėjo bylą”.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad, kai šio įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas.
Šiuo atveju teisėja Einikienė pasiskelbė, kad ji „laikinai atliekanti vidinio teismo administravimo funkcijas”, tačiau įstatymas nenumato, kad tokias funkcijas atliekantis tarnautojai galėtų spręsti teisėjų nušalinimo klausimus.
Be to, teisėja Einikienė nuodė, kad klastoti nutartis – jokia problema : „Pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas”.
Kitaip sakant, dokumento suklastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis, įvardijamas kaip „procesinių sprendimų priėmimas”.
Akivaizdu, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme veikia organizuota nusikalstama grupuotė – teisėjos klastoja savo nutartis ir viena kitą pridenginėja, nes apsimeta, kad vykdo kažkokias administravimo funkcijas.
Ir tai vyksta teisme, kuris vykdo „teisingumą”?
Atkreipiu dėmesį, kad portalas iki šiol blokuojamas, ir mūsų įmonei kasdien daroma žala dėl tokių ŽEIT ir teismo klastočių.
Prašau priimti tinkamą teisinį dokumentą dėl teisėjų Lavrinovič ir Einikienės nušalinimo nuo mano skundų nagrinėjimo, nes dėl jų veiklos – dokumentų klastojimo jau kreipiausi į prokuratūrą.
Tačiau teisėja Lavrinovič neaiškiu būdu „nustatė“, kad portalas jau nebėra blokuojamas, todėl teismo nurodymo panaikinti „bloką“ nebereikia. Rendamas išdėstytu, reikalauju teismą nedelsiant įpareigoti atsakovą ŽEIT pranešti visoms telekomunikacijų bendrovėms, kad jų liepimas taikyti apribojimą yra neteisėtas ir turi būti nedelsiant atšauktas.
Prašau, kad tą dokumentą priimtų teisėtai įgaliotas asmuo.
Aurimas Drižius

Administracinė byla Nr. I2-3911-535/2022
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01327-2022-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 45; 55.2

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

2022 m. gegužės 30 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja, laikinai atliekanti vidinio teismo administravimo funkcijas, Jovita Einikienė,
susipažinusi su pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Grėsmės nacionaliniam saugumui“ pareiškimu dėl teisėjos Jūratės Gaidytės-Lavrinovič nušalinimo nuo administracinės bylos Nr. I2-3911-535/2022 nagrinėjimo,

n u s t a t ė:

Vilniaus apygardos administraciniame teisme (toliau – VAAT) nagrinėjama administracinė byla Nr. I2-3911-535/2022 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Grėsmės nacionaliniam saugumui“ skundą atsakovei BĮ Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „CSC TELECOM“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič 2022 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.
Pareiškėja 2022 m. gegužės 25 d. pateikė teismui procesinį dokumentą, kuriame keliamas bylą nagrinėjančios teisėjos šališkumo klausimas.

Prašymas dėl nušalinimo netenkintinas
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad, kai šio įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas.
Susipažinus su pareiškimo dėl nu(si)šalinimo turiniu matyti, pareiškėja reiškia nušalinimą reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą sprendusiai teisėjai Jūratei Gaidytei-Lavrinovič iš esmės nesutikdama su 2022 m. gegužės 23 d. nutartimi priimtu procesiniu sprendimu atmesti pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.
ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teisėjas, teismo posėdžių sekretorius, specialistas, ekspertas ir vertėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi nedelsdami nusišalinti arba būti nušalinami, jeigu jie patys tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu. Teisėjui pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo suinteresuotumu bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių teisėjo nešališkumu.
Kaip matyti, pareiškėjos prašyme nušalinti teisėją Jūratę Gaidytę-Lavrinovič nurodyti nušalinimo argumentai iš esmės susiję su teisėjos Jūratės Gaidytės-Lavrinovič atliktais procesiniais veiksmais (priimta nutartimi) šioje administracinėje byloje.
Pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas.
Pažymėtina, kad jog 2022 m. gegužės 23 d. nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Tad, nesutikdama su procesiniais veiksmais, priimtais konkrečioje administracinėje byloje, pareiškėja turi teisę juos ginčyti ABTĮ nustatyta tvarka apeliacinės instancijos teismui.
Nenustačius teisėjos Jūratės Gaidytės-Lavrinovič nušalinimo pagrindų ir kitų išimtinių įstatyme numatytų atvejų, leidžiančių pagrįstai abejoti minėtos teisėjos nešališkumu, tenkinti pareiškėjos prašymo nėra teisinio pagrindo.
Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos prašymas dėl nušalinimo netenkinamas.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 45 straipsnio 2, 5 dalimis, 107–108 straipsniais, teismo teisėja, pavaduojanti teismo pirmininką,

n u t a r i a:

atmesti pareiškėjos UAB ,,Grėsmės nacionaliniam saugumui“ prašymą /pareiškimą dėl teisėjo nušalinimo.
Nutartis neskundžiama.

Teisėja, laikinai atliekanti
vidinio teismo administravimo funkcijas Jovita Einikienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));