skip to Main Content

Teikiau keletą publikacijų LL

Vieša paslaptis, kad teisėsaugos dorojami asmenys nepublikuojami lryte ir panašioje „teisingoje“ spaudoje. 

Ne paslaptis kad teisėsaugai labai nepatinka LL publikacijas teikiantys.

 Todėl prašau LL redakciją leidimo mano pranešimą pasirašyti slapyvardžiu, taip kaip  buvo tais laikais, kuomet Lietuva buvo caro valdžioje, kuris draudė lietuvišką žodį

Mano atžvilgiu teisėsauga atlieka neprognozuojamus veiksmus – siekia priversti emigruoti, atsisakyti dukters ir man priklausiančio turto. Dėl man daromo poveikio ir mano dukters žalojimo teikiau pranešimus teisėsaugai. 

Teisėsauga manipuliuoja mano sutuoktiniu – dukters tėvu. Pastarasis žiaurumu dukrai ir sutuoktinei perspjovė kai kuriuos visuomenės padugnes. Keista kad atsiranda pašėlusių moteriškių, kurios galvoja, kad jis jas vartoja ne todėl, kad yra prigimtinis vartotojas, o dėl kokių nors kitų priežasčių

Kiek leidžia jėgos ir galimybės daugiau nei tris metus siekiau teisėtu keliu atstovauti dukters ir savo interesus.

Faktai  patvirtina keliomis rezonansinėmis bylomis patvirtintą tiesą, jog  teisiniu keliu tiesa neieškoma, dėl jos „tariamasi“, „susitariama“ ir pan. Nemoki susitarti – nėra tiesos, moki susitarti – tiesa bus, kad ir išlupta šturmo būdu, ir nesvarbu kad ja niekas netiki

Ir dar vieną dalyką patvirtina faktai, kad vaiko, kuriuo „kažkodėl’ labai susidomėjo VSD ataskaitas publikuojantis žiniasklaidos atstovas ir jo sutuoktinė advokatė, interesų neįmanoma atstovauti teisėtu keliu. 

Kodėl tai rašau? Todėl, kad visuomenė žinotų, kas vadinama „vaiko interesais“, ir kam reikalingos gausiai plūstelėjusios LR CPK, vaiko teisių apsaugos įstatymų pataisos, kaip susidorojama su vaiko, kuriuo susidomėjo VSD ataskaitas visuomenei pristatantis žiniasklaidos atstovas, motina.

Teisėsaugos tikslas – atimti iš tokio vaikelio motinos pajamas, turtą, šmeižti ją, skatinti jos atžvilgiu  neapykantą, išeliminuoti iš visuomenės, įbauginti artimuosius ir aplinkinius, daryti žalingą poveikį jos sveikatai, plauti aplinkiniams smegenis, jog galimai įvyksiantis nelaimingas atsitikimas su vaiko mama bus ne kas kita, bet tikrų  tikriausias nelaimingas atsitikimas

Nelaimingą atsitikimą po vaiko motinos pasisakymo apie VU Santaros medikus spaudoje komentaruose 2012-12-17 prognozavo  komentatorius IP: 82.135.246.185. Tuomet komentatorius pasisakė apie galimą nelaimingą atsitikimą moters mažametei dukrai. Moteris gavo informacijos, kad komentaras išėjo iš vienos gydymo įstaigos IP adreso. Vilniaus m. 6 PK tyrėja L. Račkovska nurodė, jog ko jau ko, bet komentarų iš elitinių gydymo įstaigų IP adresų nustatinėti negalima, nes medikams dėl komentarų atsakomybė netaikoma. Betrūksta tik dar vienos LR CPK ir LR BK  pataisos, kad tai turėtų ir įstatymo raidę

Paskutinis teisėsaugos šedevras,- vaiko mamos gyvenamos vietos naktinis šturmas.  2017-07-15 pirmą valandą nakties vyksta policijos pareigūnų apranga vilkinčių asmenų šturmas į vieną iš Vilniaus mieste esančių daugiabučių. Šturmuojamo buto  2/3 savininkė yra vaiko motina, pažymėtina, jog moters dukra du metus  izoliuota valstybės tarnautojų, vaiko teisių tarnybų, nevyriausybinių organizacijų ir teisėsaugai galimai skolingo vaiko tėvo žinioje.   

Policijos pareigūnų aprangą vilkintys asmenys agresyviai reikalauja rašyti pasiaiškinimus ir parašais patvirtinti: 1. kaip atskiruose kambariuose užkluptos moterys susipažino 2. kodėl savininkė  yra bute ne viena 3. kodėl  buto savininkę pažįstanti moteris neatsiklausė moters sutuoktinio leidimo būti tame bute, kurį šturmuoja policijos aprangą vilkintys asmenys 

Šturmo herojai neturi jokių teismo nutarčių, kratos orderių ir pan.

Tokiom aplinkybėm jauna moteris parašė velniai žino ką, nes jai buvo grasinama ir daromas poveikis keletą valandų vidurį nakties.

Jauna moteris kartojo, nenoriu problemų, bijau padaryti šturmuotųjų fotografijas, įrašyti pokalbį, neįsivaizdavau kad su manimi galėtų kas nors taip elgtis 

Juk šturmuotojai turėtų žinoti, kad jėga išgauti rašteliai yra tik jėgos naudojimo prieš asmenį įrodymai ir nieko daugiau

Taip pat tik šturmuotojai ir VSD ataskaitas pristatantis visuomenei redaktorius žino, kokių liekamųjų reiškinių bute paliko naktinio šturmo herojai

Mano mama, stovėdama Baltijos laisvės kelyje neįsivaizdavo, kad su laisve sugrįš naktiniai stribų reidai

Didžioji visuomenės dalis  mano kad tai yra labai toli nuo jų, deja jie klysta,

 tai toli tik todėl, kad žmones kausto baimė, todėl jie apie tai nekalba ir tikisi kad nuolankus tylėjimas padės jų vaikams ir jiems išvengti naktinių šturmų, išvaržymo, prievartos, jų vaikų žalojimo

Naktinis policijos uniformą vilkinčių asmenų šturmas praneša, kad istorija sukasi ratu, kad lietuviai labai seniai lietuvišką  raštą pažino  rizikuodami įsileisti knygnešius ir jų knygą  carinėje Lietuvoje 

Šturmuotojai ir jų patarnautojas galimai įsivaizduoja esantys baugintojai, bet jei žiūrėtų į veidrodį tiesiai, pastebėtų bjaurastį ir menkystą

 Su pagarba,

Just Me

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));