Mano tėtušis – Vygantas Sliesoraitis – kietas šulas, įgrūdęs žmoną į kalėjimą, pradeda gyvenimą su nauja meile

leva2

leva2

 

Mano tetušis – Vygantas Sliesoraitis – kietas šulas

 

Pasirodo, kad ne šiaip mano tetušiui paklūsta prokurorai ir teisėjai, o rankų paspaudimas lyga sviestu teptas tarp Vygantėlio Sliesoraičio ir Roko Masiulio, ogi mano tėtukas – agentėlis, ir dar ne šiaip koks o prasiyręs į nemenkas aukštumas dėka Vinco Aidukevičiaus, Laimutės Anužienės (tėtuko sesuo) meilužio! Tikras gytatinklis. Kažkada kelyje užmušęs žmogų ir su Vincu Aidukevičium mašina minęs toli, uodegą išsuko ir išlipo sausas, dabar tetušis ryklys ant žydrosios bangos keteros – reguliuoja žmonių laisvę ir ne oriai jaučiasi , jei kas nors tą tiesą paviešina. Žinok, tėtuk, agentauji gal ir gerai, bet jau kartą pelnytai gavai metų akys ir ausys titulą – demaskuotas dvigubas agentas. Suprantu, kad pristatinėjęs meilužę nauja mamyte, įgrūdęs mamą į Panevėžio moterų kalėjimą turi atvirą kelią oriam gyvenimui su nauja boba. 

 

  

 

 

Suprantu, kad prokuroras Haroldas MULEVIČIUS turi lenkti galvą savo bosui, t.y. mano tėtuko įsakymui :  «reikalus uždarai greitai!… turto aš nedalinsiu… supakuoji ją, ji turi būti Panevėžy…, priemones palieku tau …» Ir pasaka prasideda: gerai tyrėjai Nijole GRIŠKIENEI pateikiama, kad ilgamečio tyrimo kaltinamoji Viktorija Sliesoraitienė staiga nusprendžia slėptis nuo teisėsaugos, jos invalidumas yra išgalvotas, o patirta daugybinė trauma – tik vaizduotės vaisius, išrašas iš Šveicarijos ligoninės – susiveiktas falsifikatas. 2022-05-02 vakare trys civiliai apsirengę policininkai Vilniuje įgrūda mamą į civilę mašiną, jiems tapatybės dokumentų rodyti neprivalu.. Išveža mamą į Kauno areštinę, apklausa 2022-05-03 ryte, teismas uždaras 2022-05-04. Teisėja AUDRONĖ LEVINSKIENĖ, kaip pasakė net nemačiusi ikiteisminio tyrimo medžiagos, nes yra medžiaga yra prokuratūroje. Susidaro įspūdis, kad prokuroras Haroldas Mulevičius nuslėpė medžiagą nuo teisėjos, ir ji tegalėjo tik nukristi ant stalo pamiegoti prieš priimant nutartį prokuroro Haroldo Mulevičiaus pareiškimą «visiškai tenkinti» suėmimo terminas  2022-05-03 iki 2022-07-03. Pagrindas – prokuroro genocidiški teiginiai nukreipti prieš tam tikras socialines mūsų sociumo grupes – Viktorija Sliesoraitienė «be pajamų» (kur dingo kasmėnesinė invalidumo pensija 707,36 Eur pristatyta teismui ?) , neturinti kur gyventi (kur dingo Vygantėlio ir mano mamos dar nepadalintas bendras turtas –  namai Vilniuje  žvėryne ir Panevėžyje?), ir dar paramos prašanti invalidė (tai dabar liga pripažįstama – tik ji tampa utilizuojama invalide?)… Tuo būdu nei užstatas, nei laidavimas, nei namų areštas, nei kitos priemonės negali būti svarstomos, siekiant užtikrinti teisingumą galimas tik įkalinimas Panevėžyje. Mama nutarties pagrindu 2022-05-05 8 val pervežama į Panevėžio pataisos namai (Moterų kalėjimas), P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys. Kietas tu tėtuk – prokuroras kaip bitinėlis sukasi, o parinkta Teisėja tik perrašo su sveika logika nesusijusius tavo nurodymus, išdėstytus prokuroro lūpomis. Bravo!

Bet dar ne pabaiga … Pasirodo tetušis nurodęs tyrėjai Nijojei Griškienei visiems paplatinti, kad mama simuluoja ligą, o jos Šveicarijoje įvykusi politrauma , apimanti daugybinius šonkaulių lužius, kompresinį stuburo slankstelio lūžimą, ausies kaušelio sutrupėjimas ir operacija surenkant ausį iš gabaliukų – yra falsifikatas. Liaudiškai tariant – pačirškink tu ją… Pridedu mamos skundą dėl Kauno areštinės darbuotojo prieš išvežant į Panevėžį. 

Dar daugiau … įsakyta įtariamąją patupdyti su bendro pobūdžio kalinėmis ir stebėti,  kad 8 kameros esanti mama liptų, stotų, tūptų, eitų … gerai koja kojon…. Dar daugiau kalinti nuo 2022-05-02 ir iki dabar, tai yra beveik savaitė ji maldauja kalėjimo medicinos personalo reikiamų vaistų, kurie būtini kasdieniam vartojimui , sąrašas ne baigtinis. O sutarti skambučiai neįvyksta… Beje, duotas tėtuko įsakymas «patarkuot daktarus», nes pasirodo greitoji buvo atvykusi į Kauno areštinę, o reikalas turi būti uždarytas greitai iki skyrybų bylos turto dalybų ir niekam nežinant.

 

Be pavadinimo
Be pavadinimo

de

 

  

Ane tėtuk: « ten ji melagė… patvarkyk … reikia uždaryti galus… ir žiūrėk, kad viskas ten  tvarkingai būtų daroma…» Ir tai kad oriai gyventum su nauja boba? Sieki ir likti išskirtas be turto dalybų (posėdis gegužės pabaigoje – mama kalėjime…) ? Agentėlio įžeista ambicija…? 

Tėvo nepasirinksi, bet ar ne kietas šulas tas mano tėtušis? 

Eglė Sliesoraitytė

 

Visas teisėjos Levinskienės sprendimas įkalinti invalidę Viktoiją Sliesoraitienę:

 

levinskienės

Facebook komentarai
});}(jQuery));