Skyrybų byloje galima išsinuomoti ir prokurorą?

verseckas
  Ar   Generalinė  prokuratūra  Vyganto Sliesoraičio  parankinė  ?
Kas  valdo  generalinę  prokuratūrą ?  Gal L. Anužių/  Vyganto  Sliesoraičio  klanas ? Atrodo kad Lietuvos   teisėsaugos  pareigūnai  yra  kaip  terba V. Sliesoraičio   tarpkojyje  – nori pašlapina  , nori  eurą  įkiša . Garsios  sesers , buvusios  Karaliaus Mindaugo  profesinio  rengimo  centro  direktorės Laimutės  Anužienes , kurios didelį  atgarsi sukėlusią bylą   prokurorai tyliai   numarino , brolis, galimai pinigingas.    GGG  valdybos pirmininkas Vygantas Sliesoraitis ,  anot  Viktorijos Sliesoraitienes   2022 sausio 6 d. atvykęs į  bendrai  su V. Sliesoraitiene  priklausančius  namus , kur  graudžiai  verkė ir dukters  akivaizdoje,  prisiekinėjo , kad prokuratūros  veikėjai  yra   geri jo bičai  ir   jį ( Sliesoraitį )   tiesiog  laiko už abiejų  parankių , kad    jis  nenualptų  teisme  , jei kartais reikėtų pasidalinti bendrą  turtą .  Sliesoraitis  tą  dieną  graudžiai  raudojo , kad  yra tik  bėda , jog   pasikabinimas  ant  parankių  brangiai  kaštuoja .   Prokuroras   Saulius  Verseckas , galimai  taip  įsijautė į Vyganto Sliesoraičio  dvasinius  virpulius , kad teikdamas  įgaliojimą  į  skyrybų  bylą , atstovauti  Vygantą  Sliesoraitį, pamiršo  įrašyti  pilną  datą  , nurodyti  kam  skirtas  šis  įgaliojimas be  pilnos  datos .
gen prok Sauliaus Versecko igaliojimas

 Prašau  žemiau pateiktą Viktorijos  Sliesoraitienes   prašymą  paskelbti viešai , Prašymas prisegtuke

Vilniaus apygardos prokuratūra 

Rinktinės 5A, LT-01515 Vilnius

El. paštas vilnius@prokuraturos.lt

Vyr. prokurorui

 

UAB „Laisvas laikraštis“ 

Konstitucijos pr. 23b, Vilnius
El. paštas: llredakcija@gmail.com

https://www.laisvaslaikrastis.lt/kontaktai/

Redaktoriui

 

VĮ “Registrų centras” 

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius

  1. p. info@registrucentras.lt

Direktoriui

 

STT  A. Jakšto g. 6, 01105, Vilnius

El. p. dokumnetai@stt.lt

Direktoriui

 

Teismo pirmininkui- Arūnui Purvainiui

Teisėjai – Agnei Siurblienei

Civ. byla Nr. E2-1843-1087

Lietuvo Seimo Kontrolierių įstaigai

Gedimino pr. 56, Vilnius 01110, Lietuva

 

 

Viktorija Sliesoraitienė

Šiaulių raj. Meškuičių km.

Korespondenciją  galite  atsiųsti  į dukros  Eglės  Sliesoraitytės  paštą , nes esu  neįgali , nejudu ,  gyvenu  žemiau  skurdo  ribos , neturiu  pinigų sumokėti  už interneto palaikymą ir nusipirkti kompiuterį , – esliesoraityte@gmail.com

 

PRAŠYMAS

2022-01-08

Meškuičių km.

       

            Dėl galimai   nusikalstamų Vyganto  Sliesoraičio  , veiksmų  sustabdymo.

           Dėl   teisėjos Agnės Siurblienes  galimo   pareigų  viršijimo

           Dėl galimai  neteisėto Registrų  centro  darbuotojo  veiksmų

           Dėl galimai  neskaidrių Kauno teisėsaugos  darbuotojų  veiksmų „numarinant“ didelio  visuomenės atgarsio sulaukusios  L. Anužienes  galimo  valstybės lėšų , dėl ikiteismino tyrimo   atnaujinimo Laimutei Anužienei dėl  galimo  valstybinio  turto ir lėšų  grobstymo

           

          

            

            Šiuo  metu civilinėje byloje Nr. e2-16860-1087/2020 vyksta  turto  dalybos  tarp  Viktorijos  Sliesoraitienės ir  Vyganto  Sliesoraičio. Vygantas  Sliesoraitis,  siekdamas  pasinaudoti  tuo, kad  Viktorija  Sliesoraitienė  yra  neįgali ,  neturi  prieigos prie  interneto  organizuoja  bendro  šeimos  turto išregistravimą  be  Viktorijos Sliesoraitienes  – bendraturtės  sutikimo. 

2022 sausio 6 dieną Viktorija Sliesoraitiene  buvo  trumpam užvežta  į Birutės 18 c, Vilnius pakeisti  pampersų , nes dėl pablogėjusios  sveikatos  būklė   planavo papildomai  gydytis  Vilniuje. Tuo  pačiu  metu , 2022 sausio  6  dieną Vygantas Sliesoraitis atvedė  vyriškį į Birutės 18, Vilnius  bendras  nuosavybės  valdas, kuris girdint  dukrai Eglei Sliesoraitytei  prisistatė kaip  Registrų  centro  darbuotojas, bet  slėpė  savo  pavardę. Kaip  buvo  galima  suprasti iš  Vyganto  Sliesoraičio,  jis  davęs  kyšį šiam atėjusiam  į  Birutės  18, Vilnius,  valdas iš  Registrų  centro vyriškiui, kad  šis  išregistruotų  bendrą  turtą be  Viktorijos  Sliesoraitienės sutikimo. Kaip  galima  buvo suprasti  iš Vyganto  Sliesoraičio ,  bendro   nekilnojamo  turto išregistravimą     be Viktorijos  Sliesoraitienes  sutikimo , Vygantas Sliesoraitis   derina   su Kauno  miesto  ekonominės  policija  ar tai su  prokuroru  ir  teisėjos Agnės   Siurblienes  žinia .

Vygantas  Sliesoraitis verkė    ir prisiekinėjo  ,  kad jis  nieko nežino apie  prokuratūros įtraukimą  į skyrybų  bylą  trečiuoju asmeniu . Anot  V. Sliesoraičio  prokuratūros  įtraukimą į civilinė bylą , Eglės Sliesoraitytės baudžiamąjį persekiojimą , be  niekieno  prašymo , organizuoja  teisėja Agnė Siurblienė , taip  galima buvo  suprasti iš  raudančio  V. Sliesoraičio . Tai  girdėjo bei  matė   ir Eglė Sliesoraitytė .  Kai  sužinota , kad Eglė Sliesoraitė serga ,Viktorija Sliesoraitiene,  bijant    papildomos  infekcijos  , plintant  Omikron ,buvo  skubiai išvežta atgal pas giminaičius  . 

 

Taip pat , kaip  buvo  galima suprasti iš Vyganto  Sliesoraičio   , buvusio Ūkio banko  valdybos  pirmininko 2022 sausio 6 d.kalbų , tai  anot jo Kauno  prokuratūrai  „ jį tiesiog išsukto“ nuo Ūkio banko  baudžiamosios  atsakomybės  , nes  anot  Vyganto Sliesoraičio   Kauno prokurorai  „sėdėjo“  jo  sesers Laimutės Anužienės , buvusios Karaliaus Mindaugo  profesinio  rengimo centro  direktorės, kišenėje . Kauno  apygardos  prokuratūros  darbuotojai  „ mokėsi“ jos  vadovaujamoje  proftechninėje  mokykloje . L.Anužienė parašu tvirtindavo  apie pabaigtus kursus Kauno  teisėsaugos institucijų darbuotojams .   Kaip buvo  galima  suprasti  iš  V. Sliesoraičio „už didelius pinigus“, jo  sesutę  L. Anužienę  Kauno prokurorai   atleido  nuo  atsakomybės ir   jos  nuosavybėje  paliko   valstybės  pinigais pastatytą  žirgyną , Pajiesios kelias 1, Pajiesio kaimas, Garliavos seniūnija, Kauno rajonas ,  privačius  butus   valstybiniame  pastate priklausančiame  Karaliaus Mindaugo  profesinio  rengimo centrui   Griunvaldo   g. 20,  kur 2014 m. gruodžio 5 d. kelioms  patalpoms  buvo  surašytas vienas ir tas pats statybos užbaigimo aktas. O 2016 metų rugpjūčio 31 d. abiem butams  buvo surašyta  viena ir ta pati pažyma apie „naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį“. Dar vieną butą  Anužiai ( V. Sliesoraitis ?)  savo nuosavybėn perėmė gerokai vėliau –  iš „Valedijos“ jie įsigijo  2017 m. liepos 13 d  . Kaip privati įmonė „Valedija“  sugebėjo nusavinti   patalpas valstybės valdomame pastate – kol kas atviras klausimas, kaip  ir  galimai  milijonai  išgrynintų EU pinigų taip  pat atviras  klausimas  . Kauno  prokuratūra netyrė ir iš kokių pinigų  UAB „Ortopedijos klinika“ statė  pastatus  , Šv. Ignaco Lojolos  kolegija  pirko  įrangą , kurios  valdybos  pirmininkas  buvo Vygantas Sliesoraitis.  Kaip  galima  suprasti Kauno m.  ekonominė  policija ir Kauno  prokuratūra , vadovaudamasi  aukščiau  nurodytų  Anužių/Sliesoraičio  šeimų  faktų  visumoje ,  griežtai  atsisakė  tirti  V. Sliesoraičio  pasisavintus 300 000 Lt iš UAB Ortobatas , kuriuos  jis pats  2021 –09 -08   Prašymu  ( Civ. b. Nr e2-1843-1087 ) prisipažįsta  pasisavinęs , citata iš Prašymo  „ Civilinės bylos Nr. e2-1843-1087/2021 ( toliau –Byla) nagrinėjimo iš esmės metu paaiškinau , kad minima paskola buvo gauta daugiau nei prieš  dešimt metų …“  ir  negrąžinta .  2021 –09 -08   Prašymo   tekste    V. Sliesoraitis dalinai   pripažįsta , kad klastojo  pelno  nuostolio  ataskaitą ir  balansą  UAB Šv.Luko medicinos  centro . Kaip  galima  suprasti   Kauno  ekonominė policija turi  ir dar  vieną  akivaizdų  V. Sliesoraičio nusikaltimo įrodymą – vienintelio UAB Šv. Luko  medicinos  centro  akcininko –Vyganto  Sliesoraičio 2018 m   sprendimą / sprendimą   Eglei Sliesoraitytei  atidaryti  sąskaitą banke  Įstatymas  imperatyviai  draudžia  akcininkui  rašyti  įgaliojimus ar  atidaryti  sąskaitas  juridiniam  asmeniui  , jei  akcininkas  nėra  juridinio  asmens  direktorius .  Šiuo  atveju akivaizdu , kad Vygantas  Sliesoraitis priimdamas  sprendimą atidaryti  sąskaitą   piktnaudžiavo  tarnybine padėtimi ir  viršijo įgaliojimus .Atkreiptinas dėmesys  , kad  banko  darbuotojui  , atidarančiam  sąskaitas, įstatymas  imperatyviai nurodo  patikrinti   registrų  centre   ar fizinis  asmuo  ketinantis atidaryti  saskaitą  juridiniam  asmeniui  turi  tam  įgaliojimus , t.y. ar  fizinis  asmuo  registruotas  Registrų  centre kaip  atsakingas   Pasidomėjus      Registrų  centre  matosi , kad  2018 metais Eglė  Sliesoraityte  nebuvo  registruota kaip  atsakinga UAB Šv. Luko darbuotoja . Tiktina , kad  su  banko darbuotoju , dėl UAB  Šv. Luko  sąskaitos  atidarymo , tariamai  Eglės Sliesoraitytės  vardu , galėjo tartis   tik buvęs   DnB  banko Vilniaus verslo centro vadovas Vygantas Sliesoraitis, kurį  banko  darbuotojai  galimai  žinojo .

Kaip  atrodytų  , galimai  įtakojami L Anužienes /V. Sliesoraičio  Kauno  teisėsaugininkai  atsisakė  tirti kokiu  tikslu  V. Sliesoraitis  savo  paties  sprendimu  atidarė  saskaitą , ar atidarytoje  sąskaitoje  buvo pinigų  judėjimas , ar V. Sliesoraitis  kartotinai  „nesiskolino“ pinigų  iš savo  įmonės ir  savo  paties  sprendimu  atidarytos  sąskaitos , kas ir kaip  apskaitė naujai atidarytos  sąskaitos pinigus.

 Kaip  galima  suprasti Kauno  teisėsaugininkai atsisakė  tirti  galimai apsimestinį ( galimai tikslu   nuslėti  esamas ar išimtas  pinigines  UAB Šv. Luko medicinos  centro  lėšas  ) 2018 m lapkričio 2 d. Šv. Luko medicinos  centro akcijų pirkimo ir pardavimo sandorį , prašau  ištirti   :

1 ) V. Sliesoraitiene  „ parašo“ įgaliojimą V. Sliesoraičiui  parduoti akcijas , citata :“savo  nuožiūra aptartą kainą ir  sąlygas“ , kurį   2018 spalio 31 d. patvirtina notarės atstovas ( įsakymo Nr. IIP-26 ) Simonas Zagurskis .Atrodo , notarė Jurgita Šukiene , kurią  atstovas  vadavo ,tuo  metu,  taip pat dirbo , o V. Sliesoraitiene  buvo užsienyje . 

2 )  UAB Šv. Luko  medicinos centro  akcijas pirko  UAB Mokus , kuri  įsteigta 2018-03-26 Alytuje  bute  , tuo  metu neturėjo   nei  vieno  darbuotojo , o  sąskaitoje  neturėjo  pinigų .UAB Mokus  steigėjas Marius Liutkauskas , pagarsėjas, kaip imantis iš įsteigtų bendrovių/ restoranų  grynus pinigus  iš  kasos ir  nemokantis  darbuotojams . Marius Letkauskas  įmonių , kurios  neturi  darbuotojų pristeigęs daug , todėl  yra  didelė  tikimybė , kad per tokias įmones plaunami pinigai .

3 ) 2018-11- 02 akcijų pirkimo ir pardavimo  sutarties 5.2.1 punkte nurodoma, citata „Akcijos yra teisėtai išleistos ir  įgytos yra visiškai apmokėtos ir priklauso Pardavėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių  nuosavybės teise pagal 2007-12 -28 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį .

2007-12 -28 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Viktorija Sliesoraitiene  nėra  mačiusi  ir  apie  ją  nėra  girdėjusi .  Galimai  2007-12 -28 d akcijų pirkimo-pardavimo  sutartis   suklastota, todėl ja vadovaujantis 2018-11- 02   nebuvo  galima  parduoti Šv. Luko medicinos  centro  akciju,  o  minimų  akcijų  pardavimo-pirkimo  sutartį   notaro  atstovas  Simonas Zagusrkis  tvirtinti  negalėjo  nepatikrinęs  2007-12 -28 akcijų pirkimo-pardavimo  sutarties tikrumą . 

 

4 ) UAB Ortobatas ( Šv. Luko medicinos  centras ) 2007-09 – 04  vienintelis akcininkas Vygantas Sliesoraitis  rašo sprendimą  ir  registruoja  registrų  centre , kad direktorius Gintautas Vasiliauskas   nuo  2018 -08-03 neateina į  darbą . Šis  V, Sliesoraičio sprendimas  patvirtina  faktą , kad UAB  Ortobatas akcijų pirkimas- pardavimas ( jei  jis  buvo  vykdomas ) buvo vykdomas ne pagal 2007-12 -28 akcijų pirkimo-pardavimo  sutartį.

 

5 ) Vadovaujantis 2007 gegužės 17 d. , Kaunas  UAB Ortobatas ( Šv. Luko medicinos  centro ) Akcijų ir  turto pirkimo  pardavimo  sutarties 3 punktu   iš  Gintauto Vasiliausko  buvo nupirkta  UAB Ortobatui ( Šv. Luko medicinos  centrui ) priklausantis ilgalaikis ir  trumpalaikis  turtas  už 760 000 Lt  .

Pagal notaro atstovo  Simono  Zaurskio  patvirtintą   2018 -11-02 akcijų pirkimo-pardavimo  sutartį parduotos  tik  akcijos  UAB Šv. luko medicinos  centro ( Ortobato ). 

 UAB Šv. Luko medicinos  centro ( Ortobato )  turtas   nupirktas  pagal  2007 gegužės 17 d.  pirkimo-pardavimo sutartį   už 760 000 lt  , o 2016 metu  balanse , priduotame  registru  ilgalaikis ir  trumpalaikis   turtas  įvertintos 222 , 538 eur.  , Mariui Letkauskui ar UAB Mokus buvo neparduotos . Padarydami  žalą  įmonei  ir  man kaip  bendrasavininkei įmonės turtą galimai   pasisavino V. Sliesoraitis  arba Vygantas Sliesoraitis  bendrininkaudamas su Mariumi Lastausku . Prašau  ištirti  ir atlyginti  padarytą  žalą  man kaip  bendrasavininkei .

 

 Kaip  galima  suprasti  galimi  V. Sliesoraičio  nusikaltimai  netiriami ir  galimai  slepiami  dėl  Kauno teisėsaugos  darbuotojų  mokymo kursų organizavimo buvusios Karaliaus Mindaugo  profesinio  rengimos  centro  direktorės  Laimutės Anužienes įtakos ir  kaip V. Sliesoraitis  pats   kuluaruose  kalba  josios   piniginių duoklių  teisėsaugininkams . 

 

Vadovaujantis  išdėstytu  pareiškiu  ir prašau :     

 

             Aš, Viktorija Sliesoraitienė nesutinku išregistruoti pastatus (nekilnojamo  turto  ojektus) , esančius Birutės 18, Vilnius. 

Prašau  Seimo kontrolierių  įstaiga įvertinti  ar  gali  neprisistatęs   Registrų  centro  darbuotojas išregistruoti nekilnojamą  turtą  be bendrasavininkų  sutikimo . Ar  gali  , anot  nekilnojamo  turto  bendrasavininko V. Sliesoraičio  teismas  pritarti  nekilnojamo  turto  išregistravimui be bendrasavininkės  sutikimo , kuri  yra  neįgali  dėl onkologinės  ligos .   Ar minimi veiksmai  nėra  žmogaus orumo pažeidimas ir diskriminavimas ? Prašau  įvertinti ar  teisėsaugos  pareigūnai  gali  tyliai  „numarinti“ didelį  atgarsį  ir  didelį masta turintį   ikiteisminį  tyrimą  dėl   valstybinio   turto  didele apimtimi galimo  pasisavinimą  ir toliau   „leisti“ L.. Anužienei ( Anužių/ Sliesoraičio šeimai ) galimai  pasisavintu  valstybės  turtu  naudotis .Ar tai  nėra  visuomenįs žemininimas ir  visuomenės interesų  pažeidimas ?

 

 Prašau apygardos prokuratūros Vyr. prokurorą, STT pradėti ikiteisminį tyrimą bei patraukti Vygantą Sliesoraitį  ir Marių  Lastauską  baudžiamojon atsakomybėn  dėl galimo   UAB Šv. Luko medicinos  centro  akcijų  pirkimo-pardavimo   imitavimo ,  UAB Šv. Luko medicinos  centro pagrindinių  gamybos priemonių  –turto galimo  pasisavinimo ir  nuostolių  atlyginimo . Prašau  atnaujinti ikiteisminį  tyrimą   L. Anužienei dėl  galimo  valstybinio  turto  ir  valstybės  bei EU fondų galimo pinigų  pasisavinimo .

            Prašau „Laisvo  laikraščio“ redaktorių atlikti žurnalistinį tyrimą bei jį paviešinti.

Vadovaujantis  išdėstytu  prašau VĮ „Registrų centras“ direktorių,  nustatyti  asmenį, kuris  teigė,  esąs  Registro  centro  darbuotojas, bet slėpė  savo  pavardę, kuriam  Vygantas Sliesoraitis , kaip  buvo  galima  suprasti iš V. Sliesoraičio , galimai    davė    kyšį  už  neteisėtą  pastatų  išregistravimą  iš Birutės 18, Vilnius be   neįgalios  bendrasavininkes sutikimo.

 

Prašau  Teismo  išaiškinti  ar teisėja  A. Siurbliene , kaip  buvo  galima  suprasti iš V. Sliesoraičio  bendradarbiauja su  Vygantu Sliesoraičiu  išregistruojant Birutės 18 , Vilnius  nekilnojamą  turtą  be  Viktorijos  Sliesoraitienes  sutikimo , ar  anot V. Sliesoraičio  teismo  inciatyva  organizuoja Eglės Sliesoratytės  baudžiamąjį  persekiojimą , verčia generalinę prokuratūra tapti V. Sliesoraičiui  atsovaujančiu  trečiuoju  asmeniu , liepia V. Sliesoraičiui  rašyti imitacinį  prašymą  jąją nušalinti  , rodant  teismo  nešališkumą ?
                                                                                                                      

  Viktorija Sliesoraitienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));