Vyriausybė organizavo prekybą žmonėmis – A. Anušauskas tuo didžiuojasi, prokuratūra netiria

,,Greiti pietūs'': Ar reikia bijoti „Zapad“?
Žinių radijo laidoje ,,Greiti pietūs” Algis Ramanauskas ir krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
Arvydas Anušauskas didžiuojasi tuo, kad Vyriausybė sąmoningai organizavo prekybą vergais – tai yra migrantais – iš pradžių juos įsileido tam, kad galėtų melžti Briuselį, t.y. prašyti pinigų už kiekvieną vergo galvą. Briuselis, žinoma, davė, ir kai Anušauskas nutarė, kad vergų jau gana, tai sieną uždarė.
O dabar pažiūrėkime, ką apie prekybą žmonėmis sako Baudžiamojo kodekso 147 str. LR Vyriausybės veiksmai pilnai atitinka šiame straipsnyje numatytas nusikalstamas veikas :
 • 47 straipsnis. Prekyba žmonėmis
  1. Tas, kas pardavė, pirko, kitaip perleido ar įgijo, verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų panaudodamas fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimdamas galimybę priešintis, arba pasinaudodamas nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudodamas apgaulę, arba priimdamas ar sumokėdamas pinigus, arba gaudamas ar suteikdamas kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.
   
  2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė dviem ar daugiau nukentėjusiems asmenims arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei, arba dalyvaudamas organizuotoje grupėje, arba žinodamas ar siekdamas, kad būtų paimtas nukentėjusio asmens organas, audinys ar ląstelės, arba būdamas valstybės tarnautojas ar viešojo administravimo funkcijas atliekantis asmuo ir vykdydamas įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvylikos metų.
  3. Nukentėjęs nuo šiame straipsnyje numatytos veikos asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą veiką, kurią jis buvo priverstas tiesiogiai padaryti dėl jam padarytos šiame straipsnyje numatytos veikos.
  4. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
   
Facebook komentarai
});}(jQuery));