Referendumo klausimai teismuose = Teatras nemokamai

tauras
Referendumo iniciatyvų likimas – spalio 11 dieną
2021 m. rugsėjo 29 d. Vilnius
2021 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo dvi svarbias bylas dėl piliečių referendumo iniciatyvų grupių, sprendimus skelbs š.m. spalio 11 d.
Pirmiau teismas skelbs sprendimą atnaujintoje byloje, kurioje 2021-07-14 sprendimu LVAT įpareigojo VRK išduoti piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui dėl referendumo iniciatyvos sumažinti referendumo kartelę iki 100 000 piliečių parašų, nustatė parašų rinkimui 6 mėnesių terminą. LVAT tiesiogiai taikė Konstituciją, kad apginti šią piliečių teisę. Bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas 2021-09-02 d., teismui tenkinus LVAT pirmininko Gintaro Kryževičiaus 2021-07-19 teikimą, nes nustatant parašų rinkimui 6 mėnesių terminą 2021-07-14 LVAT sprendime paminėtas konstitucinio referendumo įstatymo projektas, įregistruotas Seime. Sprendimo dalyje dėl parašų lapo išdavimo LVAT taikė analogiją su Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu, numatančiu iniciatyvos rėmimo parašų lapų išdavimą.
Bylos nagrinėjimo metu Referendumo iniciatyvinė grupė pateikė teismui prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo – prašoma nustatyti, kad teismo nustatytas parašų rinkimo terminas pradedamas skaičiuoti ne nuo 2021-07-21 d., kada teismo įpareigota VRK išdavė parašų rinkimo lapus, bet nuo naujo teismo sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos. Parašai negalėjo būti tinkamai renkami, nes jų rinkimą stabdė ne tik nežinia, atsiradusi po LVAT pirmininko G. Kryževičiaus teikimo paskelbimo 2021-07-19 d., bet ir dėl to, kad iki šiol Referendumo iniciatyvinei grupei nesuteiktas LRT eteris, o Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen iki šiol neįvykdė savo pareigos artimiausiame plenariniame Seimo posėdyje paskelbti apie šią 2021-06-29 d. įregistruotą referendumo iniciatyvą.
Kitas 2021-10-11 d. LVAT skelbiamas sprendimas bus dėl Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų neregistravimo VRK. VRK teisme neatsikirto nė į vieną skundo argumentą. Bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos pirmininkas G. Kryževičius net paklausė VRK dėl jai teikiamos teisinės pagalbos. VRK patvirtino, kad šiuose ginčuose Seimo ir Vyriausybės kanceliarijų teisiniai padaliniai atsisakė konsultuoti VRK.
Abu LVAT sprendimai, kurie bus skelbiami 2021 m. spalio 11 d., atsakys į klausimus dėl Lietuvos Konstitucijos ginamos piliečių teisės į referendumo iniciatyvą užtikrinimo ir procedūrų vykdymo nuo 2021-07-01 d., kada pagal Konstitucinio Teismo 2020-07-30 nutarimą buvo pripažinta, jog 2018-12-20 d. redakcijos nekonstitucinis Referendumo įstatymas prieštarauja Konstitucijai, o Seimas iki Konstitucinio teismo nustatyto 2021-07-01 d. termino nepriėmė konstitucinio referendumo įstatymo.
Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, nelūkuriuokime – tęskime pasirašymą dėl referendumo!
Pasirašymas elektroniniu būdu:
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.
Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt
Facebook komentarai
});}(jQuery));