Vyr. prokurorė N.Grunskienė atsisakė tirti organizuotus prokurorų, teisėjų ir policijos nusikaltimus

n.-grunskiene

n.-grunskiene

Vyr. prokurorė N.Grunskienė atsisakė tirti organizuotus prokurorų, teisėjų ir policijos nusikaltimus
Aurimas Drižius
„Laisvas laikraštis“ jau rašė apie Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę (nuotr. apačioje)  – suklastojus jos parašą, iš jos buvo pagrobtas visą šeimą maitinęs žemės sklypas, o kai moteris ėmėsi ieškoti teisybės ir paviešino apie šį nusikaltimą socialiniuose tinkluose, teisėjų, prokurorų ir policininkų organizuota gauja ją nuteisė „už šmeižtą“.
gedvilienes
gedvilienes
Tai tipiška naujosios Lietuvos istorija, kai organizuota valdžiažmogių gauja daro su eiliniais žmonėmis ką nori – visos valdžios grandis daro sunkius nusikaltimus, vėliau juos dangsto, o galiausiai apiplėštą ūkininkę dar ir nuteisė kaip kriminalinę nusikaltėlę. „Tačiau aš nepasiduosiu, tegul jie mane nužudo“, – sako žemaitė.
Nors ūkininkė nieko nešmeižė, o papasakojo savo istoriją facebooke ir pridėjo tai įrodančius dokumentus, Telšių apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė ignoravo šiuos įrodymus ir pernai balandžio 6 d. nuosprendžiu nuteisė Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę, kuri facebooke aprašė, kaip iš jos buvo atimtas 30 metų moters dirbamas žemės sklypas Telšių rajone.
Teisėja Staševičienė nutarė, kad žemę praradusi ūkininkė „šmeižė“ nekaltus vagis ir aferistus. Visi įrodymai, kai ji nieko nešmeižė, dingo iš baudžiamosios bylos – policija ir prokuratūra juos tiesiog sunaikino.
Tiesa, teisėja Staševičienė turėjo teismo eksperto išvadą, kurioje juodu ant baltu buvo surašyta, kad viskas, ką ūkininkė R.Gedvilienė pasakojo, yra tiesa, tačiau minėtą išvada „dingo“ iš baudžiamosios bylos.
R.Gedvilienė pasakoja, kad po matininko Jucevičiaus atliktos jos žemės sklypo konsolidacijos ji prarado šį savo jau 30 metų dirbamą 26 arų sklypą, mat žemė buvo perkelta į pelkę prieš jos valią. Minėtas žemės sklypas išlaikė visą jos šeimą. Parašai dėl žemės konsolidacijos buvo surinkti iš žmonių laukuose, meluojant kad neva pasirašoma dėl melioracijos. Sutikimai dėl žemės perkėlimo turėjo būti patvirtinti pas notarą, tačiau to nebuvo.
Visi įstatymo pažeidimai, atliekant R.Gedvilienės sklypo konsolidaciją, buvo surašyti teismo eksperto Giedriaus Paužolio 55 psl. ekspertinėje išvadoje. Visi šie dokumentai buvo pateikti tiek prokuratūrai, tiek ir teismui. Visi šie dokumentai buvo išimti iš bylos ir sunaikinti. Ištrinti ir teismo posėdžių garso įrašai, kuriuose bylos liudininkai akivaizdžiai meluoja.
Specialistas G.Paužolis savo išvadoje konstatavo, kad Gedvilienės sklypas po konsolidacijos buvo perkeltas į kitą vietą, ir kad „po konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas savo geografine padėtimi iš esmės skiriasi (yra „perslinktas“ pietų ir vakarų kryptimis) nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo“.
Pabandžiusi atgauti savo žemę, moetris buvo nuteistą už gerbiamų vagių „šmeižtą” net 15 tūkst. eurų bauda. Tačiau ji nesustoja ir toliau skaundžiasi. prokuratūra atsisako pradėti tyrimą ir remiasi toms pačiomis jau anksčiau teismo priimtomis nutartimis, kurios yra klastotės.
Žodžiu, viena ūkininkė Gedvilienė demaskavo visą šią organizuotą teisėjų, prokurorų, žemėtvarkininkų ir kitokio elito gaują, ir atrodo, kad prokuratūrai čia darbo – iki kaklo.
Tačiau prokuratūra vėl rašo „raštelius”, kad „vzio zakonno” ir remiasi tomis pačiomis teismo klastotėmis – neva teismas jau pasisakė dėl minėtų nusikaltimų, ir jų nebuvo.
Tai, kad generalinė prokuratūra atsisako tirti sunkius „pareigūnų” nusikaltimus, nieko naujo: „Informuoju, kad buvau susitikusi 2021-12-07 dieną su Generalinės prokurorės pavaduotoju Gintu Ivanausku ir susitikimo metu pavaduotojas pažadėjo peržiūrėti ikiteisminius tyrimus Nr. 01-1-41285-19, Nr. 01-1-13145-20 ir kitus dokumentus kurie buvo išimti iš bylų, ir nepristatyti į Šiaulių apygardos teismą. Pateikiau skundą 2021-12-05 dieną į prokuratūrą, ši skundo nenagrinėjo, o persiuntė nagrinėti STT. STT skundo nenagrinėjo, nusiunčiau pakartotinai su įrodymais, kad mano dokumentai, įrodantys dokumentų klastojimą, nebuvo įtraukti į ikiteisminio tyrimo medžiagą, tačiau STT nereagavo į mano pateiktą skundą ir skundas nebuvo nagrinėtas.
Skundą teikiu iš naujo ir prašau Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pavesti generalinei prokuratūrai atlikti ikiteisminį tyrimą dėl penkis metus vykdytų teisėsaugos pareigūnų teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų neteisėtų veiksmų Reginos Gedvilienės atžvilgiu, įvykdyto neteisėto apkaltinimo šmeižtu pagal baudžiamojo kdekso 154 straipsnį 2 dalį ir nubaudimo 3000 eurų bauda už nusikaltimą, kurio niekada nepadariau, o gyniau savo pažeistas teises, dėl neteisėtai apgaulės būdu nusavinto 26 arų žemės sklypo.
Telšių rajone Kaunatavos kaime 2013-2015 metais vykdė konsolidacijos projektą Valstybinė įmonė valstybės žemės fondas, siuntė laiškus, kad padarys kadastrinius matavimus turimų žemės sklypų, daug žmonių dalyvavo, todėl aš paraginta brolio, Alfonso Rupšio, kad padarys kadastrinius matavimus, sutikau dalyvauti. Be mano sutikimo, nesupažindinus su naujo sklypo ribomis, man apie tai net neinformavus, neparodžius naujo sklypo ribų, kur sklypas randasi, savavališkai projekto vykdytojai mano sklypo ribas perkėlė į Alvydo Blažinausko užmirkusį žemės sklypą, netinkantį daržovių auginimui, mano buvęs sklypas buvo paskirtas daržovėms auginti ir tai vienintelis sklypas, kurį aš naudojau daržovių auginimui savo 11 asmenų šeimai nuo 1985 metų, 2005 metais nupirkau, sklypas mano privati nuosavybė.
2017 metais kreipiausi į matininką Stanislovą Jusevičių, ir pareiškiau pretenzijas, kad mano naujas sklypas yra užmirkęs ir aš nesutinku, kad mano sklypas perkeltas į užmirkusią vietą, tada man buvo pasakyta kreiptis į Alvydą Blažianuską. A.Blažinauskas kaip tik atėjo į salę kur vyko susirinkimas, tačiau Stanislovas Jusevičius jam nurodė nekalbėti su manimi. Kai pareikalavau matininko grąžinti žemės sklypą matininkas Stanislovas Jucevičius man pagrasino – susitiksime kitoje vietoje, šaukė, kad aš pati esu kalta.
2017 metais kreipiausi į Telšių VPK tyrimų skyrių padėti išsiaiškinti, kas yra kaltas, kad mano 26 arų sklypas atiteko Alvydui Blažinauskui, man apie tai net nežinant. 26 arų žemės sklypą matininkas Stanislovas Jucevičius, matomai parašytas ūkininko Alvydo Blažinausko, kadangi aš nesutikau Alvydui Blažianauskui prašant manęs, kad aš pasikeisčiau sklypais, sklypas buvo apkeistas apgaulės būdu”.
Ūkininkė nurodė tokias aplinkybes : „1. Matininkas Stanislovas Jusevičius, siekdamas nusavinti 26 arų sklypą, kartu su Valstybine įmone valstybės fondas, nes projektą vykdė kartu, klastojo sklypo ribas, siekdami vertingo sklypo Alvydui Blažinauskui. Prieš vykdant konsolidacijos projektą mano 26 arų sklypą perkėlė 12 arų į Alvydo Blažinausko sklypą, kad galėtų nusavinti visą sklypą, o dokumentuose būtų rodoma, kad paimta 12 arų.
2. Matininkas Stanislovas Jucevičius 2015 metais kovo mėnesį susirinkimo metu išgavo apgaulės būdu parašą Gedimino Permino notaro registracijos žurnale, sakydamas, kad pasirašyti reikia dėl melioracijos, knyga buvo padėta ant stalo atversta , niekas nesėdėjo prie žurnalo tik matininkas pareikalavo pasirašyti tuščiame langelyje, kur nebuvo jokio užrašo. Tą pačią dieną susodino žmones, išdalijo konsolidacijos notarinės sutarties lapus kur buvo surašytos žmonių pavardės, kurie dalyvavo konsolidacijos projekte, pareikalavo padėti parašus. Taip apgaulės būdu be notaro išgavo parašus notarinėse konsolidacijos sutartyse, nesuvokiant. kad tai yra notarinės konsolidacijos sutarties lapai.
3. Stanislovas Jusevičius nurodė, kad jisai man viską pasakys kur man reikia kada eiti ir ką daryti paskambins telefonu, nurodė, kad būtinai turi mano sklypą perkelti ,negalįs bepalikti senoje vietoje, bet kur bus sklypas nenurodė, sklypas buvo parodytas tik kai buvo jau pasirašytos apgaulės būdu notarinės konsolidacijos sutartys, patvirtintas Įsakymas dėl sklypo perkėlimo. Naujo sklypo ribas pamačiau tik 2015 metais liepos 24 dieną ir man laukuose buvo greitai paduota pasirašyti, net nesuvokiau, kas čia vyksta, dokumentas, kurį laikė rankose Aušra Viršilienė buvo didelės apimties kaip konsolidacijos sutartis, akinių neturėjau negalėjau smulkių raidžių įskaityti, o be to nebuvo leista susipažinti, nes buvo atskleista ir reikalavo padėti parašą.
Taip padėjus vieną parašą netekau apgaulės būdu 26 arų sklypo.
4. Telšių registrų centras nepranešė, kad mano sklypas įregistruotas, išregistruotas, be mano žinios nieko apie tai nežinat man, kad vyksta sklypo pardavimas. Telšių registrų centras išgavo parašus ant ribų ženklinimo aktų Alvydo Blažinausko ir Kazimieros Siurblytės, kadangi buvo siekiama mane apgauti, todėl buvo viskas daroma, kad nesuprasčiau, kad esu apgaudinėjama. Todėl talkino Registrų centras nurodė, kad Stanislovas Jusevičius man praneštų 2016 gegužės mėnesį, nuvykti į Telšių registrų centrą atsiimti dokumentą.
5. Valstybinė įmonė valstybės žemės fondas neteikė jokios informacijos apie vykdomo konsolidacijos projekto eigą, nors kaip matome buvo rašomi protokolai, kaip vėliau supratau, turėjome mes juos gauti ir turėti visą informaciją.
Manau, kad kartu su matininku Stanislovu Jucevičiumi jie klastojo sklypo ribas, pateikė prašymą dėl sklypo įregistravimo, išregistravimo Telšių registrų centrui neturėdami jokių įgaliojimų be mano sutikimo. Valstybinė įmonė valstybės žemės fondas leido matininkui Stanislovui Jusevičiui nesilaikyti įstatymų ir nesiųsti registruotu laišku pranešimo apie ribų ženklinimo datą, tai patvirtino Stanislovas Jusevičius Vilniaus apygardos teisme, bei Telšių apylinkės teisme.
6. Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyriaus vedėjas 2015 kovo 3 dienos įsakymu patvirtino suklastotą dokumentą siekdamas vertingo žemės sklypo Alvydui Blažinauskui.
7. Manau, kad notaras Gediminas Perminas, siekdamas nusavinti 26 arų žemės sklypą apgaulės būdu davė savo dokumentus – notarinės konsolidacijos atskirus lapus su žmonių pavardėmis matininkui Stanislovui Juocevičiui, kad 2015 metais kovo mėnesį susirinkimo metu, išgautų parašus 57 konsolidacijos sutaryse, bei notaro registracijos žurnale. 2017 metais kai kreipiausi į Telšių VPK tyrimų skyrių dėl neteisėtai nusavinto 26 arų žemės sklypo sulaukiau, grasinimų, mano parodymai buvo neįrašomi į apklausos protokolus. 37 dokumentai 155 lapai, nuslėpti vykdant ikiteisminį tyrimą 2019 metais rugsėjo mėnesį Nr. 01-1-41285-19. Pati viską išsiaiškinau, advokatai, policija, prokuratūra, teismai nepadėjo, priešingai, vykdė patyčias, žemino, konsolidacijos projekto dalyviai teikė melagingus parodymus, kaip matome visi mano skundai buvo atmesti, Policijos pareigūnė Aušra Butkienė kartu su konsolidacijos projekto vykdytojais, negalėdama susitaikyti su atskleista galimai nusikalstamą veiką aukštų pareigūnų, kurie slėpė padarytą galimai nusikalstamą veiką mane apkaltino šmeižtu, už tiesos paviešinimą internetinėje erdvėje, buvau nubausta už tiesą.
Telšių apylinkės teisme policijos pareigūnė Aušra Butkienė, matininkas Stanislovas Jucevičius, notaras Gediminas Perminas, Registrų centro darbuotoja Birutė Navardauskienė, posėdžiu metu pateikė galimai melagingus parodymus, Aušra Butkienė, Gediminas Perminas reikalavo man atlikti psichiatrinę ekspertizę.
Siekiant su Regina Gedviliene galutinai susidoroti Šiaulių apygardos teismas teisėjai Nerijus Masiulis, Virginija Žindulienė, Zigmas Kavaliauskas, kartu su Šiaulių apylinkės prokuroru Arūnu Gailiu tyčiojosi. Arūnas Gailius pareiškė : pačiai bus geriau kai psichiatras ekspertas atliks ekspertizę ir nebūsi nubausta, nes būsi pripažinta nepakaltinama.
Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai teisėjai, veikia kartu su Šiaulių apygardos teismo teisėjais ir visi mano skundai buvo atmesti, dokumentai nunešti į Telšių apylinkės teismą, neregistruojami, Šiaulių apygardos teismui išnagrinėjus grąžinami.
Teisėsaugos pareigūnai veikdami kartu padarė 20 000 eurą turtinę žalą, neturtinę vertinu 2000 eurų.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą medžiagą prašau Generalinės prokurorės Nidos Grunskienes pavesti Generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų 5 metus organizuoto veikimo ir šališką skundų nagrinėjimą, dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos valstybės pareigūnų vykdant konsolidacijos projektą 2013-2015 Telšių rajone Kaunatavos kaime, sugrąžinti 26 arų žemės sklypą, nusavintą apgaulės būdu.

Toliau pridedamas prokuratūros raštelis, kuriuo atsisakoma tirti sunkius „pareigūnų” nusikaltimus:

5311336pr-gen5a-220220322143509 (1)

Facebook komentarai
});}(jQuery));