Vilniaus rajono teismo pirmininkė J.Bagdonienė: „Įtariamasis teisme gėrė savo atsineštą arbatą, todėl gali būti pavojingas“

bagdone

bagdone

Vilniaus rajono teismo pirmininkė J.Bagdonienė: „Įtariamasis teisme gėrė savo atsineštą arbatą, todėl gali būti pavojingas aplinkiniams“

 

Ar Vilniaus apygardos prokuratūra pasitelks tankus Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės Sigitos Jurgelevičienės interesams ginti?

bagdone 

Jau nieko nestebina viešojoje erdvėje skelbiama informacija, kad Vilniaus apygardos prokuratūros šeštojo skyriaus vyriausiojo prokuroro Viliaus Paulausko komanda atvirai proteguoja Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovės Sigitos Jurgelevičienės asmeninius interesus.

Turimi dokumentai atskleidžia, kaip į prokuratūros darbinį scenarijų įtrauktas ne tik Vilniaus rajono policijos komisariatas (viršininkas – Arvydas Sinis), bet ir Vilniaus rajono apylinkės teismas. Minėto teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė, gavusi teisėjos Renatos Volodko 2014-12-04 pranešimą, nusprendė, kad Zigmantas Šegžda gali būti pavojingas aplinkiniams, nes jo e. pašto adresas pavadintas „top gun forum“ (vertimas iš anglų k. – „geriausias ginklas“). Be to, pasak teisėjų, teismo posėdyje Zigmantas gėrė savo atsineštus karštus gėrimus, valgė, vaikščiojo po teismo salę, ant jo veido buvo nupiešti rudi antakiai, ūsai ir barzdelė.

Dėl nurodytų aplinkybių Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkė teisėja  Jolanta Bagdonienė 2014-12-09 dieną raštu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros šeštojo skyriaus vyriausiąją prokurorę Jolitą Kančauskienę, prašydama imtis priemonių užtikrinant teismo darbuotojų saugumą.

 

bagone

Manau, kad Zigmanto rudi antakiai, ūsai ir barzdelė padarė įspūdį ne tik teismui, bet ir paakino prokuratūrą mobilizuoti ginkluotąsias pajėgas. Iš Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjų Dmitrijaus Petrovo ir Romualdo Ilcevič 2015-02-12 tarnybinio pranešimo l.e.p. Maišiagalos policijos viršininkui Jevgenijui Danilčenko matyti, kad operacijoje dalyvavo net šeši policijos pareigūnai (įskaitant policijos specialistes Danutę Kabiševą, M.Moisevič ir V.Leonavičiūtę) tam, kad apgintų Viešųjų pirkimų tarnybos vadovę Sigitą Jurgelevičienę nuo buvusio sugyventinio Zigmanto Šegždos tariamo išpuolio..

Gi, tuo metu laikinai ėjusi Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės pareigas Sigita Jurgelevičienė 2015-02-12 dieną darbo metu pasišalino iš darbovietės ir nuo 13.30 val. iki 16.30 val. kartu su Maišiagalos policininkais budriai patruliavo Sudervėje – galbūt laukė atvykstančio buvusio sugyventinio tam, kad vykdydama policijos nurodymą BPC telefonu 112 galėtų pasikviesti dar daugiau policininkų.

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis turėtų įvertinti, ar Vilniaus rajono policijos komisariatas adekvačiai reagavo, į Sudervės kaimą mesdamas ginkluotąsias pajėgas viešajai tvarkai užtikrinti.

Ar prokuroro Viliaus Paulausko vadovaujama įstaiga ir Vilniaus rajono policijos komisariatas gali pasitelkti tankus ir kitą sunkiąją ginkluotę „nacionalinės vertybės“

– valstybės tarnautojos Sigitos Jurgelevičienės interesams ginti, manyčiau, yra tik laiko klausimas.

 

Zigmantas Šegžda

 

 
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė S.Jurgelevičienė: „Vienas žmogus terorizuoja jau ne tik mane, o visą teisinę sistemą

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė S.Jurgelevičienė: „Vienas žmogus terorizuoja jau ne tik mane, o visą teisinę sistemą, kuri nieko negali padaryti.“

2015m. birželio 30 dieną nepriklausomas kūrėjas Zigmantas Šegžda elektroniniu paštu kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktorę Dianą Vilytę. Buvo prašoma inicijuoti minėtos įstaigos direktorės pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės nušalinimo nuo užimamų pareigų procedūrą, kreipiantis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. 

Nepriklausomo kūrėjo manymu, dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktorės Dianos Vilytės negebėjimo valdyti susidariusią krizinę situaciją, kuri susiklostė dėl jos kolegės Sigitos Jurgelevičienės veiklos, žeminamas valstybės tarnautojo vardas bei daroma žala valstybės įstaigos prestižui. Tačiau direktorės Dianos Vilytės reakcija, o tiksliau, nereagavimas į jai teikiamus nepriklausomo kūrėjo pasiūlymus, vertintini, kaip  aiškiai išreikštas nenoras ar nesupratimas adekvačiai reaguoti į susiklosčiusias skandalingas aplinkybes.

Įstaigos direktorė Diana Vilytė dar 2015-02-11 dieną gavo nepriklausomo kūrėjo Zigmanto Šegždos pasiūlymą teikti įstaigos vadovei informaciją apie užkulisinę jos pavaldinės veiklą, kuri gali pakenkti jos vadovaujamos valstybės įstaigos įvaizdžiui. Tačiau direktorė Diana Vilytė nepasinaudojo proga gauti išsamią informaciją, kurią turėdama, būtų galėjusi užkirsti kelią Viešųjų pirkimų tarnybos prestižo žeminimui. Dabar valstybės įstaigos abi vadovės turėtų prisimti atsakomybę už tai, kad pastaruoju metu Viešųjų pirkimų tarnyba ir jos vadovė Sigita Jurgelevičienė serijoje straipsnių ir reportažų YouTube pristatoma viešajam skaitytojui ne visai taip, kaip to tikėjosi mūsų visuomenė.

Nepriklausomas kūrėjas Zigmantas Šegžda 2015m. liepos 3 dieną pareiškimu Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai paprašė atlikti Sigitos Jurgelevičienės tarnybinės veiklos patikrinimą.

Komisijai pateikti duomenys apie tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė, naudodamasi valstybės valdomu turtu, siekdama naudos sau ir pasinaudodama tarnybine padėtimi, 2015-06-18 dieną iš Viešųjų pirkimų tarnybai priklausančio kompiuterio siuntė su tarnyba nesusijusius asmeninio pobūdžio elektroninius laiškus įvairiems asmenims.

Išsiųstų laiškų turinys atskleidžia, kad valstybės tarnautoja laiškais darė įtaką nepriklausomo kūrėjo Zigmanto Šegždos „Facebook“ asmeninėje paskyroje registruotiems privatiems asmenims ir paskleidė jiems tikrovės neatitinkančią informaciją apie savo buvusį sugyventinį ir vaiko tėvą, jį šmeiždama bei pakirsdama pasitikėjimą juo. Laiške valstybės tarnautoja skandalingai pareiškė, kad „šioje situacijoje vienas žmogus terorizuoja jau ne tik mane, o visą teisinę sistemą, kuri nieko negali padaryti…

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Sigita Jurgelevičienė, dėl manomai ją ištikusio laikino psichikos sutrikimogalimai netekusi psichologinės pusiausvyros, iš darbovietei priklausančios pašto dėžutės siunčiamuose laiškuose reiškia savo asmeninį pasipiktinimą: „Zigmanto skleidžiamas melas apie tai, kad visa išimtinai teisėsauga papirkta, yra akivaizdus atsižvelgiant jau vien į tai mastą – ar gali žmogus papirkti visus visuspolicijos pareigūnus, prokurorus, teisėjus ir t.t. Ar Jums tai atrodo būtų įmanoma? Ar įmanoma suklastoti visus ikiteisminio tyrimo dokumentus taip, kad per visas instancijas niekas nepastebėtų?“

Valstybės tarnautoja Sigita Jurgelevičienė asmeninius laiškus siuntė naudodama Viešųjų pirkimų tarnybos logotipą ir nurodydama savo pareigas.

Zigmanto Šegždos manymu, tokia savo veikla valstybės tarnautoja pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas bei Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių principus.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));