Teismas įpareigojo generalinę prokuratūrą tirti narkomafijos nusikaltimus

prekyba

prekyba

Teismas įpareigojo generalinę prokuratūrą tirti narkomafijos nusikaltimus

 

 

prekyba

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Pranka išnagrinėjo „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus skundą, ir panaikino Generalinės prokuratūros (GP) Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Raimondo Petrausko 2016-02-08 nutarimą, kuriuo atmestas pareiškėjo skundas dėl nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

 

A.Drižius kreipėsi į teismą, kai GP atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Šiaulių prokuratūros, policijos ir teisėjų dalyvavimo neteisėtoje narkotikų platinimo veikloje nuo 2000 m. Kaip žinia, šiuo metu GP tiria nusikalstamą Šiaulių prokuratūros ir policijos veiklą, platinant narkotikus, nuo 2011 m. – tačiau redakcija pateikė įrodymus, kad šia veikla Šiaulių teisėsaugoje vyko daugiau nei dešimt metų – nuo pat 2000 m., kai į redakciją kreipėsi Šiaulių gyventojai, kurie nurodė, kur Šiauliuose platinami narkotikai ir kodėl prokuratūra pridengia nusikaltėlius. Vietoj to, kad suimtų narkotikų platintojus, pas skundų rašytojus atėjo tie patys narkotikų platintojai, atsinešdami policijai rašytus skundus – greitai pretenzijų nebeliko.

 

Teisėjo D.Prankos nutartyje rašoma : „Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2016-01-08 gautas pareiškėjo pranešimas apie labai sunkių nusikaltimų dengimą Specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT) ir Generalinėje prokuratūroje 2000-2011 m. Pareiškėjas nurodė, kad „Laisvo laikraščio“ redakcija turi Įrodymų, kad Šiaulių organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo tarnyba (toliau – ONTT), susibūrusi į organizuotą grupę, veikė nuo 2000 m. Apie šios grupuotės veikimą dar 2001 m. buvo informuota tiek STT, tiek Generalinė prokuratūra, kurios vadovai nuslėpė šiuos nusikaltimus. Pareiškėjas teigė, kad 2001 m. vasarą į dienraščio „Lietuvos aidas“ redakciją kreipėsi pasipiktinę Šiaulių gyventojai, kurie skundėsi, kad jų kaimynystėje pardavinėjami narkotikai. Skunduose buvo nurodyti konkretūs adresai, kuriuose platinami narkotikai., taip pat policijos ONTT pareigūnai, kurie pridengia šią nusikalstamą veiką. Dar 2001-06-22 „Lietuvos aido“ redaktorius A. Pilvelis kreipėsi į generalinį prokurorą Algimantą Klimavičių, VRM ministrą Vytautą Markevičių, STT vadovą Valentiną Junoką. Rašte buvo nurodyta, kad 2001-06-04 dienraštis „Lietuvos aidas“ išspausdino Šiaulių gyventojų laišką – straipsnį „Komisarai su banditais ištisą dešimtmetį plėšia, reketuoja ir sprogdina Šiaulius”. Nors šioje publikacijoje pateikti faktai nebuvo patikrinti, tačiau ši problema – narkomanijos paplitimas Lietuvoje – ypač skaudi, todėl prašoma aukščiausių teisėsaugos pareigūnų ištirti publikacijoje pateiktą informaciją.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Gedgaudo Norkūno 2016-01-22 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. 2016-01-22 nutarime prokuroras nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyti jokios nusikalstamos veikos požymiai, be to, suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai, todėl pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą nėra.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Raimondo Petrausko 2016-02-08 nutarimu pareiškėjo skundas buvo atmestas. 2016-02-08 nutarime prokuroras nurodė, kad pareiškėjas, teigdamas, jog buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 300 straipsnio 1 dalyje, nenurodo jokių konkrečių, objektyvių duomenų, kuriais remiantis būtų pagrindas manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika. 2016-01-22 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra teisėtas ir pagrįstas.

Nesutikdamas su prokuroro 2016-02-08 nutarimu padavė skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui, skundu prašo panaikinti prokuroro R. Petrausko 2016-02-08 nutarimą. Skunde pareiškėjas nurodė, kad prokuroro sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas. Nors prokuroras nurodė, kad pareiškėjo pateikta informacija yra nekonkreti, pareiškėjas nurodo, kaip labai konkrečią informaciją galima surasti – 2001 m. birželį dienraščio „Lietuvos aidas“ leidėjas Pilvelis kreipėsi į STT ir Generalinę prokuratūrą, kad būtų ištirti Šiaulių gyventojų skundai dėl to, kad Šiaulių ONTT slepia ir dengia narkotikų prekybą šiame mieste. Patikrinus minėtus skundus ir tai, kaip minėtos įstaigos juos ištyrė, bus galima toliau arba nutraukti tyrimą, arba jį tęsti – gavus duomenų, kad pareigūnai netinkamai reagavo į gyventojų skundus, bus galima toliau tirti šią nusikalstamą veiką. Teiginys, kad suėjo senaties terminas, yra neteisingas, pareiškėjas nurodė, kad 2000-2001 m. Šiaulių gyventojai kreipėsi į policiją ir vėliau j spaudą dėl to, kad policija ir prokuratūra dengė nusikaltėlius. Šie nusikaltimai išaiškėjo tik 2011 m., tačiau apie juos policijai ir prokuratūrai buvo pranešta dar 2001 m. Visus šiuos metus Šiauliuose vyko neteisėta veikla, j kurią buvo įtraukta tiek Šiaulių ONTT, tiek ir Šiaulių prokuratūra ir teisėjai. Prokuroro atsisakymas pradėti tyrimą, neatlikus absoliučiai jokių veiksmų, gali būti traktuojamas kaip bendrininkavimas. Prokuroras, priimdamas sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą rėmėsi tik subjektyvia savo nuomone, kuri vienareikšmiškai rodo prokuroro siekimą neveikti ir nesiaiškinti galimos nusikalstamos veikos.

 

Pareiškėjo skundas tenkintinas.

BPK 168 straipsnyje reglamentuojama atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą tvarka ir pagrindai. Pagal BPK 168 straipsnio 4 dalį, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Nagrinėjamu atveju prokuroro Gedgaudo Norkūno 2016-01-22 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Minėtame nutarime nurodyta prokuroro nutarimo apskundimo tvarka. Nors pareiškėjas 2016-01-22 nutarimą apskundė aukštesniajam prokurorui, o šis priėmė sprendimą ir pareiškėjo skundą atmetė, atsižvelgiant į BPK 168 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad aukštesnysis prokuroras Raimondas Petrauskas negalėjo nagrinėti pareiškėjo skundo. Kaip jau minėta aukščiau, prokuroro nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui. Taigi šiuo atveju Aurimus Drižius turėjo teisę 2016-01-22 prokuroro nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą skųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui, o ne aukštesniajam prokurorui.

Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad prokuroro Raimondo Petrausko 2016-02-08 nutarimas yra priimtas neteisėtai, nesilaikant BPK 168 straipsnyje įtvirtintos apskundimo tvarkos, todėl naikintinas.

Teismas, vadovaudamasis BPK 64, 65 straipsniu, 168 straipsnio 4 dalimi, 440 straipsniu,

nutaria:

Aurimo Drižiaus skundą tenkinti.

Panaikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Raimondo Petrausko 2016-02- 08 nutarimą.

Išaiškinti Aurimui Drižiui, kad jis turi teisė paduoti skundą dėl 2016-01-22 prokuroro Gedgaudo Norkūno nutarimo ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Darius Pranka

Teisėjas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));