Teisėjams suteikta teisė daryti nusikaltimus, nes jie yra savarankiški ir niekas neturi teisės į jų darbą kištis

 

 

                                                                                                               

Nevisiškai slaptai

 

Teisėjams suteikta teisė daryti nusikaltimus, nes jie yra savarankiški ir niekas neturi teisės į jų darbą kištis

 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui drg. Juozui Bernatoniui   

Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui gerb. Evaldui Pašiliui

Lietuvos Respupublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir ginybos komiteto pirmininkui drg. Artūrui Paulauskui

 

Zenonas Lapinskas (Volkovas)

Tel. 8 662 33770

 

 

K r e i p i m a s i s

Klaipėda, 2015-03-08

 

     Atsiprašau, kad kai ką pavadinau, senamadiškai draugu. Ponu nedrįstu vadinti. Nes girdėjau pasakojimą, galimai legendą, iš kur kilo žodis ponas. Neva ponai pasiimdavo nepilnametę merginą, gamtoje puotaudavo, linksmindavosi, ištvirkaudavo. Po to liepdavo lipti į medį ir kukuoti. Kukuojančią, kad nebūtų įkalčių, nušaudavo. Todėl manau labiau Jums tiks jeigu kreipsiuos drg. Juozai Bernatoti, drg. Artūrai Paulauskai, o gal tiesiog Juozai, Artūrai nes esate už mane  jaunesni. Man karjeros padaryti neleido Jūsų kolega kagebistas Marijonas Misiukonis. Buvau neteisėtai išmestas iš aukštosios mokyklos 5 kurso t. ir t., baigti A.Pumputis neleido ir atkūrus Nepriklausomybę, nes neturi KaGeBisto M.Misiukonio leidimo.

      Atkūrus Nepriklausomybę, niekas nepasikeitė. Tebejaučiu už nugaros šnopavimą.. Pavyzdžių be galo daug. Pradedant psichologiniu, fiziniu t. ir t. smurtu ir baigiant ekonominiu. Pvz. buvau apsidraudęs kaupiamuoju draudimu 15 000 Lt. Sukaupus nurodytą sumą begavau 10 000 Lt. Teismuose „vsio zakonno“. Iš patikimų šaltinių sužinojau, kad teisėjai negali priimti palankių sprendimų bylinėjantiems fiziniams asmenims su bankais. Tad kam šie teismų spektakliai?

       Pasiskolinau per firmą „Cenzas“, užsiimančia pinigų skolinimu, iš kreditorės Onos Bruenker, užsiimančia neteisėtai pinigų skolinimu  100 000 Lt. Kas mėnesį mokėjau kreditorei po 1500 Lt. Vėliau pardaviau butą ir tiesiogiai per banką jai grąžinau 100 000 Lt. Mano, ir kitų čia minimų asmenų pažįstama teisėja V.Jakštienė (Olcvikienė) priteisė man  suklastotus kokius tai nuošimčius. Juos kas mėnesį per banką mokėjau kreditorei. Skolą gražinau dar nepradėjus išieškojimo.Deja antstolis drg. (tovar išči) Aleksandras Selezniovas padaręs mano įkeistą 9 ha žemės sklypą prie Klaipėdos m. beverte, atidavė kreditorei O.Bruenker. Kaip sakant „ni kola, ni dvora“ likau be senelių žemės ir be draugės buto. Šiai žemei, įkeitimo metu, dar buvau padaręs geodezinius matavimus. Papildomos išlaidos. Kadangi plentų valdyba iš dviejų pusių apkarpė žemę, nes buvo sankryžoje, tai buvo suformuotas naujas 0.38 ha sklypas. Šio sklypo būtų užtekę kreditorei už priteistus nuošimčius. Deja drg. A.Selezniovo apetitas be galo didelis. Šis „urodas“ (gražuolis-Z.L.) A.Selezniovas padarė grubiausią pažeidimą, nenukreipė išieškojimo į banko sąskaitą, pinigų buvo, atėmė žemę, o ne jos dalį. Teismuose „vsio zakonno“.

        Dar tebesant okupantų armijai, iššifravau ir paviešinau KGB ir MVD slaptųjų tarnybų padalinius. Tiksliau 7 skyrius. Tebemanau, kad tai vyksta specialiųjų tarnybų užsakymu, dėl šių motyvų: skolinimosi firmos „cenzo“ savininkė, ta pati ir restorano „Piteris“ savininkė. Jos buvęs vyras, buvęs (galimai ir tebesantis-Z.L) slaptųjų tarnybų darbuotojas. Teisėjos V.Olcvikienės (Jakštienės)  buvęs vyras Juozas taip pat buvęs slaptųjų tarnybų darbuotojas. Drg. A.Selezniovas galimai taip pat bendradarbiauja, įrodymų turiu. Šios, teisėjos nušalinti nepavyko. Visus sprendimus priiminėdavo rašytine tvarka. Įkeitimo metu žemės rinkos vertė buvo apie 500 000 Lt. Niekas  net neabejojo ir jokių įvertinimų nedarė. Ši V.Jakštienė, manau neturėjo teisės šios bylos nagrinėti, nes tokios bylos su tokiomis sumomis nagrinėja apygardos teismas. Deja visur viskas teisėta.

            Drg. Juozai, žinodamas galingą slaptųjų tarnybų veiklą, bei Jūsų ryšius su nelaimėle mūsų dukrą J.E. Dalia Grybauskaite, kuri 2012-07-03 d. savo dekretu jus paskyrė Lietuvos ambasadoriumi Armėnijoje. Jums ten neprigijus ar užsinorėjus tapti Teisingumo ministru, ta pati prezidentė 2012-08-27 d. savo dekretą atšaukė. Tais pačiais metais, pagal LSDP sąrašą, Jus išrinko ir seimo nariu.  Nuo 2012-12-13 d. A.Butkevičiaus Vyriausybėje, tapote „Teisingumo“ ministru. Dabar jau žinau, kad palaikote telefoninius ryšius ir su naujuoju Lietuvos respublikos generaliniu prokuroru Evaldu Pašiliu, nes savo bendrapartiečiui pagal skambutį suorganizavote kartu susitikimą.

       Aš atvažiuočiau ir be Jūsų, svarbu, kad tik paskambintumėt. Rašyti bijau, nes kas rašo, gauna trafaretinius atsakymus, kad tesėjai yra savarankiški ir niekas neturi teisės į jų darbą kištis. Parašius pakartotinai apie galimai jų nusikalstamą veiklą, gauna atsakymą, kad jau šis klausimas buvo išnagrinėtas ir duotas atsakymas. (Neturi teisės kištis-Z.L.) Kreiptis į teismą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, taip pat bergždžias rašymas. Nors nurodoma aibės naujų aplinkybių, teismai parašo, kad nenurodėte naujų aplinkybių. Tad drg. Juozai Bernatoni, būkit malonus susiskambinam, tiek turite pavaldžių sistemininkų, vis dėlto artėja rinkimai. Gavusio pakiša Jūsų niekas neapkaltins, nes neturiu iš kur paimti,  turiu dar bankui skolos. Būčiau turėjęs pakišai pinigų, šio kreipimosi būtų nebuvę. Pamenat ką sakė  Generalinis prokuroras gerb.Evaldas Pašilis? Priminsiu. Taip norėtūsi, kažką padaryti gerą. Proga yra nebloga.

       Anstolis drg. Aleksandras Selezniovas, atimdamas susigražintą senelių žemę (pardaviau vienoje vietoje, nusipirkau arčiau namų kitoje vietoje) grubiai pažeidė ne tik  Lietuvos Respublikos Konstituciją, bet ir eilę BPK, BK, CPK, CK straipsnius. Be to jis yra Klaipėdos miesto tarybos nario, kolorado juostelės propaguotojo V.Tytovo bendrininkas, galimai ir rėmėjas. Nežinau kur žiūri nacionalinis saugumas. Atvirai rusai plėšikauja, o iš Vilniaus  girdisi, kad jie dar tik ruošiasi pulti. Už žemės atėmimą, nuo mano sumos drg. A.Seleznziovas nusirašė 7 000 Lt, taip ir neparašęs nei vieno potvarkio dėl skolos išieškojimo.  Dalinai išeina, kad V.Titovo rėmėju esu ir aš. Man ir mano artimiesiems, padaryta žymi ne tik moralinė, bet ir materialinė žala. Dėl mažmožių, kažkas kažką pamelavo, keliate visą Lietuvą ant kojų, o kad atvirai plėšikauja Jūsų sistemininkai „vsio zakonno“.

       Jeigu sulauksiu skambučio, pristatysiu visus įrodymus ir prašymą. Be „stumoklio“ nenoriu kreiptis, nes antro kreipimosi niekas nenagrinės, kaip ir pirmojo. Trūkt už vadžių ir vėl iš pradžių. Tuo man ir mano artimiesiems  demokratija ir teisingumas baigsis neprasidėjęs.

       Nesulaukęs iš Jūsų jokios žinutės, Jūs tapsite plėšiko, Lietuvos įstatymų ir Konstitucijos ignoruotojo, negerbėjo drg. A.Selezniovo bendrininkais. Aš, žinodamas apie nusikalstamą drg. A.Selezniovo veiklą, tylėti negaliu. Nes galiu būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Dabar žinosite ir Jūs.

     

                                                                                                             

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));