Vilniaus apygardos teismo pirmininkas A.Bartkus pats išsprendė klausimą dėl savo nusikaltimų ištyrimo

bartkus

bartkus

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Bartkus spalio 12 d.
priėmė nutartį IBPS-V-2685639-22, kuria jis asmeniškai išsprendė, kas turi tirti jo paties
įtariamus nusikaltimus.
Akivaizdu, kad teisėjas A.Bartkus turėjo nusišalinti nuo šių klausimų sprendimo, nes BPK 58
straipsnis. Nušalinimo pagrindas nurodo:
1. Šio Kodekso 57 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo negali dalyvauti procese, jeigu:
1) jis toje byloje yra nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, bet kurio iš šių asmenų
šeimos narys ar giminaitis, įtariamojo, kaltinamojo bei nuteistojo ar atstovo pagal įstatymą,
teisėjo, ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar gynėjo toje
byloje šeimos narys ar giminaitis;
2) jis yra dalyvavęs toje byloje kaip liudytojas, įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo atstovas
pagal įstatymą, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ar civilinio atsakovo atstovas;
3) jis pats arba jo šeimos nariai ar giminaičiai yra suinteresuoti bylos baigtimi;

A.Bartkus yra suinteresuotas šio tyrimo baigtimi, nes jeigu jo nusikaltimus ištirtų nešališkas ir
objektyvus teisėjas, tai jo teisėjo karjera greitai pasibaigtų, o jis pats būtų teisiamas už
nusikaltimus teisingumui.
Dar juokingiau, kad A.Bartkus minėtame nutarime niekur nepaminėjo, kad aš prašiau kelti bylą
jam ir teisėjai Suchanskienei už dokumentų klastojimą.

IBPS V 2685639 891 1 1 page 0001

IBPS V 2685639 891 1 1 page 0002
IBPS V 2685639 891 1 1 page 0002

Mat teisėjai, dangstantys Policijos departamento vadovų nusikaltimus, grimzta vis giliau

Tai yra kreipiausi į prokuratūrą dėl sunkių nusikaltimų teisingumui – Vilniaus apylinkės teismo
teisėjos Suchanskienės ir Vilniaus apygardos teismo skyriausi pirmininko Arūno Bartkaus
nusikaltimų – dokumento suklastojimo ir piktnaudžiavimo.
Nurodžiau, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas A.Bartkus 2022 m. rugsejo 21 d. priėmė
nutartį dėl skundo Nr. IBPS-V-2335926-22, kurią suklastojo, įrašęs žinomai melagingus
duomenis, ir taip padarė nusikaltimą – klastojo dokumentą ir piktnaudžiavo.
Tai yra teisėjas, turėjęs pareigą vykdyti teisingumą ir vertinti pateikiamus įrodymus apie
melagingus parodymus, nurodė, kad duoti melagingus parodymus prisiekus sakyti tiesą yra
visiškai teisėta.
Teisėjas A.Bartkus sutiko su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Suchanskienės 2022-09-01
priimta nutartimi atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano skundą.
Skunde nurodžiau tokias aplinkybes – visuomenės informavimo priemonė
www.laisvaslaikrastis.lt šių metų vasario mėn. buvo neteisėtai išjungta ją administruoti
pasamdyto piliečio Tomo Čepaičio, kuris apklausiamas policijos parodė, kad tai padaryti telefonu
jam liepė neįvardinti policijos pareigūnai.
Tačiau iš prokuratūros nutarimo aiškėja, kad ponas T.Čepaitis buvo gavęs raštišką „teisėsaugos
pareigūnų” nurodymą išjungti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, „esant duomenų apie Lietuvos
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus”.
Tiek policijos pareigūnai, tiek ir T.Čepaitis veikė neteisėtai ir nusikalstamai, nes sustabdyti
visuomenės informavimo priemonę galima tik motyvu teismo sprendimu. Kadangi nei policija,
nei Čepaitis tokios nutarties neturėjo, jie padarė nusikaltimą, o vėliau, kad pridengti policijos
darbuotojų nusikaltimus, T.Čepaitis davė melagingus parodymus, kad sulaukė tik policininkų
skambučio. Nors iš tiesų buvo gavęs tiesoginį raštišką Policijos departamento nurodymą išjungti
portalą www.laisvaslaikrastis.lt, ir jam pakluso. Visa ši nusikalstama veikla yra pridengiama taip
pat nusikalstamais ir neteisėtais prokuratūros ir teismų sprendimais.
Pvz., teisėjas A.Bartkus nurodė, kad skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjos Suchanskienės
nutartis yra teisėta ir pagrista, „naikinti ją skundo motyvais nėra jokio teisinio ar faktinio
pagrindo. Prokurores 2022 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą
buvo priimtas vadovaujantis išsamia surinktos medžiagos ir aktualaus teisinio reguliavimo
analize, kuriam pritarė ikiteisminio tyrimo teisėja, kuri 2022 m. rugsėjo 1 d. nutartyje nurodė ir
įvertinusi visas priimtam sprendimui reikšmingas aplinkybes bei aiškiai pagrindusi šį savo
sprendimą. Nutartyje nurodyti argumentai aukštesniajam teismui nekelia jokių abejonių”.
Teismams nesukėlė abejonių, kad duoti melagingus parodymus apie sunkius Policijos
departamento darbuotojų nusikaltimus tikslu juos nuslėpti yra visiškai teisėta veikla.
Tai yra tiek prokuroras, tiek ikiteisminio, tiek ir apygardos teismo teisėjai nutarė, kad meluoti
apie nusikaltimo aplinkybes yra visiškai teisėta.
Nei prokuroras, nei teisėjai nepasisakė nė dėl vienos mano skunde išdėstytos faktinės
aplinkybės, tiesiog sutiko su prokurorės nutarimu, kad apklausiamam policijos pareigūnų ir
pasižadėjus duoti teisingus parodymus, galima visiškai drąsiai meluoti ir pasakoti savo išgalvotas
nusikaltimo aplinkybes.
Tokia teisėjų Suchanskienės ir Bartkaus „nutartys” primena dokumentų klastojimą,
piktnaudžiavimą tarnyba ir tarnybos pareigų neatlikimą.
Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Policijos
departamentas (PD) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad PD niekaip neprisidėjo prie
portalo uždarymo ir nieko apie tai nežino. Tačiau portalą palaikančios hostingo bendrovės
„Synergy Ltd.” vadovas Tomas Čepaitis, apklausiamas policijos, paliudijo, kad portalą išjungė
„prievartaujamas policijos pareigūnų”.
Synergy.ltd administratorius Tomas Čepaitis pakluso neteisėtiems Policijos departamento
reikalavimams ir išjungė serverį, kuris palaikė svetainę www.laisvaslaikrastis.lt. Tokiu būdu
padarė nusikaltimą – neteisėtą elektroninės priemonės atjungimą. Tada kreipiausi į policiją dėl
šio nusikaltimo.
Vilniaus VPK miesto trečiojo policijos komisariatas atsisakė pradėti tyrimą, tačiau nurodė, kad
policijos apklausiamas: „<…> aplinkybių tikslinimo metu Tomas Čepaitis paaiškino, kad jis yra
Synergy.ltd direktorius bei vienintelis šios įmonės akcininkas. Synergy Servers Limited priklauso
vhost.lt projektas, vykdantis internetinių svetainių prieglobos paslaugas, kuriomis taip pat
naudojosi minėtas UAB „Grėsmė nacionaliniams saugumui“ vadovas, Aurimas Diržius. 2022
vasario 27d. apie 11:09 val. sulaukė skambučio iš asmens, kuris prisistatė Gedimino vardu,
tačiau iš kur skambina nesutiko atskleisti. Tuo metu susidarė nuomonę, jog skambino
teisėsaugos atstovai, kurie domėjosi internetine svetaine laisvaslaikrastis.lt. Atsakė jog žino, kad
yra laikoma tokia svetainė, tačiau į turinį paskutiniu metu nesigilina. Jis pasiūlė pasidomėti bei
sustabdyti šios svetainės veiklą. Jis paprašė, kad pateiktų oficialų raštą, jog turėtų pagrindą
internetinės svetainės veiklos nutraukimui. Tačiau nuėjęs į puslapį ir perskaitęs kelias antraštes,
susidarė nuomonę, jog tai yra prorusiškas propagandinis naujienų portalas. Dėl paskutinių įvykių
Ukrainoje, sureagavo labai emocionaliai. Todėl kai pamatė, jog paslauga buvo apmokėta tik iki
2022 vasario 23 d. priėmė sprendimą nebeteikti šiam klientui paslaugų ir turinio atvaizdavimą
išjungė”.
Tačiau tokie Čepaičio parodymai visiškai prieštarauja kitam dokumentui – Vilniaus apygardos
prokuratūros nutarimui atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-2-02-00299-22.
Šiame nutarime nurodyta, kad visai kitokios minėto nusikaltimo aplinkybės. Šiame nutarime
minima, kad „teisėsauga raštu kreipėsi į Synergy administratorių” : „..Tačiau, kaip jau buvo
minėta, tokia aplinkybė (teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio
išjungimo, esant duomenų apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo) pati savaime nesuponuoja pareigūnų
nusikalstamo piktnaudžiavimo konstatavimo”.
Ši aplinkybė – prokuratūra puikiai žino, kad vadinamoji „teisėsauga” raštu kreipėsi į „Synergy”
administratorių Tomą Čepaitį dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau pats
T.Čepaitis melagingai policijos apklausiamas paliudijo, kad jis sulaukė tik „anonimo iš
teisėsaugos skambučio dėl portalo uždarymo”.
Kitaip sakant, policijos apklausiamas ir prisiekęs sakyti tiesą, T.Čepaitis sakė, kad sulaukė tik
anoniminio skambučio uždaryti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, o
Vilniaus apygardos prokuratūra nurodo, kad T.Čepaitis gavo „raštišką nurodymą iš teisėsaugos
uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.
Akivaizdu, kad šie parodymai nesutampa ir prieštarauja vienas kitam.
Tai yra melagingi T.Čepaičio parodymai arba prokuratūros klastotė.
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Suchanskienė dėl minėtų Čepaičio melagingų parodymų
arba prokuratūros klastotės nepasisakė nė pusės žodžio, tik pakartojo prokuratūros melą, kad
neva tai civilinis ginčas. Tai dar vienas melas, nes visos „Synergy” sąskaitos buvo laiku
apmokėtos, o ponas Čepaitis gražino jo įmonei padarytą pavedimą per banką, kad galėtų vėliau
sakyti kad „negavome mokėjimo”. Visa tai pateikta ir šiame skunde.
Elektroninės žiniasklaidos priemonės (www.laisvaslaikrastis.lt) neteisėtas uždarymas, policijos
pareigūnų teroras prieš laisvą spaudą, o vėliau bandymas išsisukti nuo atsakomybės, perkeliant
ją ponui Čepaičiui yra visa eilė nusikalstamų veiklų, kuriuos tiek prokuratūra, tiek ir teismas labai
nenori ištirti. Matyt, kad tyrimo metu gali paaiškėjo nauji nusikaltimai – kas davė nurodymą
policijos pareigūnams prievartauti IT bendroves ir išjunginėti laisvą spaudą. Kodėl T.Čepaitis,
apklausiamas policijos, davė parodymus, kad sulaukė tik „anonimo skambučio, prisistačiusio iš
policijos”, ir vien todėl nusprendė išjungti portalą, nors prokuratūra aiškiai nustatė, kad buvo
„teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio išjungimo”. Ar tai nėra
melagingi parodymai ir kodėl tiek prokuratūra, tiek ir teismas kategoriškai atsisako vyldyti savo
pareigas ir tirti nusikaltimus?
Primenu prokurorams BPK 2 straipsnis. Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas
Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos
požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per
trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.
Šiuo atveju prieš mane ir mano atstovaujama bendrovę buvo padaryta visa eilė nusikalstamų
veiklų :
1. Neteisėtas elektroninės priemonės išjungimas (BK 197 straipsnis. Neteisėtas poveikis
informacinei sistemai: Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą
padarydamas žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Valstybės pareigūnų piktnaudžiavimas
3. Melagingi parodymai.
Šiuo atveju Tomas Čepaitis, gavęs raštišką nurodymą ir išprievartautas anoniminių teisėsaugos
pareigūnų išjungti portalą, taip ir padarė – jį išjungė, dėl to daugiau nei 100 tūkst. portalo
skaitytojų neteko galimybės jo skaityti. Taip buvo padarytas nusikaltimas – neteisėtas poveikis
elektroninei sistemai ir mūsų įmonei buvo padaryta didelė žala. Negana to, T.Čepaitis
prisipažino, kad padarė tai prievartaujamas „teisėsaugininkų”. Tai, kad T.Čepaitis žinojo, kad
Visuomenės informavimo priemonę galima išjungti arba sustabdyti jos veiklą tik motyvuotu
teismo sprendimu, ką įrodo ir jo parodymai, kad jis „teisėsaugininkų” paprašė pateikti minėtą
nutartį. Tačiau jos negavęs, T.Čepaitis, žinodamas, kad dar nusikaltimą, vis tiek neteisėtai išjungė
serverį, kurį buvo įsipareigojęs palaikyti ir prižiūrėti. Tai tyčinė veikla, nukreipta prieš laisvą
spaudą. Vėliau T.Čepaitis apklausiamas pasakojo, kad sulaukė tik „anonimo skambučio”, nors
prokuratūra nurodė, kad „teisėsauga į jį kreipėsi raštu dėl portalo uždarymo”. Tai akivaizdžiai
prieštaringi ir esminiai šios bylos parodymai, kurie įrodo, kad tiesa šioje istorijoje nėra nustatyta,
bet yra priešingai – tiek prokuratūra, tiek ir teismas labai stengiasi ją nuslėpti.
Ne „teisėsaugos” reikalas ir kompetencija uždarinėti vyriausybę ir valdžią kritikuojančius
nepriklausomus spaudos leidinius, ir tokia praktika primena Rusiją arba Ukrainą ir Šiaurės
Korėją. Atkreipiamas teismo dėmesys, kad negavęs teismo sprendimo uždaryti portalo,
T.Čepaitis apklausiamas liudijo, kad jį išjungė, nes jam nepatiko portalo tūrinys. Tai
prisipažinimas, kad jis tyčia padarė šį nusikaltimą, ir kažkodėl prokuratūra ir teismas to nemato,
užmerkia akis. Ne T.Čepaičio kompetencijai priklauso vertinti nepriklausomą žiniasklaidą,
įstatymai šią funkciją suteikė visai kitoms valstybės institucijoms.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad teisėjai Suchanskienė ir Bartkus nepasisakė nė dėl čia
išdėstyto argumento ir aplinkybės, tik nurodė, kad „sutinka su prokuroro nuomone”.
Nors buvo pateikti įrodymai, kad apklausiamas Tomas Čepaitis davė melagingus parodymus,
kurie yra esminiai šioje byloje – jis nurodė, kad sulaukė tik telefoninio neįvardijamų policijos
darbuotojų skambučių, nors buvo gavęs raštišką ir neteisėtą Policijos departamento nurodymą
uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.
Tokie parodymai yra esminiai ir duoti tiesiogine tyčia, siekiant nuslėpti PD darbuotojų neteisėtus
nurodymus. O teisėjas Bartkus nurodo, kad minėti Čepaičio parodymai atitinka tikrovę ir nėra
melagingi. Tai akivaizdus dokumento suklastojimas.
Tuo labiau, nei Suchankskienė, nei Bartus, nei prokuroras Leišys nepateikia nė vieno argumento,
kodėl Čepaičio parodymai atitinka tikrovę : „Skundą nagrinėjančio teismo nuomone, tokie
pareiškėjo teiginiai yra nepagrjsti. Is skundo nagrinejimui pateiktoje IBPS medžiagose esančio
2022 m. kovo 9 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo
policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrejos Tomos Gaigalaites nutarimo
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medziagoje, 2022 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos
prokuratūros Vilniaus apylinkes prokuratūros Trečiojo skyriaus prokuroro Benedikto Leisio
nutarimo atmesti skundą medžiagoje, 2022 m. kovo 5 d. Vilniaus apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Ramuno Šileikos nutarimo
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-02-00299-22, prokurores 2022 m.
rugpjūčio 17 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą matyti, kad nurodytuose
procesiniuose dokumentuose T. Čepaicio parodymai yra pripažinti atitinkantys objektyvią
tikrovę ir pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 235 straipsnio 1 dalj is esmes
nenustatyta”.
Kodėl teisėjas Bartkus, turėdamas įrodymus apie melagingus Čepaičio parodymus, padarė
priešingą išvadą? Kodėl teismas nurodo, kad Kalėdos ateina per Velykas, arba kad Žemę laiko
trys drambliai ir nurodo, kad tokia teismo išmintis yra neskundžiama?
Kalbant apie tiesos turinį įrodinėjimo procese pažymėtina, kad pagal Lietuvoje galiojančius
proceso įstatymus baudžiamojoje byloje turi būti nustatoma materialioji tiesa. „Materialioji tiesa
– tai teismo sprendimo išvados, padarytos ištyrus ir teisingai įvertinus visus reikšmingus
duomenis“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr.
2K-2/2005).
Naujausiame Baudžiamojo proceso teisės vadovėlyje įrodymų vertinimas apibūdinamas
trumpai: „Įrodymų vertinimas, kaip ir tikrinimas, yra logikos dėsniais grindžiama mąstomoji
veikla“.
Abu čia išvardinti teisėjai – Suchanskienė ir Bartkus nurodė, kad Tomo Čepaičio paroymai apie jo
padarytą nusikaltimą išjungiant portalą www.laisvaslaikrastis.lt atitinka tikrovę, nors tai yra
žinomai melagingi duomenys.
228 straipsnis. Piktnaudžiavimas nurodo, kad 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo,
piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė
valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.
Abu čia išvardinti teisėjai – Suchanskienė ir Bartkus piktnaudžiavo savo atrnybine padėtimi,
siekdami padėti išvengti atsakomybės visiems mano skunde išvardintiems asmenims, todėl
piktnaudžiavo.
229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas nurodo, kad Valstybės tarnautojas ar jam
prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to
valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė
didelės žalos.
Minėti teisėjai neatliko savo pareigos, nes įrašė žinomai melagingus duomenis į savo nutartį, kad
paslpėti nusikaltimus mano atžvilgiu.
Remdamasis išdėstytu, BPK 2 str. ir BK 235, 228 ir 229 ir 197 str. prašiau panaikinti pradėti
ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų Suchanskienės ir A.Bartkaus įtariamų nusikaltimų.
Rremdamasis išdėstytu, ir BPK 58 stripsniu, prašau panaikinti skundžiamą A.Bartkaus nutartį Nr.
IBPS-V-2685639-22
Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));