Teismų sistema nesikeičia – lieka supuvusi nuo apačios iki pat viršaus

Collage Maker 12 Oct 2022 03.48 PM

Collage Maker 12 Oct 2022 03.48 PM

Teismų sistema nesikeičia – lieka korumpuota iki pat viršaus

Aurimas Drižius

Vilnietis buvęs kriminalinės policijos biuro pareigūnas Valerijus Kazakevičius negali atsistebėti teismų sistema – vieni teisėjai pridengia kitų nusikaltimus, ir tada sunkūs nusikaltimai lieka neištirti.
Bent jau taip galvoja buvęs Kriminalinės policijos biuro pareigūnas Valerijus Kazakevičius. Prieš 15 metų, suklastojus dokumentus, buvo pagrobtas jo motinos žemės sklypas Vilniuje. Tada buvo įprasta pateikti suklastotus „archyvinius“ dokumentus apie turėtą lenkų tautybės neva turėtą nuosavybę – žemėtvarka ir teismai lengvai tas klastotes legalizuodavo.
Tačiau policininkas V.Kazakevičius, pamatęs nusikaltimą, ėmė ginti savo teises. Jis kreipėsi į prokuratūrą dėl dokumentų klastojimo, tačiau po daug metų pradėtas tyrimas buvo nutrauktas, teisėjams masiškai suklastojus nutartis. Nuo to laiko V.Kazakevičius kovoja su šiuo, kaip jis pats vadina, „organizuotu nusikalstamu susivienijimu“ – organizuota teisėjų ir politikų gauja.
Beveik visi administracinio, vyriausiojo administracinio ir aukščiausiojo teismo teisėjai jau nagrinėjo Kazakevičiaus skundus, ir visi juos atmetė. Vieni teisėjai suklastojo savo nutartis, o kiti, užuot ištyrę šiuos nusikaltimus, ir toliau juos pridenginėja – negi dabar trauksi atsakomybėn savo gerbiamus kaimynus?
Galiausiai žmogus kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl to, kad jo skundą nagrinėję teisėjai, kurie patys buvo padarę nusikaltimus, nenusišalino nuo bylos.
Savo nutartis klastoja ir Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė. Ji nusprendė, kad nušalinti teisėjo Gintaro Kryževičiaus nuo Kazakevičiaus skundė nagrinėjimo nėra pagrindo, ir nurodė, kad šis jos sprendimas buvo priimtas liepos 21 d.

skirgaile
Skirgailė Žalimienė

„Tai labai konkretus dokumentus suklastojimas, nes ant šio nutarimo parašyta data – 2022 m. liepos 21 d, tačiau jis nebuvo tą dieną priimtas, – sakė V.Kazakevičius, – kitą dieną, liepos 22 d., aš du kartus buvau tame teisme, ir abu kartus buvau informuotas, kad dėl mano skundo nėra jokio sprendimo. Padaviau skundą dėl vilkinimo, o liepos 22 d. nuėjau į teismą ir dvi teismo sekretorės man patvirtino, kad jokio sprendimo tą dieną nebus. NUo 15 val. sėdėjau teisme, ir laukiau Žalimienės sprendimo. 15.45 atėjo Žalimienės sekretorė ir man pasakė, kad Žalimienė dar laiko bylą pas save, ir ją nagrinėja. Man buvo pasakyta, kad sprendimo liepos 22 d. nebus. Ir kas nutiko vėliau – pirmadienį gavau Žalimienės nutartį, kad skundas atmestas, ir kad jos nutartis priimtas liepos 21d. Žinoma, kad tai klastotė. Žalimienei reikėjo suklastoti nutartį, kad nepažeisti skundo išnagrinėjimo termino, ką ji ir padarė”.

Tačiau teismų mafija visa kaip mūras stojo pridengti savo pirmininkę Skirgailę Žalimienę.

„Jos nusikaltimą dėl klastotės pridengė visi, pradedant prezidentu Nausėda, ir baigiant prokuratūra, ir vėliau pati S.Žalimienė pati legalizavo savo nutartį, – pasakojo V.Kazakevičius, – visi jos kolegos taip pat nuslėpė, kad Žalimienė suklastojo nutartį. Jie turėjo informuoti prokuratūrą dėl šio skundo, tačiau to nepadarė. Tada pareiškiau jiems nušalinimą, tačiau jie per tris dienas, kaip reikalauja įstatymas, niekaip nesureagavo. Tačiau traukdami nuo atsakomybės Žalimienę, jie įklimpo dar giliau. Mat sąmoksle jau dalyvauja trys teisėjai ir gen. prokurorė ir tai yra labai rimti nusikaltimai”.
Kazakevičius sako, kad nė viena iš valstybės grandžių neatliko savo pareigos – prezidentas, kaip Konstitucijos garantas, nesureagavo į savo pareigą nušalinti nusikaltimą padariusius teisėjus, prokuratūra šiuos nusikaltimus nuslėpė, o Konstitucinis teismas legalizavo, Seimas atsisakė juos ištirti”.

„Informuoju, kad vakar – 2022 m. spalio 6 d. gavau naują antikonstitucinį aktą – sufalsifikuotą ir suklostuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. spalio 4 d. nutartį ir suklastotą lydraštį, kurio data – 2022 m. spalio 14 d. (kuri dar neatėjo), – teigia V.Kazakevičius, – šia nutartimi nusikalstamai legalizuojama minėta suklastota nutartis ir kiti suklastoti dokumentai, akivaizdžiai prieštaraujantys Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kuriais taip pat buvo nuslėpta nesąžiningos Skirgailės Žalimienės sufalsifikuota Vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. liepos 21 d. nutartis ir kiti suklastoti dokumentus”.

Kai minėta nutartis buvo apskųsta aukščiausiam teismui, pastarieji vėlgi galimai suklastoja savo nutartį.

scan page 0001
scan page 0001
scan0001 page 0001
scan0001 page 0001

Tai yra LAT Baudžiamųjų bylų pirmininko Aurelijaus Gutausko nutartis taip pat suklastota, nes ji išsiųsta nurodant lydraštyje, kad išsiųsta spalio 14 d.

scan0002 page 0001
scan0002 page 0001

 

„Siunčiu šio suklastoto teismo dokumento – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. spalio 4 d. nutartį ir suklastotą 2022 m. spalio 14 d. lydraščio kopiją ir informuoju, kad šie teismo dokumentai suklastoti neatliktinai, o sąmoningai ir tyčia nesąžiningų teisėjų ir kitų nesąžiningų asmenų, dalyvaujančių korupcinėje ir nusikalstamoje veikloje gaujos nusikaltimams nuslėpti ir informuoju apie akivaizdžiai nesąžiningo, nelaisvo ir priklausomo LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Aurelijaus Gutausko ir kitų nesąžiningų teisėjų bei kitų nesąžiningų asmenų įvykdytus ir iki šios dienos vykdomus imperatyvių teisės normų ir teisės principų, akivaizdžia pažeisto principo nemo iudex in propria causa – niekas negali būti teisėju savo byloje principo tai pat principo ex in juria non oritur jus – iš neteisės teisė neatsiranda ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų bei teismo ir teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principų pažeidimus. Šiandien t. y. 2022 m. spalio 07 d. aš asmeniškai pateikiau skundą registracijos Nr. 1D-2978 Lietuvos Respublikos Prezidentui, kuriame informavau apie nesąžiningų teisėjų ir kitų nesąžiningų asmenų aukščiausiojo lygio sisteminę, politinę, teisinę korupciją ir kitus įvykdytus ir tęsiamus nusikaltimus Lietuvos Aukščiausiajame Teisme ir kituose teismuose, taip pat kituose valdžios įstaigose, valstybės ir savivaldybės institucijose ir apie nuslėpimą visų veikiančio organizuoto korupcinio nusikalstamo susivienijimo (OKNS) nusikaltimų ir pridedu 2022 m. spalio 07 d. skundo Nr. 1D-2978 kopiją.

Kazakevičiaus pareiškimas LR prezidentui

2022-10-07 LR Prezident

Facebook komentarai
});}(jQuery));