Vilniaus apygardos teismas toliau tyčiojasi iš „Laisvo laikraščio”

troika-1

troika-1

Kaip žinia, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Valentukonytė prieš du mėnesius nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį”, išimti iš portalo www.laisvaslaikrastis.lt tam tikrus straipsnius, ir tam, kad leidinys neprisikeltų, dar uždėjo 10 tūkst. eurų areštą ant leidėjo UAB „Patikimas verslas” sąskaitų.

Iš esmės teisėja Valentukonytė patenkino tokio piliečio Vygando Sliesoraičio (nuotr. viršuje dešinėje), kuris garsiojo ministro Roko Masiulio pastangomis buvo įkištas į visokių valstybės įmonių, kaip „Lietuvos geležinkeliai”, Giraitės ginkluotės gamykla, „Kelių priežiūra” valdybas. V.Sliesoraitis kreipėsi į teismą, kai „Laisvas laikraštis” paviešino jo žmonos Viktorijos Sliesoraitienės pasakojimą apie savo vyro darbelius ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus.

Pvz., Viktorija Sliesoraitienė pasakojo, kad dar jaunystėje vežė vyro duotą portfelį su pinigais į Ukmergės miesto teismą, kur jos vyras, tuometinis „Utenos pieno” direktorius Vygandas Sliesoraitis, buvo teisiamas dėl vagystės stambiu mastu.

„Sliesoraitis krenta man ant automobilio kapoto, verkia, mūsų mergaitės ima klykti, – pasakojo V.Sliesoraitienė, – tada aš išlipu iš mašinos ir mano vyras sako : „Ar tu gal gali tą portfelį nuvežti į Ukmergę?“. Ar suprantate? Aš turėjau nuvežti į teismą Sleisoraičio portfelį su pinigais. Nors nebuvau jo atidariusi, tačiau man ir taip buvo aišku, kad ten pinigai. Nes Sliesoraičio byla jau buvo perduota į teismą. Tačiau aš nebijojau, ir nuvežiau jo portfelį į teismą. Nebijojau…Nuvežiau portfelį į teismą, kabinete sėdėjo tas teisėjas. Tai padėjau portfelį šalia jo ant kėdės ir sakau, kad „Sliesoraitis prašė portfelį perduoti“. Teisėjas nieko nepasakė, matyt, kad viskas jau buvo sutarta. Po kiek laiko V.Sliesoraitis teisme buvo išteisintas. Žodžiu, mano vienintelė klaida buvo ta, kad aš vežiau savo vyro pinigus teisėjui“.

Žodžiu, teisėja Valentukonytė nusprendė, kad visų šių dalykų „Laisvas laikraštis” negali skelbti, ir įveda cenzūrą – nurodo juos pašalinti iš portalo www.laisvaslaikrastis.lt

Tada aš kreipiausi į Vilniaus apygardos teismą skundu, nurodžiau, kad minėta cenzūra yra nusikalstama ir neteisėta.

Šio teismo pirmininkės Braždienės bylą nagrinėti paskirtas teisėjas Irmantas Šulcas vasario 24 d. priėmė nutartį , kuria nurodė mums sumokėti žyminį mokestį už tai, kad galėtume kvėpuoti ir gyventi.

Nurodžiau, kad tokia nutartis yra nusikalstama, ir vadinamieji teisėjai toliau tyčiojasi iš laisvos spaudos, laisvai žongliruodami įvairiais įstatymų reikalavimais, kurie yra visiškai nesusiję su šia byla.

Savo skunde labai aiškiai nurodžiau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Valentukonytė šioje byloje įvedė cenzūrą ir avansu uždarė „Laisvą laikraštį“, t.y. nurodė, kokius laikraščio straipsnius galima spausdinti, o kurių – ne.

Žinoma, kad tai nusikalstama teisėjos Valentukonytės veikla, dėl jos jau kreipiausi į prokuratūrą dėl piktnaudžiavimo. Savo skunde nurodžiau, kad teisėja Valentukonytė, nurodžiusi areštuoti „Laisvo laikraščio“ leidėjo – UAB „Patikimas verslas“ sąskaitas banke, sužlugdė jo leidybą, ir jo sąmoningai siekė. Nurodžiau, kad prašiau šį klausimą dėl bendrovės „Patikimas verslas“ sąskaitų areštų spręsti kuo greičiau, nes leidinys nėra leidžiamas, o jo prenumeratoriai leidinio negauna.

Vilniaus apygardos teismas, kaip visada, tyčiojasi iš manęs – nors jau praėjo du mėnesiai, kai aš prašiau sustabdyti ir panaikinti nusikalstamą teisėjos Valentukonytės nutartį, ir tai padaryti kuo greičiau, tai tik praėjus dviems mėnesiams gaunu pranešimą, kad turiu susimokėti žyminį mokestį, jeigu noriu, kad mano skundas būtų nagrinėjamas.

Tokia nutartis yra neteisėta ir nusikalstama dėl tokių priežasčių:

  1. Vilniaus apylinkės teismas jau areštavo UAB ‚Patikimas verslas“ sąskaitas 10 tūkst. eurų sumai – padarė tai nusikalstamai ir neteisėtai, todėl negaudami jokių pajamų negalime ne tik sumokėti jūsų reikalaujamo žyminio mokesčio, tačiau net ir duonos kasdieninės nusipirkti.
  2. Nutaris apmokęsti mano skundą žyminiu mokesčiu yra neteisėta dar ir dėl kitos priežasties – CPK 83 straipsnis. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo nurodo, kad :
  3. Bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami:

 

4) ieškovai – bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo;

6) šalys – bylose dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą;

7) šalys – bylose dėl prarasto turto ryšium su politinėmis represijomis;

Šioje byloje teisėja Valentukonytė griebėsi politinių represijų prieš laisvą spaudą – nurodė pašalinti straipsnius, kurie nepatiko ieškovui, nors ir atitiko tikrovę. Taip pat areštuoti jo sąskaitas bankuose. UAB „Patikimas verslas“ dėl šių represijų – areštuotų sąskaitų – prarado savo turtą – pinigines lėšas, laikomas sąskaitose bankuose.

Teisėja pritaikė neteisėtą cenzūrą, kurią draudžia LK konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas.

T.y. teisėja Valentukonytė nutarė :

patenkinti ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Uždrausti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas Verslas“, buveinė J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas 303121202, iki teismo sprendimo šioje byloje jsiteisėjimo momento, intemetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt publikuoti, įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, 2020 m. sausio 13 d. straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete- kazkas-deklaravo-paiamas-vmi-tiria-dokumentu-klastoiima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauia-nacionaliniam-saugumui- strategine-reiksme-amobiektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioii-roko- masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i- kalėjimą/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar- nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdvbos-pirmininkas-v-sliesoraitis-iau-grasina-apriboti-laisvo- laikrascio-veikla/).

Ieškovo Vyganto Sliesoraičio, gyvenančio M. K. Čiurlionio g. 3-34, LT-03104 Vilnius, asmens kodas 35403280271, reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“, buveinė J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas 303121202, nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, 10000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų) sumai, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu Vygantu Sliesoraičiu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi neviršyti 10000,00 EUR sumos.

Visa ši teisėjos Valentukonytės nutartis yra nusikalstama nuo pirmo žodžio iki paskutinio, nes :

Teisėja Valentukonytė priėmė nutartį įvesti cenzūrą ir kontroliuoti žiniasklaidos tūrinį, net neišnagrinėjusi ieškinio, tačiau avansu patenkinusi „pretenziją“ ir sustabdžiusi laikraščio leidybą.

Žinoma, kad tai neteisėta ir nusikalstama teisėjos Valentukonytės nutartis, tik bėda, kad teisėjai, spręsdami kitų žmonių likimus, už savo nusikaltimus neatsako. Teisėja Valentukonytė nusprendė įvesti cenzūrą laisvai spaudai ir pati spręsti, ką laikraščiams galima rašyti, o ko ne.

Žinoma, tai laisvos spaudos pabaiga. Uždraudusi publikuoti straipsnius, kurie kai kam nepatinka, teisėja Valentukonytė įvedė neteisėtą cenzūrą, kurią draudžia Lietuvos Konstitucijos 44 str. 1 d., kurioje numatyta, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kas yra cenzūra: „Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio.“.

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus“ sako: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“.

Ar teisėja Valentukonytė yra bent pavarčiusi LR Konstituciją, kad nežino pagrindinio šalies įstatymo? Jau nekalbant apie įstatymus, kuriais turėtų remtus. Kiek pamenu, Teismų įstatymas numato, kad „teisėjas, priimdamas nutartis, klauso tik įstatymo“. Konstitucija nurodo, kad negalioja joks teisės aktas, kuris prieštarauja Konstitucijai.

Visuomenės informavimo įstatymo 11 straipsnis. Teisė ginti informavimo laisvę

  1. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.
  2. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.

Šiuo atveju teisėja Valentukonytė persekioja ,Laisvą laikraštį“, pašalindama jo paskelbtus straipsnius i sužlugdydama jį ekonomiškai – uždarydama jos sąskaitas bankuose, kad jis negalėtų būti leidžiamas. Teisėja Valentukonytė iš esmės jau išnagrinėjo šią pretenziją, padarė tai už akių.

Nors visi įrodymai, kad ,Laisvame laikraštyje“ pateikti straipsniai atitinka tikrovę ir yra faktiniai duomenys (dokumentų kopijos yra pridėtos prie minėtų straipsnių), teisėja Valentukonytė nusprendė uždrausti skelbti tiesą, nes tai nepatinka ieškovui. Tai yra akivaizdus piktnaudžiavimas tarnyba, ir tarnybos pareigų neatlikimas. Laikraščio uždarymas, net neišklausius jo, yra akivaizdus banditizmas.

Remiantis išdėstytu, reikalavau – nedelsiant panaikinti teisėjos Valentunokytės nusikalstamą nutartį, atšaukti cenzūrą ir gražinti įmonės lėšas. Minėtą teisėją nuo šios bylos nušalinti, nes daugiau proceso pažeidimų nebeįmanoma padaryti.

 

Praėjus šešioms savaitėms, Vilniaus apygardos teismo teisėjas Irmantas Šulcas nurodė mums sumokėti žyminį mokestį.

 

Toks reikalavimas neteisėtas, nes tai politinė byla apie spaudos laisvę ir represijas prieš „Laisvą laikraštį“, kuri taip nekenčia visa teismų sistema, įvedusi jam cenzūrą, ir nuteisusi n kartų už teisėtą veiklą, nes yra prisidirbusi iki ausų, ir supranta, kad ateina laikas atsakyti už savo nusikaltimus.

 

Be to, CPK nurodo, kad  Asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismo nutartis dėl šio prašymo turi būti motyvuota.

 

 

Kadangi nusikalstamu teismo sprendimu yra areštuotos UAB „Patikimas verslas“ sąskaitos, prašome atleisti nuo žyminio mokesčio arba jį atidėti.

 

Taip pat prašome nušalinti nuo mano skundo nagrinėjimą teisėją Irmantą Šulcą, nes jis toliau tyčiojasi iš įstatymo ir teisingumo. Apie teisėjo Irmanto Šulčo priimamas nutartis yra ne kartą rašęs ir ‚“Laisvas laikraštis“, todėl jis negali būti objektyvus mūsų atžvilgiu:

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/korupcija-itariami-vilniaus-apygardos-teisejai-n-svediene-ir-i-sulcas-perduoti-prokuraturai/

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/teismas-a-sadeckui-viesu-nuotrauku-publikavimas-nuomones-kontekste-negali-buti-laikomas-zeminanciu/

 

 

 

 

Taip pat prašome šį klausimą spręsti skubos tvarka, nes jau du mėnesiai, kaip neteisėtai yra areštuotos UAB „Patikimas verslas“ sąskaitos.

 

 

Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));