Pagal Stambulo konvencijos standartą mūsų piliečiai suimami ir teisiami nuo 2014-ųjų

vala

vala

Pagal Stambulo konvencijos standartą mūsų piliečiai suimami ir teisiami nuo 2014-ųjų

Nuotraukoje: teisėjai Alvydas Pikelis, Audronė Kartanienė ir Eligijus Gladutis

Stambulo konvencijos tikrasis pavadinimas yra  „Europos Tarybos Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo“.  Noriu paaiškinti, kad taip vadinama Stambulo konvencija yra tarptautinė sutartis, kuri  Lietuvos teritorijoje negalioja.

Toliau pateikiu iškalbingus faktus apie tai, kaip nuo 2014m. prokuratūra ir teismai vis tik praktiškai taiko minėtos negaliojančios tarptautinės sutarties nuostatas prieš piliečius. Rasite ir išvadą apie tai, kokius spąstus paspendė valstybei tie, kurie  faktiškai vadovaujasi negaliojančia sutartimi.

LR Prezidentui G.Nausėdai

LR Seimo nariams

Teisėjų bendruomenei

Akademinei bendruomenei

PAREIŠKIMAS

Dėl piliečių konstitucinės teisės į privatų gyvenimą pažeidimų teismuose

Vilnius, 2021-03-01

JAV žiniasklaida itin neigiamai vertina Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino, jo sąjungininkų veiklą ir reiškia susirūpinimą tuo, kad teismų sistema nuo 2014-ųjų  sistemingai pažeidžia piliečių konstitucinę teisę į privatų gyvenimą (žiūr. 2019-05-31 nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-168-517/2019 ir 2020-06-19 teismo nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-27-574/2020 ).

Pripažindami įrodymais  duomenis (fizinio asmens padarytus garso įrašus), gautus pažeidžiant įstatymą, teismai  šioje byloje  akivaizdžiai peržengė savo įgaliojimus.  Byloje „Dėl pavartoto fizinio smurto prieš nukentėjusiosios S. J. asmenį ko pasekoje pastarajai buvo sukeltas fizinis skausmas“ priimdami sprendimus teismai paruošė pagrindus kasaciniam teismui priimti pavojingą antikonstitucinį precedentą. Tokia teismų savivališka „praktika“ sukuria pavojų pakenkti demokratijai, net ją sunaikinti gynimo pretekstu.

Istorinėje atmintyje liks tarptautinės sutarties – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų pažeidėjais šioje byloje sprendimus priėmę teisėjai Algimantas Valantinas, Rinaldas Adamonis, Jurgita Mačionytė, Nida Vigelienė, Jurgita Kolyčienė ir eilė kitų.

Akcentuotina tai, kad asmeninę atsakomybę už pasekmes neišvengiamai teks prisiimti kiekvienam atskirai – šioje byloje kasacinį skundą žodinio proceso tvarka nagrinėjantiems Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos nariams (Alvydas Pikelis, Audronė Kartanienė, Eligijus Gladutis). Beje, pastaroji teisėjų kolegija žodine nutartimi atmetė kasatoriaus motyvuotą pareiškimą dėl kolegijos nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo.  Taigi byloje Nr. 2K-63-511/2021 ši teisėjų kolegija prejudicinę galią turinčią nutartį  paskelbs 2021-03-23.

Dabar visiems yra aišku, kad byloje Nr. 2K-63-511/2021 priimdami kasacinę nutartį teisėjai veikė sąmoningai ir, kaip itin kvalifikuoti teisininkai,  suvokė savo veiksmų esmę, juos atliko ir norėjo tai daryti. Teisėjų kolegija atskiru pareiškimu apie pasekmes buvo informuota tam, kad vėliau netektų teisintis, raudonuoti iš gėdos, jog nebuvo suvokta, kieno užduotys galimai vykdomos ir kokia kasacinių teismų praktika formuojama.

Pasak žiniasklaidos, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas teisėjas Algimantas Valantinas atlieka pilkojo kardinolo rolę Z.Š. iškeltoje byloje. Dar 2014-aisiais teismo nutartimi atmesdamas Z.Š. skundą dėl jo neteisėto suėmimo 14 d. terminui, o 2015-aisiais teismo nutartimi neteisėtai atnaujindamas nutrūkusią baudžiamąją bylą, Vilniaus apygardos teismo teisėjas A.Valantinas  pripažino esąs asmeniškai suinteresuotas bylos baigtimi. Priimdamas šias nutartis teisėjas A.Valantinas  gerai žinojo, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas neteisėtai, t.y. išimtinai remiantis duomenimis (garso įrašais), gautais pažeidžiant įstatymą.

Prieš savo valią patekome į situaciją, kai antikonstitucinio pobūdžio „sąjungininkų“ užduotys,  bandymai „pridengti“, „reabilituoti“, užmaskuoti priimtus ydingus teismų sprendimus  sulauks pelnyto moralinio, teisinio įvertinimo  ir neišvengiamai tik padidins atsivėrusias visuomenės piktžaizdes, precedento neturintį pasipiktinimą, protestus ir kritikos laviną tarptautiniu mastu. Iš daugybės  interneto portalų susidedanti nenuperkama žiniasklaida stebi, fiksuoja, viešina (įskaitant anglų k.) teisėjų pavardes, jų padarytus teisės aktų pažeidimus, teisiniais argumentais kritikuoja  teisėjus, jų sprendimus politiškai motyvuotoje byloje Nr. 2K-63-511/2021.

Manau, kad teisėjo A.Valantino asmens reabilitacijos ir jo pareigų paaukštinimo klausimai, o gal vien tik asmeninė keršto akcija už paviešintus pažeidimus  byloje Nr. 2K-63-511/2021 jokiu būdu negali būti sprendžiami valstybės konstitucinės santvarkos pagrindų griovimo ir teisminės valdžios diskreditavimo sąskaita.

Rengdamas šį pareiškimą rėmiausi  žiniasklaidoje  nuo 2015m.  paskelbtais nepaneigtais faktais ir jų vertinimais.

Kasatorius

Facebook komentarai
});}(jQuery));