Vaikų grobimo iš šeimų įteisinimo ypatumai

Vaikų grobimo iš šeimų įteisinimo ypatumai 

 

Kristina kareckienė

 

Kol po geležine uždanga dengiama kas iš tiesų slypi po taip vadinamo „vaikų gelbėjimo” įstatymo pataisomis, keletas pastebėjimų  ką iš tiesų dengia geležinė uždanga vadinama „vaiko interesais”. 

 Vaikų grobimą be teismo nutarčių,  vaiko teisių apsaugos moterėlės vykdo keletą metų. Tam nereikėjo jokių įstatymų pataisų. 

Kontrolierė E. Žiobienė viešai platina melą, neva tai valstybinės institucijos negalėjo grobti vaikų, paskalų pagrindu, iki kol LVŽS Lietuvos valdymo metu nepriėmė vaikų grobimą (rašo – gelbėjimą) įteisinančių pataisų. 

Kontrolierė E. Žiobienė ir L. Slušnys  yra nepakeičiami ZEIT komisijos nariai, todėl jie viešai gali platinti melagingą informaciją ir turėdami tokią galimybę ja naudojasi. 

Nes na nejaugi ZEIT komisija, ims dabar ir taikys poveikio priemones kontrolierei E. Žiobienei, psich. L. Slušniui, kurie platina melagingą informaciją gindami „vaiko interesus”?

Viešoje erdvėje visai nėra informacijos apie  institucinį mechanizmą, kuriuo traiškoma pagrobto (išgelbėto pagal VTAS) vaiko mama (ar tėvas, bet dažniausiai vaikas grobiamas iš vienišos motinos, vaiko tėvui gyvenant užsienyje), žalojama pagrobto vaiko psichika ir pasaulėžiūra

Paaiškinsiu kodėl nerašau „pagrobto vaiko tėvas”, bet rašau „pagrobto vaiko mama”. Žinau tik vieną bylą, kurioje mergaitė spec. tarnybų šturmo metu buvo grąžinta motinai, visi kiti žinomi atvejai – vaikai vagiami, grobiami (gelbėjami pagal VTAS) iš vienišų ar išsituokusių motinų. Galimai taip yra todėl, kad grobiamų vaikų tėvai  randa bendrą kalbą su vaiko teisių apsaugos specialistėmis, ir paprastai jie labai nenori mokėti priteistų alimentų vaikui arba jų ir nemoka. Be to, dažnu atveju pagrobto iš motinos vaiko tėvas gyvena užsienyje, o vaiko teisių apaugos tarnyba pagrobusi vaiką paprastai teismui pateikia  „abra kadabra” tėvelio rašytinį pageidavimą išsivežti vaikutį į Norvegiją, UK ar Prancūziją. Žinomi atvejai, kai vaiko teisių sistema skaldyti šeimą pradeda patarusi vaiko tėvui kaip išprovokuoti jo vaiko motiną, slapta daryti garso įrašus ir juos gerai pakarpius pakišti kokiam nors  paskalas mėgstančiam platinti vaikų gelbėtojui ar pseudopsichiatrui. Veikla šlykšti, bet su kokiu pasimėgavimu kai kurios specialistės ją vykdo !

Ką reikia daryti vaiko mamai, kad  išgelbėti institucijų pagrobtą (išgelbėtą anot VTAS) vaiką? Nors kontrolierė Žiobienė ir ministras Kukuraitis formaliai užsimena apie kažkokį tai ten „darbą su šeima”, sistema tikrovėje dirba virškindama aukas. Galimai tai yra labai pelninga. Na juk viešai skelbiama kokios milžiniškos lėšos sukrito į LR SADM biudžetą iš Norvegijos paramos fondų nuo 2009 metų. 

Keletas faktų apie vieną konkretų vaiko pagrobimo atvejį (kuris vadinamas vaiko gelbėjimu), kuris buvo įvykdytas 2015-09-04 vaiko teisių apsaugos (?) skyriaus specialisčių rankomis.  Pagrobto (išgelbėto pagal VTAS) vaikelio motinai  vienas įžymus advokatas tiesiai šviesiai  pasakė, kad teisiniu keliu Lietuvoje vaiko susigrąžinti  nebus įmanoma. Pabrėžiu, kad veiksmas vyko du metai iki 2017 metais visuomenėje paplitusio naujadaro „šakalinizacija”. Tiek žymus advokatas, kuris kaip vėliau paaiškėjo turi bendrų  interesų su kontroliere,  tiek VSD ataskaitas visuomenei pristatančio žurnalisto sutuoktinė, kuri  advokatauja pagrobto vaiko tėvui  šioje byloje, manė, kad pagrobto vaiko mama praris jauką ir bandys vaiką „atsigrobti”. Tačiau primityvūs, tingūs, emocinį dugną pasiekę šio žiauraus nusikaltimo autoriai šiuo atveju patys pradėjo springti jų pačių jauku, nes mama ne tik kad vaiko nepabandė „atsigrobti”, bet kreipėsi į teismą prašydama uždrausti vaiko tėvui išvežti vaiką iš Lietuvos. Tokiais atvejais „vaikų gelbėtojai” griebiasi paskutinio šiaudo – baudžiamosios psichiatrijos. Taigi, šiuo konkrečiu atveju, pagrobto vaiko  mamai jauko „atsigrobti” neprarijus, ir apie nusikaltimą parašius pranešimus, teko „vaiko interesų” gynėjams realizuoti  žiaurias neteisėtas veikas. Kai kurie į šia suklastotą bylą įsitraukė su malonumu (galima numanyti kodėl), kai kurie pateisindami save kad „neturėję kitos išeities”. 

„Neturintys kitos išeities” ir su pasimėgavimu „veikiantys su  sistema” (nes rašyti tiesą apie pagrobtą vaiką ir jo mamą nesunkiai suprantama kaip  „eiti prieš sistemą”) šiurkščiai suklastojo bylą, suklastojo ne vieną ligos istoriją,  Vilniaus anstoliai ir valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie VRM vadai rašinėjo raštus ir patvarkymus, kuriuos skaitydami ministrai rausta, muistosi, krenkšti, sako „čia viską daro vaiko tėvas”, arba strykteli prisiminę kad jų laukia Skvernelis. Verta paminėti, kiek į tokių susitikimų eigos pakreipimą  įdeda pastangų vyriausybės priimamojo darbuotoja, kurios vaikas pavyzdžiui gauna brangų gydymą biologiniu preparatu, kas reiškia, jog tokia tarnautoja – mama yra „geruose santykiuose” su pagrobto vaikelio ligos istoriją klastojusia gydymo įstaiga. Bet apie tai kitą kartą

Jei tokiose kebliose situacijose institucijų atstovų negelbėtų niekam neatskaitingi  Lietuvos teismai su savo vidiniu įsitikinimu ir iš anksto psichiatro Slušnio su lrytu jau „išnagrinėtomis” bylomis, kurių sprendimus teismui dar nepasisakius, Slušnys  jau skelbia lryto, LNK, info TV eteriuose, tektų pagrobtus vaikus grąžinti jų teisėtam atstovui, atlyginti „gelbėjimo” operacijos metu padarytą negrįžtamą žalą šeimai, be to, galimai tektų nagrinėti institucinio smurto bylą, kurioje atsakovai būtų šeimą traumavę „gelbėtojai”. 

Tai, kad ministras Kukuraitis nuo 2017-02-28 taip ir nesugebėjo man sukurpti atsakymo kokią pagalbą be institucinio smurto pagrobtam vaikui ir tokio vaiko mamai gali pasiūlyti valstybė, reiškia, kad vaikų grobimas, o ne jo grąžinimas motinai yra vienintelis tikslas. 

Labai nesąžininga, ministre Kukuraiti, meluoti visuomenei, kad neva tai kažkas ketina pagrobtus vaikus grąžinti jų motinoms. Jūs jau septynis mėnesius teigiate negalintis man atsakyti kokioje programoje turi dalyvauti vaiko motina iš kurios vaiką VVTAS pagrobė todėl, kad  vaiko tėvo advokatė V. E. išgavo vaiko tėvo pasirašytiną pasižadėjimą išvežti dukrą į Norvegiją ir paprašyti Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybos pagalbos mergaitei (nenurodo kokios pagalbos reikia vaikui, kurio ligos istorijos skirtingose Lietuvos gydymo įstaigose 2015-2017 metų laikotarpyje pildomos prieštaringai)

Kontrolierė šiuo klausimu  sąžiningesnė,- jos pasisakymuose aiškiai siunčiama žinia, kad pagrobtų vaikų laukia globėjai. Ir globejai labai laukia, todėl teismai turės per šešis mėnesius įteisinti vaiko atskyrimą nuo tėvų. Svarbu nepamiršti, kad Lietuvoje norinčių globoti pagrobtus vaikus beveik nerasta (skurdo, visuomenės nusivylimo rezultatai). Pakraupau kuomet viena „mobili gelbėtoja” viešoje erdvėje prispažino girdžiusi  psichotropinius  vaistus kūdikiui, atskirtam nuo motinos, nes jis buvo „neramus” ir mobili gelbėtoja dėl to jautė nuovargį. Kitas gi mobillus gelbėtojas pagrobtų vaikų tėvus išvadino neveiksniais. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir kai kurių seimo narių projektai,   atitinkantys norvegišką vaikų grobimo (gelbėjimo) modelį,  jau priimti, priimtos teisės aktų pataisos, kuriomis vadovaujantis vaikų grobimo įteisinimas truks tik pusmetį, per tą pusmetį vaiko tėvai (iš kurių vaikas pagrobtas) bus ribojami nuo bet kokios informacijos ir nuo vaiko, kas reiškia kad iš jų bus atimti  visi instrumentai vaiką susigrąžinti ir paneigti pagrobėjų sukurptas paskalas teismui.

Ką per tą pusmetį pagrobto vaiko tėvai gali nuveikti? Praktika rodo, kad tėvai gali keturis mėnesius rašyti skundus ir prašymus susipažinti su jų ir jų pagrobto vaiko VTAS sukurpta byla savivaldybėje, medicininiais išrašais. (Tiesa dabar tos bylos galimai bus perduotos Kukuraičio vadovaujamai LR SADM. Perduodant manytinai dalis bylų „pasimes” ir niekas iš anksto tuo jau nesistebi, nes Kukuraitis galimai kaip ta žąsis, kuri išlieka sausa po bet kokių maudynių).   Svarbu žinoti ir nepasimesti, kuomet savivaldybė, valstybinė asmens duomenų inspekcija, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga organizuotai atsirašinės neadekvačiais raštais, kuriais vaiko tėvams leidžiama ir tuo pačiu nesudaromos galimybės susipažinti su bylomis (nes įstatymas leidžia susipažinti su visais dokumentais, o vaiko teisių apsaugos sistema sako „negalima” nes susipažinusi su savivaldybių byla pagrobto vaiko motina pasakys teismui, kad  vaiko teisių apsaugos skyriaus  byla yra feikas ir klastotė). Tiesa dabar jau pasitraukęs valstybinės asmens duomenų inspekcijos direktorius po pusmečio pasirašė sprendimą kuriuo nurodė man  leisti susipažinti su valstybinių įstaigų turimais „asmeninais” susirašinėjimais su aukščiau minėta advokate, kuri neva tai atstovauja pagrobto vaiko tėvo interesus. Pusę metų trunkantis institucijų atsirašinėjimas suspenduoja tėvų  teisę susipažini su valstybės institucijų surinkta informacija apie jus ir jūsų pagrobtą vaiką (LR Konstitucijos 25 str) ir toks yra tų atsirašinėjimų tikslas

Vaiko pagrobimo įteisinimo spektaklio scenos  reikalingos tam, kad neprabustų visuomenė iš pasyvios ir neveiksnios būsenos. Nes jei visuomenė susimąstytų, vaikų grobimas XXI amžiuje alia „skandinaviškai” labai primena  lietuvių jau išgyventus genocido atvejus ir  KGB metodikas. 

Institucijos organzuotai veikia taip, kad per tą pusmetį kuris skirtas pagrobto vaiko tėvams apsiginti, tėvų teisės būtų paralyžuotos.

Pvz. aš turėjau daugiau nei šešis mėnesius, todėl man pavyko gauit kai kuriuos už geležinės uždangos laikomus rašytinius įrodymus, kuriuos pateikiau ir  vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai. Įrodymai aiškiai patvirtina, kad vaiko teisių apsaugos skyriaus, gydymo įstaigų dokumentacija prieštarauja  vaiko teisių apsaugos kontrolierės ir jos pavaldinių išplatintam feikui ir teismo nutartims. Į tai kontolierė E. Žiobienė atrėžė kad nebenori iš manęs gauti jokių pranešimų. Suprantama, juk kontrolierė ir pati žino kad jos kontroliuojamos specialistės  pagrobė mano vaiką pramanytos istorijos „pagrindu”, taigi gauti to įrodymus kontrolierei matyt labai nemalonu.  

Taip vadinamo „Skandinaviško modelio” vaikų grobimo mechanizmui traiškant mūsų tautos prigimtinę kultūrą, info TV žvaigždė I. Makaraitytė  viešai išsityčiojo iš prigimtinių žmogaus teisių. Jokios kritikos nesusilaukia paskutinius kelis metus žiniaskalidos koduojama panieka motinystei, motinos ir vaiko ryšiui. Kontrolierė tyla reagavo į jos pavaldinių ir policijos pareigūnų privestą prie savižudybės motiną Šilutės rajone. Kadangi kontrolierė žino, jog žmogaus privedimas prie savižudybės baudžiamas LR BK 133 str tvarka, pagrobtų vaikų mamos,  rizikuoja būti sukištomis į psichiatrines ligonines (kad nenusižudytų). Tačiau ką daryti pagrobėjams, kad vaiko globėjų nepasiektų tokia nepatraukli aplinkybė apie pagrobto vaikučio biologinę motiną? O gal pagrobtų vaikučių geidžia ne tik globėjai, siekiantys realizuoti savo tėvystės instinktus ir jų netrikdo kokiu keliu pas juos pateko vaikutis? 

Klausimų daugiau nei atsakymų. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė neinicijavo įstatymo pataisų, kad vaikų atskyrimo nuo biologinių tėvų bylos būtų nagrinėjamos žodine tvarka. Nes o kam tie apsunkinimai, o jei mama posėdyje pasakys kad prieš ją ir jos vaiką buvo ir yra naudojama prievarta ir institucinis smurtas? O policija naktimis šturmuoja jos namus o VPK paskui vėl tris mėnesius atsirašinėja neadekvačiais raštais nenurodydamas kokiu pagrindu jie naktį tikrino pagrobto vaiko motinos paklodes, ir smurtu vertė jos pažįstamą merginą pasirašyti policijos pareigūnų diktuojamą tekstą. Beje mergina parašė pranešimą, kuriame pažymėjo, kad jei nebijotų susidorojimo, prašytų atlikti patikrinimą dėl policijos pareigūnų aprangą vilkinčių asmenų veikos. Žmonės bijo institucinio susidorojimo, ir yra įbauginami  per vaikų grobimo procesus

Beje, nors ir teiktas užklausimas LR Teisingumo ministerijai, ministerijos atsakomajame rašte taip ir nebuvo pažymėta, kas davė antstoliui V. Čeglikui leidimą 2015-09-15 filmuoti ir fotografuoti mano  namus  be mano leidimo, be buto filmuoti dar ir mano drabužius, spintų stalčius   be mano sutikimo  

Visuomenė nespėjusi atsikvošėti po nokauto Kauno – Garliavos byloje, Ingos Rinau dukrytės pagrobimo byloje,  turėdama gyvų  genocido aukų liudininkų,  tarsi primityvi ameba pasyviai stebi ir virškina XXI amžiaus genocido apraišką, kuri tarsi šliaužiantis gyvis apima visas civilizacijas. 

Įdomu ar teisėsauga teisėtvarka po viso to ką tenka patirti mano vaikui ir man gal dar norėtų kad šis atviras genocidas dar būtų gerbiamas? Kiek žinau, kontrolierė užsispyrusiai jaučiasi oriai ir gerbtina visose nurodytose aplinkybėse

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));