Prokuratūra pridengė teroristą, bandžiusį nužudyti policininką ir planavusį ginkluotą perversmą (pildoma)

smitas-5a69f1309074f-1

smitas-5a69f1309074f-1

Prokuratūra pridengė teroristą, bandžiusį nužudyti policininką

Šį savaitgalį paaiškėjo, kad vienas ieškomiausių Lietuvos nusikaltėlių Eligijus Šmidtas, prieš 18 metų išsitraukęs revolverį ir šovęs tiesiai policininkui į krūtinę ir po to pabėgęs į miškus, šiuo metu ramiai dirba Vilniaus universitete ir spėjo kartu su prof. Alfredu Bumblausku publikuoti mokslinį darbą, baigti magistro studijas, o šiandien yra doktorantas Vilniaus universitete.

Nors daugelį metų teroristas slapstėsi nuo teisingumo, ir tik prieš kelis metus išlindo iš pogrindžio, prokuratūra jam nutraukė bylą – bandymui nužudyti policininką pritaikė senaties terminą. Nors prokurorai negalėjo nežinoti, kad nusikaltėliui, kuris slapstosi nuo teisingumo, slapstymosi metu senaties terminas neskaičiuojamas.

 

 

smitas 5a69f1309074f 1

Nors daugelį metų teroristas slapstėsi nuo teisingumo, ir tik prieš kelis metus išlindo iš pogrindžio, prokuratūra jam nutraukė bylą – bandymui nužudyti policininką pritaikė senaties terminą. Nors prokurorai negalėjo nežinoti, kad nusikaltėliui, kuris slapstosi nuo teisingumo, slapstymosi metu senaties terminas neskaičiuojamas.

Ta proga gudručiams iš prokuratūros reikėtų primint Baudžiamojo kodekso straipsnį:

i95 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis

 

 

1. Asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu:

1) praėję:

a) treji metai, kai buvo padarytas baudžiamasis nusižengimas;

b) aštuoneri metai, kai buvo padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas;

c) dvylika metų, kai buvo padarytas apysunkis tyčinis nusikaltimas;

d) penkiolika metų, kai buvo padarytas sunkus nusikaltimas;

e) dvidešimt penkeri metai, kai buvo padarytas labai sunkus nusikaltimas;

f) trisdešimt metų, kai buvo padarytas nusikaltimas, susijęs su tyčiniu kito žmogaus gyvybės atėmimu;

2) per šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą laiką asmuo nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo ir nepadarė naujos tyčinės nusikalstamos veikos.

2. Senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos.

3. Jeigu nuo šio kodekso XVIII, XX, XXI, XXIII ir XLIV skyriuose numatytų nusikalstamų veikų nukentėjo nepilnametis, senaties terminas negali baigtis anksčiau, negu šiam asmeniui sueina dvidešimt penkeri metai.

4. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo, senaties eiga sustoja. Senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią asmuo sulaikomas arba kurią jis pats atvyksta pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą. Tačiau apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, jeigu nuo to laiko, kai asmuo padarė nusikalstamą veiką, praėjo dvidešimt penkeri metai, o nuo to laiko, kai padarė nusikaltimą, susijusį su tyčiniu kito žmogaus gyvybės atėmimu, – trisdešimt metų ir senaties eiga nenutrūko dėl naujos tyčinės nusikalstamos veikos padarymo.

 pasilis

 Apie prokuratūros nusikaltimus LL nuolat rašo, tačiau kaip ir pedofilijos byloje,  šis ypatingai įžūlus – toks įspūdis, kad visi generaliniai valantinai ir pašiliai jau seniai nebekontroliuoja šios nusikalstamos struktūros, kuri išdidžiai save vadina generaline prokuratūra.

Generalinei prokuratūrai redakcija nusiuntė tokį užklausimą : sveiki, norėčiau paklausti, kodėl prokuratūra pritaikė senaties terminą Eligijui Šmidtui, kuris pasikėsino nužudyti policininką, ir 15 metų slapstėsi nuo teisingumo užsienyje?

Kaip rašo 15min.lt, 2000-ųjų metų vasario 25-ąją, penktadienio vakarą neapšviestoje automobilių stovėjimo aikštelėje Varėnoje du policininkai nusprendė patikrinti įtarimą jiems sukėlusį „VW Jetta“, jo viduje sėdėjo trys vyrai.

Pareigūnai patikrino ten sėdėjusios trijulės dokumentus, automobilio bagažinėje gulėjo kastuvas ir trys plastmasiniais 12 litrų talpos indai. Policininkas Rimantas Žilionis E.Šmidto kišenėje užčiuopė ginklą, tuomet pastarasis trenkė pareigūnui per rankas ir išsitraukęs nedidelio kalibro 1924 m. pagamintą revolverį šovė tiesiai policininkui į krūtinę. Neįtikėtino atsitiktinumo dėka pareigūnas atsipirko tik lūžusiu šonkauliu. Jo gyvybę išgelbėjo švarko kišenėje gulėjusi kortų kaladė, kur ir įstrigo kulka.

Po šūvio E.Šmidtas metė ginklą ir pabėgo į miškus. Kartu su juo buvusius jaunuolius Giedrių Navionį ir Roką Kepežinską pareigūnai sulaikė. Kelis mėnesius Lukiškių kalėjime praleidę vaikinai buvo paleisti į laisvę, o maždaug po metų nuo lemtingo šūvio Vilniaus apygardos teismo sprendimu jie nuteisti už ketinimą neteisėtai įsigyti didelį kiekį šaudmenų ir sprogmenų.

 

Nuotrauka iš 2000 m. laikraščio „Respublika” publikacijos/Rokas Kepežinskas ir Giedrius Navonis

 

Tačiau į koloniją jie nepateko, teismas nuteistiesiems paskyrė pusmetį pataisos darbų, kas mėnesį valstybei išskaičiuojant 10 proc. iš jų atlyginimo. Teisėjas skyrė jaunuoliams švelnesnes bausmes nei buvo numatyta tuometiniuose įstatymuose. 15min su šiais vaikinais nepavyko susisiekti.

Sprogmenų arsenalas

Kaip iškart po E.Šmidto šūvio rašė žiniasklaida, radiniai kratų metu nustebino pareigūnus. Netoli vietos, kur stovėjo įtarimą sukėlęs „VW Jetta“, miško slaptavietėje rastos dvi kovinės granatos RG-42 be sprogdiklių, 300 g trotilo. Kitoje slaptavietėje buvo užkasta apie 1000 įvairaus kalibro šovinių. Dienraštis „Respublika“ skelbė, kad atlikus kratas E.Šmidto, R.Kepežinsko ir G.Navionio butuose, taip pat buvo rasta daug šovinių, kalašnikovo automato maketų ir dalių, pistoletų, šautuvų detalių, dujokaukių, kariškių neperšlampamų ir maskuojamų drabužių. Taip pat vaikinai naudojosi profesionaliais „Sotem“ kariniais brezentiniais žemėlapiais, kaukėmis, policininkų lazdomis, trotilo briketais. Tarp daiktų aptikti ir atskirų valstybės pareigūnų stebėjimo ir sekimo planai. „Lietuvos rytas“ nerašė apie kratas įtariamųjų namuose, tačiau minėjo, kad buvo atlikta dešimtys kratų, o daug sprogmenų rasta įvairiose slėptuvėse. Pavyzdžiui, nenaudojamose grūdų saugyklose Dukiškių kaime buvo rastos 25 dėžės sprogmenų ir šaudmenų. 22 dėžėse buvo prieštankinės minos, 3 dėžėse rastas prailgintas trotilo užtaisas, kartu ir 3 tūkstančiai šovinių, 200 g trotilo ir trys sprogdikliai.

Žiniasklaidoje tuomet spėliota, kad „Juodvarnių“ organizacija ruošėsi perversmui šalyje, artimai bendravo su Krašto apsaugos ministerija (KAM), tačiau kai byla pasiekė teismą, šios žinios buvo paneigtos. Bylą tyręs prokuroras Mindaugas Jancevičius tada žiniasklaidai teigė, kad jam neteko matyti ir minėtų pareigūnų sekimo planų. Tuomet prokurorai kalbėjo, kad trijulė miško slaptavietėse rastus šovinius, trotilo briketus, granatas ir kitus sprogmenis tiesiog planavo išsikasti ir parduoti.

 

 

 

Sistemikai dėl teroristų „registro“ kaltina…“Juodvarnius“: organizaciją, kurios veiklos teisėsauga ir VSD netyrė, nes ji galimai susijusi su konservatoriais?

Kristina Sulikienė

Jūs net neįsivaizduojat, kaip greitai veikia specialiosios tarnybos, kai sujudinį jų viduje tvyrantį mėšlą, ir pajudini su pagaliuku ten, kur daugiausiai musių.

Metų metais galimai laikydami mane įrašę į kažkokį „teroristų registrą“, ir su savo „šūvio į koją“ „projektu“ „vatnikas“, kuris turbūt nesėkmingiausias „skiepas“ per visą Lietuvos spectarnybų istoriją (negi jūs tikit, kad kažkokia šviesiaplaukė su vidurinės mokyklos diplomu sugebėjo sukelti tokį skandalą, vykdant tokią priedangos operaciją?), mūsų spectarnybininkai pasijuto nesaugiau, kai pareikalavau paaiškinti, kas čia per „teroristų registras“ ir su kokia organizacija man save sieti – kad bent žinočiau, apie ką eina kalba?

Tuo pačiu pareikalavau ištirti „šūvio į koją“ „operaciją“ „vatnikas“: atleisti iš tarnybos Gabrielės Adomavičiūtės kuratorius.

Rusija reagavo kitą dieną, per URM atstovę Zaharovą pareiškė, jog „labai keisto tipo yra demokratija Lietuvoje. Visiškai Lietuvoje nesuvokiama, kas yra žodžio laisvė, persekiojami kitaminčiai, kurie tiesiog turi savo nuomonę.“

Skaudu, kai tave kritikuoja „teroristinė Rusija“.

Savo kreipimesi nurodžiau, jog Lietuvoje veikia čečėnai – teroristai, bet kreiptis dėl jų – negalima. Kreipiausi, nes radau juos minint brolio Romualdo Apanavičiaus (g. 1975) dingimo byloje. Jie Lietuvos draugai. Juk net toks Vytauto Landsbergio adjutantas Algirdas Vaclovas Patackas kovojo šventame Čečėnijos kare, gavo ten sužeidimus, jam buvo perpiltas kraujas, ir jis užsikrėtė liga, nuo kurios ir mirė.

Dar buvo „šachidė“ Eglė Kusaitė, nuo vaikystės turėjusi invalidumą, ir kurią VSD užverbavo jai esant 15 metų: nors vaikų verbavimas yra Romos statuto pažeidimas, nusikalstama veika. Ji irgi draugavo su tikrais čečėnų teroristais – džihadistais. Disidentė Nijolė Sadūnaitė šią išteisintą galimai buvusią terorizmo rėmėją pagerbė 2018 01 13 iš Seimo tribūnos.

Mūsų VSD kova su terorizmu yra labai keista, arba ji iš viso nevyksta.

Taigi, kadangi nei VSD, nei AOTD komunikuoti iš viso nemoka – nors, garantuoju, turi savo spaudos atstovus, bei visokius ten specialius skyrius „darbui su visuomene“, o temoka „tekinti medžiagą“, atsakymas po šeštadieninio „vatnikas.lt“ visiško ištrynimo iš interneto seka VSD mėgiamame „teisingame“ o kaip aš vadinu – propagandiniame – portale 15 kapeikų.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/juodvarniu-byla-uz-suvi-i-pareiguna-tarp-ieskomiausiu-nusikalteliu-patekes-istorijos-mokytojas-teisingumo-isvenge-sulaukes-senaties-56-916314

Ten rašoma apie baisią nacionalistinę – teroristinę organizaciją „Juodvarnis“, kuri disponavo dideliais kiekiais šaudmenų, sprogmenų, ir treniruodavosi miškeliuose su KAM ir SKAT vyrukais.

Vienas jų – Eligijus Šmidtas- iki 2015 metų išsislapstė užsienyje, ir pastaruoju metu gyveno Ukrainoje, o dabar kadangi jis tikras teroristas ir jo ieškojo 15 metų ir nerado, žinote, kur atsirado? Pas prof. Bumblauską VU ir netgi yra doktorantas. Va taip va draugai!

O dabar rimtai. “Nice try”, kaip sako broliai amerikonai, geras bandymas- bet vėl pro šalį. Na negalėjau aš priklausyti “Juodvarniams”. (Nors kariuomenėje pamenu isterijos pagautas kapitonas – Isterikas lakstė ir klykė “Ji mus visus iššaudys, ji mus visus nušaus!“ Isterikui tada atsakiau, jog su iš gabalų sudėliotais šautuvais visų pirma mokytis šaudyti atsisakau. ) Bet žinau, ką jūs turite omenyje. “Žiūrėk visą pasakos pavadinimą, ir visą fabulą”.

O taip – ten yra sesuo, 12 juodvarnių ir sesuo. Manote, aš esu “Juodoji sesuo”? Pamenate grupę “Mano juodoji sesuo”? Lietuvoje labai daug visokių užuominų – net muzikos pasaulyje. 

Su teroristais jūs nesikalbat- tik juos šaudot? O taip – 2000 11 24 snaiperis ir Kaliningrado į taikiklį buvo įsivedęs ir mano galvelę, tenais Vokiečių gatvėje prie picerijos, kur sušaudė “Daškę”. Sakote, buvo už ką? Bet juk man tebuvo 20 metų. Ką tokio aš žinau, kad reikia sušaudyti?

Sakot, jūs nežinote, ką aš žinau, todėl negalite rizikuoti?

Bet jeigu aš esu pavojinga, nes atseit mano brolis galėjęs būti “Juodvarnis”, kuo aš labai abejoju, tai tada pavojinga bus ir Seimo narė Gintarė Skaistė, nes ji yra geriausio brolio draugo, klasės ir suolo draugo Audriaus Skaisčio žmona. Ji irgi gali “ką nors žinoti”.

Apklausti reikėtų ir Mindaugą Balčiauską, tokį pati geriausią klasės ir suolo draugą, dirbusį V. Landsbergio padėjėju ar kažkokiu konservatorių sekretoriumi.

Jeigu pasižiūrėsit 12 klasės nuotrauką, tai šiedu ir stovi prie mano brolio kaip apsaugininkai, vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos.

Brolis aišku, kad per daug žinojo, nes 2000 08 14 Latvijoje su visu autobusu buvo nuverstas nuo kelio pagal visas terorizmo teorijas ir praktikas. Gal “atkalė” teroristus, sėdo prie vairo, kur gulėjo kūnas be galvos – teroristai nupjovė vairuotojui galvą (vėliau pateikta, kad “ištiko širdies smūgis, krito, užsikabino už laido, ir nusipjovė galvą”) ir išvairavo pro laukus ir pastatė autobusą tarp namo ir tvarto.

Sakot – betgi jis neturėjo vairuotojo pažymėjimo? Neturėjo. O vairuoti mokėjo nuo 12 metų. Gal nuo 10. Tėvas mus sodindavo ant kelių dar mums esant 3-4 metų, mane, tarkime, išmokė vairuoti, kai man buvo 12 metų, pamenu, važinėjau su mamos Zapuku Sacharovo aikštėje. Kai nuėjome į vairuotojų kursus su dabar jau Seimo nare Monika Navickiene (šiaip ji visai neblogas ir draugiškas žmogus, nors jai ir rūpėdavo labiau makijažas, negu mokslai), tai vairavimo instruktorius išklausinėjęs, kad moku vairuoti Zapuką, liepė man sėsti ir vairuoti, taip ir padariau. Teises išlaikiau iš karto. Mes šeimoje gavome gerus apmokymus ne tik kaip vairuoti, kalti ir betonuoti, mes mokame ir labai greitai spausdinti tekstus – tėvai iš vadovėlio išmokė. Tėtis prisipažino vieną iš vadovėlių netgi parašęs kartu su kitais autoriais. 

Grįžkime prie Latvijos teroro akto.

Juk labai keista, kaip nevaldomas autobusas neapsiverčia, o švartuojasi tarp vienintelio vienkiemio laukuose 2 pastatų (brolis matyt sugalvojo, kaip stabdyti autobusą, kuriame nebeveikė stabdžių sistema), ir tokiu būdu dar, kad sustoja, ir niekas nežūsta. Kažkas turėjo valdyti autobusą, įtariu, tąkart mano brolis išgelbėjo 45 žmonėms gyvybes.

Mano brolis niekada nieko apie priklausymą specialiosioms tarnyboms, karinėms organizacijoms nepasakodavo, išskyrus, kartą pasakė, jog turi NATO leitetanto laipsnį. Viskas.

Žinojote tokį dalyką, kad yra LK laipsniai ir yra tiesiai iš NATO? Nežinojot. O mūsų bailiai ir kvailiai žino. Po to, kai brolis 1995 metų sausį gavo šį laipsnį, prieš jį imtasi dorotis žiauriausiais būdais, ir buvo dorojamasi iki jo dingimo.

Doktorantūros? Pamirškit!

Nors buvo parašęs monografiją, ir pirmas lietuvoje išvertęs Simonavičiaus veikalą   “Apie raketų mokslą“ iš lotynų kalbos. Dabar jo vertimo pagrindu kažkoks trintukas „laimėjęs projektą“ ir apsimeta, jog verčia tą jau išverstą knygą. Kadangi broliui visur buvo užtrenktos durys, jis šios knygos vertimą išspausdino laikraštyje „Lietuvos Aidas“. Redaktorius Pilvelis labai palaikė brolį ir publikavo jo analitinius straipsnius, bei mokslinę medžiagą.

Man visada buvo įdomus Bražuolės sprogdinimas vien dėl to, jog ta vieta yra 6-10 km nuo mūsų kolektyvinio sodo. Spėju, jog buvo bandoma pateikti, jog jeigu brolis ir nesprogdino, tai bent jau išžvalgė. Tačiau jeigu neklystu, tuo metu jis dar vis mokėsi Suomijoje, ir dalyvauti Lietuvos teroristų veikloje fiziškai negalėjo.

Mano atsakymas spectarnyboms, prokuratūrai būtų toks: nice try, guys, nice try.

Tačiau reikėtų kažkaip rimčiau žiūrėti į darbą. Juk mano tėvas garsus profesorius, o mama tebedirba Lietuvos muzikos ir tearo akademijoje. Sesuo irgi dirba labai atsakingą darbą.Apie save jau nekalbu, esu teisininkė, tiek privati, tiek dirbu įmonėje, rašau straipsnius – tačiau esu galimai įtraukta į teroristų sąrašus. Kiekvieną sekmadienį (jeigu VSD tikrai manim domėtųsi) galite pasiklausyti mano soprano mūsų gyvenvietės bažnyčioje. Kiek galiu, tiek prisidedu prie Lietuvos Katalikų bažnyčios veiklos – priminsiu, jog šią bažnyčią labai nuožmiai persekiojo KGB. Ir nebeatsigavo, tokio lankomumo, koks buvo iki komunizmo, Lietuvoje nebėra, o sunaikinus tikėjimą, ir dargi reklamuojant „pagonybę“ (prieš ją KGB nekovojo – – priešingai: kaip atsvarą katalikybei – rėmė!) žmonės ir praranda viltį, nes iki komunizmo įvedimo Lietuvoje viltis buvo Dieve, mūsų kraštas pasauliui netgi davė garsių palaimintųjų, įrašytų Vatikane. 

2015 metais buvo bandymų mane sieti su kažkokiais išlamistais, tačiau atpažinau klastą, ir atsakiau, jog kai kažką teisiškai konsultuoju, nesidomiu tų žmonių religinėmis pažiūromis, su jom nesitapatinu. Tik tada atsikabino. Šią „operaciją“ vykdė vienas iš Seimo nario Audriaus Nako padėjėjų, viešai deklaruojantis, kad jis yra šiitas.

Įrašius kažką be pagrindo į terorizmo registrą, taip nesinori iš jo žmogų ištrinti, todėl bandoma sukurti aplinkybes, kurių natūraliai – nėra.

Kaip VSD galėjo iš visos šeimos išrinkti tik mane, o kitus šeimos narius palikti? O gal nepaliko? Gal visa šeima yra tame teroristų registre, ir tokiu pačiu būtu – valstybinių smogikų taikiklyje?

O kaip paaiškinti mamai, kuri to nesuvokia?  Kad nei vieno gyvo nepaliks, pirma sunaikina vaikus (sesuo Virginija 2009 12 27 užmušta bute, teisėsauga šios bylos, nutraukusi 5 kartus, netyrė) o tėvus „nuimti“ – „tecnikos reikalas“. Visada galima pateikti, kad vieni kitus iššaudė, o pradžia jau padaryta – Vilniuje būtent Karoliniškėse senukų (g. 1947 m.) pora iššaudė vienas kitą. Visi juk patikės.  Tėvą jau bandyta „nuimti“, gelbėjo toks Vytenis Andriukaitis, skambinėjo į ligoninę 12 valandą nakties sekmadienį. Kas keisčiausia, pernai ir šiais metais kaime mirė ne vienas asmuo, kažką galimai žinojęs apie mano tėvo užpuolimą – vienam buvo peršauta galva, policija tyrimą aišku nutraukė. Tiesiog normali praktika, kai smogikų agentūra nepalieka liudytojų, ypač geriančių, kurie gali prie butelio viską išsipliurpti. 

Juk šitie bepročiai, kurie metų metais žudo žmones, ir nėra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn (juk valstybės smogikas „dirba“ „pagal įsakymą“, kaip jūs nesuprantat?) tariasi atlieką „šventą reikalą“.

Tiesa, kokio pobūdžio „Juodvarniai“ yra?

Išimtinai antikomunistai. Ajajai. Štai kodėl Dalia Grybauskaitė jų bijo. Ir mane prie jų prirašė. Nors aš apie šitą oprganizaciją iš 15 kapeikų išgirdau pirmą kartą. Kartą Giedrutė savo „Raudoname rupore“ bandė sniaukroti apie juos, bet nežinojo jų pavadinimo, ir pavadino  juos „Juodaisiais angelais“. Matot, kažką girdėjo apie sparnus, apie skraidymą, bet kaip tiksliai vadinasi – nežinojo. 

 

Todėl apie „Juodvarnius“ girdžiu pirmą kartą. Tiesa, o kaip publikacijos, sakysit, juk spauda rašė? Tai kad nesidomėjau tokiom temom.

Tiesa, man atrodo, brolis yra dirbęs Gabijos gimnazijoje, arba kažkuris brolio draugas iš „Ryto“ mokyklos. Na va, matote, ir ryšiai su teroristais yra.

Kaip lengva yra kurti teroristų sąrašą. O kadangi aš į universitetą važinėjau išlipdama Gabijos stotelėje, vadinasi, aš irgi susijusi.

Slava Ukraine. Gerojam Slava.

Iki Lietuvos sunaikinimo liko nedaug: pagal demografinę kreivę (siaubingą tangentą, kurio aukščiausias taškas 1996-ieji), kaip tarptautinių ekspertų teigiama – 2094 metais Lietuvoje gyvens tik 1.8 mln. Žmonių. Per 76 metus išnyks dar vienas milijonas. 

Tačiau tai yra vis dar per daug poligonus čia įrenginėjantiems vokiečiams.

Todėl reikia išnaikinti tuos, kas skaito, rašo ir duonos neprašo.

Tiesa, vatnikas buvo toks apgailėtinas projektas, jog „internetinio dvynio“ informacinė ataka, organizuota generolo leitenanto Žuko padėjėjo Neimonto buvo įdomesnė. Ten bent jau buvo kažkoks judesys, buvo kaltinama, piktinamasi – na visi graikiškos dramos siužeto vingiai.

O čia – net neįdomu.

Iš to skubaus ir per visus saugumo skyrius nepraėjusio rašinėlio sekmadienį 15 kapeikų spėju, jog kažkas kažkam labai stipriai užmynė ant uodegos. Kaip suprantu, ne tik aš viena reikalauju paaiškinti: kas čia per vienas „teroristų registras“ ir kokiu pagrindu esu jame įrašyta?

Nes tokiu atveju reikia įrašyti ne tik Gintarę Skaistę, bet ir Seimo narę Moniką Navickienę, mano suolo draugę filosofijos fakultete, taip pat Viktoriją Čmilytę – Nielsen, nes pažįstamos esame kokius 28 metus.

Dar galima būtų įtraukti ir Andrių Navicką (pažįstu 33 metus.)- lankėme kartu šachmatų būrelį.

Ir šiaip jau – kodėl nesurašomi ten visi? Juk teritorijos tai reikia tuščios, juk reikia kažkada pradėti šventąjį karą prieš Rusiją, o raketų paleidimo aikštelės kaip nėra, taip nėra.

Nepradėsiu įrodinėti, jog „Juodvarnių“ veikla netirta dėl sąsajų su konservatoriais: čia juk ir taip aišku vien iš šio pavyzdžio, jog jeigu aš tame registre dėl to, kad esu Romualdo Apanavičiaus sesuo, tai jo geriausi draugai ir adjutantai – konservatoriai Mindaugas Balčiauskas ir Audrius Skaistys. Turbūt prie kiekvieno kito „Juodvarnio“ bus pristatyta po du tris konservatorius.

Beje, „Juodvarnis“ laisvai gali būti NATO slaptosios tarnybos „GLADIO“, skirtos kovai su komunizmu, ir tautų pavergimu, apie kurią mes nieko nežinome, padalinys, o ne jokia ne teroristinė organizacija.

Tačiau juk mūsų teisėsaugai viskas, net rašymas, yra nusikalstama veika. 

Iš kur žinau apie „Gladio“? Ogi kartą išsidavė toks Lietuvos draugas Jonas Ohmanas, ir dar vienas „draugas“, parašęs, jog mano brolį neva nukovė „Gladio“, nes jis neva Rusijos agentas. Nice try, nice try, guys. Atrašiau šitam prietrankai, jog mano brolis pats turbūt „Gladio“. Taigi, pats savęs nenukovė.

O su ta paranojine liga „Rusai puola“ ir kad visur yra Rusijos agentai – atleiskit, bet jau nebejuokinga.

Tiesa, jeigu Lietuvoje veikė Lietuvos teroristų organizacija – laukiame išsamios spaudos konferencijos, ką nuveikė mūsų Lietuvos prokuratūra su VSD ir aišku AOTD (nieko neveikianti įstaiga!!), kovodamos su šia teroristų sankaupa.

Juk pinigėlius „kovai su terorizmu“ turbūt praplovė, namus pasisistatė. O rezultatai matote sekmadienį, 15 kapeikų, ir parašyta, kad niekas nieko netyrė. Tai tirkit, po galais.

Kokios dar senatys, kai žmogus slapstosi? Kokios studijos valstybiniame universitete- teroristo? Kokios čia nesąmonės? Man stipendijos nedavė, pirmais metais net nepriėmė mokytis, po to pamiršo organizuoti gynimo procedūrą. Ok ok- aš juk teroristų sąraše!

O tas jau “Juodvarnis”, matote, išsislapstė, ir lyg niekur nieko gyvena netgi mokslinį gyvenimą!

Jis yra šovęs į krūtinę policininkui, tačiau mes nieko apie teroristus, vaikštančius tarp mūsų nežinome, nes visa spauda kartas nuo karto atakuoja kokią nors Kildišienę, arba kas metai nusičiumpa mane: tai aš neteisingai cituoju Žuką, kurio 2015 metais nepuolė Rusija, po metų pradėjo pulti, bet priminti, kad nepuolė – juk negalima.

Tai aš nepagarbiai kalbu apie kažkokią niekam nežinomą merginą, ir mane reikia atleisti iš VDU, kur nebedirbu pasibaigus darbo sutarties terminui nuo 2015 04 30.

Tai aš prisistatau mokslininke, nors esu 15 mokslo straipsnių, disertacijos ir 2 monografijų autorė. 

Apgailėtina!

Tiesa, tegul tas “Juodvarnis” Šmidtas gyvena ramiai, dirba mokosi, juk į kalėjimus teisėsauga turi ką įkišti ir taip, sukurpti bylas iš oro moka.

Tačiau klausimas tada – koks tikslas tada finansuoti teisėsaugą, VSD ir tą nieko neveikiančią AOTD, jeigu jos nesugeba ištirti ir užkardyti terorizmo apraiškų, o galiausiai į tuos registrus įtraukia nukentėjusių nuo šių teroristinių organizacijų asmenų gimines?

Juk jeigu “Juodvarniai” egzistavo, o mano brolis atsisakė ką nors daryti, ką jie reikalavo, tai aišku, kad jis tapo “out of the game” ir tada jau jo visi aplinkiniai turi būti nušluoti.

Ten tose slaptose organizacijose labai viskas rimtai.

Na o jeigu “Juodvarniai” ne teroristinė, o slaptoji kovinė NATO organizacija, (kas beje mykiama mykiama ir iki galo nepasakoma), tada labai juokinga, jog teisėsauga bandė kovoti prieš NATO.

Aišku, šaunant į batą, nieko ir nesigavo.

Kaip tu gali kovoti prieš partnerius?

O kad komunistai, esantys valdžioje tiesiog dreba, kad juos “gali nuimti”, juk rašė Giedrutės RR dar 2013 metais, kad JUodieji angelai, atsargos karininkai kaukši dantimis, ir kad “gal kokį atentatą paorganizuos”.

Paranoja (Ponios) yra sudėtinga, ypač senatvėje.

O jeigu tai ne paranoja – kokių galų tada raudonajai Daliai sėdėt ten, jeigu ji kas dieną bijo, kad ją “nukeps”, taip išeina, NATO slaptieji smogikai?

O tas lindimas į vieną vietą – taip, čia imkite poligonus, imkite mūsų resursus, valgykite  didesnį davinį, negu šauktiniai, tik nežudykit.

Juk tai yra begalinė baimė. Kai Vakarų specialiosios tarnybos čia darė “revoliuciją”, jos juk norėjo nuversti komunizmą. Nukirsti komunizmui galvą.

O ką mes turime Lietuvoje? Neokomunistinę – neofašistinę valstybę.

Ir apgailėtinas dalykas, jog apie tai pasako netgi ne Vakarai, o Rusija.

“Labai keisto tipo demokratija yra Lietuvoje. Joje negerbiamas laisvas žodis”.

Na o laisvas žodis juk pamatinė demokratijos vertybė. Pagal tai juk ir nustatoma – valstybė demokratinė, ar ne.

Yra baisu, kai Rusija ima ir parašo Lietuvai demokratijos srityje “1”. Būtų 0 vertinimo skalėje, būtų jį parašę.

Aiškėja, jog teroristų registras sukurtas labai seniai, o atrankos į jį kriterijai visiškai nežinomi, slaptosios organizacijos dėl baimės minti NATO ant uodegos – netiriamos. Tačiau dėl vaizdo imituojant darbą yra įrašomi kokie nors niekaip su tikrais teroristais nesusiję asmenys.

Tiesiog “Juodvarniai” gali būti susiję su visais neišaiškintais įvykiais.

Be to, Seimo komisija aiškiai nustatė, jog konservatorių partija veikė kaip lietuviško terorizmo rėmėja. Juro Abromavičiaus, Vytauto Pociūno žūčių parlamentiniai tyrimai – prašapo. Na ar gali konservatoriai patys save išsitirti?

Beje, iki 1996 metų – konservatorių grįžimo – Lietuvos demografija augo. Turėjome net 3,8 mln. gyventojų.

Po 1996 metų Lietuva ėmė mirti, ir jai prognozuojamas išnykimas. Apie tai garsiausiai rėkia kas? “Teroristinė Rusija”.

Kažkas juk čia ne taip. Tai susimąstykime ir visi klauskime: apie tuos visus neaiškius įvykius, apie savanorių išėjimą į mišką, apie Bražuolę, Abromavičių ir Pociūną, CŽV kalėjimus. Juk dar vis turime valstybę, nors ir neokomunistinę, kur visiškai negalioja įstatymai (tik tam tikram ratui asmenų iš anksto susitarusių ir pažįstančių vieni kitus).

Vilius Bražėnas, vadinęs mano brolį “broliu” (knygos priekyje parašęs dedikaciją “Mielam broliui Romualdui”) aiškiai rašė:

“Per vėlu šokti ant komunizmo kapo. Vakaruose apmokyti komunistai įves Rytų Europos šalyse neomarksizmą, prikels komunizmą nauju “veidu”,bus apmokyti kaip naujai kalbėti, ir naujai kalbės, ir toliau komunistai valdys šias šalis”.

Jeigu mūsų supuvusi teisėsauga su KGB vaikeliais valdžioje šitaip bijo antikomunizmo kovotojų, o viešai juos visus verčia Rusijos agentais, tai leiskite paklausti, kur mes gyvename?

Šiaurės Korėja? Kinija? Lietuvos liaudies Respublika?

Jeigu negalima kelti klausimų apie KGB agentą “Ragelį”, nes jis netyčia paskelbtas visos Lietuvos pačiu garsiausiu partizanu – ir neva jo legenda  remiasi LK, todėl esą klausimų kėlimas dėl šio KGB agento neva kerta Lietuvos kariuomenei per pagrindus? Bet jeigu pagrindai pastatyti ant KGB rūmo – tai kas čia per kariuomenė, ir ką ji gintų ginkluoto konflikto atveju? Jeigu net 2018 metus pasiskelbiame KGB agento metais, o rašytojai, kuri paviešina šiuos dalykus, V. Landsbergis siūlo nueit ir pasikarti? Nuo kada Tata tapo tokiu aršiu KGB gynėju? O gal visada buvo?

Jeigu negalima kelti klausimų apie generolo Veverskio brolį Praną, KGB agentą “Kęstutį”?

Jeigu negalima kelti klausimo apie mirties lageryje dirbusio Baltūsio Žvejo galimus nusikaltimus žmogiškumui, nes genocido tyrimų centras jį paskelbęs herojumi? “Dirbo koncentracijos lageryje, bet žmonių tikrai nežudė”, rašo Birutė Burauskaitė. O ką jis ten veikė – gal meno būrelį šaudomiems kaliniams vedė? Maidaneke buvo žudomi Lenkijos karininkai, neseniai Lenkija uždraudė garbinti Banderą, greitai uždraus garbinti ir Lietuvos nacius. 

Kur mes gyvename ir kiek toli pasiryžusi nueiti ši diktatorinė sistema? Ir iki kokio lygio bus iškraipoma istorija, kurią jau imta perrašyti netgi po 1990-ųjų: įvykius, kuriuos mes visi gyvai atsimename?

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));