Dainius Žalimas – Konstitucijos niekinimo čempionas


Skaityti Lietuvos Konstituciją verta tik sukčiams

Viena pagrindinių LR teismų funkcijų – apsaugoti valdžią nuo konstitucinės kontrolės, paversti Konstituciją simboliniu pliurpalu. Konstitucijos niekinimas – raktas į sėkmingą teisėjo karjerą.

Mane glumina jau kuris laikas valdžios populiarinami visokiausi vieši Konstitucijos aiškinimai, mokymai ir konkursai. Nors ir pats :-) esu kartą dalyvavęs tokiame konkurse ir turiu ten gautą (sunkiai įskaitomą :-)) Konstitucijos egzempliorių odiniais viršeliais, pati tokių renginių idėja susivemtinai absurdiška.

Taigi LR teisėjams svarbiausia – kuo ciniškiau niekinti Konstituciją. Jei teismo pirmininkas, vyresnio rango kolegos bei Prezidentė pastebi, kad teisėjas visada elgiasi taip, kaip naudingiausia vyresnybei, priima savo savo sprendimus ir ypač nutartis teismuose šaltakraujiškai pamindamas teisę savo viršininkų labui, tokio teisėjo karjera garantuota.

Kiekvienas nesvetimas teisei lietuvis supranta, kad šiuo metu Konstitucija yra labiausiai niekinamas Lietuvos Respublikos teisės aktas.

Žinoma, visur rašoma, kad Konstitucija – tautos referendumu priimtas aukščiausiasis Lietuvos įstatymas, kad visi kiti jam prieštaraujantys teisės aktai negalioja. Su Konstitucija rankose prisiekia prezidentai, seimūnai, ministrai, teisėjai ir pan, tačiau praktiškai visa tai – grynų gryniausias farsas.

Labiausiai Konstituciją niekina teismai

Antrame Konstitucijos skirsnyje išvardintos keliasdešimt pagrindinių žmogaus teisių. Akivaizdu, kad absoliuti LR teismų ir teisėjų dauguma ant jų tiesiog ciniškai spjauna.

21,22 ir 25-37 Konstitucijos straipsniai teismuose, jau nekalbant apie prokuratūrą ar policiją, praktiškai negalioja. Kadangi čia – viso labo trumpas straipsnis, apsiribosiu tik keliais pavyzdžiais.

Algimantas Valantinas 
neseniai tapo Apeliacinio teismo pirmininku
Algimantas Valantinas

Matomai Valantino pasiryžimas begėdiškai meluoti oficialiose teismo nutartyse ir drąsiai niekinti Konstituciją padarė įspūdį Prezidentei.

„Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.“ – dabar trys (berods) kauniečiai garsiai teisiami už tai, kad rinko ir skleidė informaciją apie NATO ir euro žalą bei ragino taikiai priešintis euro įvedimui.

„Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.“ – LR žiniaspaudoje ir šiandien pilna kurstymų diskriminacijai ir susidorojimui prieš gėjus, čigonus, rusakalbius, rusus ir t.t.

„Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.“ – vėlgi neteko girdėti, kad nors vienam lietuviui būtų pavykę pasinaudoti šia tiesiogiai žmones mulkinančia “konstitucine teise“.

Jau esu pateikęs dešimtis policijos, prokuratūros ir, visų pirma, teismų paniekos Konstitucijai pavyzdžių

Šiame savo dienoraštyje („lietuviais.lt“) daug kartų bandžiau atkreipti dėmesį į tai, kaip įžūliai Konstituciją niekina LR teisėderga (mėšlasauga), ypač teismai.

Toliau – tik keli pirmiausiai į galvą atėję pavyzdžiai, konkrečiomis Konstitucijoje įtvirtintomis teisėmis paremti mano keipimaisi, kuriuos akivaizdžiai seniai įpratę Konstituciją niekinti teisėjai paprasčiausiai atmetė be adekvačių teisinių argumentų.

1) Per 2012 m. Seimo rinkimus LLRA sudarė koaliciją su dar 2 partijomis, tačiau VRK buvo „išrinkta“ į Seimą, nors ir nesurinko koalicijoms reikalingų 7 procentų balsų. Mano skundą (skaityti) LR teismai (galutinai – vadinamasis VAT) atmetė aiškindami, kad neturiu teisės skųsti VRK sprendimo, nors 33 Konstitucijos straipsnis kategoriškai teigia: „Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, APSKŲSTI jų sprendimus.

2) Mane persekiojanti LR teisėderga pažeidė mano nekaltumo prezumpciją (skaityti), diskriminavo mane dėl tautybės nesuteikdama man advokato todėl, kad esu lietuvis (ten pat) ir pagaliau dar ir dabar (jau 3,5 metų) persekioja mane už vyriausybės ir jos politikos kritiką (skaityti), tuo daugybiškai grubiai pažeisdama 25, 26, 29, 31 ir dar kelis Konstitucijos straipsnius.

3) Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algimantas Valantinas tiesiog begėdiškai melavo savo oficialiame nuosprendyje, šaltakraujiškai įteisindamas begėdišką diskriminacijos kurstymą ir raginimus žudyti kitatikius Biblijoje, Toroje ir Korane, taigi tiesiogiai išniekindamas 26 ir 27 Konstitucijos straipsnius. (Apie šį ir kitus ciniškus Vilniaus ir Šiaulių teismų išsityčiojimus iš Konstitucijos galima paskaityti čia.)

Teisėjams niekinti Konstituciją – kasdieninė rutina

Visiškai akivaizdu, kad kuo korumpuotesnis ir įžūlesnis teisininkas, tuo greičiau jis daro karjerą Lietuvoje. Sprendžiant iš žiniaspaudos, advokato sėkmė didele dalimi priklauso nuo jo sugebėjimų kam reikia perduoti kyšį, konsultantams svarbiausia – surasti įstatymų spragas, ir t.t.

O teisėjams svarbiausia – užtikrinti, kad valdžia galėtų užmiršti apie Konstitucijos egzistavimą. Teisėjai – savotiški Konstitucijos ginekologai, vartantys ją taip, kad valdžiai būtų patogu Konstituciją žaginti.

Tai nereiškia, kad teisėjui būtina mindyti Konstituciją kojomis, spjaudyti ant jos ar viešai tyčiotis. Užtenka šaltakraujiškai IGNORUOTI Konstituciją tada, kai valdžiai to reikia.

Paminėsiu dar keletą tiesioginių teisėjų Konstitucijos niekinimo pavyzdžių.

O teisėjams svarbiausia – užtikrinti, kad valdžia galėtų užmiršti apie Konstitucijos egzistavimą. Teisėjai – savotiški Konstitucijos ginekologai, vartantys ją taip, kad valdžiai būtų patogu Konstituciją žaginti.

4) Vilniaus apylinkės ir apygardos teismai galutinai atmetė mano reikalavimus naikinti VIS DAR GALIOJANČIUS vadinamojo „Kristaus Karaliaus“ intronizavimo aktus Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, kuriais akivaizdžiai buvo pažeisti Konstitucijos preambulė, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 119 ir 120 straipsniai. Pats buvęs KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS Egidijus Kūris Vilniaus rajone įsteigtą Krikščionybės Valstybę viešai pavadino KONSTITUCIJOS NEGERBIMO TRADICIJA – LR teisėjams buvo nusispjaut ir į tai.

5) Mane teisusi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė tiesiog teismo posėdyje diskriminavo mane dėl mano socialinės padėties ir tautybės, grasino, vertė liudyti prieš save patį ir t.t. tuo grubiai pažeisdama ne tik savo priesaiką, bet ir 6, 7, 15, 21, 29, 31 ir 110 Konstitucijos straipsnius. (skaityti) Ir ką gi, vadinamoji „Teisėjų etikos ir drausmės komisija“ netgi nepradėjo Štuopienei drausminės bylos!

Konstitucijos niekinimas – teisėjo karjeros garantas

Taigi LR teisėjams svarbiausia – kuo ciniškiau niekinti Konstituciją. Jei teismo pirmininkas, vyresnio rango kolegos bei Prezidentė pastebi, kad teisėjas visada elgiasi taip, kaip naudingiausia vyresnybei, priima savo savo sprendimus ir ypač nutartis teismuose šaltakraujiškai pamindamas teisę savo viršininkų labui, tokio teisėjo karjera garantuota.

Marijus Kursevičius – ypač perspektyvus teisėjas
Marijus Kursevičius

Begėdiškai niekindamas Konstituciją, Kursevičius kloja pamatus karjerai aukščiausiuose LR teismuose.

Taip pat – ir aukščiausiųjų teismų teisėjus skiriantys seimūnai. Paskendę korupcijoje, vagystėse, išdavystėse ir kitose niekšybėse, jie siekia pasiskirti tokius teisėjus, kurie juos gintų ir teisintų bet kokia kaina – kitaip sakant, labiausiai niekinančius Konstituciją bei bendrai teisę ir, žinoma, labiausiai susikompromitavusius teisėjus.

Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Mano jau minėtasis Valantinas neseniai paskirtas Apeliacinio teismo pirmininku. Jau vien mano anksčiau nurodytos jo nutarties užtenka. Taip ciniškai išniekinusiu Konstituciją ir begėdiškai melavusiu tokioje paprastoje akivaizdžiai politinėje byloje (o kiek jų dar buvo?) teismo pirmininku savo ir savo sėbrų nusikaltimuose skęstantys Grybauskaitė su seimūnais gali pilnai pasitikėti.

Kitas sėkmingo teisėjo pavyzdys iš mano asmeninės patirties – Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Marijus Kursevičius. Į reikalavimą laikytis Konstitucijos Kursevičius atsakė ciniškai remdamasis akivaizdžiai jai prieštaraujančiu įstatymu (skaityti).

Manau, kad pribloškiantis Kursevičiaus beceremoniškumas, jo pasiryžimas išniekinti Konstituciją, jei tai politiškai naudinga, atkreips vyresniųjų kolegų, Grybauskaitės ir pačių korumpuočiausių Seimo partiečių dėmesį. Kursevičius jau dabar – pirmininko pavaduotojas, ir neabejotinai jo laukia puiki karjera aukščiausiuose LR teismuose.

Dainius Žalimas – Konstitucijos niekinimo čempionas

Pagaliau ko gero žinomiausias ciniko karjeristo pavyzdys – dabartinis Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Kiek prisimenu jo :-) paskaitas, Dainius buvo užkietėjęs cinikas, visiška naivios idealistės Skirgailės priešingybė jau jaunystėje, kai dėstytojaudavo TSPMI. Matomai būtent Žalimo asmeninis ir profesinis oportunizmas, prastai slepiama panieka teisei kaip vertybei ir nulėmė jo akivaizdžiai politinę, o ne teisinę karjerą.

Tapęs Konstitucinio teismo pirmininku, Dainius pakėlė tarp teisėjų įsišaknijusią panieką Konstitucijai į naują lygį.

Dainius Žalimas – tarsi karjeristo-teisėjo-Konstitucijos-niekintojo idealas
Dainius Žalimas

Žalimas sugalvojo paprastą būda kaip konstituciškai įteisinti BET KURĮ valdžios nusikaltimą.

Jau Egidijus Kūris išpopuliarino vadinamosios „Konstitucijos dvasios“ doktriną. Jos esmė labai paprasta: kai prostituciškai nusiteikę Konstitucinio teismo teisėjai iš savo šeimininkų (juos paskyrusių ir kontroliuojančių prezidentų, seimūnų, rėmėjų ar pan.) gauna nurodymą grubiai išžaginti Konstituciją („nustatyti“, kad Konstitucijai prieštarauja akivaizdžiai su ja nieko bendro neturintis teisės aktas arba atvirkščiai), nedidelio protelio teisėjai tiesiog parašo, kad jie taip nusprendė vadovaudamiesi jiems vieniems pavaldžia „Konstitucijos dvasia“, nesileisdami į ilgas pseudoteisines sapaliones – kaip vargdavo jų pirmtakai iki Kūrio.

Žalimas gi pareiškė, kad kitų valstybių karinės bazės Lietuvos teritorijoje neprieštarauja tai TIESIOGIAI IR KATEGORIŠKAI draudžiančiam 137 Konstitucijos straipsniui, nes karinės užsieniečių bazės anot jo yra vienintelis būdas įgyvendinti pirmajam, visų svarbiausiam Konstitucijos straipsniui. (Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.) Tai – dar apgailėtinesnės teisinės prostitucijos pavyzdys, nes tokiu būdu galima BET KADA pateisinti BET KĄ. Jei, pavyzdžiui, Grybauskaitė rytoj įvykdys perversmą, paleis Seimą ir lieps sušaudyti :-) tokius, kaip aš, jos kišeninis Žalimas greičiausiai tiesiog paskelbs, kad tai – vienintelis būdas išlaikyti Lietuvą nepriklausoma demokratine respublika (panašiai atsitiko po 1926 m. perversmo:-)). Dabar Konstitucinis teismas – praktiškai tiesiog 9 teisinių-politinių Lietuvos Konstitucijos niekintojų kompanija, kurios pagrindinė funkcija – visiškai panaikinti konstitucinę valdžios kontrolę formaliai „nustatant“, kad akivaizdūs Lietuvą valdančių padugnių nusikaltimai „neprieštarauja Konstitucijai“ ir išgalvojant pateisinimus pagal savo (švelniai tariant, varganus:-)) moralinius bei protinius sugebėjimus.

Taigi Žalimas perspjovė netgi patį Kūrį ir praktiškai tapo tarsi politinės karjeros teisėjo-Konstitucijos-niekintojo simboliu.

O garbingiems žmonėms Lietuvoje nebėra vietos

Taigi ne šiaip sau pats žodis „teisėjas“ jau seniai tapo keiksmažodžiu daugeliui lietuvių, o masiuliai, uspaskichai, zuokai ir kiti įvairiausio plauko abonentai gali nieko nebijoti.

Vagys, sukčiai, apgavikai, kyšininkai ir klastotojai klesti. Begėdiškas melas tapo norma ne tik teismuose; man asmeniškai dar neteko sutikti nė vieno begėdiškai nemeluojančio naudoto automobilio pardavėjo.:-)

Ypač kvaila dabar skaityti ir mokytis Konstituciją. Jei nesate sukčius ir patikėsite tuo, kas ten parašyta, ar netgi mėginsite gyventi pagal Konstituciją – greitai suprasite, kad tapote visiška auka.

Garbingas žmogus, žinantis įstatymus ir besistengiantis jų laikytis, Lietuvoje galų gale liks apgautas, apmulkintas ir apvogtas.

Ypač kvaila dabar skaityti ir mokytis Konstituciją. Jei nesate sukčius ir patikėsite tuo, kas ten parašyta, ar netgi mėginsite gyventi pagal Konstituciją – greitai suprasite, kad tapote visiška auka. O LR teismų ir teisėjų akyse visam laikui liksite paniekos vertu puspročiu.

 

Giedrius Šarkanas

Facebook komentarai
});}(jQuery));