Teismai praktiškai paraidžiui perkelia į procesinius dokumentus kontrolierės E. Žiobienės ir jos pavaldinių teiginius pažymose ir raštuose

VI-klases-literatura-vaiku-traumavimas

VI-klases-literatura-vaiku-traumavimas

Kristina Kareckienė

Laba diena, A. Drižiau, nepublikavote mano laiško Laisvo laikraščio redakcijai apie šokiruojančias vaikų ugdymo priemones Lietuvos mokyklose. LR ŠMM pateikė atsakymą, bet jame neužsimenama apie asmenų atsakomybę ir jų psichinės sveikatos patikrinimą, kurie tokius tekstus sukūrė ir praleido kaip vaikų ugdymo priemonę valstybinėse vaikų ugydmo įstaigose. Tai turėtų būti akcentas visuomenei. 

Žemiau publikacija kurios neviešinote:

„Laba diena, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos,  vaikų švietimo ir ugdymo sistemų ponai ir ponios,

2018 metų vasario mėnesį viešoje erdvėje pasirodė LR mokymo įstaigų VI klasės Literatūros vadovėlio fragmentai (pridedama foto), kuriuose viešinamas makabriško pobūdžio tekstas, kuriuo esą LR šeštokai ugdomi literatūros pamokose

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė  pranešimus, skundus, prašymus dėl valstybinių institucijų veikų atsisako vertinti, o teismai praktiškai paraidžiui perkelia į procesinius dokumentus kontrolierės E. Žiobienės ir jos pavaldinių teiginius pažymose ir raštuose 

Siekiant padėti išvengti adresatams formalaus ir palankaus vaikų psichiką žalojantiems asmenims atsakymo į šį paklausimą  teikimo, teikiu tikslią citatą iš minėto VI klasės Literatūros  vadovėlio:

 „… Mėlyni nagai. Gyveno kartą tokia šeima: mama ir dukrelė, jos gyveno be tėčio. Tai mergaitei buvo 6 metukai. Ir vieną kartą ji nusilakavo savo nagučius sodria mėlyna spalva. Mergaitė turguje sutiko tokią mėsos  pardavėją, kuri klausinėjo, kodėl mergaitė taip pasidažiusi nagučius. Mergaitė atsakė, kad jai taip patinka ir dėl to taip nusidažo. Senoji moteriškė įpyko, ir teištarė mergaitei: „Tu pasigailėsi, kaip ir tavo šeima, kuri taip blogai tave auklėja. Mergaitė namo nebegrįžo. Po poros savaičių mama ėjo pati pirkti mėsos ir, parsinešusi į namus, mėsoje rado mažučius pirštukus, kurių nagučiai buvo nulakuoti sodriai mėlyna spalva.” Citatos pabaiga. 

VI klases literatura vaiku traumavimas

Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos inicijuoto susidorojimo teismo procese neturiu galimybės nuvykti į Lietuvos Respublikos mokymo įstaigą ir patikslinti, ar aukščiau pateiktas tekstas, platinamas viešoje erdvėje yra vaikų mokomojoje programoje. 

Prašau patikslinti pateiktą informaciją, aplinkybėms pasitvirtinus, prašau imtis LR ir tarptautinės teisės nuostatomis numatytų priemonių, kad vaikų psichiką žalojantis tekstas nebūtų teikiamas vaikams (prisimintinas nesenas spaudos platintojų žurnalų plėšymo atvejis) 

Tuo atveju, jei vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga nuspręstų, jog nurodytas tekstas vadovėlyje nėra emocinis ir psichologinis, masinis, iš anksto suplanuotas ir veikiantis organizuotai vaikų žalojimas, prašau pateikti argumentuotą atsakymą ir išaiškinimą kuo remiantis toks sprendimas priimtas

Pažymėtina, jog vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga nuo 2015 metų veikia tuo principu, jog GALIMAI emocinį smurtą prieš vaikus panaudoję tėvai visam laikui netenka galimybės matyti savo vaikų, viešai yra paskelbiami neveiksniais ir/ar vaikžudžiais, skatinami nusižudyti, o to nepadarę  teisėsaugos neveiksnumo ir trečiųjų asmenų veikimo pasėkoje yra priversti kęsti sistemingus grasinimus susidoroti,  jų turtas išgalvotu  pretekstu  teismo procese užvaldomas suinteresuotų juridinių ir fizinių asmenų. Manytina tokiu pačiu principu vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga turi veikti, bei veikia, ir vadovėliuose vaikų psichiką žalojančią informaciją paskelbusių asmenų atžvilgiu”

Facebook komentarai
});}(jQuery));