Vaikai grobti su Skvernelio vadovautos VRM žinia

Vaikai grobti su Skvernelio vadovautos VRM žinia

Kristina Tiekto

 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15435&p_k=1&p_t=151219 

Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja L. Juškevičienė 04-09-2015 jos vadovaujamos insitucijos įvykdyto mano dukters (tuomet 6 metų) pagrobimo iš motinos įteisinimas įykdytas tris metus klastojant LR teismuose bylas. Nenuginčijama, jog mano dukra ir aš patyrėme susidorojimą todėl, kad esame liudininkės ir nukentėję asmenys dėl nusikalstamų Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos atstovų ir kitų šios sistemos pareigūnų ir tarnautojų veiksmų. Šiandien galima daryti išvadą, jog L. Juškevičienė šio nusikaltimo įteisinime nebūtų apsiėjusi be aukštų pareigūnų pagalbos. Itin didelę įtaką mano dukters pagrobimo įteisinime turėjo LR vidaus reikalų ministerija. Pastaroji atsisakė vykdyti 25-01-2016 teismo nutartį, kuria mano dukters tėvui ir mano ilgamečiam sutuoktiniui P. K. (teikęs tam tikras paslaugas S. Skvernelio užtarimą turėjusiam pareigūnui K. Lančinskui) draudžiama išvežti mūsų dukrą iš Lietuvos.

Advokatas S. G. ne tik kad neatliko jkių veiksmų dėl nusikalstamos LR VRM veikos, bet neinformavo manęs apie 25-01-2016 teismo nutartį ir dar siūlė prieš teismo posėdį tabletę. Teismo posėdis buvo akivaizdžiai iš anksto surežisuotas, šiurkščiai pažeistas procesas, advokatas S. G. pasyviai pritarinėjo priešingos pusės advokatei. Pareiškus posėdyje nušalinimą mano advokatui ir teismui, netrukus man paskambino vienas iš mano šeimos narių ir perdavė grasinimus, jog jam tretieji asmenys pranešė, kad už pareikštą teismui nušalinimą būsiu uždaryta psichiatrinėje. Tik galingų pavardžių paminėjimas ir realios grėsmės gali priversti senus žmones smukti taip žemai. 2016 liepos mėnesį man pateikus pranešimą Vilniaus 6 policijos komisariatui, jog P. K. nevykdo 25-01-2016 teismo nutarties, LR Vidaus Reikalų Miniterija pakartotinai atsakė, jog gerai kad P. K. nevykdo teismo nutarčių, nes LR VRM taip pat nevykdo 25-01-2016 teismo nutarties, nes taip jau suderinta Europos Sąjungoje, kad vaikai iš Lietuvos išvežami nežiūrint į tai, koks yra teismo sprendimas. Vilniaus 6 policijos komisariato tyrėjas A. Steponaitis ir R. Juškevičiūtė (pasatroji man sakė kad aš neturiu teisės klausti ar ji yra VT vedėjos L. Juškevičienės giminaitė) paantrino LR VRM, jog už pranešimus policijai, jog P. K. (dukters kurjeris?) pažeidžia teismo nutartis vaiko motinai esą reikalingas gydymas. Vilniaus apygardos teismas 2018 metais nutarė, jog valstybinis tėvas P. K. vykdė teismo nutartis kurių faktiškai nevykdė, nes pareiškėja, vaiko motina, anot teismo, nesikreipė į LR Vidaus reikalų ministeriją. Kadangi įrodymai jog pareiškėja kreipėsi pateikti su skundu, galima tik turėti nuomonę apie teismo nutartį. Įdomu tai, kad 2016 kovo mėnesį telefonu LR Valstybinės sienos apsaugos pareigūnai kalbėjo visiškas nesąmones, todėl buvau priversta įspėti, jog pokalbis įrašomas, tuomet jie skubiai pokalbį nutraukdavo ir nurodydavo kito pareigūno pavardę į kurį kreiptis šiuo klausimu.

Taip valstybės tarnautojai elgiasi kai būna priversti veikti priešingai įstatymui, o daryti tai gauna nurodymą „iš aukščiau”. Valstybinis tėvas-sutuoktinis Vilniaus miesto 6 policijos komisariato tyrėjams atsisakė vykdyti ir kitą teismo nutartį, pagal kurią įpareigotas teikti informaciją vaiko motinai apie dukrą (sveikatą, ugydmą, lavinimą). Policijos tyrėjai. LR Seimo kontrolieriaus įstaiga ir prokuratūra šiuo atveju taip pat atsakė, jog labai gerai kad valstybinis tėvas atsisako vykdyti teismo nutartis. Kreipiausi į antstolius dėl šių teismo nutarčių nevykdymo.

LR Teisingumo ministerijai pavaldūs antstoliai atsirašė patvarkymais, kuriuose parašė, jog atsisakydamas vykdyti teismo nutartis skolininkas valstybinis tėvas – sutuoktinis” jas vykdo. Dėl visa ko antstolis R. K. suklastojo vieną patvarkmą iš anksto, kur mane išieškotoją, pervardino į skolininkę. Norėjosi krūvas klastočių pristatyti LR Teisingumo ministrei M. Vainiutei, bet supratę kad mano susitikimui pasirengta puikiai, LR vyriausybės priimamojo tarnautoja Saveljevienė skubiai išvedė ministrę „pas S. Skvernelį”. Ta pati Saveljevienė „be stabdžių” porino, jog vaikai esą iš Lietuvos į skandinavijos šalis transportuojami be jokių asmens dokumentų pateikimo keltuose. Vilniaus miesto savivaldybėje 15-11-2017 Vilniaus miesto tarybos nariai (liberalai, lenkų partija ir kt.) dirbtinai sudarė kliūtis vykdyti 22-05-2017 teismo nutartį, pagal kurią turėjo įvykti mano ir mano dukters susitikimas. Liberalų partijos atstovai neįleido manęs ir dukters į patalpas kuriose turėjo įvyykti susitikimas. Vedėjos L. Juškevičienės pavaldinė nevykdė teismo nutarties, nes neatliko jokių veiksmų kad kliūtys (Vilniaus miesto tarybos nariai) būtų pašalintos. Kreipiausi į policiją. Teisėja R. Makelienė visai panaikino mano ir dukters susitikimus. Šis surežisuotas spektaklis turėjo vykti kitaip, bet vaikų grobimo įteisinimą modeliuojantys psichiatrams ir žurnalistams nepavyko manęs išprovokuoti, nors tai agresyviai darė eilę metų. Ką man primena paminėti valstybės institucijų veiksmai? Primena schemas, pagal kurias veikė tam tikros grupuotės, iki to laiko, kuomet buvo paskelbta, kad jos sunaikintos. Tokių atvejų kaip mano dukters ir mano ne vienas, jų dešimtys. Kodėl apie juos nerašo žiniasklaida (išimtis Laisvas laikraštis)? Gal todėl, kad jie lašai panašūs į Lietuvą sukrėtusią bylą, kurioje minimos tos pačios tų pačių pareigūnų, tarnautojų ir vaikų psichiatrų pavardės, o visuomenei šias bylas pristatyti parengė ta pati žurnalistė. Ir jau veikia naujas būdas įtikinti visuomenę šiurkščiai suklastotomis bylomis, tai „senųjų” schemų metodikos įrankiai, papirkinėjimas (gerai apmokamomis darbo vietomis, kontraktais ir pan.) šantažas, galios ir įtakos demonstravimas

Facebook komentarai
});}(jQuery));