Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį”

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

Šiandien gavome antstolio raginimą kuo greičiau vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Lidijo Valentukonytės nutartį užsidaryti.

 

Tai yra teisėja Valentukonytė (nuotr.) mums nurodė patiems uždaryti „Laisvą laikraštį”.

Nežinau, iš kur atsiranda tokių teisėjų, kurie neturi net žalio supratimo apie teisę.

Tai yra istorija tokia – yra toks pilietis Vygandas Sliesoraitis, dešinioji ministro Roko Masiulio ranka, kurio žmona Viktorija Sliesoraitienė papasakojo „Laisvam laikraščiui” apie savo vyrelį. Moteris pateikė visus įrodymus, kad ji nemeluoja, ir sako tiesą. Ponas Sliesoraitis niekaip nesutiko komentuoti minėtų kaltinimų, tačiau kreipėsi į teismą, į tokią teisėją Valentukonytę, kuri, redakcijai apie tai nieko nežinant, nurodė patenkinti pono Sliesoraičio skundą ir nurodė:

„Teismas laiko, kad yra pagrindas uždrausti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, publikuoti internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt, įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, 2020 m. sausio 13 d. straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/). Atsakovė jau yra publikavusi penkis straipsnius, kuriose skelbiami ieškovo laikomi neteisėtais duomenys. Nepritaikius minėtos laikinosios apsaugos priemonės, galimas tikrovės neatitinkančių ir ieškovo garbę bei orumą žeminančių duomenų, taip pat neviešintinų ieškovo asmens duomenų platinimas ar kitoks jų naudojimas be ieškovo sutikimo, kas padidintų atsakovo vykdomo pažeidimo mastą ir keltų realią grėsmę žalai ieškovo neturtinėms teisėms ir interesams padidėti. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas”.

Redakcijos komentaras :

Kitaip sakant, teisėja Valentukonytė nusprendė, kokius straipsnius „Laisvam laikraščiui” galima rašyti, o kokių – ne.  Ir tai padarė net neišnagrinėjusi bylos, tik gavusi „pretenziją”. Kartu nurodė areštuoti visas sąskaitas, kad būtų sustabdyta laikraščio leidyba.

Žinoma, kad tai nusikalstama teisėjos Valentukonytės veikla. Ji nusprendė įvesti cenzūrą ir pati spręsti, ką laikraščiams galima rašyti, o ko ne.

Žinoma, tai laisvos spaudos pabaiga. Uždraudusi publikuoti straipsnius, kurie kai kam nepatinka, teisėja Valentukonytė įvedė neteisėtą cenzūrą, kurią draudžia Lietuvos Konstitucijos 44 str. 1 d., kurioje numatyta, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama.

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kas yra cenzūra: „Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio.“.

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus“ sako: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“.

Ar teisėja Valentukonytė yra bent pavarčiusi LR Konstituciją, kad nežino pagrindinio šalies įstatymo? Jau nekalbant apie įstatymus, kuriais turėtų remtus. Kiek pamenu, Teismų įstatymas numato, kad „teisėjas, priimdamas nutartis, klauso tik įstatymo”.

Kadangi šitie „teisėjai” už „teisėtų reikalavimų nevykdymą” iškels dar ir baudžiamsias bylas, minėti straipsniai iš portalo laikinai pašalinti.

 

 

 

 

Civilinė byla Nr. e2-4821-608/2021

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-00250-2021-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.1;

3.1.18.2.1; 3.1.18.2.3; 3.1.18.2.6; 3.1.18.2.12;

3.1.18.3; 3.2.7.1; 3.2.7.2

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2021 m. sausio 15 d.

Vilnius

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo Vyganto Sliesoraičio ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“ dėl garbės ir orumo bei teisės į privatų gyvenimą gynimo, neturtinės žalos atlyginimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas Vygantas Sliesoraitis kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

– pripažinti, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Patikimas Verslas“ 2020 m. sausio 13 d. publikavo straipsnius 2020 m. sausio 13 d. „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/), 2020 m gruodžio 9 d. „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/), kuriuose paskelbta tikrovės neatitinkanti ir ieškovo Vyganto Sliesoraičio () garbę ir orumą žeminanti informacija, neteisėtai paskelbti ieškovo Vyganto Sliesoraičio () asmens duomenys (asmens kodas, paso Nr., gyvenamosios vietos ir turimo nekilnojamojo turto adresai, banko sąskaitos numeris) bei duomenys apie ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) privatų gyvenimą ir tokiu būdu atsakovė pažeidė imperatyvias teisės aktų normas, pažeidė jam taikomas profesinės etikos normas;

– įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ per 3 (tris) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš jo valdomo ir administruojamo internetinio portalo laisvaslaikrastis.lt bei iš šios visuomenės informavimo priemonės archyvo pašalinti imperatyvias teisės, moralės ir etikos normas pažeidžiančius straipsnius: 2020 m. sausio 13 d. straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/);

– įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ per 3 (tris) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo valdomame ir administruojamame internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt paskelbti, o sekančiame laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“ publikuoti įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinę dalį be papildomų komentarų, nuomonės, vertinimo ar kitokių papildymų. Iš internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt skelbiamos ir laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“ publikuojamos įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinės dalies turi būti pašalinti ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) asmens duomenys – asmens kodas;

–  priteisti iš  atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas Verslas“ ieškovo Vyganto Sliesoraičio naudai 10 000 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimą.

Ieškovas prašo teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę benrovę „Patikimas Verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt laikinai nepublikuoti (padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei) 2020 m. sausio 13 d. straipsnio „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnio „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnio „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnio „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnio „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/).

Ieškovas taip pat prašo  teismą areštuoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas Verslas“ turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, kurių bendra vertė būtų lygi ieškinio sumai (10 000 EUR), apie šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepranešant atsakovei,  bei pavedant ieškovo Vyganto Sliesoraičio pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti atsakovei priklausantį turtą. Nurodo, kad ieškinyje ieškovo nurodyta tam tikra atsakovės publikuota informacija yra pripažįstama akivaizdžiai pažeidžianti ieškovo garbę ir orumą (informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas) ar imperatyvių teisės normų laikoma neskelbtina (ieškovo asmens kodas). Su ieškiniu ieškovas teismui teikia įrodymus, pagrindžiančius ieškinyje nurodomas aplinkybes, tuo tarpu atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad jo publikuotuose straipsniuose pateikiama informacija atitinka tikrovę bei publikuota laikantis sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitų kriterijų reikalavimų. Ieškinį ieškovas pagrindė išsamiai išdėstydamas visas su reiškiamais reikalavimais susijusias faktines aplinkybes, pateikė teismui visus turimus dokumentus, kurie patvirtina nurodytas aplinkybes. Todėl ieškovas laiko, kad jis tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kadangi objektyviai egzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje priėmimo tikimybė.

Vadovaujantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktu teismas gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti.

Ieškovas nurodo, kad ginčo straipsniai šiuo metu yra ir toliau publikuojami atsakovės, tokiu būdu atsakovė toliau vykdo neteisėtus veiksmus, t. y. tęstinį ieškovo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, o ieškovas patiria atsakovės neteisėtų veiksmų padarinius. Atsižvelgiant į tai, kad nurodomose straipsniuose yra publikuojami imperatyvių įstatymo normų draudžiami publikuoti asmens duomenys, taip pat duomenys apie ieškovo privatų gyvenimą, tikrovės neatitinkanti informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas, kita tikrovės neatitinkanti informacija, kuri menkina ieškovo garbę ir orumą, toliau publikuojant ginčo straipsnius ieškovui toliau daroma neturtinė žala bei kyla rizika dėl turtinės žalos (pvz. tapatybės vagystės) kilimo.

Ieškovė taip pat prašo reikalavimo dėl 10000,00 EUR neturtinės žalos atlyginimo įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovei priklausantį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises ieškinio ribose, t.y. ne mažesnei kaip 10 000 EUR sumai. Nurodo, kad apie atsakovės nesąžiningą elgesį gausu informacijos ir viešojoje erdvėje. Ieškovas ieškinyje teismui pateikė duomenis apie atsakovės ir atsakovės atstovo (vadovo) Aurimo Drižiaus polinkį daryti tokio pobūdžio pažeidimus. Ieškovas 2020 m. lapkričio 30 d. atsakovui pateikė pretenziją apie pastarojo vykdomus imperatyvių teisės normų pažeidimus, tačiau savo neteisėtų veiksmų atsakovė nenutraukė ir publikavo dar du (2020 m. gruodžio 4 d., 2020 m. gruodžio 9 d.) ginčo straipsnius, kuriais taip pat atliko neteisėtus veiksmus. Atsakovei ieškinio suma laikytina didelė. Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų (https://rekvizitai.vz.lt/) atsakovė turi įsiskolinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (Sodrai), o bendra atsakovės ekonominė būklė vertintina neigiamai. Tuo tarpu jokio registruoto turto atsakovė neturi. Atsakovė dėl polinkio atlikti teisės ir etikos pažeidimus nuolat sulaukia baudų bei turi atlyginti savo veiksmais padarytą žalą. Atsakovė dėl savo neteisėtų veiksmų 2018 m. sausio 24 d. yra įtraukta į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą (ieškovas neturi duomenų apie atsakovės pašalinimą iš profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašo). Į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą įtraukti viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams netaikomas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. 3 p.). Dėl šių aplinkybių Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 2019 m. lapkričio 20 d. raštu atsisakė atsakovei suteikti akreditaciją. Atsakovės sunkią finansinę padėtį patvirtina ir pačios atsakovės veiksmai. Atsakovė savo valdomame ir administruojamame internetiniame tinklapyje laisvaslaikrastis.lt 2020 m. rugsėjo 29 d. publikavo straipsnį „Reikalinga skaitytojų parama „Laisvam laikraščiui“. Šiuo straipsniu buvo prašoma paremti atsakovės veiklą, kadangi „Tik dėl jūsų paramos galime toliau tęsti darbą“. Negana to, atsakovės vadovas, komentuodamas minėtą straipsnį, nurodė, kad ilgą laiką pavykdavo išsilaikyti, tačiau „tai ilgai nesitęs“. Kaip matyti iš aukščiau nurodomų aplinkybių, atsakovė yra linkusi atlikti neteisėtus veiksmus, ne vieną kartą yra pripažintas pažeidusiu teisės ir/ar etikos normas. Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų jam yra taikyti griežčiausios profesinės etikos institucijų galimos taikyti sankcijos. Taigi, laikytina, kad yra pakankamai duomenų, kad atsakovė yra linkusi elgtis nesąžiningai.

Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina dviejų pagrindų visuma: tikėtinai pagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu suinteresuoto asmens ieškinio reikalavimas ir duomenys, patvirtinantys, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-681-611/2010).

Teismų praktikoje nurodoma, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Nagrinėjamu atveju ieškinyje ieškovo nurodyta tam tikra atsakovės publikuota informacija yra pripažįstama akivaizdžiai pažeidžianti ieškovo garbę ir orumą (informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas) ar imperatyvių teisės normų laikoma neskelbtina (ieškovo asmens kodas). Su ieškiniu ieškovas teismui pateikė įrodymus, kuriais grindžia ieškinyje nurodomas aplinkybes. Ieškinį ieškovas pagrindė, išsamiai išdėstydamas visas su reiškiamais reikalavimais susijusias faktines aplinkybes. Todėl teismas laiko, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, t. y. objektyviai egzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje priėmimo tikimybė.

Vienos iš prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių yra CPK 145 straipsnio 1 dalies  6 punkte, 12 punkte numatytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Šioje byloje pareikštas ieškinys dėl duomenų, pažeidžiančių ieškovo garbę ir orumą, pripažinimo neatitinkančiais tikrovės, ieškovo asmens duomenų neteisėto paviešinimo bei neturinės žalos atlyginimo. Todėl ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – draudimas  atsakovui imtis tam tikrų tęstinio pobūdžio veiksmų, įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, gali būti taikoma kaip prevencinė laikinoji apsaugos priemonė, kurios tikslas – užkirsti kelią žalai padidėti, o taip pat nutraukti veiksmus, kuriuos ieškovas traktuoja kaip neteisėtus.

Pareikštas reikalavimas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovei toliau viešai publikuoti ieškinyje nurodytus straipsnius, įpareigojant atsakovę padaryti minėtus straipsnius laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, iš dalies sutampa su vienu iš ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų, tačiau neužkerta kelio tokios apsaugos priemonės taikymui: taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas bylos iš esmės nesprendžia ir dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo nepasisako. Laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynimo būdai, o tik įstatymo numatytos laikino pobūdžio priemonės, padedančios geriau užtikrinti materialiųjų teisių gynimą.

Teismas laiko, kad yra pagrindas uždrausti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, publikuoti internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt, įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, 2020 m. sausio 13 d. straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/). Atsakovė jau yra publikavusi penkis straipsnius, kuriose skelbiami ieškovo laikomi neteisėtais duomenys. Nepritaikius minėtos laikinosios apsaugos priemonės, galimas tikrovės neatitinkančių ir ieškovo garbę bei orumą žeminančių duomenų, taip pat neviešintinų ieškovo asmens duomenų platinimas ar kitoks jų naudojimas be ieškovo sutikimo, kas padidintų atsakovo vykdomo pažeidimo mastą ir keltų realią grėsmę žalai ieškovo neturtinėms teisėms ir interesams padidėti. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas.

Ieškovas taip pat reiškia turtinio pobūdžio reikalavimą dėl 10000,00 EUR neturtinės žalos atlyginimo.

Iš teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, jog atsakovei teisme yra pareikšta daugiau turtinio pobūdžio reikalavimų, atsakovė nevykdo kitose bylose priimtų teismo sprendimų. Iš viešai prieinamų duomenų (https://rekvizitai.vz.lt/) matyti, kad atsakovė yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (Sodrai), o bendra atsakovės ekonominė būklė vertintina neigiamai. Atsakovė neturi nuosavybės teise registruoto turto, dėl teisės ir etikos pažeidimų atsakovei yra paskirtos piniginės baudos, įpareigojimas atlyginti žalą. Atsakovė 2018 m. sausio 24 d. yra įtraukta į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą. Atsakovės sunkią finansinę padėtį patvirtina ir pačios atsakovės teiginiai jos valdomame ir administruojamame internetiniame tinklapyje laisvaslaikrastis.lt 2020 m. rugsėjo 29 d. publikuotame straipsnyje „Reikalinga skaitytojų parama „Laisvam laikraščiui“.

Tokios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog prašoma priteisti suma atsakovei yra reikšminga, taip pat atsakovės nesąžiningumą ir taikyti ieškovo reikalaujamą laikinąją apaugos priemonę – atsakovės turto ir/ar piniginių lėšų areštą prašomai priteisti sumai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 6 dalimi, areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje, o vykdantis teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių antstolis privalo nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 punktu, 6 punktu, 12 punktu, 2 dalimi, 147 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, 6 dalimi, 150 straipsnio 1 dalimi, 151 – 152 straipsniais teismas

 

n u t a r i a :

 

patenkinti ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Uždrausti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas Verslas“, buveinė J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas 303121202,  iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt publikuoti, įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, 2020 m. sausio 13 d. straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/).

Ieškovo Vyganto  Sliesoraičio, gyvenančio M. K. Čiurlionio g. 3-34, LT-03104 Vilnius, asmens kodas , reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“, buveinė J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas 303121202, nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, 10000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų) sumai, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu Vygantu Sliesoraičiu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi neviršyti 10000,00 EUR sumos.

Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

Nutartis skubiai vykdoma.

Išaiškinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“, kad asmuo, kurio turtas areštuotas, atsako už laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo turto arešto aktų registre momento; kaltam asmeniui teismo nutartimi gali būti skiriama iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, be to, ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

Išaiškinti ieškovui Vygantui Sliesoraičiui, kad asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

 

Teisėja                                                                                                                   Lidija Valentukonytė

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));