Neringa Venckienė : Kam reikalinga Visuomenės informavimo etikos komisija?

Kam reikalinga Visuomenės informavimo etikos komisija?
Visuomenės informavimo etikos asociacijos siekis – užtikrinti profesinės etikos normų laikymąsi, visuomenės informavimo etikos principų puoselėjimą visuomenės informavimo veikloje, ugdyti visuomenės sąmoningumą vertinant visuomenės informavimo procesus.
2020 m. rugsėjo 25 d. LRT debatų laidą vedė žurnalistė Rita Miliūtė, kuri „Drąsos kelias“ politinės partijos atstovams Neringai Venckienei, Vytautui Antanui Matulevičiui, Eduardui Vaitkui neleido be jos įsikišimo ir trukdymo išnaudoti skirto debatų laiko, pertraukinėjo. R.Miliūtė negerbė žmogaus orumo ir jo teisių, nusižengė moralės ir etikos principams, skelbė neteisingas žinias, nesilaikė profesinės etikos normų. R. Miliūtė pertraukė kalbančiuosius dešimtis kartų, nors pagal LRT nustatytas taisykles kiekvienam klausimui buvo skirta 1 minutė.
„Drąsos kelias“ politinės partijos skundą dėl R. Miliūtės neetiško elgesio nagrinėjo Visuomenės informavimo etikos asociacija.
Vakar Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula informavo “Drąsos kelias” politinę partiją, kad Visuomenės informavimo etikos komisija posėdyje išnagrinėjo politinės partijos „Drąsos kelias“ skundą dėl programos „LR Seimo rinkimų debatai“ („LRT televizija“, R. Miliūtė, 2020-09-25) ir nusprendė, jog visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo programoje pažeistos nebuvo.
Visuomenės informavimo etikos komisiją sudaro nariai (2018 – 2021):
Stasys BAUBLYS – Regioninių televizijų asociacija
Asta CIBIENĖ – Lietuvos radijo ir televizijos asociacija
Valdas LATOŽA – Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija
Gražina Viktorija PETROŠIENĖ – Lietuvos žurnalistų draugija
Ramutė ŠIMUKAUSKAITĖ (Pirmininkės pavaduotoja) – Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija
Jolanta MAŽYLĖ – Lietuvos žurnalistų sąjunga
Aistė ŽILINSKIENĖ – Interneto žiniasklaidos asociacija
Vaiva ŽUKIENĖ (Pirmininkė) – Lietuvos kabelinės televizijos asociacija.
Po tokio skundo išnagrinėjimo rezultatų yra akivaizdu, kad Visuomenės informavimo etikos komisija nevykdo savo funkcijų ir nesiekia įstatyme reglamentuotų jos veiklos tikslų, jeigu nemato akivaizdžių R. Miliūtės etikos pažeidimų.
Kyla klausimas: kam iš viso reikalinga tokia Visuomenės informavimo etikos komisija?
LRT laida, vedama R. Miliūtės:
Ištraukos iš norminių aktų dėl žurnalistų etikos pažeidimų:
Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnis. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai
1. Lietuvos Respublikoje laiduojama Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtinta informacijos laisvė.
2. Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje vadovaujasi Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, laikosi profesinės etikos normų, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų, padeda plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą, skatina visuomenės pilietiškumą ir valstybės pažangą, stiprina valstybės nepriklausomybę, ugdo valstybinę kalbą, tautinę kultūrą ir dorovę.
3. Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai.
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 3 straipsnis. LRT veiklos principai
1. LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove, šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Rengiamų programų turinys, forma ir kalba turi būti geros kokybės. Rengdamas ir skelbdamas programas, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, programose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Programose turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso
3 straipsnis.
Gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.
4 straipsnis.
Žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.
144091489 264456131741922 3995122181514095252 n.jpg? nc cat=104&ccb=2& nc sid=730e14& nc ohc=w2yKhtJAzOcAX Aq3Ey& nc ht=scontent.fvno2 1
144196753 264456175075251 6170551845249959729 n.jpg? nc cat=103&ccb=2& nc sid=730e14& nc ohc=HY9mmQCzJC8AX8tvWvM& nc ht=scontent.fvno2 1
Facebook komentarai
});}(jQuery));