Teisėja Gaidytė-Lavrinovič nurodė, kad www.laisvaslaikrastis.lt turi būti uždarytas bent iki spalio mėnesio

gaidyte

gaidyte

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Gaidytė-Lavrinovič, kuri nagrinėja „Laisvo laikraščio” skundą dėl neteisėto portalo uždarymo, nutarė, kad šį klausimą spręs spalio mėnesio, o iki tol portalas turi būti uždarytas, nes „jis nepateikė nė vieno įrodymo, kodėl turėtų veikti”.

Beje, teisėja Gaidytė-Lavrinovič jau trečią kartą padaro klaidingą išvadą – neva niekas neblokuoja prieigos prie portalo laisvaslaikrastis.lt.

Tiesa, teisėja matyt tingi įsitikinti šia savo išvada ir pabandyti atsidaryti portalą. Nes tokiu atveju sulauktų tokio rezultato:

nepavyko
nepavyko

 

[2022-06-30][nutartis byloje][I2-3911-535-2022] (1)

 

 

 

Administracinė byla Nr. 12-3911-535/2022

Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Pareiškėjas UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui” vadovas Aurimas Drižius, ak36808110026
Goštauto 8-269, Vilnius, el. paštas : llredakcija@gmail.com

Atskirassis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo birželio 30 d. nutarties

Vilniaus

Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje byloje priėmė tokią nutartį : „Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Grėsmės nacionaliniam saugumui” prašymą
taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti”.

Tokia nutartis yra neteisėta, eilinė šio pseudoteismo klastotė. Todėl naikintina dėl sekančių priežasčių:

1. Bylą nagrinėjanti teisėja Lavrinovič ne kartą šioje byloje klastojo savo nutartis, įrašydamos į jas žinomai melagingus duomenis.
1. Dar 2022-06-27 kreipiausi į šio teismo pirmininką dėl organizuoto nusikalstamo susivienijimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme, teisėjos Lavrinovič nušalinimo, nuolatinio žalos darymo ir laikinųjų apsaugos priemonių.
Nurodžiau tokias aplinkybes : kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu, kuriame nurodžiau, kad Žurnalistų etikos inspketoriaus tarnyba (ŽEIT) jau daugiau nei du mėnesius neteisėtai blokuoja mano administruojamą žiniasklaidos priemonę portalą www.laisvaslaikrastis.lt. Tai yra iš trečių asmenų sužinojęs, kad dėl ŽEIT veiksmų yra blokuojama prieiga prie portalo, kreipiausi į teismą. Tada ŽEIT parašė, kad dar kovo 18 d. išsiuntinėjo raštą visiems mobilaus ryšio operatoriams, kad būtų blokuota prieiga prie mūsų portalo. Tokio sprendimo „pagrindas” : ŽEIT „specialistė” Aliona Gaidarovič „nustatė”, kad du straipsniai, kuriuos portalas www.laisvaslaikrastis.lt paviešino, ir kurie paimti iš Didžiosios Britanijos portalo off-quardian.org, yra neva „dezinformacija”. Žinoma, kad tai abusrdas, nes jokios dezinformacijos ten nėra. Tuo labiau, kad ir ŽEIT „specialistės” neturi reikiamos kvalifikacijos vertinti Didžiosios Britanijos spaudos publikacijų, tai nėra jų kompetencija.
2. ŽEIT atsiliepimė nurodė, kad blokuodama priegą prie www.laisvaslaikrastis.lt, ji rėmėsi SEimo priimtu nutarimu dėl nepaprastosios padėties įvedimo. Nors minėtas Seimo nutarimas numato, kad Žurnalistų etikos inspekcijos tarnyba gali laikinai apriboti prieigą prie visuomenės informavimo priemonės ne ilgiau 72 valandoms, o vėliau turi kreiptis į teismą, tačiau tas blokada tęsiasi nuo kovo 18 d. iki šiandien, liepos 5 d., tai yra daugiau nei 60 dienų. ŽEIT nei kreipėsi į teismą dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau atsiliepime teismui nurodė, kad du straipsniai, kurie yra paimti iš britų portalo off-quardian.org, yra dezinformacija. Žinoma, kad tai ŽEIT „eksperčių” haliucinacijos, nes jokios dezinformacijos ten nėra, tuo labiau ŽEIT neįgaliota vertinti Didžiosios Britanijos spaudos ir ją skirstyti į gerą ir blogą. Tačiau portalas laisvaslaikrastis.lt yra užblokuotas jau nuo kovo 18 d., tai yra daugiau nei 60 dienų, Kasdien mums daroma žala, kurią teks dengti mokesčių mokėtojams.
3. Vilniaus apygardos administracinis teismas, užuot vykdęs teisingumą, vykdo sunkius nusikaltimus. Kai paprašiau teismo laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įpareigojimo ŽEIT atblokuoti neteisėtai užblokuotą portalą, tai teisėja Gaidytė-Lavrinovič suklastojo savo nutartį ir savo gegužės 23 d. nutarime man nurodė, kad : „Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą., kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjos internetinio tinklapio nėra ribojama“.
4. Tada kreipiausi dėl teisėjos Lavrinovič nušalinimo, nurodžiau, kad tai akivaizdus ir įžulus Gaidytės-Lavrinovič pačios išgalvotas melas, nes bandant prisijungti prie www.laisvaslaikrastis.lt per bet kokį mobilaus ryšio operatorių, portalas bus nepasiekiamas. Visi mobilaus ryšio operatoriai iki šiol vykdo neteisėtą ŽEIT nurodymą, ir blokuoja prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt. Tuo labai lengva įsitikinti, tiesiog pabandžius prie jo prisijungti per bet kurį operatorių – to nepavyks padaryti.
5. Skunde nurodžiau, kad atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus piktybiškai neinformuoja visų įmonių, kad jų blokavimas ne tik neteisėtas, tačiau galėjo būti taikomas tik tris dienas. Nurodžiau Gaidytei-Lavrinovič, kad jos buvo prašoma panaikinti šį bloką, nes jis kasdien mums daro didelę žalą. Vietoj to Gaidytė – Lavrinovič sugalvojo melą, kad tas blokavimas jau panaikintas. Kodėl jūs taip bjauriai meluojate ir kas jums taip liepė?
6. Kai paprašiau nusišalinti teisėją Lavrinovič nuo šios bylos, nes ji jau suklastojo dokumentus šioje byloje, jos kolegė teisėja Einikienė man nurodė, kad dokumentų klastojimas bylose yra visiškai normalus ir teisėtas dalykas – „teisėja tiesiog nagrinėjo bylą”.
Nurodžiau, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad, kai šio įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas. Šiuo atveju teisėja Einikienė pasiskelbė, kad ji „laikinai atliekanti vidinio teismo administravimo funkcijas”, tačiau įstatymas nenumato, kad tokias funkcijas atliekantis tarnautojai galėtų spręsti teisėjų nušalinimo klausimus.
Be to, teisėja Einikienė nuodė, kad klastoti nutartis – jokia problema : „Pažymėtina, kad teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas”.

Kitaip sakant, dokumento suklastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis, įvardijamas kaip „procesinių sprendimų priėmimas”.

7. Akivaizdu, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme veikia organizuota nusikalstama grupuotė – teisėjos klastoja savo nutartis ir viena kitą pridenginėja, nes apsimeta, kad vykdo kažkokias administravimo funkcijas.
Ir tai vyksta teisme, kuris vykdo „teisingumą”?
Atkreipiu dėmesį, kad portalas iki šiol blokuojamas, ir mūsų įmonei kasdien daroma žala dėl tokių ŽEIT ir teismo klastočių.

8. Pareiškus minėtoms teisėjoms nušalinimą, šio teismo laikinoji pirmininkė Miliuvienė nurodė, kad jokių klastočių jos nepadarė, taip pat Miliuvienė taip pat suklastojo savo nutartį.
9. Remdamasis išdėstytu, pareikalavau nedelsiant nuo mano skundų nagrinėjimo nušalinti teisėjas Lavrinovič,Einikienę, Miliuvienę, o taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nurodymą apriboti prieigą prie www.laisvaslaikrastis.lt
10. Taip pat kreipiausi į Teisėjų etikos komisiją dėl drausmės bylų teisėjoms, kurios nuolat klastoja savo nutartis. Minėta komisija nurodė, kad klastoti nutartis yra teismo pareiga.
11. ABTĮ 86 str. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nurodo : „1. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas.
2. Priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas, pareiškimas) yra tenkintinas. Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti tenkinamas visiškai ar iš dalies. 3. Teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus.
Tačiau teisėja Lavrinovič šioje byloje nesilaikė minėto straipsnio reikalavimų – daug kartų įrašė į nutartis žinomai melagingus ir savo išgalvotus, niekuo nepagrįstus duomenis apie tai, kad preiga prie www.laisvaslaikrastis.lt jau nebėra blokuojama. Tai melas, kurį aš kartoju jau trijose skunduose, tačiau teisėja Lavrinovič skundžiamame nutarime nurodo, kad „Teismas, įvertinęs tai, kas nustatyta, konstatuoja, kad ginčijamas sprendimas nebuvo sankcionuotas, taigi sprendime nurodytas įpareigojimas operatoriams blokuoti prieigą prie pareiškėjos valdomo interneto tinklapio yra pasibaigęs. Apibendrindamas išdėstytus argumentus,
teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjas prašomos reikalavimo užtikrinimo
priemonės, kadangi ginčijamo sprendimo vykdymas yra pasibaigęs, prieiga prie pareiškėjas
internetinio tinklapio nėra ribojama. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja nepateikė nei vieno argumento, pagrindžiančio būtinumą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės”.

12. Toks sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir melagingas, įrašytas sąmoninga tyčia, nes portalas iki šiol blokuojamas ir neveikia. Teisėja Lavrinovič atmetė prašymą panaikinti neteisėtą ŽEIT nutartį ir nurodė, kad spręs šį klausimą rugsėjo pabaigoje, tai yra praėjus šešiems mėnesiams nuo žiniasklaidos priemonės neteisėto uždarymo pradžios.

13. ŽEIT, kovo 18 d.,išsiuntęs visoms mobilaus ryšio operatoriams nurodymą blokuoti prieigą prie portalo, nenurodė, kad jis galioja tik 72 valandas. Todėl operatoriai iki šiol blokuoja prieigą, o ŽEIT atsisako panaikinti savo neteisėtą nurodymą, ir todėl žiniasklaidos priemonė iki šiol yra uždaryta.

13. Teisėja Lavrinovič su kolegėmis nežino, kaip dar pasityčioti iš ieškovo, todėl prašau teismo nušalinti visą Vilniaus apygardos administracinį teismą kaip dokumentų klastotojų ir nusikaltėlių lizdą.

14. Remdamasis išdėstytu, ir ABTĮ 86 str., prašau panaikinti skundžiamą Vlniaus apygardos administracinio teismo nutartį, nušalinti teisėją Lavrinovič, panaikinti nusikalstamą ŽEIT nutartį uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt kaip neteisėtą.

Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));