Teisėja B.Bakanauskaitė : „Nėra prasmės pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nuslėpto D.Grybauskaitės bendradarbiavimo su Rusija, nes nebus jokio rezultato”

Bakanauskaite

Bakanauskaite

2018 m. spalio 01 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Teismo prisipažinimas: nesikreipkite į prokuratūrą, nes rezultato nebus“. Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas

1. 2018-07-26 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė tenkino Z. Vaišvilos skundą ir panaikino 2018-05-08 Generalinės prokuratūros ONKTD vyr. prokuroro M. Jovaišos nutarimą, nurodė prokurorui M. Jovaišai, kad jis nepasisakė dėl Z. Vaišvilos 2018-03-31 pareiškime dėl VSD ir AOTD prie KAM direktorių neveikimo, t.y. nurodytų duomenų apie Prezidentę D. Grybauskaitę netyrimo bei medžiagos pateikimo Seimui (kas Respublikos Prezidentė yra, anot VSD ir AOTD, didžiausios Lietuvai grėsmės – Rusijos Federacijos – valstybės paslaptis, klastojanti savo biografiją). Teismas nurodė, kad prokuratūra privalo iš VSD ir AOTD išreikalauti surinktą medžiagą ir nustačius, kad jokia medžiaga nebuvo renkama ir tyrimas nevykdomas, dėl šių žvalgybos institucijų vadovų tarnybos pareigų neatlikimo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str.

Prokuratūra šios teismo nutarties neskundė. Įsiteisėjusi teismo nutartis turi įstatymo galią ir ją vykdyti privalo visi. Tačiau vyr. prokuroras M. Jovaiša nutarė šios informacijos iš AOTD nereikalauti, t.y. teismo nutarties nevykdyti, nors teismo nuomonė yra priešinga – LR žvalgybos įstatyme šiai tarnybai suteikta teisė ir pareiga vykdyti veiklą krašto apsaugos sferoje Lietuvoje ir užsienyje. Prezidentė D. Grybauskaitė šioje veikloje bene aktyviausiai dalyvauja ir sukelia Lietuvai daug grėsmių.

Iš VSD vyr. prokuroras M. Jovaiša informacijos pareikalavo. 2018-08-16 VSD atsakymu direktorius Darius Jauniškis patvirtino, kad netyrė ir netirs Z. Vaišvilos pateiktos informacijos. Nes negali. Pažeisdamas 2018-07-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos R. Gudienės nutartį, vyr. prokuroras M. Jovaiša 2018-08-17 nutarimu dar kartą atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žvalgybos vadovų neveikimo.

Bakanauskaite

Teisėja Beatričė Bakanauskaitė (nuotr.) puikiai žino, kaip „vykdyti teisingumą”

Žvalgybos vadovus gelbėti ėmėsi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Beatričė Bakanauskaitė (nuotr.). Ji ne tik be motyvų atmetė Z. Vaišvilos skundą dėl vyr. prokuroras M. Jovaiša 2018-08-17 nutarimo, bet ir prisipažino mananti, kad nėra prasmės pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nebus jokio rezultato: „Baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir tęsiant yra manoma, kad bus išaiškinta nusikalstama veika ir ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme numatyta sankcija.“ Tad teisėja ne tik pati nuleido rankas, bet ir atvirai pasakė, kad Lietuvos teisinėje sistemoje nėra prasmės ieškoti teisybės. Z. Vaišvila ieško prasmės, pateikė Vilniaus apygardos teismui skundą dėl tokios teisėjos B. Bakanauskaitės nuomonės.

Belieka padėkoti teisėjai B. Bakanauskaitei už atvirumą. Ko gero, tai retas įvykis Lietuvos teisinėje sistemoje, kada pats teismas pareiškėjams pataria nesikreipti į prokuratūrą – jokio rezultato nebus.

2. Tačiau Z. Vaišvila ir A. Nakas siekia VSD ir AOTD vadovų atsakomybės dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymo į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, nors vėliau 2017-09-29 raštu VSD vadovas D. Jauniškis patvirtino, kad šios „grėsmės“ nebuvo grėsmėmis Lietuvai. Bet įrašė ir viešai paskelbė.

Lietuvos institucijos užsispyrusios – nevykdo ne tik įsitesėjusių tarptautinių teismų sprendimų dėl Prezidento Rolando Pakso, bet ir Lietuvos teismų sprendimų. 2018-02-27 nutartimi Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Punys nustatė, kad Z. Vaišvilos ir A. Nako įtraukimas į 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ prieštarauja 2017-09-29 VSD atsakymui Nr.18-7958, kuriame patvirtinta, kad jie nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui. Tačiau ir šį teismo sprendimą ignoravo Generalinės prokuratūros BPD vyr. prokuroras M. Jovaiša, 2018-08-17 nutarimu dar kartą atsisakęs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako apšmeižimo ir VSD bei AOTD vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tai padarius. Antrasis bylinėjimosi raudas teismuose vėl baigėsi ne Z. Vaišvilos ir A. Nako, bet prokuroro M. Jovaišos pergale – 2018-08-30 nutartimi kita Vilniaus apygardos teismo teisėja Laureta Ulbienė palaimino VSD ir AOTD išsisukinėjimą, kad į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ galima įrašinėti ir asmenis, kurie nėra grėsmės nacionaliniam saugumui.

3. Z. Vaišvila ir A. Nakas teikia Generalinei prokuratūrai prašymą dėl vyr. prokuroras M. Jovaiša 2018-08-17 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų apšmeižimo ir VSD bei AOTD panaikinimo, nes Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-26 Baigiamosiomis išvadomis dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Lietuvai nurodyta, kad asmenų ir organizacijų įrašymas į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ dėl jų nuomonės reiškimo šiurkščiai pažeidžia jų teises. Lietuvai nurodyta šiuos reikalavimus įvykdyti. Dėl šios priežasties, t.y. tarptautinės teismo institucijos sprendimo, kurį Lietuva privalo nedelsdama įvykdyti, A. Nakas 2018-08-14 prašymu kreipėsi į VSD direktorių D. Jauniškį dėl A. Nako vardo ir pavardės pašalinimo iš 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“. Tačiau 2018-09-06 atsakymu VSD nusprendė tęsti pažeidimą ir patyčią, nes „nėra teisinio pagrindo tai daryti“.

VSD vadovai, siekdami išvengti atsakomybės, Z. Vaišvilai raštu net atsisakė pateikti įsakymą ir viešą informaciją, kurių pagrindu Z. Vaišvila ir A. Nakas buvo įrašyti į 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“.

Z. Vaišvila ir A. Nakas Generalinės prokuratūros prašo ne tik panaikinti vyr. prokuroro M. Jovaišos 2018-08-17 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų apšmeižimo ir VSD bei AOTD panaikinimo, bet ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dabartinių VSD ir AOTD vadovų neveikimo (BK 229 str.), teismo sprendimo nevykdymo (BK 245 str.) ir naujo piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis, nes šių asmenų tyčia tęsti senas ir vykdyti naujas nusikalstamas veikas akivaizdi. Tuo siekiama išvengti veidmainystės dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymo į 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“.

Z. Vaišvila ir A. Nakas klausia, kas Lietuvoje didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui – Zigmas Vaišvila, Audrius Nakas, VSD ir AOTD, prokuratūra, teismai, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ar tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas?

Facebook komentarai
});}(jQuery));