Teisėja Jolanta Vėgelienė išnagrinėjo bylą, jos net nemačiusi

Vegeliene

Vegeliene

 

Teisėja Jolanta Vėgelienė išnagrinėjo bylą, jos net nemačiusi

Aurimas Drižius

Vegeliene

Advokatas Albertas Kučinskas teigia, kad Vilniaus apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė sugebėjo išnagrinėti jo prašymus baudžiamojoje byloje, net neturėdama pačios bylos. Tiesa, vėliau, kai A.Kučinskas pastebėjo, kad jo skundai išnagrinėti teismui net negavus pačios bylos, teisėja J.Vėgelienė galimai kartu su prokuroru J.Lauciumi puolė taisyti klaidas ir galimai suklastojo dokumentus – byloje atsirado J.Lauciaus parašas, kad bylą jis atsiėmė iš teismo. Nors byloje nėra jokių įrašų, kad ji gauta teisme. Teisėja J.Vėgelienė jau pagarsėjo ir anksčiau – ji nutarė, kad prokurorai teisėtai klausėsi teisėjos Neringos Venckienės telefoninių pokalbių, nors teisėja ir turėjo imunitetą. „Laisvo laikraščio“ byloje prieš A.Sadecką teisėja J.Vėgelienė taip pat nusprendė, kad jo negalima sieti su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu, nors Vilniaus apygardos teismas ir pasisakė, kad A.Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos“ privatizavime yra įrodytas.

Apie tai LL papasakojo pats Albertas Kučinskas

– Aš esu nukentėjęs dėl savo profesinės veiklos, kadangi niekada nesitaiksčiau su policijos, prokuratūros ir STT piktnaudžiavimu, ir jiems buvau kaip kaulas gerklėje. Kai klientus ginu aktyviai ir nurodau, kad policija muša žmones, STT piktnaudžiauja savo įgaliojimais, o gynybos institutas yra pažeidžiamas, prokurorai netiria skundų. Žinau atvejų, kad prokuroras net nenuvažiuoja į įvykio vietą, kai gaisre žūsta žmonės. Vėliau pagal mano skundą iš to prokuroro buvo priteista 5 tūkst. litų žalos atlyginimo. O STT daro tokius dalykus – patys spaudoje giriasi, kad pastebi visus, kurie sukaupę nors kiek turto. Ką reiškia tokie pareiškimai? Kad jie pasirenka aukas – turtingesnius žmones? Taip pasakė dabartinis STT Panevėžio skyriaus viršininkas Svincorius. Esu parašęs skundą Seimo Nacionalinio saugumo komitetui, kaip STT smaugia žmones. Nors dabartinis Seimo narys Urbšys, buvęs STT Panevėžio skyriaus pirmininkas, dabar vaidina didelį patriotą, tačiau kas būtų, jeigu prabiltų tie visi žmones, kurie nukentėjo nuo STT Panevėžio ir Rokiškio rajone? Nes būtent šiuose rajonuos STT labiausiai ir siautėjo. Aš tai vadinu siautėjimu, nes nė viena jų iškelta byla teisme oriai ir garbingai nebuvo išnagrinėta. Kai Urbšys buvo STT viršininku, jie čia daugiausiai bylų ir prikėlė, tačiau vienas Dievas težino, ar jie teisėtai jas pradėjo ir teisėtai viską darė. Nes teismai tuo metu dirbo taip, kaip reikia STT. Visur buvo smurtas, ir piktnaudžiavimas tarnyba. Kaip tada būsi reikalingas tai sistemai? 2008 m. birželio 9 d. buvau sulaikytas Kretingoje STT pareigūnų. Nors tą bylą jie pradėjo dar balandžio mėnesį – jie susisiekė su mano klientais ir davė jiems užduotį – kad jie pas mane atvažiuotų ir įrašytų pokalbius su manimi, ir tada STT galėtų kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją ir galėtų teisiškai tuos veiksmus įforminti, ką ir yra ne kartą padarę. STT tą patį buvo padarę ir su daktaru Aukštuoliu – iš ryto pas jį atsiuntė agentus, o visus veiksmus įteisino tik po pietų pas teisėją, ir tada jau „stūmė jam bylą“. Tačiau tas variantas su manimi nepavyko, tada STT taip pasitvarkė – įformino, kad bylą man pradėjo balandžio 14 d. Nors tie žmonės, kurie buvo manimi nepatenkinti, į STT kreipėsi balandžio 11 d., tačiau byla buvo pradėta tik po trijų dienų. Nors STT skelbiasi, kad ji kovoja su korupcija ir laukia žmonių pranešimų, tačiau iš tikrųjų neturėjo laiko išklausyti piliečio, kuris norėjo pranešti apie kyšio gavimą ir kurstymą papirkti. Nes STT reikia, kad ateitų bent keli žmonės, nes jeigu ateina vienas sūnus, jis „pakiša“ savo motiną, tėvą ir brolį. Man iškėlė bylą už tai, kad aš tariamai kurstau savo klientus papirkti prokurorus, kad jiems ta byla būtų nutraukta.

– Tai tie klientai slaptai įrašė pokalbius su jumis?

– Atėjo klientas su teta, tačiau tada pokalbio nepavyko įrašyti, nes aš, saugodamas kliento ir advokato paslaptį, paprašiau, kad teta išeitų. O ji ir buvo „ginkluota“ ta aparatūra. Klientui sakiau, kad jeigu jis nepatenkintas mano paslaugomis, tegul samdosi kitą advokatą – tai yra įrašyta garso įraše. Tada jis pabėgo, ir aš paskambinau kliento broliui, kuris taip pat įrašinėjo pokalbį. Tačiau kiek supratau, jis tuo metu jau buvo STT, nes man pasakė, kad „palaukčiau“, ir paklausė, kodėl aš organizuoju susitikimą su nukentėjusiuoju. Atsakiau, kad jeigu nenori mano paslaugų, gali ir nebendrauti. Taip ir atsirado ši byla, ir tada prasidėjo visi tie STT veiksmai, kai tie žmonės mane provokavo. Į mane kreipėsi klientai, kuris jau tada buvo paveikti STT.

– O koks interesas tam jūsų klientui jus provokuoti?

– Toks, kad STT jam nutrauktų iškeltą bylą dėl smurto prieš vieną žmogų. Tai klientas taip ir padarė – jam STT „pakišo“ advokatą, o mainais už bendradarbiavimą jam pačiam nutraukė bylą dėl smurto. O tų klientų atžvilgiu, kurie patys teigė, kad jie davė man pinigus, kad papirkti prokurorą, STT net nepatraukė atsakomybėn. STT turėjo pareigą juos patraukti atsakomybėn, vėliau atleisti, nes jie pranešė apie tai teisėsaugai, tačiau to nepadarė. Jie prisirašė daugybę mano pokalbių su klientais ir tada, kai mano šeimos nariai buvo išvykę, mane sulaikė. Kartu – ir tą prokurorą ir mano padėjėją, kontoroje padarė kratą, dalyvaujant advokatūros atstovui, kuris tik sėdėjo kieme. Nieko nerado, o prokuroras vėliau surašė raštą – „advokato padėjėjo kabinete pastebėti neužpildyti kvitai. Galimai ten vyksta apgaulinga apskaita“. Man iškėlė bylą, kad aš neva tris metus apgaulingai vedžiau apskaitą, nors nebuvo jokių nusikalstamos veikos požymių, ir apklausė 50 mano klientų. Mane sulaikė ir uždarė į Lukiškes.  Kalėjime buvo taupoma elektra, per dieną tik kelias valandas buvo šviesa, kada aš galėjau skaityti bylos medžiagą ir rengtis gynybai.  Parašiau skundą, tačiau teisėja Didjurgienė man atrašė, kad mano byla nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme, ten ir skųskitės. Nors ta byla gulėjo kalėjime ant mano lovos. 2010 m. sausio 18 d. pateikiau skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai prašydamas nušalinti LR generalinės prokuratūros ONKTD prokurorą J. Laucių nuo ikiteisminių tyrimų: byloje Nr. 83-100384-09 ir byloje Nr. 01-2-00011109. Skundas buvo 40 lapų, o ikiteisminių tyrimo medžiaga sudarė apie 30 tomų. ONKTD prokuroras J. Laucius neturėdamas pavedimo vadovavo ir kontroliavo šį ikiteisminį tyrimą, todėl pareikalavau jo nušalinimo. Mano skundas Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas 2010 m. sausio 21 d. (ketvirtadienį). Tą pačią dieną skundas buvo paskirtas nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai J. Vėgėlienei. Po 2-3 darbo dienu skundo nagrinėjimo (23 ir 24 dienos buvo savaitgalis) 2010 m. sausio 26 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgėlienė mano skundą dėl prokuroro J. Lauciaus atmetė, net nesurengusi teismo posėdžio, nepakvietusi mano advokato (aš tuo metu buvau suimtas).

Paskevic

Kaip patvirtino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkas raštu, skundas buvo išnagrinėtas neišsireikalavusi 2 ikiteisminių tyrimų medžiagos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkas 2012-04-02 raštu Nr. V2. 2525 patvirtino, kad „Teismas atitinkamos ikiteisminio tyrimo medžiagos iš prokuroro nereikalavo“. 2010 m. vasario mėn. LR prezidentei, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui ir Teisėjų tarybai pateikiau skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Vėgelienės veiksmų – nurodžiau, kad jos veiksmai neatitiko 2006 m. sausio 16 d. LR Konstitucinio teismo nurodytų reikalavimų keliamų teisėjams, teisėjų statusui ir profesinės veiklos charakteristikai. 2010-03-25 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Dovidaitis raštu Nr. TR-245, 246 nurodė, kad „Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgelienė nepažeidė teisėjų statusui ir profesinei veiklai keliamų reikalavimų, tinkamai vykdė savo pareigą ir laikėsi duotos priesaikos bei vadovaudamasi galiojančiais įstatymais tinkamai ir išsamiai išnagrinėjo jūsų ikiteisminio tyrimo bylas. todėl Jūsų skundai nepagrįsti. Aš pažiūrėjau, kaip Dovidaitis tyrė mano skundą, tačiau toje byloje nieko nėra – ten niekas net nereikalavo teisėjos Vėgėlienės pasiaiškinimų. Tačiau pagal mano paklausimą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkas 2012- 04-02 raštu Nr. V2. 2525 nurodė, kad „Teismas atitinkamos ikiteisminio tyrimo medžiagos iš prokuroro nereikalavo“, o ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 83-1-00384-09 nėra dokumentų, Įrodančiu, kad ikiteisminių tyrimų medžiaga buvo pateikta. Kyla klausimas kodėl ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 83-1-00384-09 yra šie įrašai.

Aš įtariu, kad teisėja ir prokuroras, supratę, kad yra demaskuoti, ėmė klastoti dokumentus – buvo ištaisyta bylos lapų numeracija iš 25 į 26. O 26 puslapyje yra ONKTD prokuroro J. Lauciaus ranka užrašytas įrašas, kad ONKTD prokuroras J. Laucius iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 201001-27 „atsiėmė“ ikiteisminio tyrimo Nr. 83-1-00384-09 medžiagą.

– Kodėl šis ONKTD prokuroro J.Lauciaus įrašas yra reikšmingas ir labai svarbus ir koks teisėjos vaidmuo šiame kontekste?

– Kaip ir minėjau 2010 m. vasario mėn. LR prezidentei, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui ir Teisėjų tarybai pateikiau skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Vėgelienės veiksmų, kad jos veiksmai neatitiko 2006 m. sausio 16 d. LR Konstitucinio teismo nurodytu reikalavimu keliamu teisėjams, teisėju statusui ir profesinės veiklos charakteristikai. Po mano skundo buvo pradėtas tyrimas. 2010-03-25 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas raštu Nr. TR-245, 246 nurodė, kad „Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgelienė nepažeidė teisėjų statusui ir profesinei veiklai keliamų reikalavimų, tinkamai vykdė savo pareigą ir laikėsi duotos priesaikos bei vadovaudamasi galiojančiais įstatymais tinkamai ir išsamiai išnagrinėjo JUSLI ikiteisminio tyrimo bylas, todėl Jūsų skundai nepagrįsti.“

Lauciaus

Tikėtina, kad šis (ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 83-1-00384-09 26 puslapyje) esantis ONKTD prokuroro J. Lauciaus ranka užrašytas įrašas atsirado po mano skundo iki 2010-0325 kai Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas pateikė raštus Nr. TR-245, 246. Tikėtina, kad šis (ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 83-1-00384-09 26 puslapyje) esantis ONKTD prokuroro J. Lauciaus ranka užrašytas įrašas, kad J. Laucius iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-01-27 „atsiėmė“ ikiteisminio tyrimo Nr. 83-1-0038409 medžiagą buvo padarytas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Vėgelienės ir ONKTD prokuroro J. Lauciaus susitarimu – siekiant nuslėpti ikiteisminio tyrimo bylai Nr. 83-1-00384-09 reikšmingas aplinkybes, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgelienė išvengtų teisės aktuose numatytos atsakomybės dėl mano skunduose nurodytų faktų, kad nagrinėjant mano 2010-01-18 skundą net nebuvo išreikalautos bylos, nerengiami posėdžiai ir t.t., o ONKTD prokuroras J. Laucius galimai siekė savanaudiškų tikslų – užsitikrinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Vėgelienės palankumą, nebūti nušalintam nuo ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 83-1-00384-09 ir ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 01-2000111-09, kad įgyvendinti savo savanaudiškus tikslus susidoroti su A. Kučinsku, kuris rašo skundus dėl jo piktnaudžiavimo tarnyba, ir taip išvengti teisės aktuose numatytos atsakomybės. Pažymėtina, kad 2009 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-28 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkas patvirtino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjų, atliekančių teisme iki teisminio tyrimo teisėjų funkcijas, darbo organizavimo tvarką, kuri nustato skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų, prokurorų, kitų pareigūnų prašymų dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui priskirtų procesinių veiksmų atlikimo bei teismo, kurio žinioje yra baudžiamoji byla, pavedimų registravimo, paskirstymo ir nagrinėjimo tvarka. Minėtoje tvarkoje numatyta, kad visi to paties pareiškėjo skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų yra skiriami tam pačiam teisėjui, t.y. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjai J. Vėgelienei ir ONKTD prokurorui J. Lauciui buvo žinoma, kad šiame ikiteisminiame tyrime visi skundai dėl šio prokuroro piktnaudžiavimo bus nagrinėjami tos pačios teisėjos…. – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Vėgelienės.

– Kaip jūsų skundus dėl Lauciaus nušalinimo nagrinėjo teisėja Vėgėlienė?

– Vėliau teisėja Vėgelienė nagrinėjo prokuroro Justo Lauciaus nušalinimo klausimą, ir jai turėjo būti pateikta byla – 18 tomų. O ji į posėdį atsinešė tik atspausdintus straipsnius apie save iš portalo balsas.lt. Kai padariau pastaba, kad ji neturi bylos, ji padarė pertrauką, ir išėjo iš teismo salės. Vėliau pasiskundė, kad aš ją įžeidžiau. Yra to posėdžio protokolai, kuriame jokių įžeidimų nėra. Kai nušalinau Vėgelienė, teisėjas Grizickas kitame posėdyje nušalino prokurorą Laucių – to, ko teisėja Vėgelienė nepadarė net du metus – negalėjo nušalinti Lauciaus, teisėjas Grizickas padarė pirmame posėdyje. Ką tada padarė Laucius – jis paėmė Vėgelienės paaiškinimą, kad aš emocingai kalbėjau teismo posėdyje, nuneša prokurorui Petrauskui, ir tas iškėlė man bylą už nepagarbą teismui. Nors teisme kalbėjau, kad teisėja dirba aplaidžiai, neatitinka teisėjui keliamų reikalavimų, apie tai net laikraščiai rašo. Ji verkdama išėjo iš salės, tačiau man nepadarė jokios pastabos. Vėliau rajono prokuratūra man bylą nutraukė, nes nė vieno teisėją įžeidžiančio žodžio protokole nėra. Pagaliau, jeigu aš netinkamai elgiuosi, teisme teisėja turi man padaryti pastabą. Kai teismas nušalino prokurorą Laucių, jis tris mėnesius laikė stalčiuos mano bylą, ir ją atidavė kai aš prokuratūrą užpyliau skundais. Vėliau prokuroras Mikelionis tą nutrauktą bylą dėl teisėjos įžeidimo atnaujino ir perdavė teismui. Mano bylą nagrinėja Vilniaus rajono apylinkės teismas, salės durys praviros, koridoriuje sėdi prokuroras Laucius, o Vėgelienė parašė, kad ji jau nenori tame posėdyje dalyvauti, ir jokio žalos atlyginimo jai nereikia. Esu kaltinamas, kad jai pasakiau tokius žodžius, kuriuos išdėsčiau laiške prezidentūrai, kad ji dirbo aplaidžiai, neskaitė bylos. Ekspertai pateikė išvadą, kad ten jokių įžeidžiančių žodžių nėra. Mes parašėme skundą dėl galimai neteisėtų teisėjos Vėgelienės ir prokuroro Lauciaus veiksmų – kad teisėja išnagrinėjo bylą, net jos neturėdama. Prokurorai taip išsprendė klausimą – paklausė teisėjos Vėgelienės ir Lauciaus – ar jūs padarėte nusikaltimą. Šie atsakė, kad ne, ir tyrimas buvo baigtas. Remiantis šių asmenų paaiškinimais, tyrimas buvo nutrauktas. Savo skunde nurodėm, kad remiantis teismų praktika, negalima remtis pačių asmenų, kurie įtariami padarę nusikaltimą, paaiškinimais, sprendžiant dėl tyrimo pradėjimo.  Tačiau visi tie argumentai niekam neįdomūs, nes tai yra jų klano žmogus. Ir tie teisėjai prokurorų yra parengiami – jeigu jis planuoja suimti kokį nors žmogų, tai iš anksto tą teisėją ir parengia – prieš tai lankosi kelis kartus ir gauna visko, ko prašo. Todėl kaltinamasis neturi jokių lūkesčių, kad teisėjas objektyviai ištirs jo bylą dėl prokuroro prašymo suimti. Tačiau teisėjas niekada neįžvelgs prokuroro piktnaudžiavimo – traukinys važiuoja nestodamas. Prokurorams apskritai neįmano iškelti bylos, nes jie patys sau turėtų ją iškelti – jie apvers viską aukštyn kojom, ir prirašo nesąmonių. Teikiau faktinius duomenis ir įrodymus, kad prokuroras J. Laucius ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja J. Vėgelienė ikiteisminiame tyrime Nr. 83-1-0038409 (galimai) piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, (galimai) siekdami asmeninės naudos – (galimai) suklastojo ir panaudojo dokumentus taip pažeisdami LR Baudžiamojo kodekso nuostatas. Taip pat pateikiau faktinius duomenis, kad J. Vėgelienės veiksmai neatitiko/neatitinka 2006 m. sausio 16 d. LR Konstitucinio teismo nurodytų reikalavimų keliamų teisėjams, teisėjų statusui ir profesinės veiklos charakteristikai, kad J. Vėgelienė nesilaikė LR Konstitucijos, LR teismų įstatymo, LR teisėjų etikos kodekso ir kitų teisės aktų. Panevėžio STT valdybos pareigūnai ikiteisminio tyrimo veiksmus prieš advokatą atliko nepradėję ikiteisminio tyrimo, klastojo dokumentus, protokolus surašė pažeidžiant BPK 179 str. daugiau kaip po 2 mėnesių, pažeidinėjo BPK 45 str.s Advokatūros įstatymo 46 str. 2 d,., 3 d,. Sulaikius mane ir atliekant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus laikotarpiu 2008-0609- 2008- 06-12 (3 dienas) aš nebuvau maitinamas. 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));