Stebuklai teisme – išsitrynė skandalingi garso įrašai

stase

stase

Stebuklai teisme – išsitrynė skandalingi garso įrašai

 

Aurimas Drižius

 

Telšių ūkininkė Regina Gedvilienė prieš porą mėnesių Telšių apylinkės teismo teisėjos Juditos Staševičienės (nuotraukoje viršuje su gėlėmis – sveikinama viso Telšio teismo kolektyvo) buvo nuteista 15 tūkst. eurų bauda už matininko Stanislovo Jucevičiaus šmeižtą ir Telšių policijos ir žemėtvarkos vadovų šmeižtą.

Mat ūkininkė po S.JUcevičiaus atliktos žemės konsolidacijos prarado savo dirbamą 26 arų žemės sklypą – šis buvo perkeltas į pelkę. Paaiškėjo, kad konsolidacijos dalyviai pasirašinėjo sutikimus atsisakydami savo nuosavybės manydami, kad pasirašo „dėl melioracijos”. Būtent taip jiems buvo išaiškinta susitikimo su matininku S. Jucevičiaus metu. Tik po kiek laiko moteris apsižiūrėjo, kad neteko savo šeimos pragyvenimo šaltinio – žemės sklypo, ir sukėlė triukšmą. Už tai, kad praleido progą patylėti dėl to, kad prarado nupsavybę, teismas jai dar skyrė 15 tūkst. eurų baudą „už šemižtą”.

Prokuratūros kaltinime sakoma : „Regina Gedviliene intemetiniame portale lt parašydama, kad „Jusevičius Stanislovas pasirodo užvaldydamas vertingus žemės sklypus, pažeidžia visą eilę įstatymų, net neleidžia Gedeminui Perminui, notarui dirbti savo darbo, pasiėmęs konsolidacijos sutartį neša į laukus, kad tik apgaulės būdu išgauti parašą, nerodo, koks tai dokumentas, liepia pasirašyti laukuose, klastoja sklypo ženklinimo datą, o po to prasideda patyčios, grasinimai, kad esi pats kaltas.Teisme meluoja ir tai daro ne tik jisai ir ūkininkas, pasisavinęs žemes sklypą.“

„Kuo toliau nuo tokių matininkų kaip Stanislovas Jusevičius, gerai organizuota žemgrobių gauja vykdo kosolidacijos projektus, atiminėja sklypus vertingus, visą žemės sklypą pakeičia turtingo ūkininko pelke, sutartys pasirašomos laukuose be notaro, po to vykdomos patyčios, grasinama. Reikia saugotis tokių specialistų tai yra organizuota žemgrobių gauja.“

Tiesa, šioje baudžiamojoje byloje įvyko ne vienas stebuklas – iš bylos dingo net 37 dokumentai, kurie įrodo, kad nuteistoji sakė tiesą. Taip pat bylos posėdžių garso įrašai stebuklingu būdu sutrumpėjo – iš jų dingo parodymai apie tai, ar notaras Gediminas Perminas dalyvavo tvirtinant žemės užgrobimo aferą, ar nedalyvavo. Pats notaras teismo posėdžio metu sakė, kad jis dalyvavo tvirtinant žemės konsolidacijos sutartis, tačiau pats žemės „konsolidatorius” matininkas S. Jucevičius tvirtino prieingai – neva notaro nebuvo, buvo tik jo padėjėja. Ūkininkė mano, kad būtent dėl tokių prieštaringų svarbių personų parodymų garso įrašo ir neliko.

 

gedvilienes

Visą šią istoriją LL papasakojo pati Regina Gedvilienė (nuotr.):

 • Ar tiesa, kad žmonės dokumentus dėl žemės konsolidacijos pasirašinėjo laukuose, o ne pas notarą?
 • Mainininkas žemės konsolidacijos sutartis mums liepė pasirašyti 2015 m. kovo mėnesį susirinkimo metu. Sutartys pasirašyti buvo pateiktos ant atskirų lapų, ir niekas negalėjo įsivaizduoti, kad tai apgaulė. Nors pačios konsolidacijos sutartys pas notarą buvo tvirtinamos liepos mėnesį, mes jas pasirašėme kovą. Niekas nesuprato, kokios čia aferos daromos – žmonėms buvo pateikti atskirti konsolidacijos sutarčių lapai pasirašyti, nors teigiama, kad jie pasirašo dėl sutikimo daryti melioraciją.
 • O tai ką jie sakė, kai bruko žmonėms sutartis pasirašyti?
 • Niekas nieko neaiškino, nors žmonių buvo daug. Visus susodino ir liepė pasirašyti. Neva reikėjo pasirašyti „už melioraciją“ ant tuščio langelio. Žmonės nesuprato, ant ko pasirašo. Visiems padalino lapus ir kiti žmonės pasirašė, joks notaras nedalyvavo. Aš negalėjau patikėti, kad vyksta tokios aferos. Todėl liepos mėnesį, kai man liepė pasirašyti ant mano perkelto sklypo ribų, aš net nesupratau, kas įvyko. Negalėjau net patikėti, kad aš tos savo žemės nebeturiu. Nuėjau pas tą matininką ir jam pasakiau : „atiduokite mano žemę“.
 • Tačiau jūms pakišo dokumentus, kad jūs neva sutinkate, kad žemė būtų perkelta?
 • Taip, viskas buvo padaryta apgaule. Mums į laukus buvo atnešta tokia stora knyga, tačiau aš neturėjau akinių, negalėjau perskaityti. Atsimenu tik tiek, kad ten buvo parašyta, kad „kilus ginčui, kreiptis į teismą“. Tačiau neatsimenu, koks tai dokumentas. Niekas nedavė jo ramiai paskaityti. Po to visi juokėsi iš manęs. Tačiau jūs pagalvokite – kai buvo byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, ją nagrinėjo net trys teisėjai, tačiau nė vienas jų nepaklausė, ar aš tą sutartį pasirašiau pas notarą. Įsivaizduokite, koks tas teisingumas. Ir koks spektaklis. Nes aš ten atrodžiau kaip iškritusi iš Mėnulio, o jie visi iš manęs juokėsi ir tyčiojosi teisme.
 • Jūs minėjote, kad buvo ištrinti net teismo posėdžio garso įrašai?
 • Taip, garso įrašai buvo ištrinti, tik gaila, kad mano advokatai parašė taip pat, kaip ir teisėja. Įsivaizduokite – teismo posėdis prasidėjo 13 val., o baigėsi 17 val. O garso įrašas – tik 2 val. 17 minučių.

Application12021 5 100001 1 2 Page 02 scaled

Bylą nagrinėjanti teisėja Judita Staševičienė atsisakė aiškintis, kas ištrynė garso įrašus jos nagrinėtoje byloje

 • O kokie konkrečiai parodymai buvo ištrinti?
 • Labai svarbius parodymus. Pvz., posėdyje matininkas sakė, kad notaras nedalyvavo pasirašant konsolidacijos sutartį. Neva dalyvavo tik notaro padėjėja. Tačiau notaras tame posėdyje jau sakė, kad jis dalyvavo pasirašant dokumentus. Reiškia, kad parodymai priešingi. Todėl aš manau, juos ir ištrynė. Dar vienas momentas – mano advokatas klausia matininko : „Ar jūs grasinote Gedvilienei?“. Tas sako, kad ne. Nors buvo net pareiškimas policijai dėl matininko grasinimo. Viskas, kas jiems trukdė, buvo ištrinta. Visa afera buvo kruopščiai suplanuota. Iš bylos dingo ir dokumentai, kurie įrodo, kad tai buvo afera. Nešu pareiškimą, kad atnaujintų tą ikiteisminį tyrimą dėl dingusių dokumentų. Įsivaizduokite – Telšių apylinkės teismui buvo pateikti 37 dokumentai, jie išvardinti ir aš turiu teismo antspaudą, kad jie gauti. Tačiau byloje jų nėra, ir teismo pirmininkas nepareikalauja išsiaiškinti, kur jie dingo. Tik po teismo man į namus tuos dokumentus atvežė toks policininkas Norbutas. Tuos dokumentus pateikiau Telšių apylinkės teismui, yra spaudas, kad jie teisme gauti. Tačiau į bylą šie dokumentai nebuvo pateikti, tiesiog policininkas man juos gražino su parašu, kad „gražiname pirmam adresatui“, tačiau nenurodyta, kas ir kiek.

Application12021 5 100001 1 2 Page 09

 • Procesas numato, kad bylą nagrinėjanti teisėja turi nuspręsti, ar priimti dokumentus prie bylos, ar ne, ir nurodyti, kodėl. Ar yra toks teismo sprendimas jūsų byloje?
 • Ką gavo Telšių teismas, jis turėjo persiųsti Šiaulių apygardos teismui, kuris nagrinėjo mano skundą dėl ikiteisminio tyrimo. Tačiau Šiauliai jokių dokumentų negavo.
 • Kai pasirašinėjote žemės konsolidacijos sutartis, ar buvo daugiau apgautų žmonių?
 • Viena vyresnio amžiaus moteris man skundėsi, kad neteko 25 arų žemės sklypo. Tačiau visi bijo skųstis. Visi mato, kad aš pakėliau triukšmą, ir kuo man baigėsi. Kai ėjau per žmones ir rinkau liudijimus, kad jie manęs nematė, tai pasirašė tik aštuoni „biednieji“. O tie visi, kurie turi daug žemės, jie nesirašė, nes jiems tą konsolidacija į naudą – jų turtas tik padidėjo. Tas mano kaimynas Blažinauskas, kuriam matininkas užrašė mano žemę, dar anksčiau man siūlė keisti su juo žemės sklypu, tačiau aš atsisakiau, nes ten buvo gera žemė. Tada žemė iš manęs atėmė ir aš palikau vėpsoti kaip varna. Jie negalėjo iš manęs atimti mano žemės – dabar tas konsolidacijos procedūras žinau kaip poterius – jie turėjo man parodyti žemės sklypo ribas dar per susitikimą kovo mėn. Jeigu negražins man žemės, protestuosiu nors ir viena – atsistosiu prie Šiaulių teismo su plakatu. Niekas su manimi neis, nes visi bijo.

 

Teismo ekspertas buvo surašęs visus įstatymo pažeidimus, jie iš bylos dingo

Byloje minimi dokumentai – tai teismo eksperto Giedriaus Paužolio 55 psl. ekspertinė išvada apie tai, kokie įstatymo pažeidimai padaryti, perkeliant Reginos Gedvlienės žemės sklypą.

Visi šie nusikaltimai išsamiai aprašyti G.Paužolio  ekspertinėje išvadoje, kurią ūkininkė pateikė tiek policijai, tiek teismui, tiek prokuratūrai.

Čia pateikiama ekspertinė išvada, kuri įrodo, kad ūkininkės žemė buvo užgrobta neteisėtai, tačiau prokurorų ir teisėjų pagalba dingo iš bylos:

Ekspertinė išvada_Regina Gedvilienė

Visi šie dokumentai iš bylos buvo išimti ir sunaikinti.

Specialistas G.Paužolis savo išvadoje konstatavo : „Pagal atliktą palyginimą nustatyta, kad: 1) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) rytinėje dalyje yra apie 14,76 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); 2) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) vakarinėje dalyje yra apie 19,97 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); 3) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) nuo 6,74 iki 8,51 metro atstumais yra nutolęs vakarų kryptimi nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161).

Specialisto komentaras Pagal atliktą analizę nustatyta, kad po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) savo geografine padėtimi iš esmės skiriasi (yra „perslinktas“ pietų ir vakarų kryptimis) nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)“.

Tačiau šis dokumentas „dingo“ iš bylos. „Viskas, kas jiems netiko, jie išėmė iš bylos ir ištrynė ar kitaip sunaikino“, – apibendrino ūkininkė.

Iš bylos dingo ir to pačio specialisto G.Paužolio nuomonė apie tai, kaip yra grobiama ūkininkų žemė :

2021 06 16

2.2.4.2 IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priedo Nr. 2 analizė:

 

Pateiktame IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje (19 pav.) – yra grafiškai pavaizduotas iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas, ribų persislinkimas.

Pažymėtina, kad šioje schemoje nėra nurodytų koordinačių, nėra valstybinės koordinačių sistemos LKS-94 koordinačių tinklo susikirtimo taškų, taip pat nėra nurodyta informacija, kokiais duomenimis remiantis buvo nustatytos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos.

Palyginus nagrinėjamoje schemoje ir Ekspertinės išvados 2.2.4.1 papunktyje atliktus palyginimus, darytina išvada, kad IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – „R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – neteisingai pavaizduotas žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas.

Viena iš priežasčių, dėl kurių galėjo atsirasti šis neatitikimas yra tai, kad IĮ „Geolinija“ parengtoje R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje buvo lyginamos ne teritorijų planavimo dokumente (žemės reformos žemėtvarkos projekte, pagal kurį 2004-03-02 buvo parengtas žemės sklypo planas M 1: 5000) suprojektuotos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos, o, galbūt, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje anksčiau pažymėtos „preliminarios“ ribos arba vietovėje užfiksuotos arba ortofotografinėje medžiagoje vektorizuotos“.

Facebook komentarai
});}(jQuery));