Stanislovas Tomas, A.Nakas, K.Juraitis – vienu frontu prieš ‘Laisvą laikraštį”

Šiandien redakcija gavo antifašisto Stanislovo Tomo 30 psl. pretemziją „Laisvam laikraščiui”. Nekeista, kad prie jos prisidėjo A.Nakas ir K.Juraitis. Vešiname šią pretenziją, jeigu kam įdomu, gali paskaityti. Tačiau tai žinoma, nereiškia, kad „Laisvas laikraštis” ką nors paneigia:

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mOWqkUyKrnw&t=257s

Advocate Prof. Mult. Phc. Dr. jur. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne), LLM, MPhil, MRes, LLB, BA, Russian foreign advocate no. 116
telephone: +1 242 431 7238 post: Maîson dé Prof.S.Tomas web: www.legalstrategy.eu e-mail: stanislovas.tomas@gmail.com
whatsapp.: +370 608 77507 Sèr, Îles d’la Manche blog: www.eurolitigation.eu skype: legalstrategy
PATIKSLINTA BENDROJI PRETENZIJA
2019-05-06

Ieškovai:
1) Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas
Čarlzo Darvino alėja 4-14, Viena, Austrija
2) Audrius Nakas, Pelesos g. 1, Vilnius
3) Kazimieras Juraitis, Traidenio g. 34-18,
Vilnius
El. paštas: stanislovas.tomas@gmail.com
Atsakovams:
1) Aurimas Drižius
Asmens kodas 
2) UAB “Patikimas Verslas”,
Įmonės kodas 303121202,
Konstitucijos pr. 23B, Vilnius
Direktorius Aurimas Drižius
3) UAB “Laisvas laikraštis”,
Įmonės kodas 300519425,
Moliakalnio g. 86, Vilnius
Direktorius Aurimas Drižius
El. paštas: llredakcija@gmail.com
ll@centras.lt
Esama patikslinata bendroji pretenzija teikiama
1) kadangi paaiškėjo, kad svetainė www.laisvaslaikraštis.lt priklauso ne UAB “Laisvas
laikraštis”, o UAB “Patikimas Verslas” – traukiame UAB “Patikimas Verslas” atsakovu ir
adresuoju taip pat jai visas pretenzijas. UAB “Patikimas Verslas” yra gavusi visas
ankstesnes pretenzijas, kadangi jos direktorius taip pat yra A. Drižius.
Popierinis laikraštis “Laisvas laikraštis” priklauso UAB “Laisvas laikraštis” ir jis dubliavo
visus straipsnius, todėl UAB “Laisvas laikraštis” turi išlikti atsakovu.
2) Kadangi prie visų ankstesnių pretenzijų prisijungia du nauji ieškovai: Audrius Nakas ir
Kazimieras Juraitis.
2
1. Ankstesnės pretenzijos ir paneigimas.
1.1.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-07 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“Aurimas Drižius atsiprašo už teiginį, kad Rolandas Paksas yra buvęs advokato prof. dr. Stanislovo
Tomo darbdavys. Iš tiesų Rolandas Paksas buvo advokato klientas, o ne darbdavys. A. Drižius
neteisingai nurodė, kad Europos Parlamento nario alga yra 100 000 eurų per mėnesį.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas Stanislovas Tomas nėra apskundęs Deimantės
Kedytės bylos Jungtinių Tautų Organizacijai – iš tiesų buvo apskundęs. Advokatas Stanislovas
Tomas niekada nemelavo.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog advokatas Stanislovas Tomas neatstovavo Rolandui Paksui
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete ir Europos žmogaus teisių teisme, nes iš tikrųjų atstovavo.
Atsiprašome dėl privataus susirašinėjimo skelbimą.”
1.2.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-09 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. Stanislovas Tomas nedalyvavo JT Žmogaus
teisių komiteto 2018-07-09 12:15, 2018-07-10 14:00 – 14:50, 2018-07-10 16:00 ir 2018-07-11
posėdžiuose. Iš tikrųjų jis visuose posėdžiuose dalyvavo.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas Stanislovas Tomas siuntinėja tūkstantines sąskaitas
Rolandui Paksui, kuris jų neapmoka, kadangi paslauga nebuvo suteikta. Iš tikrųjų už JT Žmogaus
teisių komiteto 2018-07-09 12:15, 2018-07-10 14:00 – 14:50, 2018-07-10 16:00 ir 2018-07-11
posėdžius išrašyta tik viena sąskaita, kurią Rolandas Paksas apmokėjo, o paslauga buvo suteikta.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas pokalbyje teigė, kad
tarp jo ir Rolando Pakso nebuvo jokios sutarties. Iš tikrųjų tokio pokalbio iš viso niekada nebuvo.”
1.3.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-09 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“A. Drižius atsiprašo už tai, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas neturi advokato
licencijos. Iš tiesų jis yra advokatas, praktikuojantis Rusijos Federacijoje ir Ukrainos
Respublikoje. Be atstovavimo Jungtinių Tautų Organizacijos teisminėse institucijose, jis atstovauja
ir kitose valstybėse – Rusijos Federacijoje, Ukrainos Respublikoje, Monako Kunigaikštystėje,
Švedijos Karalystėje, Latvijos Respublikoje, Tarptautiniame arbitražo teisme.
Priešingai nei teigė A. Drižius, ne visi JT Žmogaus teisių komiteto posėdžiai filmuojami.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog advokato prof. dr. Stanislovo Tomo dalyvavimas JT Žmogaus
teisių komiteto posėdžiuose nenufilmuotas – iš tikrųjų jo dalyvavimas 2018-07-09 12:15 posėdyje
buvo nufilmuotas.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje yra balkonas. Iš
tikrųjų balkonai yra JT Generalinės Asamblėjos posėdžių salėje, o JT Žmogaus teisių komiteto
posėdžių salėje balkonų nėra.
3
1.4.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-14 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
““Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pavadino advokato prof. dr. Stanislovo Tomo pensijų bylą
“nusikalstomu manipuliavimu žmonėmis” ir “nusikalstama schema” – iš tikrųjų joks teismas nėra
pripažinęs šios veiklos nusikaltimu.”
1.5.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-16 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad pensininkų organizacijos abejoja ar advokatas prof. dr.
Stanislovas Tomas nėra aferistas, kadangi Lietuvos Visuomenės Tarybos narys Alvydas Strigūnas
nėra pensininkų organizacijos. A. Drižius atsiprašo ir patikslina, kad Stanislovas Tomas yra
advokatas, profesorius ir daktaras.”
1.6.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-22 pretenzijos 1 dalies prisijungia A.
Nakas ir K. Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“”Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog Stanislovas Tomas ne advokatas. Iki 2016 kovo jis
buvo Andoros Kunigaikštystės advokatas, o nuo 2016-06-23 yra advokatas, registruotas Rusijos
Federacijoje. “Laisvas laikraštis” pateikė tiesos neatitinkančią informaciją – Europos žmogaus
teisių teismas bylose Budina ir Lariošina prieš Rusiją yra nustatęs kriterijus kada per maža pensija
prilygsta žeminančiam elgesiui.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad rašė žodžius “advokatas”, “atstovavimas”, “skundas”,
“multiprofesorius” kabutėse. Iš tikrųjų advokatas yra daugkartinis profesorius, atstovauja ir rašo
skundus.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas atstovavo
Zebkinui. Iš tikrųjų advokatas tokio kliento neturėjo.
1.7.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-22 pretenzijos 2 dalies prisijungia A.
Nakas ir K. Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad vadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą “aferistu” ir
“paprasčiausiu aferistu”, sergančiu “akivaizdžia didybės manija”. Iš tikrųjų advokatas prof. dr.
Stanislovas Tomas neserga didybės manija.
“Laisvas laikraštis” patikslina, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas vadinamas
eksvunderkindu dėl to, kad šoko iš 6 klasės į 8-tą ir niekada nesimokė 7-oje klasėje mokykloje, o
ne dėl to, kad serga didybės manija.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pateikė tiesos neatitinkančią informaciją – iš tikrųjų Iganas
Vėgėlė neapsigynė daktaro disertacijos Oksforde, o Stanislovas Tomas apsigynė daktaro
disertaciją Sorbonoje.”
1.8.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-23 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“”Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas nėra
advokatas, nes iš tikrųjų jis yra advokatas.
4
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas “pats save
paskelbęs genijumi”, nes iš tikrųjų jis tokiu paskelbimų nedarė.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pavadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą “galimai
nesveikos psichikos asmeniu”, nes jis yra sveikos psichikos asmuo.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas reikalauja
stojančiųjų į jo partiją pasirašyti krauju, nes iš tikrųjų jis to niekada nereikalavo.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas teikė skundus
JTO dėl čigonų, platinančių narkotikus, nes tokio skundo niekada nebuvo.”
1.9.Prie advokato prof. dr. Stanislovo Tomo 2019-02-27 pretenzijos prisijungia A. Nakas ir K.
Juraitis ir ji tikslinama nurodant paskelbti sekantį paneigimą:
“A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad Viačeslavas Liminovičius sumokėjo advokatui prof. dr.
Stanislovui Tomui 2000 € už skundo Europos žmogaus teisių teismui parengimą, kuris taip ir
nebuvo paruoštas. Iš tikrųjų V. Liminovičius niekada nebuvo kreipęsis į advokatą su tokiu prašymu
ir jokių pinigų nemokėjo.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog “verslininkė” sumokėjo jam 3000 litų už skundą. Iš tikrųjų to
nebuvo.
A. Drižius atsiprašo, kad paskelbė Nations rūmų JT Generalinės Asamblėjos posėdžių salės
nuotrauką su balkonu ir teigė, kad tai yra Wilson rūmų JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salės
nuotrauka. Iš tikrųjų JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje balkono nėra.”
2. Naujas šmeižtas
2.1.2019-02-28 straipsnyje “Stanislovas Tomas: Kiekviena auka man leidžia Jums arba
kokiam nors pensininkui prisijungti prie kolektyvinio ieškinio prieš Lietuvos debilų
vyriausybę. Proto sutemos (antroji dalis)” pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
1) Tiesos neatitinkanti informacija dėl pensininkų organizacijų reakcijos.
n “LL redaktorius Aurimas Drižius pastebi: „Naujausia Stanislovo Tomo iniciatyva –
surinkti iš pensininkų 50 tūkst. eurų, kad galėtų parašyti skundą Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių komitetui, kuris neva po kažkiek metų privers Lietuvos vyriausybę mokėti senjorams
600 eurų pensijas. Su tokia iniciatyva S. Tomas buvo apėjęs pensininkų organizacijas,
tačiau jam buvo parodytos durys”
Tai yra ne tiesa, kadangi visos pensininkų organizacijos, su kuriomis buvo susitikimai, palaikė
projektą. Dar daugiau, pensininkus atstovaujanti asociacija Lietuvos Visuomenės Taryba pašalino
A. Drižių iš savo narių už jo šmeižtą, susijusį su pensininkų byla.
2) Tiesos neatitinkanti informacija dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo ir įžeidimo.
LL publikacijos PROTO SUTEMOS tęsinyje drauge su kolega Valdu ANELAUSKU
aptariame ne tik garbaus amžiaus žmonių mulkinimo, bet ir, galimai, nusikalstamos
Stanislovo Tomo grupuotės finansinės veiklos kriminalinį aspektą.
Negana to, kad supriešino, suskaldė ir galutinai sukompromituos, pribaigs opoziciją
5
valdžios svertus šalyje uzurpavusiam landsgrybinės diktatūros režimui, tuo pat metu ponas
Stanislovas Tomas dar bando apgaut žmones, pasipelnyti pačių vargingiausių visuomenės
sluoksnių sąskaita, o tai jau tikra niekšybė!.. Manau, pats laikas įsikišti prokuratūrai ir tą
„didįjį kombinatorių“ pagaliau nutupdyt, o gal net ir patupdyt, nes čia nusikalstamos
veikos sudėtis akivaizdi. Už tokio pobūdžio nusikalstamą veiklą, sukčiavimą stambiu mastu,
Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Ir todėl tie, kurie šiandien įtikėjo „burtininko“ Stanislovo Tomo pažadais, turėtų atsikvošėti
ir suprasti, kol dar nevėlu, jog tai tėra tuščias burbulas, pažadai tušti ir melas. Tai
elementarus sukčiavimas. Toks pat, kaip ir tų sukčių, kurie siūlo internete užsidirbti
milijonus.
Lengvatikiams žadamos pieno upės su medaus krantai, tačiau atvėrusiems pinigines vėliau
tenka skaudžiai nusivilti. Sukčiavimo būdų yra daugybė. Kai kurie sukčiai tokie sumanūs,
kad supančioja net ir išsilavinusį žmogų. Patys sukčiai savo aukas vadina „žąsinais“. Tad
ir Lietuvos pensininkams reikėtų aiškiai pasakyti: nebūkite žąsinai, neužkibkite ant šito
sukčiaus kabliuko!..
Ieškovai vadinami “grupuote” ir teigiama, kad aptarimai jos “veiklos kriminaliniai aspektai”, nors
jokių kriminalinių aspektų nėra. Teigiama “čia nusikalstamos veikos sudėtis akivaizdi” ir “Už tokio
pobūdžio nusikalstamą veiklą, sukčiavimą stambiu mastu, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės
atėmimą iki aštuonerių metų.”, nors jos iš viso nėra. Žodis “sukčiai” sudaro įspūdį, kad “grupuotė”
jau nuteista. Nė vienas ieškovas nėra nuteistas – atsakovai įžeidė ir apšmeižė ieškovus.
Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas niekada nebandė nieko apgauti (“pažadai tušti ir melas”).
Ieškovai niekada nevadino advokato prof. dr. S. Tomo klientų “žąsinais”, ką nori pasakyti
atsakovai.
Žodžiai “niekšybė”, “didysis kombinatorius”, ““burtininas”” (kabutėse), “sukčiai”, “žąsinai” yra
įžeidimas.
3) Paskelbta tiesos neatitinkanti informacija, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ne
advokatas, ką reikia paneigti, kadangi apie tai, kad jis advokatas paskelbta Rusijos
Federacijos Teisingumo ministerijos svetainėje. Straipsnyje teigiama:
O gi štai ką: jeigu norite samdyti advokatą, tai ir samdykit tikrą advokatą, o ne kažkokį ten
advokataujantį aferistą […].
4) Straipsnis turi eilę įžeidimų “aferistas”, “Ostapas Benderis”, “lochai”, “lochatronas”,
“sektantiška psichozė”, “sukčiai”, “žąsinai”:
O gi štai ką: jeigu norite samdyti advokatą, tai ir samdykit tikrą advokatą, o ne kažkokį ten
advokataujantį aferistą […].
Juolab, kad atsiranda ir tokių veikėjų, kurie LT Ostapo
Benderio žodžiuose įžvelgia „tiesą“ […]Matyt, atsiranda manančių, jog kritikuodami šitą veikėją, mes neužjaučiame Lietuvoje
vargstančių senelių, kuriems LT Ostapas Benderis neva nori padėti.
Apgauti lieka tie, kurie po 50 eurų į LT Ostapo Benderio sąskaitą jau pervedė.
Tokiu būdu „susižvejos“ Lietuvoje kokį 100 tūkstančių eurų, paskui išmaus į kokius nors
Bahamus, gulės pliaže ir juoksis, susiėmęs už pilvo, iš Lietuvos lochų…
Kadangi pasaulyje yra pakankamai, kaip rusai vadina, lochų, kodėl gi jais nepasinaudoti?..
Tiesa pasakius, aš puikiai suprantu šitą Ostapą Benderį, jeigu žmonės patys ant meškerės
prašosi, kodėl gi jam jais nepasinaudoti?..
Beje, mane labai nustebino, kad biomedicinos mokslų daktaras Algimantas Lebionka, kurį
6
anksčiau laikiau
rimtu, protingu žmogumi, irgi dalyvauja šitame gėdingame „lochatrone“ – lengvatikių
medžioklėje. Tai jau tikrai sektantiška psichozė!..
Vėliau Sergejus Mavrodis ieškojo lochų netgi Afrikoje…
Kodėl LT Ostapo Benderio kalbomis apskritai dar kažkas tiki?
Patys sukčiai savo aukas vadina „žąsinais“. Tad ir Lietuvos pensininkams reikėtų aiškiai
pasakyti: nebūkite žąsinai, neužkibkite ant šito sukčiaus kabliuko!..
5) Straipsnyje pateikta tiesos neatitinkanti informacija, kad Europos socialinę chartija
neįpareigoja nustatyti minimalios algos dydžio:
Ponas S. Tomas teigia, jog Europos socialinė chartija neva įpareigoja nustatyti tam tikrą
minimalią algą ir kiekvienas uždirbantis mažiau neva galėtų tą skirtumą prisiteisti. Atseit,
chartijoje nustatyta, kad minimali alga „į rankas“ turi sudaryt 60% vidutinės algos „į
rankas“.
Nors iš tiesų minimalios algos dydis reguliuojamas Europos Socialinės Chartijos 4 str. 1 d.,
išaiškinta Išvada Nr. XIV-2, todėl atsakovai turi tai paneigti.
6) Straipsnyje pateikta tiesos neatitinkanti informacija, kad advokatas prof. dr. Stanislovas
Tomas ir jo įmonės planuoja neatlikti paslaugos po pinigų sumokėjimo:
Apgauti lieka tie, kurie po 50 eurų į LT Ostapo Benderio sąskaitą jau pervedė.
Tokiu būdu „susižvejos“ Lietuvoje kokį 100 tūkstančių eurų, paskui išmaus į kokius nors
Bahamus, gulės pliaže ir juoksis, susiėmęs už pilvo, iš Lietuvos lochų…
Tačiau tai yra įžeidimas ir šmeižtas, kadangi advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ir jo įmonės
planuoja paslaugą atlikti, todėl šis šmeižtas paneigtinas.
2.2.2019-03-07 straipsnyje “Kaip vunderkindas Stanislovas Tomas planavo surinkti 50
tūkst. Eurų iš pensininkų, 10 proc. turėjo atitekti ekspertai.eu už plano “išsukimą””
pateikiama tiesos neatitinkanti informacija:
1) Straipsnyje teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas planavo organizuoti pensininkų
kolektyvinį ieškinį, bet nepavyko ir toliau procesas nebevyks:
Kaip vunderkindas Stanislovas Tomas planavo surinkti 50 tūkst. Eurų iš pensininkų
Tai yra tiesos neatitinkanti informacija, kadangi procesas nepasibaigė ir vyksta toliau.
2) Straipsnyje pateikta tiesos neatitinkanti informacija apie pensininkų bylos teisinį pagrindą:
S.Tomas įrodinėjo, kad pensininkams turėtų būti mokama 600 eurų pensiją, ir kad to neva
galima pasiekti remiantis Žmogaus teisių chartija […].
Tai yra ne tiesa, adv. prof. dr. S. Tomas minėjo kitus 4 tarptautinius teisės aktus, o Europos
socialinės chartijos niekada neminėjo, todėl tai reikia paneigti.
3) Įžeidimas dėl pensininkų bylos organizavimo pavadinimo “afega”, kadangi tai nėra afega:
Kasdien vis didesnius stebuklus apie Stanislovo Tomo pergales JT teisme pranešanti
ekspertai.eu turėtų gauti 10 prroc. už šios afegos „įsukimą”.
7
4) Straipsnyje sakoma, apie tai, kad pensininkų organizacijos parodė ieškovams duris, nors to
nebuvo:
Delegacija iš LVT apsilankė keliose pensininkų organizacijose, ragindamos prisidėti prie
iniciatyvos, tačiau visur jiems buvo parodytos durys […]Tai turi būti paneigta.
2.3.2019-03-07 straipsnyje “Proto sutemos (trečia dalis)” pateikiama tiesos neatitinkanti
informacija.
1) Straipsnyje, teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas nėra daugkartinis profesorius ir
advokatas, kas neatitinka tiesos ir paneigtina:
Savo komentare apie „daugkartiniu žmogaus teisių profesoriumi“ pasivadinusio
Stanislovo Tomo […]Aš prie savo pavardės irgi galiu parašyti skliausteliuose ir Sorboną, ir Harvardą su
Oksfordu, bet nuo to advokatu ar profesoriumi tikrai netapsiu.
Minėtame Vyriausybės atstovo pranešime aiškiai yra parašyta: „Stanislovas Tomas,
viešoje erdvėje naudojantis profesinį vardą „advokatas“, nėra ir niekada nebuvo nei
pripažintu advokatu Lietuvoje, nei įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą. Jis
taip pat nėra įrašytas ir į Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, turinčių teisę teikti
nuolatines teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje, sąrašą“. Taigi, jis nėra oficialiai
pripažintas advokatas. Gerai, jei turi teisinį išsilavinimą, bet tada išsilaikyk būtinus
egzaminus, patvirtink savo kvalifikaciją, užsiregistruok ir įgyk oficialią teisę dirbti
advokatu, priešingu atveju, paprasčiausiai esi gudrus apsimetėlis, žmonių mulkintojas.
V.A.: Be abejo, norint vadinti save advokatu, vien išsilavinimo neužtenka. Gautas diplomas
teisininko vardą suteikia teoriškai, bet tikro advokato vardą reikia realiai užsitarnauti, o
ne vien tik pasiskelbti, kad esi advokatas. Gerai, jei turi teisinį išsilavinimą, bet tada
išsilaikyk būtinus egzaminus, patvirtink savo kvalifikaciją, užsiregistruok ir įgyk oWcialią
teisę dirbti advokatu, priešingu atveju, paprasčiausiai esi gudrus apsimetėlis, žmonių
mulkintojas.
V.A.: Be abejo, norint vadinti save advokatu, vien išsilavinimo neužtenka. Juk ir kiekvienoje
profesijoje tas pat. Negali batsiuviu save vadint žmogus, nesiuvantis batų. Aš galiu vadinti
save imperatoriumi Napoleonu, bet tada ir bus žiūrima į mane atitinkamai…
V.A.: Žmogus, turintis juridinį išsilavinimą, toli gražu, dar nėra advokatas. Vadintis jis gali
kuo tik nori, bet esmės tai nekeičia. Norint tapti advokatu, pavyzdžiui, Amerikoje,
pirmiausia, juk irgi reikia išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, kuris, kiek teko girdėt,
nepaprastai sunkus. Ir visai nesvarbu, buvai advokatu Lietuvoje, Andoroje, ar
Prancūzijoje, norint gauti advokato licenciją Amerikoje, būtina čia laikyti kvaliWkacinį
egzaminą. Ir net jeigu gauni licenciją verstis advokato praktika vienoje valstijoje, tarkim,
Oregone, tai nereiškia, kad gali būti advokatu ir kitose valstijose, pvz., kaimyninėje
Kalifornijoje. Kiekvienoj valstijoje reikia laikyt kvalifikacinį egzaminą iš naujo ir
gauti tos valstijos licenciją. Tiesa, dabar kai kurios valstijos, pagal bendrą susitarimą, jau
ėmė pripažinti kitoje valstijoje išlaikytą egzaminą, tačiau tikrai ne užsienyje išlaikytą, ne
už JAV ribų.
J.I.: Daugumoje šalių yra nustatytos labai griežtos taisyklės, ypač tokiose srityse, kaip
advokatūra, gydytojai ir pan.
V.A.: Ir tai labai teisinga, nes žmonės svarbiuose klausimuose turi būti apsaugoti nuo
sukčių. Tavo kvalifikacija turi būti patvirtinta šalies kvaliWkacinės komisijos. Pagaliau, jei
taip nebūtų, kiekvienas galėtų apsimesti advokatu ar medicinos daktaru. Pvz., pas mus,
Judžine, prieš keletą metų demaskavo vieną panašų veikėją (lenkiška pavarde), kuris daug
8
metų Walmarte optometristu dirbo, bet paskui paaiškėjo, kad jis niekada nėra išvis jokių
medicinos mokslų ragavęs, bet turėjo aiškiai padirbtą diplomą iš kažkokios Karibų jūroje
esančios salos, kur, atseit, medicinos institute studijavo. Nežinau, kuo ta istorija paskui
užsibaigė, bet štai toks „daktaras“ žmonėms akinius išrašinėdavo!..
J.I.: Lietuvoje, ne tik advokatams, apskritai bet kokiam verslui reikia gauti licenciją. O jei
nori būti advokatu, reikia priklausyti advokatūrai, nes tokios čia yra taisyklės, kaip ir
kiekvienoje šalyje.
J.I.: […] Advokatūros įstatyme aiškiai pasakyta: advokatais tapti norintys asmenys privalo
laikyti kvalifikacinį egzaminą. Paskui, pagal galiojančią tvarką, advokatu tampama dviem
etapais. Pirmiausia, asmuo, išsiaiškinus, ar jis yra Lietuvos pilietis, įvertinus išsilavinimą,
darbo stažą, reputaciją, egzamino rezultatus, pripažįstamas advokatu. Kitaip tariant,
teisininkas įtraukiamas į advokatų sąrašą, tačiau dar nėra praktikuojantis. Tik vėliau, kai
advokatas apdraudžia savo profesinę veiklą, įsteigia kontorą ir duoda priesaiką, jis yra
įtraukiamas į praktikuojančiųjų sąrašą. Tačiau, berods, egzamino reikalavimas netaikomas
teisininkams, kurie turi ne mažesnį kaip septynerių metų teisėjo stažą arba yra teisės
krypties socialinių mokslų daktarai, arba habilituoti daktarai. Kažin ar Stanislovas Tomas,
būdamas Sorbonos daktaru, galėtų to egzamino nelaikyti. Tai jokiu būdu neatleidžia nuo
darbo stažo ir reputacijos reikalavimų. Svarbiausia advokatui – būtent reputacija!
VA: Aš prie savo pavardės irgi galiu parašyti skliausteliuose ir Sorboną, ir Harvardą su
Oksfordu, bet nuo to advokatu ar profesoriumi tikrai netapsiu.
2) Straipsnyje teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas planuoja “išdurti” pensininkus, nors jis to
neplanuoja ir tai paneigtina:
Savo komentare apie „daugkartiniu žmogaus teisių profesoriumi“ pasivadinusio
Stanislovo Tomo naujausią „planą chuliganą“ – kaip „išdurti“ vargstančius Lietuvos
pensininkus
3) Straipsnyje teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas ir jo įmonės planuoja nesuteikti klientams
paslaugos, nors iš tikrųjų planuoja:
Jonas KOVALSKIS teigia, kad dar 2016 metų gegužės 12 dieną Europos Žmogaus Teisių
Teismas informavo Lietuvos Vyriausybės atstovą, jog 2016 m. gegužės 3 dieną EŽTT
kolegijos pirmininkas, „vadovaudamasis Teismo Reglamento 361 taisyklės 4(b) dalimi,
nusprendė, kad Moldovos, Lietuvos ar Andoros advokatu prisistatydavęs Stanislovas
Tomas daugiau nebegali atstovauti ar kitaip padėti pareiškėjams, kurių peticijos
pateiktos Teismui, taip pat ir visose ateityje EŽTT nagrinėjamose bylose“. O dabar,
rinkdamas iš pensininkų po 50 eurų, šitas „eksvundrkindas“, matyt, žada pensininkams
Strasbūro teisme atstovauti, nors to daryti jis,
pasirodo, negali?!..
VALDAS ANELAUSKAS: Taigi, kad negali!
Visų pirma, jie remiasi 2016-05-12 duomenimis, o adv. prof. dr. S. Tomas advokatu Rusijoje tapo
2016-06-23. Antra, adv. prof. dr. S. Tomas yra kelių įmonių vadovas, o paslaugą turi atlikti tų
įmonių darbuotojai. Todėl ši straipsnio vieta paneigtina.
4) Straipsnyje teigiama, kad niekur negalima įsitikinti, kad “R. Paksas turėjo keturis atstovus,
tačiau Strasbūro teismas neva atsisakė nagrinėti visų kitų advokatų argumentus, o pagrįsta
pripažino vien tik Stanislovo Tomo rašytą dalį”, nors iš tikrųjų įsitikinti galima R. Pakso
2006-02-26 rašte, todėl šis šmeižtas paneigtinas:
Dabar S. Tomas aiškina, kad R. Paksas turėjo keturis atstovus, tačiau Strasbūro teismas
9
neva atsisakė nagrinėti visų kitų advokatų argumentus, o pagrįsta pripažino vien tik
Stanislovo Tomo rašytą dalį. Tačiau… kur visa tai galima būtų patikrint, kur galima tuo
įsitikint? O gi niekur!..
5) Straipsnyje daug įžeidimų “afera”, “Ostapas Benderis”, “benderiškas”, “ponas Niekas”,
“pederastai”, “iškrypėliai”:
Sakoma, neva šitą aferą „padėti skurstantiems pensininkams“ oficialiai įgyvendina ne jis
pats, o Vytauto Juozapaičio labdaros ir paramos fondas, kuriam vadovauja… Kazimiero
Juraičio žmona Vaida. Žodžiu, jeigu kas ne taip, Lietuvos Ostapas Benderis bus „ne prie
ko“ […]Galbūt tie užsienio universitetai ir suteikė šitam Ostapui Benderiui neblogą išsilavinimą
[…]Kažin ar šis Ostapas Benderis Lietuvoje apskritai būtų galėjęs padaryti sėkmingą karjerą
Kodėl šis Ostapas Benderis į Lietuvą apskritai lenda?
Iš kuklumo LT Ostapas Benderis tikrai nenumirs.
Nors šis Ostapas Benderis laiko save labai protingu […]Ostapas Benderis pats sau prieštarauja?..
V.A.: Manau, tai vienas iš S. Tomo grynai „benderiškų“ išvedžiojimų,
Betgi išties absurdiška šito Ostapo Benderio „gudrybių“ schema, ar ne?
Ir jei peržiūrėtume video, kur pats save reklamuoja šitas Ostapas Benderis […][…] normalioje šalyje tokį Ostapą Benderį iškart demaskuotų.
Taigi, iš tiesų ponas Niekas!
Visų pirma, man gan keista – prieš tai ponas advokatas gynė teisę būti pederastų
sambūriams, dabar jam užkliuvo Lietuvos advokatai. Nemanau kad Lietuvai didesnę vertę
turi iškrypėliai.
6) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas gynė
homoseksualų teisę į taikų susirinkimą, nors to niekada nebuvo:
Visų pirma, man gan keista – prieš tai ponas advokatas gynė teisę būti pederastų
sambūriams, dabar jam užkliuvo Lietuvos advokatai. Nemanau kad Lietuvai didesnę vertę
turi iškrypėliai.
7) Straipsnyje pateikiamas šmeižto kompanijos motyvas: neapykanta homoseksualams ir
žmogaus teisių gynėjams:
Visų pirma, man gan keista – prieš tai ponas advokatas gynė teisę būti pederastų sambūriams,
dabar jam užkliuvo Lietuvos advokatai. Nemanau kad Lietuvai didesnę vertę turi iškrypėliai.
2.4.2019-03-08 straipsnyje “Laima Kedienė apie Stanislovą Tomą: “man atrodo, kad tai
apsišaukėlis” pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
1) Tiesos neatitinkanti informacija apie pensininkų bylos eigą.
Teisininkas Stanislovas Tomas, kuriam nepavyko kartu su Zigmu Vaišvila ir Audriu Nakumi
surinkti 50 tūkst. eurų iš pensininkų už skundo Jungtinėms tautoms parašymą
Atsakovai teigia, kad pensininkų bylai nepavyko surinkti lėšų ir ji užbaigta. Sunku suprasti kodėl
atsakovai daro tokią išvadą. Tai neatitinka tikrovės.
10
2) Tiesos neatitinkanti informacija apie Deimantės Kedytės bylą.
Prieš porą dienų S.Tomas apsiskelbė, kad Jungtinių tautų Dingusių asmenų komitetas jau
išnagrinėjo S.Too skundą, ir jau neva priėmė sprendimą, kuriuo jis paskelbtas dingusios
Deimantės Kedytės advokatu, ir kuriuo nurodoma, kad Teisingumo ministerija privalo iki
kovo 22 d. suorganizuoti S.Tomo susitikimą su Deimante Kedyte.
Kaip matome iš viešai paskelbto JTO sprendimo, Lietuva buvo įpareigota iki kovo 20 d. pateikti
visą informaciją apie D. Kedytę – tai yra advokato S. Tomo skundas buvo patenkintas.
3) Tiesos neatitinkanti informacija – adv. prof. dr. S. Tomas ir L. Kedienė taip nekalbėjo:
„Aš esu Kedžių šeimos draugas, ir kaip šeimos draugas atstovauju Deimantę Kedytę JT
organizacijoje, – naują originalią formuluotę sugalvojo Stanislovas Tomas.
A. Drižius: O ar jūs įgaliojote atstovauti Deimantę, ar turėjote kažkokių kontaktų su juo?
L. Kedienė: Suprantate, kaip buvo – jis lindo, lindo Karoliui (Karoliui Venckui – aut
pastaba) į akis, ir tada Karolis sutiko, kad tas Stanislovas Tomas kažką parašytų. Tačiau
paskui Karolis sakė, kad iš to S.Tomo rašto nebuvo jokios naudos, tuščia vieta, kaip jis
sakė. O paskui S.Tomas sako, kad galėtų parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą,
tačiau reikia mergaitės duomenų, ir jos nuotraukų. Tačiau kaip aš jam duosiu tuos
duomenis? Turiu mergaitės ir metrikus ir kitus duomenis, tačiau kaip galiu juos paviešinti
– vėl tada man bus naujas teismas? Tada S.Tomui daviau tuos pareiškimus, kuriais dėl
Deimantės buvo kreiptasi į Vaikų teisių apsaugą. Tada jis atėjo, ir pasiėmė tuos prašymus.
A. Drižius: Nes Stanislovas Tomas dabar apsiskelbė, kad yra Kedytės advokatas?
Tikrai ne. Pakalbėkite su Karoliu, nes ji pats gali kalbėti, apie ką kalbėjo su S.Tomu. Nors
iš pradžių Karolis nieko gero iš S.Tomo nesitikėjo, tačiau kadangi S.Tomas vis lindo ir
lindo prie Karolio, tai galiausiai pasakė, kad gal tegul S.Tomas parašytų skundą. Tačiau
tas skundas buvo dėl mamos (Neringos Venckienės – aut. Pastaba), o ne dėl Deimantės.
Kiek žinau, ir Nakas, ir tas S.Tomas Karoliui vis rašydavo, tačiau kalba buvo apie Neringą,
ne apie Deimantę.
2.5.2019-03-19 straipsnyje “Ar gali profesorius būti idiotas? Gali, jei jis diplomą nusipirko.”
pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
1) Straipsnis prasideda nuo įžeidimų “idiotas”, “gastroliuojantis cirkininkas”, “ligonis”,
“psichikos ligonis”, “skelbia paūmėjus ligai”, “priepuoliui kiek atslūgus – juodaodis
afrikietis”, “beprotybės apogėjus”, “aiškus idiotas”, “aiškiai nesveikas žmogus”:
Ar gali profesorius būti idiotas? Gali, jei jis diplomą nusipirko.
Vienas gastroliuojantis cirkininkas, gerai įvaldęs vienaratį dviratį, skelbia, kad jis
yra Rusijos profesorius […]. Pirmi beprotystės simptomai akivaizdūs:
„profesoriui” – ligoniui atrodo, kad visi aplinkui jį bepročiai. Taip dažnai nutinka
su psichikos ligoniais. Jo protėvis, kaip jis skelbia paūmėjus ligai, kartai yra
Čingischanas, priepuoliui kiek atslūgus – juodaodis afrikietis.
Beprotystės apogėjumi, vis tiktai, reikia laikyti šio Maskvos metro „profesoriaus“
kovo 18 dienos pasisakymą Youtube apie genderizmo ideologiją.
Iš kur pas aiškų idiotą atsirado profesoriaus diplomas?
Štai toks mano paaiškinimas iš kur pas aiškų idiotą atsirado Rusijos profesoriaus
diplomas. Manau, kad bepročius reikia gydyti, negalima palikti žmogų vieną akis į
akį su jo negalia.
Neramina tai, kad šitas aiškiai nesveikas žmogus pretenduoja dalyvauti rinkimuose
į Europos parlamentą.
11
2) Žodžiai, kad adv. prof. dr. S. Tomas serga psichine liga (“ligonis”, “psichikos ligonis”,
“skelbia paūmėjus ligai”, “priepuoliui kiek atslūgus – juodaodis afrikietis”, “beprotybės
apogėjus”, “aiškiai nesveikas žmogus”) netitinka tikrovės ir turi būti paneigti.
3) Teiginiai, kad adv. prof. dr. S. Tomas nusipirko profesoriaus atestatą neatitinka tikrovės ir
turi būti paneigtas:
Ar gali profesorius būti idiotas? Gali, jei jis diplomą nusipirko.
Vienas gastroliuojantis cirkininkas, gerai įvaldęs vienaratį dviratį, skelbia, kad jis yra
Rusijos profesorius […]Pirmi beprotystės simptomai akivaizdūs: „profesoriui” – ligoniui atrodo, kad visi aplinkui
jį bepročiai.
Beprotystės apogėjumi, vis tiktai, reikia laikyti šio Maskvos metro „profesoriaus“ kovo 18
dienos pasisakymą Youtube apie genderizmo ideologiją.
Iš kur pas aiškų idiotą atsirado profesoriaus diplomas?
Yra žinoma, kad privatūs universitetai prekiauja pačiais įvairiausiais diplomais. Rusijoje
ši prekyba vyksta itin dideliu mastu. Parduodami originalūs diplomai,
spausdinti ant originalių valstybinių blankų, su originaliais antspaudais ir parašais.
Rusijoje gauti privataus universiteto profesoriaus diplomą, kaip du pirštus apsimyžti (kaip
rusai sako).
Štai toks mano paaiškinimas iš kur pas aiškų idiotą atsirado Rusijos profesoriaus diplomas.
[S. Tomas] tėra tik sergantis savimylos narcizo, didybės manija smulkus žulikėlis, ne
daugiau…
4) Tiesos neatitinkanti informacija, kadangi adv. prof. dr. S. Tomas niekada nesakė, kad
Čingischanas arba juodaodis afrikietis yra jo protėvis:
Jo protėvis, kaip jis skelbia paūmėjus ligai, kartai yra Čingischanas, priepuoliui kiek
atslūgus – juodaodis afrikietis.
5) Straipsnyje pateikiami du motyvai, kodėl vykdoma ši šmeižto kampanija: atsakovams
atrodo, kad adv. prof. dr. S. Tomas priklauso rasinei mažumai ir turi protėvį “juodaodį
afrikietį”, ir nepatinka, kad jis kandidatuoja į Europos Parlamentą:
Jo protėvis, kaip jis skelbia paūmėjus ligai, kartai yra Čingischanas, priepuoliui kiek
atslūgus – juodaodis afrikietis.
Neramina tai, kad šitas aiškiai nesveikas žmogus pretenduoja dalyvauti rinkimuose į
Europos parlamentą.
2.6.2019-03-20 straipsnyje “Stanislovas Tomas renka pinigus dabar, žadėdamas atlikti
paslaugą, kurios realiai atlikti jis negali. Tai – kriminalinis veiksmas. Proto sutemos
(penkta dalis).” pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
1) Straipsnyje melagingai rašoma, kad adv. prof. dr. S. Tomas neatliks paslaugos, nors iš
tikrųjų atliks:
Stanislovas Tomas renka pinigus dabar, žadėdamas atlikti paslaugą, kurios realiai atlikti
jis negali.
2) Straipsnyje teigiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas nėra
advoktas, daktaras ir profesorius:
12
Iki ausų apsimelavęs „advokatas-daktaras-profesorius“ Stanislovas TOMAS […]Tačiau lengvatikius pensininkus, kurie aukojo LT Ostapui Benderiui paskutinius savo
pinigus, galimai, šventai patikėję „daugkartinio žmogaus teisių profesoriaus“ dosniais
pažadais, šis save liaupsinantis ir kitus dergiantis tipas akivaizdžiai „išdūrė“.
Kaip ten bebūtų, aš laikausi nuomonės, jog kalti ne vien sukčiai, apsimetėliai,
apsišaukėliai, bet, didžia dalimi, ir patys lengvatikiai.
3) Straipsnis pažeidžia nekaltumo prezumpcija ir paskelbia, kad adv. prof. dr. S. Tomas yra
kaltas dėl nebūtų nusikaltimų, kas neatitinka tiesos:
Tai – kriminalinis veiksmas. Taškas.
Tačiau lengvatikius pensininkus, kurie aukojo LT Ostapui Benderiui paskutinius savo
pinigus, galimai, šventai patikėję „daugkartinio žmogaus teisių profesoriaus“ dosniais
pažadais, šis save liaupsinantis ir kitus dergiantis tipas akivaizdžiai „išdūrė“. Juk tuos
pinigus skurstantys naivuoliai pervedė ne Ostapo Benderio rinkiminei avantiūrai
apmokėti… Tačiau beveik niekam Lietuvoje dėl to nei šilta, nei šalta, nors prokuratūra jau
seniai turėjo įsikišti ir nutraukti kolektyvinę aferą, nes tai, mano supratimu, kriminalinė,
neteisėta Rnansinė veikla.
V.A.: Matyt, niekas iš tautiečių iki šiol nesikreipė į prokuratūrą ir nesiskundė. Kaip ten
bebūtų, aš laikausi nuomonės, jog kalti ne vien sukčiai, apsimetėliai, apsišaukėliai, bet,
didžia dalimi, ir patys lengvatikiai.
J.I.: Vis tiktai, sutikite, neteisinga būtų kaltinti auką dėl to, kad nusikaltėlis ją nuskriaudžia
ar apgauna?..
4) Kaip visada straipsnyje daug įžeidimų: “grupuotė”, “Ostapas Benderis”, “ginklanešys
Kisa”, “žmonių tamsumas ir kvailumas”, “Kašpirovskio, Mavrodžio, visokių „ekstrasensų“
bei sektantų aferos”, “tėra tik sergantis savimylos narcizo, didybės manija smulkus
žulikėlis, ne daugiau”, “lochia”, “avių banda”, S. Tomo lyginimas su pedofilu:
[…] grupuotė iš savanaudiškų paskatų reklamuoja (piarina) Ostapą Benderį […]Berods, LT Ostapas Benderis iš vargšų pensininkų jau surinko pakankamai pinigų sumokėti
pusę užstato Vyriausioje rinkimų komisijoje, o kitą pusę, berods, „išmelžė“ iš savo
ginklanešio „Kisos“ – Kazimiero Juraičio […]Tačiau lengvatikius pensininkus, kurie aukojo LT Ostapui Benderiui paskutinius savo
pinigus, galimai, šventai patikėję „daugkartinio žmogaus teisių profesoriaus“ dosniais
pažadais, šis save liaupsinantis ir kitus dergiantis tipas akivaizdžiai „išdūrė“.Juk tuos
pinigus skurstantys naivuoliai pervedė ne Ostapo Benderio rinkiminei avantiūrai
apmokėti…
Na, apmulkins šiuolaikinis Ostapas Benderis Lietuvoje vargstančius senolius […]Atsiranda visada tokių, kaip Ostapas Benderis.
V.A.: Lengviausia dėl visko kaltinti kokius nors sionistus ar globalistus, liberalus ar
masonus, arba kažkokį iš Sarko salos Lietuvon atklydusį Ostapą Benderį […]Na, o ponas Stanislovas Tomas, kaip tas Ostapas Benderis iš Ilfo ir Petrovo romanų, tuo
apsukriai pasinaudoja ir pirmiausia pašiepia žmonių tamsumą ir kvailumą.
Žiūrint tuos video su jo kalbomis, gestikuliacija, mimika, susidaro įspūdis, jog tai
tikriausias Ostapas Benderis, tarsi žiūrėčiau Rlmus „12 kėdžių“ ar „Aukso veršis“!..
J.I.: Kuklumas tikrai nėra viena iš Ostapo Benderio dorybių.
Mes jau aptarėme, kad visa tai, kas vyksta prieš rinkimus Lietuvoje, man labai primena
Kašpirovskio, Mavrodžio, visokių „ekstrasensų“ bei sektantų aferas.
[…] šitas veikėjas tėra tik sergantis savimylos narcizo, didybės manija smulkus žulikėlis,
ne daugiau…
Mano giliu įsitikinimu, ne A.Zuokas ir ne R.Šimašius čia yra kalti, o būtent vadinamieji
lochai, kurie už Šimašių ir Zuoką balsuoja. Lygiai taip pat, jeigu už Stanislovą Tomą per
13
būsimus EP rinkimus lochai prabalsuos, kas tada bus dėl to labiausia kaltas?!.. Mes jau
kalbėjome, kad šis veikėjas, matyt, jaučia, jog tik Lietuvoje jis turi šansą tapti kažkuo ir
susikurt sau orų gyvenimą Lietuvos žmonių sąskaita. Sakysim, su čiabuvių lochų pagalba
gali patekti į Europos Parlamentą, o paskui sėdės ten, sočiai ir laimingai iki pensijos, kaip
nemažai Vakarų Europos „išrinktųjų“ labai sėkmingai tai daro. Pavyzdžiui, įžymus
pedofilas Danielis Konas-Benditas Europos Parlamente sėdi nuo 1994 metų, lygiai 25
metus. Tad kodėl šiuolaikiniam Ostapui Benderiui tuo nepasinaudojus?
V.A.: Kodėl gi ne? Stanislovo Tomo kėslai puikiai suprantami, tačiau, kartoju, didžiausia
kaltė tenka už tokius individus balsuojančiai liaudžiai (tauta tokią avių bandą vadinti man
tiesiog liežuvis neapsiverčia).
5) Tiesos neatitinkanti informacija dėl narcistinio asmenybės sutrikimo, kadangi adv. prof. dr.
S. Tomas tokio psichinio sutrikimo neturi:
V.A.: Jei žmogus yra narcizas, tai jis visada ir visur narcizas. „Įsimylėjęs save varžovų
neturi“, – teigė Ciceronas. Na, o mūsų aptariamos personos atveju, tai ekstravertinis
narcizas, dėmesio maniakas. Narcizas – tai asmuo, kuris perdėtai siekia dėmesio ir bando,
žūt būt, parodyti savo reikšmingumą.
NARCISIZMAS paprastai skirstomas į „sveiką“ narcisizmo formą ir į patologinę, kurią
psichiatrai vadina narcisistiniu asmenybės sutrikimu. Šiek tiek narcisizmo, sutikit, būdinga
dažnam, tai netgi padeda geriau suvokti savo poreikius ir siekti tikslų. Tuo tarpu
patologinis narcisizmas pasireiškia perdėtu savęs vertinimu, susireikšminimu, kai žmogus
stengiasi bet kokia kaina būti pastebėtas.
Narcizas gali manyti, kad jam negalioja taisyklės, kurios taikomos kitiems, jis laiko save
ypatingu, išskirtiniu žmogumi. Todėl narcizai labai jautriai reaguoja į bet kokią kritiką.
Vienas iš būdų išsiaiškinti, ar žmogus yra narcizas, atidžiau pasižiūrėt, kaip jis reaguoja į
kritiką. Jei kritika iššaukia agresyvią ir impulsyvią reakciją, galima daryti išvadą, kad
tokiam žmogui labai svarbus kitų pripažinimas ir garbinimas, nes priešingu atveju jis
jaučiasi menkavertis ir bejėgis.
Narcizai niekada neišsiduoda, tačiau isterikuoja prigauti meluojant, permeta savo kaltę
kitiems, apverčia situaciją atvirkščiai. Kai narcizas padaro kokią nors klaidą ar kas nors
įvyksta ne taip, kaip tikėjosi, jie visada neigia savo kaltę ir informaciją stengiasi pateikti
taip, kad išvengtų bausmės. Narcizui gali atrodyti, kad kiti kalti dėl visko, kas vyksta aplink
juos ir su jais, jei įvykiai klostosi ne taip, kaip jiems norisi. Todėl pajutęs grėsmę, kritiką
ar nepritarimą, narcizas dažnai reaguoja agresyviai, taip sumažindamas vidinę įtampą ir
gėdos jausmą, kuriam jis yra itin jautrus. Kad išvengtų tokių jausmų, narcizas stengiasi
viską kontroliuoti bet kokiomis priemonėmis. Narcizui nėra didesnės […][…] bausmės, nei jo menkumo atskleidimas kitų akivaizdoje, nes po kiekvieno narcizo
fasadu sėdi susigūžęs žemos savivertės vaikas. Mūsų aptariamo pono Stanislovo Tomo
atveju tai visiškai akivaizdu.
J.I.: Narcizų asmenybė – paradoksali. Klausimynai dažnai parodo, kad jų savivertė labai
aukšta. Tačiau kodėl jiems reikia nuolat girtis ir bandyti kitiems patikti, jei esi nuoširdžiai
patenkintas savimi?
V.A.: Narcizas, nesuvokdamas kodėl, dažniausiai taip ir gyvena, manydamas, kad jis yra
puikiausias ir nuostabiausias, nors iš tiesų tai yra jo paties dirbtinai sukurtas „aš“. Jį
narcizas dažniausiai suvokia kaip tikrąjį save. Bet iš tiesų tikrasis „aš“ niekur nedingsta,
jis yra giliai užkištas tamsiausiame pasąmonės kampe, apie jo egzistavimą narcizas
dažniausiai beveik nieko neįtaria ir sąmoningai to nesuvokia. Nuslėptas tikrasis „aš“
dažniausiai jaučiasi menkavertis, tačiau sąmoningame lygmenyje narcizas šių jausmų
vengia, nes tai suvokti būtų pernelyg skausminga. Gyvenimas tarsi apsivilkus šarvus,
kuriuos aplinkiniai mato kaip tikrąjį narcizo veidą, kelia vidinę įtampą. Todėl narcizas
kiekvieną dieną jaučia poreikį ginti savo – puikiausiojo kaukę. Virdžinijos universiteto JAV
mokslininkas Deividas Česteris su kolegomis pateikė studentams klausimynus, kad galėtų
14
įvertinti jų asmenybes. Narcizai į tam tikrus pateiktus teiginius, kaip „manau, kad esu
ypatingas žmogus“, visada atsakydavo teigiamai. Vėliau specialiu funkciniu magnetinio
rezonanso įrenginiu buvo stebimas dviejų smegenų dalių (vidurinės kaktinės žievės ir
ventralinės dalies) komunikacija. Pirmoji, susijusi su mąstymu apie save, o antroji, su
apdovanojimais ir gera nuotaika. Iš ankstesnių tyrimų žinoma, kad aukštos savivertės
atveju abi šios dalys tarpusavyje daug komunikuoja. O smegenų tyrimas leidžia tai
pamatyti, nes rodo neuronų aktyvumą tam tikrose srityse.
Nors narcizai teigia, kad labai savimi pasitiki, tačiau jų smegenų tyrimai rodė visai ką kita.
Kuo aukštesnis narcisizmo lygis, tuo mažesnė komunikacija tarp minėtųjų smegenų dalių.
Narcizų galvojimas apie save nesusijęs su pozityviomis emocijomis, todėl savo nuostabumo
patvirtinimo jie siekia kaip oro. Žodžiu, už viso narciziško fasado susigūžęs sėdi
pažeidžiamas ir savimi nepasitikintis žmogus. Manau, tai yra būtent pono Stanislovo Tomo
atvejis. Paprastai narcizui būdingi bruožai įgyjami ankstyvoje vaikystėje. Dažniausia tai
vaikystės traumos padarinys. Žinome, kad pas S. Tomą buvusi sunki vaikystė, tėvai
išsiskyrė, mama išvyko į Lietuvą, vaikas buvo paliktas Kazachstane su močiute…
Beje, lietuvių kalba yra išleista puiki knyga šiuo klausimu – „Narcizai: grobuonys tarp
mūsų“, kurią parašė psichologė Vida Kumpikienė. Būtent ji teigia: „Narcizai yra vaikystėje
užstrigę žmonės, turintys suaugusiojo kūną. Jų santykis su pasauliu ir susidorojimo su
kasdieniais sunkumais taktikos yra vaikiškos“.
Tačiau reikėtų nepamiršti, kad narcizai visada yra puikūs manipuliuotojai! O dauguma jų
– tiesiog patologiniai melagiai. Net ir tas narcizas, kuriam meluoti būtų nepriimtina pagal
jo vertybes, sugeba interpretuoti faktus, juos taip iškraipydamas savo naudai, kad jo
sakoma dalinė tiesa savo esme yra artimesnė melui. Vėl, geriausiu to pavyzdžiu gali būti
ponas Stanislovas Tomas.
2.7.2019-04-01 straipsnyje “Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl įtariamojo genijaus Stanislovo
Tomo sukčiavimo. Proto sutemos (penkta dalis).” pateikiama tiesos neatitinkanti
informacija.
1) Straipsnyje, kaip visada, pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S.
Tomas nėra advokatas, daktaras ir profesorius:
Negana to, paaiškėjo, kad S.Tomas neturi advokato licenzijos ir todėl negali atstovauti
pareiškėjams Lietuvos teismuose.
Beribis Stanislovo Tomo melas pribloškia ir emocinis jo žodinės diarėjos fonas žmonėms
atima gebėjimą pamatyti šito perėjūno megaprofesoriaus, multiadvokato paradaktaro
poligloto tikrąją šlykščią esmę.
Iš tokios šito „profesoriaus“ veiklos naudą gaus tik chuntos partijos: konservai ir
liberastai.
Dabar man tapo dar aiškiau, kodėl Lietuva atsidūrė tokioj gilioj duobėje: pasirodo, net
apsišaukėlio „tuščias puodas“ gali kvailinti daugybę žmonių.
Juokinga klausyti, kai žmogus, vadinantis save amžinu profesorium ir mokslu daktaru,
kalba nesąmones. Profesorius galėtų atrasti tobulesnį būdą kvailinti liaudį
V.A.: Nesinori kartotis, bet tai ne advokatas […]Kad ir ką S. Tomas bekalbėtų, oacialiame Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto
tinklalapyje gan aiškiai pasakyta, kad skundą dėl pažeistų savo teisių komitetui gali pateikti
bet kas. Visiškai nereikia būti teisininku, kad į ten galėtum paduoti nuo savęs skundą ar
kažkam atstovauti. Pavyzdžiui, net ir aš, nebūdamas teisininku, galėčiau net tik sau, bet ir
kitiems žmonėms puikiausiai ten atstovauti.
Bet svarbiausia, visa esmė yra tame, kad „daugelio valstybių advokatas“ Stanislovas
Tomas niekur nėra įvardintas, kaip advokatas. Todėl, kad jis iš tiesų nėra joks advokatas.
Niekas jo advokatu todėl ir nepripažįsta, vien tiktai Lietuvos lochai.
15
Kai pasako, kad jis nėra advokatas, tai tiesiog konstatuojamas faktas.
2) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad “keli piliečiai” kreipėsi į
prokuratūrą, nors iš tiesų pielietis yra tik vienas – atsakovas Aurimas Drižius:
Keli piliečiai, kurie kreipėsi dėl įtariamų kandidato į Europos parlamentą Stanislovo Tomo
sukčiavimo epizodų, gavo pranešimą, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai
padaryto nusikaltimo pagal BK 182 str. ” tas, kas apgaule įgijo svetimą turtą,
baudžiamas…”
3) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija – adv. prof. dr. S. Tomas tokių
žodžių su tokia prasme nesakė ir nieko niekada neapgavo:
Tai, kad S.Tomas žinojo, kad visi jo pareiškimai yra apgaulė, patvirtina ir jo žodžiai,
pasakyti viename Lietuvos visuomenės tarybos posėdyje kad „kai teismas skundą atmes,
sakysime, kad teismas korumpuotas”.
4) Straipsnyje teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomo niekas neįgaliojo atstovauti D. Kedytei, o
K. Juraitis neturėjo tokios teisės, kas yra ne tiesa atsižvelgiant į JTO 2019-03-05 sprendimą
šioje byloje:
Kas įgaliojo Stanislovą Tomą „Garliavos mergaitei“ dabar atstovauti? Niekas. Sako, kad
„šeimos draugas“ Kazimieras Juraitis, atseit, yra įgaliojęs. O koks apskritai juridinis
statusas yra „šeimos draugo“? Kokios jo teisės ir pareigos? Absurdas ir tiek. Ko tik
nepadarysi, siekiant apgauti rinkėjus!…
5) Kaip visada straipsnyje vartojami įžeidimai “Ostapas Benderis”, “aferistas”, “melagis”,
“žodinė diarėja”, “megaprofesorius”, “multiadvokatas”, “paradaktaras”, “priklydęs šuo”,
“kvailumas”, “besimaivinanti beždžionė”, “beribis melas”, “meluoja vos ne kiekviename
žingsnyje”, “melas liejasi per kraštus”, “čigonė būrėja”, “klounas”, “kvailys”, “durna
galva”, “sektantai”, “lochai”, dėl kurių turi būti atsiprašyta:
Ostapo Benderio nuotykiai Lietuvoje tęsiasi
Lietuviškame internete kasdien pasirodo vis daugiau pasipiktinusių LT Ostapo Benderio
elgsena
[…] vienas iš Ostapo Benderio gerbėjų rašo […]Galės šis Ostapas Benderis vėl pabandyti […]Stanislovas Tomas – aferistas ir melagis […]Jo kalbos yra emocinė žodinė diarėja
Beribis Stanislovo Tomo melas pribloškia ir emocinis jo žodinės diarėjos fonas žmonėms
atima gebėjimą pamatyti šito perėjūno megaprofesoriaus, multiadvokato paradaktaro
poligloto tikrąją šlykščią esmę.
To visiškai pakankama vyti šitą melagį, kaip priklydusį šunį, iš Lietuvos. Žmonės, atmerkite
pagaliau akis […]Jau vien todėl S. Tomas turėtų bėgti iš Lietuvos, kaip Ostapas Benderis iš Vasiukų!..
– Tomas, Nakas, Juraitis, Lekstutis yra aferistai ir niekas daugiau.“
Galiu tik pritarti anoniminio piliečio nuomonei, nors, kita vertus, socialiniuose tinkluose
tebėra nemažai ir S. Tomą šlovinančių komentarų: „Nežeminkit Prof. Stanislovo Tomo, nes
aišku
kiekvienam žmogui, kuris jį matė ir girdėjo, kad tai teisingiausias ir doriausias žmogus.
Vargetos jūs, niekada jam neprilygsit ir geriau patylėkit!“ — Nemažos dalies žmonių
Lietuvoje kvailumas mane tiesiog stulbina.
Žiūriu į S. Tomą ir matau… besimaivančią beždžionę.
16
J.I.: Absurdiška komedija, kai šis Ostapas Benderis meluoja vos ne kiekviename žingsnyje
ir tuo pat metu skelbia – „melagis turi būti nubaustas mirtimi“. Tai jau nebejuokinga, bet
atgrasu. Jo melas liejasi per kraštus, lyg čigonės būrėjos: „Ponuli, duok pavaražysiu, o tu
patepk mano delną auksine moneta“…
V.A.: Kuo daugiau šis klounas šneka
Yra toks taiklus rusų posakis, tiksliai apibūdinantis „Švento Stanislovo Tomo apsireiškimo
sektos“ sektantus – „išmokyk kvailį melstis, tai jis ir kaktą sau susidaužys“. Tokių ir
negaila, daužykit savo durnas galvas, jeigu patinka
Bet svarbiausia, visa esmė yra tame, kad „daugelio valstybių advokatas“
Stanislovas Tomas niekur nėra įvardintas, kaip advokatas. Todėl, kad jis iš tiesų nėra joks
advokatas. Niekas jo advokatu todėl ir nepripažįsta, vien tiktai Lietuvos lochai.
6) Straipsnyje teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas serga psichine liga – narcistiniu
asmenybės sutrikimu, kad neatitinka tiesos:
Kaip jau esu sakęs, tai pernelyg susireikšminęs narcizas […]Šitą S. Tomo biograają būtinai reikėtų kiekvienam, ypač psichiatrams, perskaityt, nes tai
tikras šedevras. Manau, psichiatrams iškart viskas būtų aišku.
7) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad JTO nepatenkino adv. prof. dr.
S. Tomo skundo dėl D. Kedytės:
[…] mulkindamas liaudį absurdiškomis pasakomis apie kažkokias neva laimėtas bylas,
tame tarpe ir Deimantės Kedytės „pradanginimo“ bylą…
8) Straipsnio teiginiai pažeidžia nekaltumo prezumpciją:
Jeigu juo vis dar nesidomi prokuratūra, nėra jokių abejonių, kad jis yra landsberginis
popas Gaponas ir jo užduotis dar labiau suskaldyti protestuojančių judėjimą.
[…] kilo įtarimas, kad Kazimieras Juraitis, o gal ir Stanislovas Tomas gali būti susiję su
kriminaline grupuote, kurios tikslas sužinoti Deimantės gyvenimo vietą, ar dar kokia
grėsmė Deimantei. Galiu garantuoti – ne vienas JTO biurokratas nepaims atsakomybės
priimti ką nors konkretaus, gavus tokį atsakymą ir tas susirašinėjimas truks metų metais…
9) Straipsnyje atskleistas ir šmeižto kampanijos tikslas – išvaryti adv. prof. dr. S. Tomą iš
Lietuvos, kadangi jis primena čigoną:
To visiškai pakankama vyti šitą melagį, kaip priklydusį šunį, iš Lietuvos. Žmonės, atmerkite
pagaliau akis […]Jau vien todėl S. Tomas turėtų bėgti iš Lietuvos, kaip Ostapas Benderis iš Vasiukų!..
Jo melas liejasi per kraštus, lyg čigonės būrėjos: „Ponuli, duok pavaražysiu, o tu patepk
mano delną auksine moneta“…
2.8.2019-04-08 straipsnyje “Proto sutemos (šešta dalis)” pateikiama tiesos neatitinkanti
informacija.
1) Straipsnio teiginiai pažeidžia nekaltumo prezumpciją, kadangi teigia, kad adv. prof. dr. S.
Tomas yra “įtariamas”. Taip pat pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad į
prokuratūrą kreipėsi keli asmenys, nors iš tiesų tik vienas Aurimas Drižius:
Nestokojantis humoro jausmo teisininkas Jonas KOVALSKIS, pastaruoju metu atidžiai
stebintis „eksvunderkindo“ Stanislovo Tomo priešrinkiminį šou Lietuvoje, šmaikščiomis
pastabomis demaskuoja garbaus amžiaus žmonių mulkintoją: „Šv. Stanislovo Tomo Satja
17
Sai Babos šventų darbų nešventi užkulisiai. Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl įtariamo
genijaus Stanislovo Tomo sukčiavimo. Keli piliečiai, kurie kreipėsi dėl įtariamų kandidato
į Europos parlamentą Stanislovo Tomo sukčiavimo epizodų, gavo pranešimą, kad pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl galimai padaryto nusikaltimo pagal BK 182 str. „tas, kas apgaule
įgijo svetimą turtą, baudžiamas…“.
2) Straipsnyje kartojama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas ne
advokatas ir ne profesorius, neturi 3 magistro ir 2 bakalauro diplomų:
Negana to, paaiškėjo, kad S. Tomas neturi advokato licenzijos ir todėl negali atstovauti
pareiškėjams Lietuvos teismuose.
VALDAS ANELAUSKAS: Atrodo, „daugelio valstybių advokatui“ Stanislovui Tomui lyg ir
nebėra daugiau kuo girtis […]J.I.: Ko gero, mums šio Ostapo Benderio pasisakymai visai nerūpėtų, tegul savo video
kalbose šis „eksvunderkindas“ paisto, ką tiktai nori, jeigu ne S. Tomo pastarojo meto
chamiški išpuoliai prieš SISTEMOS faktiškai nė už ką nuverstą Prezidentą Rolandą Paksą
bei amoralus šio „profesoriaus“ elgesys, dergiant šviesios atminties advokatą Oigeną
Zalpijų, apsiginti negalintį, staiga mirusį žmogų!…
Ir toks žmogus vadina save profesoriumi?!..
Beje, bemaž visi S. Tomo „moksliniai pasiekimai“ ne tik mums kelia abejonių. Jei tikėtume
portalo „15min.lt“ pateikta informacija, Lietuvos studijų kokybės vertinimo centras yra
patvirtinęs tik du S.Tomo diplomus – Vilniuje esančio Europos humanitarinio universiteto
teisės bakalauro ir Briuselio katalikiškojo universiteto teisės teorijos magistro. Lietuvos
mokslų tarybai jis pateikė Paryžiaus Sorbonos universiteto daktaro laipsnį patvirtinantį
diplomą ir tuo pagrindu Lietuvoje buvo lyg ir nostriakuotas jo daktaro mokslo laipsnis.
Bet kažin ar tai reiškia, kad S. Tomas apie savo išsilavinimą nieko nemeluoja, net jeigu jo
trys diplomai yra pripažinti Lietuvoje? Juk jis giriasi, neva studijavęs dvylikoje
universitetų, turįs du bakalauro diplomus ir tris magistro. Tik kažkodėl kitų savo diploma
Lietuvos studijų kokybės vertinimo centrui S. Tomas taip ir neparodė, kad patvirtintų?..
Neseniai transliuotame viename video reportaže S. Tomas demonstravo ant stalo sukrautą
krūvą visokiausių diplomų, bet argi tai įrodymas, kad visi jie yra tikri?!.. Kuo daugiau save
liaupsindamas jis tuos savo diplomus visur kiša, tuo labiau įtartinais jie man atrodo.
Todėl aš S. Tomo teisininku apskritai negalėčiau pavadinti […]Tačiau jis yra tarp vadinamųjų „garbės profesorių“!.. Kartu su kosmonautu Leonovu,
buvusiu JAV senatoriumi Bilu Ouensu, Nobelio azikos premijos laureatu Mari Gell-Manu,
ir netgi kažkokiu Nobelių giminės atstovu! Iš viso tokių garbės profesorių Naujasis
universitetas turi 22, bet kaip ten jais tampama, pagal kokius kriterijus, man visa tai didelė
mįslė. Galimai, čia kažkas
panašaus į K. Prunskienei kažkada suteiktą Rusijos kunigaikštienės titulą.
J.I.: Kaip žinia, egzistuoja pasaulyje, ypač Rusijoje, nemažai visokių neakredituotų įstaigų,
pasivadinusių universitetais, institutais ar akademijomis, kurios suteikia neakademinius
„mokslinius“ laipsnius bet kam. Tokių esama ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, yra kažkokia
„Ezoterinių mokslų akademija“ Kaune. Užsienyje panašių „akademijų“ daugybė. Žodžiu,
ne kiekvienas asmuo, prie kurio vardo yra prierašas „dr.“ ar „prof.“, yra tikras
mokslininkas. Galbūt neapsišvietusiam asmeniui gali atrodyti kaip rimtas mokslininkas,
nors faktiškai esi paprasčiausias apsišaukėlis.
V.A.: Pasaulyje begalė tokių įstaigų, kurios už atitinkamą mokestį suteikia neakademinį
daktaro laipsnį bet kam, kas sumoka pinigų. Viena iš gerai žinomų tokių įstaigų, vadinamoji
„Niujorko mokslų akademija“ (New York Academy of Sciences), kur „akademiku“ tapti
gali bet kas. Tiesa, kiekvienais metais teks mokėti nario mokestį, kuris JAV gyventojams
yra $108, o kitų šalių „akademikams“ $129. Netgi yra taikomos nuolaidos, jei sumoki iškart
už du ar tris metus. Čia visa esmė tame, kad toks laipsnis ir diplomas iš tikrųjų yra nieko
vertas, nes tikrą akademinį laipsnį gali suteikti tiktai
18
akredituota aukštoji mokykla.
J.I.: Matyt, belieka pritarti teisininko Jono Kovalskio nuomonei, jog Stanislovas Tomas,
visų pirma, yra „aferų darymo profesorius“.
Patikslintina, kad adv. prof. dr. Stanislovas Tomas yra ne tik Rusijos naujojo universiteto garbės
profesorius, bet ir profesorius. Jis turi 2 bakalauro diplomus – Europos humanitarinio universiteto
ir Vilniaus universiteto – ir 3 magistro diplomus: Briuselio katalikiško universiteto, Šv. Liudoviko
universiteto ir Europos teisės teorijos akademijos. Todėl svarbu paskelbti, kad ir šitoje vietoje
atsakovai meluoja.
3) Kaip visada straipsnyje vartojami įžeidimai “Satja Sai Baba”, “visiško stanislovo šlykščios
trelės”, “begėdiškas, ciniškas, siaubingas MELAS”, “Ostapas Benderis”, “viešai
apsimelavęs Ostapas Benderis”, “aferistas”, “cirko klounas”, “neturint mokslinių
pasiekimų”, “šūdas”, “aferų darymo profesorius” dėl kurių turi būti atsiprašyta:
Nestokojantis humoro jausmo teisininkas Jonas KOVALSKIS, pastaruoju metu atidžiai
stebintis „eksvunderkindo“ Stanislovo Tomo priešrinkiminį šou Lietuvoje, šmaikščiomis
pastabomis demaskuoja garbaus amžiaus žmonių mulkintoją: „Šv. Stanislovo Tomo Satja
Sai Babos šventų darbų nešventi užkulisiai.
Kai girdite kokio nors guogos ar visiško stanislovo šlykščias treles apie tai, kaip jie, jeigu
juos išrinksite į Europos Parlamentą, pakels pensininkams pensijas ar darbuotojams darbo
užmokestį iki Europos Sąjungos lygio, jūs girdite begėdišką, cinišką, siaubingą MELĄ.
Kol guogos ar visiški stanislovai riebiai puotauja Briuselyje, Strasbūre.
Tokiais pažadais jau 30 metų konservatorių ir liberalų aferistai maitina žmones, dar
nebuvo nei vieno atvejo, kad jie savo pažadus įvykdytų, tačiau žmonės vėl ir vėl juos renka.
Negalima, pasiklausius eilinio rinkimų cirko klouno pasakų, savęs klausti – už ką balsuoti?,
kuris kandidatas yra geresnis?. Jie visi yra klounai.
Drauge su JAV gyvenančiu disidentu Valdu ANELAUSKU tęsiame LL pokalbių ciklą
aktualia tema, demaskuojant šiuolaikinio Ostapo Benderio politinius viražus Lietuvoje.
I.: Kandidatavusio į prezidentus Kazimiero Juraičio klounada jau užsibaigė, o Stanislovo
Tomo, deja, vis dar tęsiasi. Tikėtina, jog artimiausiu metu LT Ostapo Benderio
„pasivaidenimai“ lyg ir turėtų užsibaigti […]J.I.: Ko gero, mums šio Ostapo Benderio pasisakymai visai nerūpėtų, tegul savo video
kalbose šis „eksvunderkindas“ paisto, ką tiktai nori, jeigu ne S. Tomo pastarojo
metochamiški išpuoliai prieš SISTEMOS faktiškai nė už ką nuverstą Prezidentą Rolandą
Paksą bei amoralus šio „profesoriaus“ elgesys, dergiant šviesios atminties advokatą
Oigeną Zalpijų, apsiginti negalintį, staiga mirusį žmogų!…
J.I.: Viešai apsimelavęs Ostapas Benderis […]Tad labai keista, kaip mūsų Ostapui Benderiui pavyko ten „įsitrinti“, neturint mokslinių
pasiekimų?..
Aš pats S. Tomo disertacijos tekstą suradau internete, parsisiunčiau, bet kadangi prancūzų
kalbos nemoku, tai perskaityt negaliu. Todėl daviau vienam draugui, kurio prancūzų kalba
yra gimtoji. Jis perskaitė, nežinau, visą ar tik dalis, ir apibūdino labai trumpai ir aiškiai,
vienu prancūzišku žodžiu – „galimatias“ – kas lietuviškai būtų, kaip visiška nesąmonė.Ir
dar pridėjo, kad prancūzai paprastai tokius dalykus apibūdina žodžiu „merde,“ – labai jau
nemandagus toks apibūdinimas..
J.I.: Matyt, belieka pritarti teisininko Jono Kovalskio nuomonei, jog Stanislovas Tomas,
visų pirma, yra „aferų darymo profesorius“.
Pabrėžtina, kad universiteto mokslo taryba, o ne atsakovai vertina ar asmuo turi mokslinių
pasiekimų. Jeigu mokslinis laipsnis arba vardas suteiktas, vadinasi jų yra, o priešingas pareiškimas
yra įžeidimas.
19
Žodis “merde” iš prancūzų kalbos verčiamas “šūdas”, kas laikytina įžeidimu.
4) Tiesos neatitinkantis pareiškimas, kad internete rasta ir perskaityta adv. prof. dr. Stanislovo
Tomo daktaro disertacija:
Aš pats S. Tomo disertacijos tekstą suradau internete, parsisiunčiau, bet kadangi prancūzų
kalbos nemoku, tai perskaityt negaliu. Todėl daviau vienam draugui, kurio prancūzų kalba
yra gimtoji. Jis perskaitė, nežinau, visą ar tik dalis, ir apibūdino labai trumpai ir aiškiai,
vienu prancūzišku žodžiu – „galimatias“ – kas lietuviškai būtų, kaip visiška nesąmonė.Ir
dar pridėjo, kad prancūzai paprastai tokius dalykus apibūdina žodžiu „merde,“ – labai jau
nemandagus toks apibūdinimas..
Iš tiesų internete nėra disertacijos teksto, todėl jo negalima rasti ir perskaityti. Todėl atsakovai turi
paskelbti, kad disertacijos nerado ir neskaitė, bet pamelavo, kad rado ir skaitė.
5) Tiesos neatitinkanti informacija apie Fransą Metčerį, kadangi jis neturėjo jokios valstybės
advokato statuso atitinkamu laikotarpiu:
Turiu omenyje bylą Strasbūro Teisme, kur prezidento R. Pakso advokatais buvo Oigenas
ZALPIJUS, Vytautas SVIDERSKIS ir Zalcburgo universiteto teisės profesorius Fransas
METČERIS. Na, o Stanislovas Tomas, kaip aš supratau, ten sudalyvavo, viso labo, kaip
kažkoks tyrėjas (angl. „researcher“).
Todėl atsakovai turi atsiprašyti ir paneigti informuojant visuomenę, kad Fransas Metčeris niekada
nebuvo advokatas, neturėjo advokato statuso ar licencijos jokioje pasaulio valstybėje.
6) Tiesos neatitinkanti informacija apie tai, kad tai ne adv. prof. dr. Stanislovas Tomas laimėjo
R. Pakso bylą Europos žmogaus teisių teisme – straipsnis prieštarauja R. Pakso 2006-02-
26 raštui apie adv. prof. dr. S. Tomo įnašą į jo bylą. Raštas parašytas kelias dienas po to,
kai Europos žmogaus teisių teismas atmetė visus O. Zaplijaus argumentus, o nagrinėti
priėmė tik prof. dr. S. Tomo rašytą dalį.
Šalia prezidento Rolando Pakso sėdėjo tik advokatas Oigenas Zalpijus, kuris ir kalbėjo
paskui, kaip pastarąjį atstovavęs advokatas.
J.I.: Būtent tai viename pokalbyje patvirtino šviesios atminties advokatas Oigenas Zalpijus.
Matyt, todėl pernai rudenį Stanislovas Tomas labai pasipiktino, perskaitęs mano parengtą
interviu LL su advokatu O. Zalpijum, nes suprato, kad ima griūti Ostapo Benderio kortų
namelis. Tad beliko griebtis lyg skęstančiajam šiaudo: skundo parašymą Jungtinių Tautų
Žmogaus teisių komitetui vadinti „bylos laimėjimu“?!..
V.A.: Betgi ir ponas Stanislovas Tomas dažnai viską į vieną krūvą suplaka. Kadangi prie
EŽTT bylos ne kažin ką teprisidėjo, tai dabar pirmiausia S. Tomas kiša būtent JT Žmogaus
teisių komiteto sprendimą, bandydamas visus įtikinti, kad šis jo „laimėjimas“, atseit, yra
kur kas svarbesnis.
J.I.: Ko gero, mums šio Ostapo Benderio pasisakymai visai nerūpėtų, tegul savo video
kalbose šis „eksvunderkindas“ paisto, ką tiktai nori, jeigu ne S. Tomo pastarojo meto
chamiški išpuoliai prieš SISTEMOS faktiškai nė už ką nuverstą Prezidentą Rolandą Paksą
bei amoralus šio „profesoriaus“ elgesys, dergiant šviesios atminties advokatą Oigeną
Zalpijų, apsiginti negalintį, staiga mirusį žmogų!…
7) Tiesos neatitinkanti informacija apie tai, kad JT Žmogaus teisių komitetui nustačius
žmogaus teisių paneigimą asmuo neturi teisės į žalos atlyginimą:
Lygiai taip S. Tomas nemirksėdamas melavo, kad po JT Žmogaus teisių komiteto
20
ataskaitoje pernai vasarą pareikštų pastabų Lietuvai – dėl VSD ataskaitų apie grėsmes
nacionaliniam saugumui, visi šiose ataskaitose paminėti asmenys neva gali dabar reikalaut
iš Lietuvos valstybės kažkokių kompensacijų.
Iš tiesų, jeigu JT Žmogaus teisių komitetas nustatė žmogaus teisių pažeidimą, asmuo turi teisę į
piniginį žalos atlyginimą ir atsakovai turi tai paskelbti.
2.9.2019-04-11 straipsnyje “Stanislovo Tomo vandalizmo aktas padėjo jam surinkti 10 044
parašus, bet kandidatas nebegali bėgti – prokuratūra paėmė jo pasą” pateikiama tiesos
neatitinkanti informacija.
1) Tiesos neatitinkanti informacija apie adv. prof. dr. S. Tomo paso paėmimą:
[…] kandidatas nebegali bėgti – prokuratūra paėmė jo pasą […]Tai nėra tiesa, kadangi prokuratūra niekada nebuvo paėmusi jo paso. Paimta buvo tik tapatybės
kortelė, bet straipsnio paskelbimo dieną 2019-04-11 ji jau buvo grąžinta.
2) Straipsnyje teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas ne advokatas, nors tai ne tiesa:
S.Tomas, kuris skelbiasi, kad yra Moldonos, Andoros ir dar velnias žino kokių salų
advokatas […]Sąngražinė dalelė “si” žodyje “skelbiasi” reiškia, kad pats pasiskelbė advokatu, nors oficialiai
neturi tam teisės – kas mūsų atveju yra šmeižtas.
2.10. 2019-04-18 straipsnyje “Valdas Aneliauskas: “Mane vemti verčia visa Stanislovo
Tomo leftistinė ideologija. Proto sutemos (septinta dalis)” pateikiama tiesos
neatitinkanti informacija.
1) Straipsnio teiginiai, kad politinis pabėgelis iš Lietuvos adv. prof. dr. S. Tomas yra
“chuliganas”, atlikęs “vandalizmo aktą”, “aferistas”, “sukčius”, “gauja” pažeidžia
nekaltumo prezumpciją:
Pasirodo, chuliganas ir aferistas Ostapas Benderis – Stanislovas Tomas […]Nutiko taip, kaip ir prognozavo „Laisvas laikraštis“: vos jam buvo iškelta byla už įtariamą
finansinį sukčiavimą […]Tiesa, galvojau, kad užsibaigs ji kiek kitaip, tačiau su tokiu grande finale – vandalizmo
aktu, Stanislovui Tomui ėmus mojuoti kūju prieš Jono Noreikos (generolo Vėtros)
paminklinę lentą, buvo peržengtos visos amoralumo ribos.
J.I.: Tiems, kurie patikėjo šio politikuojančio savimylos – sukčiaus kalbomis, matyt,
derėtų prisiminti liaudies išmintį: kvailių nereikia nei sėti, nei akėti, jie patys dygsta. Nuo
kvailumo vaistų nėra išrasta, išgydo tik grabo lenta.
Tiesiog pavirto šį chunveibiną remiančia gauja.
2) Kaip visada straipsnyje vartojami įžeidimai “Ostapas Benderis”, “aferistas”, “pusportalis”,
“avantiūristas”, “be abejo, šlykštus tipas”, “apgaudinėjęs pensininkus”, “melagis”,
“sukčius”, “kvailiai”, “niekšas”, “kaip asmenybė iš teisų yra nulis”, “menkysta”, “tuščia
vieta”, “kvailiausias LT visuomenės sluoksnis”, “sektantai”, “kūjagalviai”, “klounas”,
“psichodelikė”, “svieto perėjūnas suplyšusiais batais”, “gauja”, “chunveibinas”,
“Buratinai”, “šabesgojus”, “klapčiukas” dėl kurių turi būti atsiprašyta:
21
Pasirodo, chuliganas ir aferistas Ostapas Benderis – Stanislovas Tomas […]Kažin ar pusportalis ekspertai.eu ir toliau piarins šitą aferistą?..
Tokio akibrokšto net ir iš šito avantiūristo Ostapo Benderio
tikrai nesitikėjau!..
J.I.: Jei pernai, kaip teigia šis Ostapas Benderis, jis buvo „pabėgęs“ į Monaką […]Todėl prieš du mėnesius aš perspėjau tautiečius, kad tas aferistas ne šiaip sau
Lietuvoje atsirado […]J.I.: Labai jau sena pasaka – „užsienis mums padės“, – kaip kažkada sakė legendinio
romano herojus Ostapas Benderis!..
Be abejo, tai šlykštus tipas, diskreditavęs opoziciją, apgaudinėjęs pensininkus
neįgyvendinamais pažadais […]J.I.: Tiems, kurie patikėjo šio politikuojančio savimylos – sukčiaus kalbomis, matyt, derėtų
prisiminti liaudies išmintį: kvailių nereikia nei sėti, nei akėti, jie patys dygsta. Nuo kvailumo
vaistų nėra išrasta, išgydo tik grabo lenta.
Nors pats Stanislovas Tomas, kaip asmenybė, koks niekšas jis bebūtų, iš tiesų yra nulis,
menkysta, tuščia vieta […]Stanislovas Tomas – ne tik melagis, sukčius ir manipuliatorius, svarbiausia, kad jis yra
federalistinių, kosmopolitinių, globalistinių idėjų skleidėjas, nes pasisako už pasaulį be
valstybių ir be tautų!..
Tomą remti tegali tik pats tamsiausias ir kvailiausias LT visuomenės sluoksnis. Deja, tokių
yra gana daug Lietuvoje, 10 tūkstančių už jį pasirašiusiųjų – tikrai nemažas būrys!..
Aš jau nekalbu apie S. Tomo gerbėjus, sakyčiau, sektantus, kurie, kaip Nepriklausomybės
Akto signataras Leonas Milčius gan taikliai juos pavadino, yra tikri KŪJAGALVIAI.
Stanislovas Tomas turi visas sektos lyderio savybes ir yra tiesiog chrestomatinis pavyzdys.
Tad ir jo pasekėjai, lyg tikri sektantai: Nakas, Juraitis, kažkokia Sulikienė, išvis
psichodelikė, arba kažkoks ten klounas Lekstutis bei dar saujelė.
Todėl opozicija Lietuvoje gėdingai ir negrįžtamai susikompromitavo, kai susidėjo su šituo
svieto perėjūnu suplyšusiais batais. Tiesiog pavirto šį chunveibiną remiančia gauja.
Gal todėl, kad ten neatsiranda tiek daug lengvatikių Buratinų kaip Lietuvoje.
Izraelyje šabesgojus, galimai, gaus kur kas daugiau […]O tuo tarpu visokie globalistų klapčiukai, kaip Stanislovas Tomas, siekia, kad
suvereniteto Lietuvoje liktų dar mažiau […]3) Straipsnyje melagingai teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas ir jo remėja Kristina Sulikienė
turi psichinį sutrikimą – profesorius “narcizas”, o remėja yra “išvis psichodelikė”:
Na taip, ant šio narcizo kabliuko pasimovė K. Juraitis, A.Nakas […]Ko tik nepadarys narcizas […]Tad ir jo pasekėjai, lyg tikri sektantai: Nakas, Juraitis, kažkokia Sulikienė, išvis
psichodelikė […]4) Straipsnyje pateikiamas atsakymas kodėl buvo organizuota šita šmeižto kampanija –
atsakovai yra “nacionalistai”, o adv. prof. dr. S. Tomas yra kosmopolitas ir globalistas,
“netgi ne lietuvis, gimė ne Lietuvoje”, “vietos sau nerandantis žmogus, lyg būtų koks
viduramžių legendos amžinasis žydas Ahasveras”, kovotojas už žmogaus teises:
V.A.: Tačiau asmeniškai man, kaip nacionalistui, Stanislovas Tomas, visų pirma, yra
ideologinis priešininkas. Mūsų pasaulėžiūra ir vertybės absoliučiai skirtingos, mat jis
įkūnija daugelį politinių dalykų, kurių aš labiausiai nekenčiu, tai globalizmas,
kosmopolitizmas, liberalizmas, komunizmas, apskritai bet koks politinis kairuoliškumas,
kuriam apibūdinti vartojamas angliškas žodis leftizmas.
Stanislovas Tomas – ne tik melagis, sukčius ir manipuliatorius, svarbiausia, kad jis yra
federalistinių, kosmopolitinių, globalistinių idėjų skleidėjas, nes pasisako už pasaulį be
22
valstybių ir be tautų!..
J.I.: Beje, štai dar keli šokiruojantys 2016 metų Stanislovo Tomo pasisakymai, kur jis
aiškiai įvardina savo ideologinius prioritetus: „Apskritai man yra tas pats prieš ką bylinėtis
– prieš Lietuvą, Rusiją, Moldovą, Kazachstaną, Nepalą, mano naująją gimtinę Andorą ar
Jungtinius Arabų Emyratus. Koks man skirtumas?“ arba „Šiuolaikinis europietis turi gimti
vienoje valstybėje, baigti mokyklą antroje, bakalaurą trečioje, magistrą ketvirtoje, tapti
lektoriumi penktoje, tapti docentu šeštoje, tapti profesoriumi septintoje, tapti advokatu
aštuntoje, įkurti verslą devintoje, o gyventi Andoroje.“
V.A.: Stanislovas Tomas kalba kaip tikras globalistas, kuris visada yra virš tautybės ir
nacionalinės valstybės, jam terūpi vien jo paties interesai. Tarytum „ateities žmogus“, kokį
įsivaizduoja globalistai. Jų išsvajoto globaliojo pasaulio pilietis – betautis, bešaknis
klajoklis, kuriam valstybės ir tautos nereikalingos. Pagaliau, jis netgi ne lietuvis, gimė ne
Lietuvoje […]. Tepalieka lietuvius ir Lietuvą ramybėje!..
Nuolatos klajojantis, vietos sau nerandantis žmogus, lyg būtų koks viduramžių legendos
amžinasis žydas Ahasveras.
V.A.: Viename savo video pernai rudenį Stanislovas Tomas aiškina, jog Konstitucija neva
yra žemesnė už žmogaus teises. Spekuliacija žmogaus teisėmis, kaip dabar matome, privedė
Europą iki kokio marazmo, vos ne iki visiško idiotizmo. Tomo gerbėjai ir rėmėjai Lietuvoje
galbūt nesupranta, kaip pavojinga užkibti ant tokių globalistinių kabliukų. Negi jie
nesupranta, kad niekas apskritai neturėtų kištis į suverenios šalies vidaus reikalus?
Jau vien tai, jog ponas Stanislovas Tomas gan dažnai Lietuvoje visur kiša Jungtinių Tautų
Organizaciją, lyg kažkokią „aukščiausios tiesos ir teisingumo instanciją“, puikiai
atskleidžia tikruosius jo kėslus – globalizmas, globalizmas ir dar kartą globalizmas!..
V.A.: Ką gi, ne be reikalo ir Vilius Bražėnas sakydavo, kad visus Lietuvos (ir ne tik)
kosmopolitus – globalistus reikėtų susodinti į kosminį laivą ir išsiųsti į kosmosą!.. Būtent
tokius, kaip mūsų aptariamas „revoliucionierius“ Stanislovas Tomas. Ne į Austriją ar
Monaką, o būtent išsiųsti į kosmosą!..
Taigi straipsnyje kuo puikiausia paaiškinta, kad šmeižto kampanija organizuota dėl to, kad adv.
prof. dr. S. Tomas yra ne lietuvis, primena žydą, o atsakovai nacionalistai – tai yra organizuota
siekiant nubausti adv. prof. dr. S. Tomą už jo tautybę ir politines pažiūras.
5) Straipsnyje paaiškinta, kad šmeižto kampanijos tikslas yra ne tik pakenkti adv. prof. dr. S.
Tomo ir jo “gaujos” rinkimų kampanijai, kurstyti tautinę nesantaiką, bet ir išgaryti adv.
prof. dr. S. Tomą iš Lietuvos:
Pagaliau, jis netgi ne lietuvis, gimė ne Lietuvoje […]. Tepalieka lietuvius ir Lietuvą
ramybėje!..
V.A.: Ką gi, ne be reikalo ir Vilius Bražėnas sakydavo, kad visus Lietuvos (ir ne tik)
kosmopolitus – globalistus reikėtų susodinti į kosminį laivą ir išsiųsti į kosmosą!.. Būtent
tokius, kaip mūsų aptariamas „revoliucionierius“ Stanislovas Tomas. Ne į Austriją ar
Monaką, o būtent išsiųsti į kosmosą!..
2.11. 2019-04-25 straipsnyje “Proto sutemos (aštunta, baigiamoji dalis)” pateikiama
tiesos neatitinkanti informacija.
1) Tradiciškai straipsnis skleidžia šmeižtą, kad adv. prof. dr. S. Tomas nebuvo doktorantu
2009 m., ne profesorius, ne daktaras, ne teisininkas (“pseudoteisininkas”):
[…] šioje akcijoje aktyviausiai reiškėsi, priešintis policijai ragino barikadų statymu
Vilniaus universitete pagarsėjęs, Sorbonos universiteto doktorantu save prisistatantis
Stanislovas Tomas…
V.A.: Žodžiu, susipažinus su „tris kartus profesoriaus iki gyvos galvos“ Stanislovo Tomo
23
biografija, manęs visai nestebina toks šio veikėjo kūjagalviškas įžūlumas
Iš jos, kaip sakiau, atsirado vadinamosios „kritinės teisės studijos“, kurių dėka tarpsta
tokie pseudoteisininkai, kaip apsišaukėlis „advokatas“ ir „profesorius“ Stanislovas
Tomas.
Apie vieną tokį manipuliatorių ir spekuliantą, „daugkartinį žmogaus teisių profesorių“ S.
Tomą, mes nemažai kalbėjome „Proto sutemose“.
J.I.: Čia, matyt, turite omenyje ir mūsų daugybę kartų „Proto sutemose“ aptartą
„daugkartinį žmogaus teisių profesorių“ Stanislovą Tomą?
2) Kaip visada straipsnyje daug įžeidimų – “kūjagalvis”, “kūjagalviškas”, “avantiūristas”,
“sėbrai”, “bomžas po krūmu”, “bjaurus, šlykštus tipas, kokių reta”, “sektantai”, “guru”,
“iškrypėlių išsidirbinėjimas”, “sionizmo klapčiukai”, “vaivorykštiniai”, “žemiau
šiukšliadėžės dugno”, “ėsti gavęs asilas”, “paplaukęs aktorius”, “teroristai, sprogdinantys
žmonių smegenis”
[…] vertėtų pasidžiaugti, jog kūju mojavusiam skandalingam „eksvunderkindui –
kūjagalviui“ Stanislovui Tomui šįkart neteks dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.
V.A.: Žodžiu, susipažinus su „tris kartus profesoriaus iki gyvos galvos“ Stanislovo Tomo
biografija, manęs visai nestebina toks šio veikėjo kūjagalviškas įžūlumas
Bandydamas išvengti baudžiamosios atsakomybės, politikuojantis avantiūristas S. Tomas
skubiai susivyniojo meškeres ir dingo iš Lietuvos, palikęs jį palaikiusius sėbrus prie
suskilusios geldos.
VALDAS ANELAUSKAS: Pasprukęs iš Lietuvos „kūjagalvis“ Stanislovas Tomas dabar
guli (mačiau nuotrauką) kaip bomžas parke po krūmu, Austrijos sostinėje Vienoje.
Bjaurus, šlykštus tipas, ką besakyt, kokių reta!.. Na, o likę Lietuvoje jo gerbėjai sektantai,
netekę mylimojo „guru“, dabar ruošiasi artėjančiai, kaip paskelbė portalas ekspertai.eu,
„tradicinei laisvės ir įvairovės šventei“, įvyksiančiai birželio 8 dieną Vilniuje. Čia turima
omenyje vadinamosios „Baltic Pride“ eitynės, arba, normalių žmonių kalba tariant,
iškrypėlių išsidirbinėjimas.
Žodžiu, pilnai atsiskleidė „džiazuojantys ekspertai“: kaip sionizmo klapčiukai ir kaip
„vaivorykštiniai“. Aišku, nebūtinai jie patys yra tokie, tačiau iškrypėlių informaciniai
rėmėjai. Tokia logiška PROTO SUTEMŲ išdava, nors nesitikėjau, kad taip žemai galima
nusiristi, žemiau šiukšliadėžės dugno.
O tūlas Stanislovas Tomas mojuoja patenkintas ir laimingas garsiakalbiais, tarsi koks ėsti
gavęs asilas savo dailia uodegėle.
Tai vis tie patys „tolerantiškiausieji“ ir „pažangiausieji“ Lietuvos anarchistai,
„antifašistai“, feministės(-ai), genderistai, ir šiaip visokių iškrypimų plėtotojai.
Regis, ilgametė teisinio nihilisto ir „paplaukusio“ aktoriaus pažintis pastaruoju metu gan
efektyviai pasitarnavo „teisingumo“ labui Lietuvoje?..
Supratote ką nors? Aš tikrai ne!.. Viso šio kliedesio esmė yra tame, kad paprasčiausiai
niekas nieko nesuprastų.
Dabar tegaliu pasakyti: jeigu vieni teroristai, kaip, pavyzdžiui, Stanislovo Tomo ir jo sėbrų
numylėtasis Abu Zubaida, sprogdina žmonių kūnus, tai yra dar ir kiti teroristai,
sprogdinantys žmogaus smegenis…
[…] bet tikrai negalime kovot prieš pačią Lietuvą, pasisakydami už valstybės ir tautos
sunaikinimą, nes tada pats tampi Lietuvos priešu. O kas tokius palaiko, tie irgi tampa
Lietuvos priešais.
Todėl reikėtų, kaip gerbiamas Nepriklausomybės Akto signataras Leonas Milčius siūlo,
paimt botagą ir vyti tokius „kūjagalvius“ iš Lietuvos. Daugiau nebeturiu ką pasakyti.
Taškas.
KŪJAGALVIAI
Daužys paminklus, kūjagalviai daužys,
Kūjagalviams nėra nieko švento.
24
3) Straipsnyje pateikta tiesos neatitinkanti informacija, kad atsakovai rado adv. prof. dr.
Stanislovo Tomo daktaro disertaciją internete, o ją perskaitė jų anonimas, tačiau tai negali
būti tiesa, nes disertacijos internete nėra:
V.A.: Kaip anąkart sakiau, aš pats Stanislovo Tomo disertacijos perskaityt negaliu,
nemoku prancūzų kalbos, bet mano draugas, kuriam prancūzų kalba gimtoji […].
4) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas ir jo
“penktoji kolona” yra “globalistų finansuojami”, šmeižia Lietuvą ir jos didvyrius, skleidžia
purvo miglą po žemę “už rublius ir už dolerius”, kadangi yra “slapčiomis užverbuoti
atstovai”:
Išpūstos „žmogaus teisės“ šiandien jau tapo globalistų penktąja kolona. Niekam ne
paslaptis, kad vadinamieji „žmogaus teisių aktyvistai“, kartu su vis labiau įžūlėjančiais ir
agresyvėjančiais įvairaus plauko anarchistais bei „antifašistais“, dažniausia yra
globalistų finansuojami savo tautos išdavikai.
J.I.: Čia, matyt, turite omenyje ir mūsų daugybę kartų „Proto sutemose“ aptartą
„daugkartinį žmogaus teisių profesorių“ Stanislovą Tomą?
V.A.: Taip, kadangi pagaliau išlindo Stanislovo Tomo yla iš maišo. Dabar jau visai aišku,
jog šis veikėjas – įžūlus nusikaltėlis, veikiantis prieš Lietuvą.
Už rublius ir už dolerius šmeiš,
Tautos didvyrius mindžios su kojom.
Purvo miglą po žemę paskleis
Slapčiomis užverbuoti atstovai.
5) Straipsnis kaip visada pažeidžia nekaltumo prezumpciją:
Dabar jau visai aišku, jog šis veikėjas – įžūlus nusikaltėlis, veikiantis prieš Lietuvą.
6) Straipsnyje pateikiamas šmeižto kampanijos motyvas – adv. prof. dr. S. Tomo idėjinės
ištakos yra žydiškos, sutrukdyti adv. prof. dr. S. Tomo rinkimams, kovoti prieš “žmogaus
teises”, kovoti prieš feminizmą ir homoseksualus, ką remia adv. prof. dr. S. Tomas ir jo
“gauja”:
[…] vertėtų pasidžiaugti, jog kūju mojavusiam skandalingam „eksvunderkindui –
kūjagalviui“ Stanislovui Tomui šįkart neteks dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.
Bjaurus, šlykštus tipas, ką besakyt, kokių reta!.. Na, o likę Lietuvoje jo gerbėjai sektantai,
netekę mylimojo „guru“, dabar ruošiasi artėjančiai, kaip paskelbė portalas ekspertai.eu,
„tradicinei laisvės ir įvairovės šventei“, įvyksiančiai birželio 8 dieną Vilniuje. Čia turima
omenyje vadinamosios „Baltic Pride“ eitynės, arba, normalių žmonių kalba tariant,
iškrypėlių išsidirbinėjimas.
Žodžiu, pilnai atsiskleidė „džiazuojantys ekspertai“: kaip sionizmo klapčiukai ir kaip
„vaivorykštiniai“. Aišku, nebūtinai jie patys yra tokie, tačiau iškrypėlių informaciniai
rėmėjai. Tokia logiška PROTO SUTEMŲ išdava, nors nesitikėjau, kad taip žemai galima
nusiristi, žemiau šiukšliadėžės dugno.
J.I.: Kaip žinia, „ekspertų“ išreklamuotas „eksvunderkindas“ Stanislovas Tomas
jaunystėje ne tik barikadas statė ir riaušėse aktyviai dalyvaudavo, bet vienu metu, berods,
dar ir „feministu“ buvo, o gal iki šiol tebėra?.. Kaip apskritai galima suderinti tokias dvi
skirtingas sąvokas – feministinis vyras?
V.A.: Internete galima rasti nuotraukų, kur S. Tomas pozuoja kartu su kažkokiomis
pakvaišusiomis feministėmis. Kaip suprantu, jis gan aktyviai reiškėsi vadinamojo
„Feministinio fronto“ veikloje. Multikultūralizmas, vadinamasis „politinis
25
korektiškumas“, kova prieš „neapykantos kalbą“ – visa tai sukūrė ir inicijavo KRITINĖ
TEORIJA.
J.I.: Tai gal apsiribokime bendra informacija apie tai, koks ryšis tarp vadinamosios
Frankfurto mokyklos sukurtos kritinės teorijos ir kritinių teisės studijų, apie ką daug
kalbėjo ir Stanislovas Tomas, girdamasis, jog priklauso šios krypties teisininkams?
V.A.: Visi Frankfurto mokyklos ideologai buvo žydai.
Retorika apie „pamintas žmogaus teises“ – vienintelė patikima priedanga, leidžianti
paslėpti tikruosius neomarksistų kovos tikslus. Juk iš tikrųjų taip siekiama įnešti kuo
daugiau destrukcijos.
J.I.: Tačiau, ištraukta iš konteksto, pati žmogaus teisių gynimo idėja atrodo labai graži,
patraukli?
Dar daugiau, pastaruoju metu „žmogaus teisės“ jau tampa valstybės suvereniteto griovimo
strategija. Kaip sakiau anąkart, teigiama, jog tariamos „žmogaus teisės“ neva yra
aukščiau už valstybių konstitucijas ir tautų suverenumą. Todėl žmogaus teisėmis ir jų
priežiūra užsiima tokios transnacionalinės instancijos, kaip Europos Žmogaus Teisių
Teismas ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas.
7) Straipsnis ragina imtis fizinės prievartos prieš adv. prof. dr. S. Tomą ir kitus ieškovus, išyti
juos iš Lietuvos:
Broleli lietuvi, pabuski!
Pasiimk pakabintą botagą.
Juk ilgai tikrai neužtruksi,
Kol suruoši jiems pirtį gerą.
Tad geriau jau iškarto užkirst botagu,
Jei ramybės gimtinėje trokšti.
Todėl reikėtų, kaip gerbiamas Nepriklausomybės Akto signataras Leonas Milčius siūlo,
paimt botagą ir vyti tokius „kūjagalvius“ iš Lietuvos. Daugiau nebeturiu ką pasakyti.
Taškas.
2.12. 2019-04-29 straipsnyje “Policija registruoja nuo Stanislovo Tomo nukentėjusius
žmones” pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija: pridėtas prie straipsnio dokumentas,
nusiųstas iš policijos Aurimui Drižiui, nieko nekalba apie nukentėjusių nuo adv. prof. dr. S. Tomo
žmonių registraciją.
Dar daugiau, nė vieno nukentėjusio iš viso nėra. Atsakovai turi tai paneigti.
2.13. 2019-04-29 straipsnyje “Zigmą Vaišvilą vis dar vejasi Stanislovo Tomo šmėkla”
pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
1) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad į LVT posėdį buvo neįleisti jos
nariai, nors iš tikrųjų buvo neįleisti buvę nariai, kurie prieš tai buvo pašalinti iš asociacijos:
Signataras Zigmas Vaišvila su policijos pagalba šeštadienį neįleido į susirinkimą
atvažiavusių Lietuvos visuomenės tarybos „LVT) narių. Kaip žinia, minėta organizacija
jau „išvalyta” nuo visų žmonių, kurie nepritarė Zigmo Vaišvilos ir Stanislovo Tomo
sumanymui […]2) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas turėjo
26
sumanymą “apiplėšti pensininkus”, nors tokio sumanymo niekada nebuvo, kad pensininkų
kolektyviniai ieškiniai Lietuvos valstybei yra “apgaulė”, apie kurią “visi suprato”, o adv.
prof. dr. Stanislovas Tomas nuramino: “kai teismas atmes mūsų ieškinį, sakysime, kad
teismas korumpuotas”, nors to nebuvo:
Nors Zigmas Vaišvila pašalino visus žmonės, kurie nepritarė Stanislovo Tomo sumanymui
apiplėšti pensininkus […]Tai, kad tai apgaulė, visi suprato, tačiau LVT Teisės grupės vadovas Kęstutis Eiva ir
Stanislovas Tomas nuramino : „kai teismas atmes mūsų ieškinį, sakysime, kad teismas
korumpuotas”
3) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas surinkęs
pensininkų pinigus gali “vėl prapulti”, nors jis niekada nebuvo prapuolęs, negyvena
Lietuvoje nuo 2002 m., bet visada pasiekiamas telefonu ir el. paštu, o straipsnio parašymo
dieną nerezidavo Panamose ar Andoroje:
Ostaopas benderis vėl prapuls panamose arba Andoroje, kur jis ir reziduoja.
4) Kaip visada straipsnyje yra daug įžeidimų – “Ostaopas benderis”, “aferistas”:
Ostaopas benderis vėl prapuls panamose arba Andoroje, kur jis ir reziduoja.
[…] dabar sako, kad jis neturi nieko bendro su šiuo aferistu […]2.14. 2019-05-25 straipsnyje “25 mlrd. € žydų ieškinys prieš Lietuvos vyriausybę”
pateikiama tiesos neatitinkanti informacija.
1) Straipsnis skleidžia tautinę nesantaiką, antisemitizmą ir nurodo visos šmeižto kampanijos
motyvą – antisemitizmas, nes adv. prof. dr. S. Tomas įtariams tuo, kad jis žydas ir nori
“spręsti kam statome paminklus” ir “mus mokyti”:
Tegul žydai nuteisia savus niekšus, tegul pareikalauja iš Putino išmesti, iškratyti, nes
sudeginti – per daug garbinga, savo tautietį Leniną, ir visus kraugerius, pasivadinusius
bolševikais, nužudžiusius milijonus, dirbtinai sukėlusius „holodomorą” Ukrainoje, kai badu
nužudyta derlingiausioje pasaulio šalyje dešimtys milijonų, mano nuomone, kaip kerštas už
kažkada nugalėtą ir atimtą Chazarų kaganatą, tegu brenda į kraujo jūrą ir atgailauja.
Kitaip – ne jiems spręsti, kam statome paminklus ir ne jiems mus mokyti.
Tuomet, kai aš vilkau į dienos šviesą apsimetėlį ir sukčių, daugelis valdybos narių nenorėjo
patikėti, abejojote. Pasitvirtino su kaupu.
2) Straipsnis pažeidžia nekaltumo prezumpciją, nes teigiama, kad adv. prof. dr. S. Tomas yra
“sukčius” ir kad tai “Pasitvirtino su kaupu”:
Tuomet, kai aš vilkau į dienos šviesą apsimetėlį ir sukčių, daugelis valdybos narių nenorėjo
patikėti, abejojote. Pasitvirtino su kaupu.
3) Straipsnyje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, kad adv. prof. dr. S. Tomas ne
advokatas, o “apsišaukėlis”:
Kas nurodė, kad pensininkas.eu sąskaiton prašoma rinkti pinigus tam apsišaukėliui
advokatui?
4) Straipsnyje yra daug įžeidimų – “apsišaukėlis”, “kuvalda”:
27
Todėl ta „kuvalda”, ačiū Dievui, išnyko iš LVT, greit išnyks ir iš Lietuvos.
5) Straipsnyje paaiškinama, kad šmeižto kampanijos tikslas yra pasiekti, kad adv. prof. dr. S.
Tomas išvyktų iš Lietuvos:
Todėl ta „kuvalda”, ačiū Dievui, išnyko iš LVT, greit išnyks ir iš Lietuvos.
[…] tegu brenda į kraujo jūrą ir atgailauja.
3. Neteisėtas nuotraukų naudojimas
Visose straipsniuose yra naudojamos trijų ieškovų nuotraukos, kurias padarė jie patys arba jų
fotografas, kurių autorinės teisės priklauso tik ieškovams.
Atsakovai neturi leidimo jų naudoti ir todėl turi jas visas ištrinti.
4. Priedai
Visi dokumentai, patvirtinantys adv. prof. dr. S. Tomo mokslinius laipsnius, vardus, advoakto
statusą, o taip pat R. Pakso parodymai yra įkelti į Facebook puslapius “Stanislovas Tomas” ir “Prof.
Dr. Stanislovas Tomas, Advokat”. Jungtinių Tautų 2019-03-05 sprendimą dėl Deimantės Kedytės
galima rasti svetainėje Ekspertai.eu. Ten pat yra ir visi kiti dokumentai, reikalingi šiai bylai.
ŠIUO PAGRINDU PRAŠOME:
1. Ištrinti tiesos neatitinkančią informaciją.
2. Viešai atsiprašyti.
3. Ištrinti visas prof. dr. Stanislovo Tomo nuotraukas.
4. Paskelbti apibendrintą paneigimą svetainėje laisvaslaikrastis.lt ir popierinio laikraščio
“Laisvas laikraštis” pirmame puslapyje ant viso puslapio:
““Laisvas laikraštis” redaktorius Aurimas Drižius ir visas kolektyvas atsiprašo už melą, kad
advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ne advokatas, ne profesorius, ne daktaras, nebuvo
doktorantu, neturi 3 magistro ir 2 bakalauro laipsnių.
Iš tikrųjų jis yra įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašą Rusijos Federacijoje ir Ukrainos
Respublikoje. Iki 2016 kovo jis buvo Andoros Kunigaikštystės advokatas, o nuo 2016-06-23 yra
advokatas, registruotas Rusijos Federacijoje. Stanislovas Tomas niekada neprisistatinėjo
advokatu tuo laikotarpiu, kai tokiu nebuvo. Advokatas Stanislovas Tomas turi teisę atstovauti ir
Lietuvos Konstituciniame Teisme.
Be atstovavimo Jungtinių Tautų Organizacijos teisminėse institucijose, jis atstovauja ir kitose
valstybėse – Rusijos Federacijoje, Ukrainos Respublikoje, Monako Kunigaikštystėje, Švedijos
Karalystėje, Latvijos Respublikoje, Tarptautiniame arbitražo teisme.
Stanislovas Tomas apsigynė teisės daktaro disertaciją Paryžiaus Sorbonos universitete.
Atsiprašome, kad parašėme, kad mes ją perskaitėme ir ji nekokybiška – iš tiesų mes jos negavome
ir neskaitėme. Sorbonos daktaro diplome parašyta, kad ji apginta “labai garbingai”.
2014 m. Stanislovui Tomui buvo suteikti trys profesoriaus vardai – Rusijos naujajame universitete
(Maskvoje), Kazachstano Narxozo universitete ir Eurazijos teisės akademijoje. “Laisvas
laikraštis” paskelbė tiesos neatitinkančią informaciją, kad jis profesoriaus atestatus nusipirko – iš
28
tikrųjų jis jų nepirko. Kadangi Stanislovas Tomas turi 3 profesoriaus vardus, jis dar vadinamas
daugkartiniu profesoriumi arba “professor multiplex”.
Taip pat Stanislovas Tomas, priešingai nei teigė “Laisvas laikraštis” turi 3 magistro laipsnius ir
2 bakalauro diplomus. Atsiprašome, kad bandėme suklaidinti skaitytojus.
A. Drižius neteisingai nurodė, kad Europos Parlamento nario alga yra 100 000 eurų per mėnesį.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas Stanislovas Tomas nėra apskundęs Deimantės
Kedytės bylos Jungtinių Tautų Organizacijai – iš tiesų buvo apskundęs. Advokatas Stanislovas
Tomas niekada nemelavo.
Rolandas Paksas yra buvęs advokato prof. dr. Stanislovo Tomo klientas, o ne darbdavys. A. Drižius
atsiprašo, kad teigė, jog advokatas Stanislovas Tomas neatstovavo Rolandui Paksui Jungtinių
Tautų Žmogaus teisių komitete ir Europos žmogaus teisių teisme, nes iš tikrųjų atstovavo. Kaip
parašė pats R. Paksas savo 2006-02-26 laiške, visų jo atstovų visus argumentus Europos žmogaus
teisių teismas atmetė, o priėmė nagrinėti tik Stanislovo Tomo surašytus argumentus. “Laisvas
laikraštis” atsiprašo, kad parašė, kad šios informacijos neįmanoma patikrinti, nes ją galima
patikrinti R. Pakso 2006-02-16 raštu.
Priešingai nei teigė “Laisvas laikraštis”, Rolando Pakso atstovas F. Matčeris, kurio visus
argumentus EŽTT atmetė, priešingai nei teigė “Laisvas laikraštis”, nebuvo advokatas.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas Stanislovas Tomas siuntinėja tūkstantines sąskaitas
Rolandui Paksui, kuris jų neapmoka, kadangi paslauga nebuvo suteikta. Iš tikrųjų už JT Žmogaus
teisių komiteto 2018-07-09 12:15, 2018-07-10 14:00 – 14:50, 2018-07-10 16:00 ir 2018-07-11
posėdžius išrašyta tik viena sąskaita, kurią Rolandas Paksas apmokėjo, o paslauga buvo suteikta.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas pokalbyje teigė, kad
tarp jo ir Rolando Pakso nebuvo jokios sutarties. Iš tikrųjų tokio pokalbio iš viso niekada nebuvo.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. Stanislovas Tomas nedalyvavo JT Žmogaus
teisių komiteto 2018-07-09 12:15, 2018-07-10 14:00 – 14:50, 2018-07-10 16:00 ir 2018-07-11
posėdžiuose. Iš tikrųjų jis visuose posėdžiuose dalyvavo.
Priešingai nei teigė A. Drižius, ne visi JT Žmogaus teisių komiteto posėdžiai filmuojami.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog advokato prof. dr. Stanislovo Tomo dalyvavimas JT Žmogaus
teisių komiteto posėdžiuose nenufilmuotas – iš tikrųjų jo dalyvavimas 2018-07-09 12:15 posėdyje
buvo nufilmuotas.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje yra balkonas. Iš
tikrųjų balkonai yra JT Generalinės Asamblėjos posėdžių salėje, o JT Žmogaus teisių komiteto
posėdžių salėje balkonų nėra. A. Drižius atsiprašo, kad paskelbė Nations rūmų JT Generalinės
Asamblėjos posėdžių salės nuotrauką su balkonu ir teigė, kad tai yra Wilson rūmų JT Žmogaus
teisių komiteto posėdžių salės nuotrauka. Iš tikrųjų JT Žmogaus teisių komiteto posėdžių salėje
balkono nėra.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pavadino advokato prof. dr. Stanislovo Tomo pensijų bylą
“nusikalstomu manipuliavimu žmonėmis” ir “nusikalstama schema” – iš tikrųjų joks teismas nėra
pripažinęs šios veiklos nusikaltimu.”
29
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad pensininkų organizacijos abejoja ar advokatas prof. dr.
Stanislovas Tomas nėra aferistas, kadangi Lietuvos Visuomenės Tarybos narys Alvydas Strigūnas
nėra pensininkų organizacijos. Iš tikrųjų pats A. Drižius buvo pašalintas iš Lietuvos Visuomenės
Tarybos.
“Laisvas laikraštis” pateikė tiesos neatitinkančią informaciją – Europos žmogaus teisių teismas
bylose Budina ir Lariošina prieš Rusiją yra nustatęs kriterijus kada per maža pensija prilygsta
žeminančiam elgesiui.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas atstovavo
Zebkinui. Iš tikrųjų advokatas tokio kliento neturėjo.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad vadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą “aferistu” ir
“paprasčiausiu aferistu”, sergančiu “akivaizdžia didybės manija”. Iš tikrųjų advokatas prof. dr.
Stanislovas Tomas neserga didybės manija.
“Laisvas laikraštis” patikslina, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas vadinamas
eksvunderkindu dėl to, kad šoko iš 6 klasės į 8-tą ir niekada nesimokė 7-oje klasėje mokykloje, o
ne dėl to, kad serga didybės manija.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pateikė tiesos neatitinkančią informaciją – iš tikrųjų Iganas
Vėgėlė neapsigynė daktaro disertacijos Oksforde, o Stanislovas Tomas apsigynė daktaro
disertaciją Sorbonoje.”
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas “pats save
paskelbęs genijumi”, nes iš tikrųjų jis tokiu paskelbimų nedarė.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pavadino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą “galimai
nesveikos psichikos asmeniu”, nes jis yra sveikos psichikos asmuo.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas reikalauja
stojančiųjų į jo partiją pasirašyti krauju, nes iš tikrųjų jis to niekada nereikalavo.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas teikė skundus
JTO dėl čigonų, platinančių narkotikus, nes tokio skundo niekada nebuvo.”
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, kad Viačeslavas Liminovičius sumokėjo advokatui prof. dr.
Stanislovui Tomui 2000 € už skundo Europos žmogaus teisių teismui parengimą, kuris taip ir
nebuvo paruoštas. Iš tikrųjų V. Liminovičius niekada nebuvo kreipęsis į advokatą su tokiu prašymu
ir jokių pinigų nemokėjo.
A. Drižius atsiprašo, kad teigė, jog “verslininkė” sumokėjo jam 3000 litų už skundą. Iš tikrųjų to
nebuvo.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad klaidino skaitytojus, kad pensijų byla
yra pasibaigusi, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ketina “išdurti pensininkus”, paimti
pinigus, paslaugos neteikti ir išskristi į užsienį. Priešingai nei teigė “Laisvas laikraštis”, advokatas
prof. dr. Stanislovas Tomas niekada anksčiau nebuvo dingęs nuo klientų užsienyje. Iš tikrųjų jis ir
jo įmonės planuoja paslaugą suteikti. Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ir jo įmonės yra
pajėgūs užtikrinti atstovavimą visose teismo instancijose ir bet kurioje pasaulio valstybėje.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad vadino pensininkų byla “afera” ir
“lochatronu”. “Laisvas laikraštis” pabrežia, kad nė vienas advokato prof. dr. Stanislovo Tomo ar
30
jo įmonių klientas pensininkas nesikreipė į policiją su skundu. Iš tikrųjų su skundu į policiją
kreipėsi pats A. Drižius, bet advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas nėra net įtariamas.
Priešingai nei teigė A. Drižius, policija niekada nesikreipdavo į visuomenę su prašymu, kad
asmenys, nukentėję nuo advokato prof. dr. Stanislovo Tomo veiklos, registruotųsi. Iš tikrųjų nė
vienas asmuo nėra pripažintas nukentėjusiu nuo advokato prof. dr. Stanislovo Tomo veiklos.
A. Drižius atsiprašo, kad klaidino skaitytojus, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas
neplanuoja laimėti pensininkų bylos ir apie tai sakė. Iš tikrųjų taip tikrai nesakė. Advokatas prof.
dr. Stanislovas Tomas planuoja laimėti tarptautinėse teisminėse institucijose.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad vadino advokatą prof. dr. Stanislovą
Tomą “aferistu”, “Ostapu Benderiu”, “nusikalteliu”, “burtininku”, “niekšu”, “sukčiu”, “ponu
Nieku”,”žydu Ahasveru”, turinčiu psichinį sutrikimą ir kitais įžeidžiančiais žodžiais. Priešingai
nei teigė “Laisvas laikraštis” 2019-05-25 kaltinimas sukčiavimu nėra pasitvirtinęs.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad vadino advokato prof. dr. Stanislovo
Tomo bendražygius “gauja”, “grupuote” “sekta”, “teroristais, sprogdinančiais smegenis”,
“nusikalteliais”, “savo tautos išdavikais”, turinčiais psichinių sutrikimų ir kitais įžeidžiančiais
žodžiais.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad vadino advokato prof. dr. Stanislovo
Tomo ir jo įmonių klientus ir politinius remėjus “lochais”, “žąsinais”, “Buratinais”, “kvailiais”,
“avių banda” ir kitais įžeidžiančiais žodžiais.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad teigė, jog Europos socialinė chartija
nereguliuoja minimalių algų, nors iš tiesų minimalios algos dydis reguliuojamas Europos
Socialinės Chartijos 4 str. 1 d., išaiškinta Išvada Nr. XIV-2.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr.
Stanislovas Tomas teigė, jog pensijas reguliuoja Europos socialinė chartija. Iš tikrųjų jis to
niekada nesakė, kadangi pensijas reguliuoja 4 kiti tarptautiniai teisės aktai.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad vadino homoseksualus “pederastais”
ir “iškrypėliais”. Atsiprašo, kad parašė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas gynė jų teisę į
taikius susirinkimus, nors iš tikrųjų šiuo klausimu jie į jį nesikreipė.
“Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas
gina čigonus, kurie parduoda narkotikus. Iš tikrųjų tokios bylos nebuvo.
“Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ne
lietuvis.
A. Drižius ir “Laisvas laikraštis” kolektyvas atsiprašo, kad teigė, kad advokatas prof. dr.
Stanislovas Tomas nesikreipė į JTO dėl Deimantės Kedytės ir negavo 2019-03-05 teigiamo
sprendimo, nors gavo. Atsiprašo, kad teigė, kad advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą niekas
nepaskyrė atstovauti D. Kedytei, nors iš tikrųjų jis turėjo jos šeimos draugų įgaliojimą. Atsiprašo,
kad iškreipė ir neteisingai pateikė advokato prof. dr. Stanislovo Tomo ir L. Kedienės žodžius.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad advokato prof. dr. Stanislovo Tomo protėvis yra
juodaodis afrikietis, kad lygino advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą su čigonais. Iš tiesų jis pats to
niekada nesakė ir tai ne tiesa.
31
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui nustačius
žmogaus teisių pažeidimą, asmuo neturi teisės į piniginę kompensaciją, kadangi iš tikrųjų turi.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, kad policija paėmė advokato prof. dr. Stanislovo Tomo
pasą po memorialinės lentos J. Noreikai sudaužymo. Iš tikrųjų nepaėmė.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad pageidavo, kad advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas
išvažiuotų iš Lietuvos arba būtų išsiųstas į kosmosą, ragino imtis prieš jį ir jo bendražygius smurto.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas ir jo
bendražygiai yra “globalistų finansuojami” rubliais ir doleriais, “slapčiomis užverbuoti atstovai”.
Iš tikrųjų tai ne tiesa.
“Laisvas laikraštis” atsiprašo, kad teigė, jog Zigmas Vaišvila neįleido Lietuvos Visuomenės
Tarybos narių į asociacijos posėdį. Iš tikrųjų neįleisti buvo pašalinti į asociaciją nariai, tarp jų ir
A. Drižius.
Atsiprašome dėl privataus susirašinėjimo skelbimą. Atsiprašome, kad neteisėtai naudojome
Stanislovo Tomo, Audriaus Nako ir Kazimiero Juraičio nuotraukas.”
5. Sumokėti adv. prof. dr. Stanislovui Tomui 10 000 € žalos atlyginimą.
Priešingu atveju artimiausiu metu paduosiu Jus į teismą.
Advokatas prof. dr. Stanislovas TOMAS
Kazimieras JURAITIS
Audrius NAKAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));