R.Kuodis pranešė, kad kitą savaitę nesupratingi piliečiai bus paskelbti už įstatymo ribų

kuodis

kuodis

Yra toks Lietuvos bankas, kurio pirmininku Lietuvos Bestija paskyrė tokį Vytą Vasiliauską, buvusį Bestijos rinkimų štabo vadovą.
Vasiliauskas nusprendė pasiplėšikauti – turėdamas Bestijos „stogą”, nusprendė nusavinti „Snoro” banką, nes tas „stogo” neturėjo.
Kaip tarė, taip ir padarė – „Snorą” užgrobė, akcininkai pabėgo (nes būtų uždaryti į kalėjimą, kur pasikartų), banko turtą – 8 mlrd. litų vertės Bestijos statytinis pasidalino su savo draugeliais.
Tiesa, iškilo viena problemėlė – banko akcininkai Paryžiaus arbitraže pareiškė n. milijardų eurų ieškinį dėl pagrobto turto. Paryžiaus arbitraže Bestijos stogo nėra, todėl reikalai gali būti liūdni
Tačiau Lietuvoje viskas bus gerai – čia po Bestijos valdžias perėmė toks gerovės kūrėjas, kuris jau susikūrė gerovę, pasistatęs stiklainį Pavilnių nacionaliniame parke. Gerovės kūrėjas jau pareiškė, kad „Snorui” taip ir reikia, todėl akcininkams Lietuvoje, net ir laimėjus arbitražą, nieko nešviečia.
Bestijos statytinio Vaskos draugelis toks Raimondas Kuodis, kukliai prisistato „Lietuvos banko ekonomistu”.
Tai tas Raimondas Kuodis dabar sako, kad kitą savaitę gerovės kūrėjas pasirašys įstatymą, pagal kurį visi nesusipratę piliečiai bus paskelbti už įstatymo ribų.
Neabejojama, kad šis dvaro atstovas puikiai žino, ką sako, todėl kaip jis tarė, taip ir bus padaryta:
LR VIRVUTĖS STUMDYMO PABAIGIMO ĮSTATYMAS
1 str. Atsisakiusieji skiepytis nebedengiami sveikatos draudimu ir moka iš savo kišenės, jei suserga šiuo virusu.
2 str. Dėl didelio ligoninių užimtumo, mokėjimas sudarys 5000 € už stacionaro dieną. [peak pricing]
LR Prezidentas Parašas Data (kita savaitė)
Nuotraukoje gali būti: vienas ar daugiau žmonių
Beje, LL yra rašęs apie šį dvaro ekonomistą Raimondą Kuodį, kuris labai mėgsta moralizuoti ir kalbėti apie „kainos ir naudos santykį”.
Mat prieš kelis metus paaiškėjo, kad Kauno tevhnologijos universiteto (KTU) rektorius Baršauskas buvo fiktyviai įdarbinęs Raimondą Kuodį skaityti paskaitas KTU. Prisidengiant Raimondu Kuodžiu, KTU plovė biudžeto lėšas, tačiau R.Kuodis ar Baršauskas niekaip dėl to nenukentėjo.

Visas šias aplinkybes tyrė AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIUS.

https://www.laisvaslaikrastis.lt/kaip-didysis-moralistas-raimondas-kuodis-fiktyviai-dirbo-ktu-ir-buvo-apklaustas-stt/

Kontrolierius nurodė, kad KTU pedagoginio darbo plane ir ataskaitoje nurodyta, kad rudens semestre R. Kuodis dėstė konkurencijos analizės ir prognozavimo (34 studentai), verslo aplinkos prognozavimo globalioje aplinkoje (12 studentų) studijų modulius, o pavasario semestre – konkurencijos analizės ir prognozavimo studijų modulį (44 studentai).

KTU 2013/2014  m.  m.  pedagoginio  darbo  plane  ir  ataskaitoje  nurodyta,  kad  R.  Kuodis  rudens semestre dėstė verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje (35 ir 23 studentai) studijų modulį, pavasario semestre – makroekonomikos (71 studentas) studijų modulį. 2014/2015 m. m. dėstytojo individualaus plano suvestinėje nurodyta, kad R. Kuodis pavasario semestre dėstė verslo aplinkos prognozavimo globalioje ekonomikoje dalyką (85 studentai), turėjo būti atlikti eksperimentinės ir socialinės plėtros darbai ir socialinės plėtros darbai (2 darbai), atnaujinti modulį, vykdyti ekspertinę šviečiamąją veiklą (I ir II pakopos ekonomikos studijų programos ekspertas). Kaip nurodyta 2015/2016 m. m. dėstytojo individualaus plano suvestinėje, rudens semestre R. Kuodis dėstė viešosios ekonomikos (62 studentai), verslo aplinkos organizavimo globalioje ekonomikoje (73 studentai) ir tarptautinių atsiskaitymų (46 studentai) dalykus. Taip pat planuota atlikti eksperimentinės ir socialinės plėtros darbus, vykdyti ekspertinę šviečiamąją veiklą ir ekspertinę veiklą Ekonomikos programų atnaujinime.

KTU Tarnybai pateiktuose visuose planuose / ataskaitose ir suvestinėse nurodytas planuojamas ir įvykdytas darbas, tačiau Tarnybai atsiųsti  planai yra nepasirašyti.

KTU dokumentuose buvo nurodyta, kad Raimundas Kuodis plušo KTU kelis metus, skaitė šimtus paskaitų ir turėjo šimtus studentų. Tiesa, pačio R.Kuodžio KTU niekas arba beveik niekas nėra matęs.

Buvo kreiptasi į STT, tačiau pastaroji atsisakė pradėti tyrimą (kyla įtarimas, kad R.Kuodis, kaip ir jo bosas, turėjo Bestijos „stogą”).

„Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos ikiteisminio tyrimo skyrius <…> atliko tyrimą ir nenustatė neteisėto R. Kuodžio įdarbinimo fakto. STT nustatė, kad galimai KTU Ekonomikos ir verslo fakultete Ekonomikos katedroje darbo laiko apskaitos žiniaraščiai R. Kuodžiui buvo pildomi  galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos“; apie tai STT Universitetą informavo 2016 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 4-07-545. <…>.“

 

Kitaip sakant, STT konstatatvo, kad jokių paskaitų KTU R.Kuodis neskaitė, tačiau kažkas pildė dokumentus apie jo išgalvotas paskaitas ir sėmė biudžeto pinigus.

2016-06-16 raštu Nr. S-254 Kontrolierius pakartotinai kreipėsi į KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros vedėją, prašydamas „pateikti papildomų dokumentų:

1) R. Kuodžio dėstomų dalykų tvarkaraščius ir egzaminų datas;

2) egzaminų organizavimą ir vykdymą įrodančius dokumentus;

3) R. Kuodžio paskaitas lankiusių studentų sąrašus (t. y. vardus ir pavardes, el. pašto adresus):

a) 2012–2013 m. m.: verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 12 studentų (rudens semestras), konkurencijos analizė ir prognozavimas – 34 studentai (rudens semestras) ir 44 studentai (pavasario semestras);

b) 2013–2014 m. m.: verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 35 studentai ir 23 studentai (rudens semestras), makroekonomika 2 – 71 studentas (pavasario semestras);

c) 2014–2015 m. m.: verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 85 studentai (rudens semestras);

d)  2015–2016  m.  m.:  viešoji  ekonomika  –  62  studentai  (rudens  semestras),  verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje – 73 studentai (rudens semestras), tarptautiniai atsiskaitymai – 45 studentai (rudens semestras).“

KTU atsakė, kad „<…> Universitetas neturi rašytinio studentų sutikimo teikti jų asmens duomenis Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.<…>“.

Atsižvelgdamas į tai, kad KTU Kontrolieriui nepateikė docento R. Kuodžio faktiškai dirbtą laiką įrodančių dokumentų, 2016-06-16 raštu Nr. S-255 Kontrolierius kreipėsi į Lietuvos Respublikos   Specialiųjų   tyrimų   tarnybos   Kauno   valdybos   Ikiteisminio   tyrimo   skyrių, prašydamas pateikti dokumentus, įrodančius R. Kuodžio faktiškai dirbtą laiką, ir kitą KTU nurodytą informaciją, susijusią su R. Kuodžio veikla KTU.

STT pateikė liudytojo, kuriuo buvo pakviestas R. Kuodis, apklausos protokolo kopiją.

Kontrolierius  kreipėsi į R. Kuodį, kviesdamas atvykti į Tarnybą pateikti paaiškinimus dėl darbo KTU. Atsakymas nebuvo gautas.

Kontrolierius pakartotinai kreipėsi į R. Kuodį, kviesdamas atvykti į Tarnybą pateikti paaiškinimus dėl darbo KTU.

Kontrolierius pakartotinai kreipėsi į KTU, reikalaudamas pateikti visus dokumentus, susijusius su R.Kuodžio įdarbinimu.

 

KTU vėl atsisakė ir pakartojo, kad STT atliko tyrimą ir R. Kuodžio neteisėto įdarbinimo nenustatė.

2016 m. gruodžio 12 d. R. Kuodis atvyko į Tarnybą ir pateikė paaiškinimus apie savo veiklą KTU.

R. Kuodis nurodė, kad po Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo „<…> Aš pasisiūliau išeiti iš KTU Tarybos <…>. Bet vadovybė sako, kad <…> mano žinios reikalingos Taryboj <…>, tai  jie  išsprendė  šitą  klausimą  pasiūlydami  kažkokiu  tai  visiškai  minimaliu  etatu  dirbti  pas  juos,  bet  kontraktas  nebuvo  dėl  periodinių  paskaitų  skaitymo  <…> O buvo  susitarta,  kad  aš  jiems  paskaitysiu,  na,  ten  kartą  į  pusmetį  maždaug  po  tokią  didelę  proginę  paskaitą.  <…> [suinteresuoti  asmenys]   kažkodėl  suinterpretavo,  kad   aš  prisižadėjau   skaityti  periodines paskaitas, tada jie mato, kad aš jų neskaitau, užėjo baisus kažkoks konspiracijos teorija, kad čia kažkas už mane dėsto, kad kažkas čia mane dengia ir t.t. <…>  aš  skaitau  progines  paskaitas  , aš jiems padedu.  Aš  ne pasi rašiau  konkrečiam  dalykui  . <…>  yra  proginės  paskaitos,  kurias  aš  karts  nuo  karto  skaitau,  didelės  tokios  apimti es,  po  kelias valandas ir visa kita. Tai jie išinterpretavo, kad aš neva turiu dėstyti viešąją ekonomiką. Aš niekur nepasirašiau, kaip ir kad aš ją dėstysiu.

<…> aš jiems padėjau dar ruoštis struktūros pertvarkai, važinėjau ten pas juos. Nurodžiau, kaip turėtų atrodyti ekonomikos studijos ir panašiai. <…> Tai irgi buvo susitarimas, kad aš padėsiu tais strateginiais klausimais, kuriais aš ten Taryboj irgi padedu. Tai ir viskas.  <…>   Aš  net  nežinau,  tiesą  pasakius,  kiek  aš  ten  gaunu.  Kuo  jie  ten  mane  apiformino  –  nei  aš  domėjausi,  nei  ką.  <…>“ (laužtiniuose skliaustuose pateikta informacija – mūsų) (pabraukta mūsų).

2012 m. darbo sutartyje nurodyta, kad R. Kuodis įdarbinamas Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedroje docento 0,25 etato nepagrindinėms pareigoms,   9  val.  per  savaitę  .  Darbo sutartis galioja iki 2014 m. birželio 30 d.

KTU pateikė kontrolieriui savo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuose nurodyta, kad R.Kuodis dirbo ir skaitė paskaitas KTU net 200 darbo valandų.

Pparašius pateikti akademinę R.Kuodžio veiklą, KTU nurodė pranešimą KTU interneto svetainėje apie tai, kad KTU  vyks  atvira  dr.  Raimondo  Kuodžio  paskaita  „Eurozonos krizė: ištakos, pasekmės, sprendimai“.

„Dokumentų, patvirtinančių R. Kuodžio periodinį, reguliarų ir planingą dalykų dėstymą, kaip nurodyta KTU pateiktuose anksčiau minėtuose 2012–2016 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose,   ir   R.   Kuodžio   planingą   ir   sisteminį   dalyvavimą   studijų   procese,   KTU Kontrolieriui nepateikė”, – teigia kontrolierius.

Įvertinus KTU pateiktų dokumentų ir R. Kuodžio paaiškinimų Tarnybai duomenis,  kontrolierius padarė išvadą, kad „jo darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodytas docento R. Kuodžio darbo krūvis skiriasi nuo faktinio darbo krūvio Kauno technologijos universitete”.

Stasys Jakeliūnas

Šiandien Seime vienai partijai po diskusijų apie krizės tyrimą pasiūliau pasivadinti „Moralinių debilų sąjunga“. Tai joks ne įžeidimas, o išvestinė sąvoka iš kitos – „moralinis intelektas“. Tai 2005 m. suformuluota sąvoka. O 2011 m. trys mokslininkai pateikė vertinimą, kad tai – svarbiausias, kertinis intelektas, išskiriantis žmogų iš kitų padarų. Katės, pvz, turi puikų „emocinį intelektą“, kurio mokytojų priviso ir Lietuvoje. O kas moko „moralinio intelekto“. Ir kas tai yra? O jei jo beveik nėra (kaip pvz. M. Majausko ir kai kurių jo partijos bičiulių atveju), tuomet logiškai seka, kad toks žmogus, – „moralinis debilas“. Kažkada, kuomet buvau VU studentas, kaip tik rašiau apie intelektą. Ir diplomas dar kažkur stalčiuje yra, jei reikės teikti paaiškinimus etikos komisijai, kas čia per „diagnozė“.

 

Va čia tai skandalas! Jakeliūnas bandė darbintis ne tik SEB, bet ir Lietuvos banke. Kadangi nepriėmė, dabar keršija visiems iš eilės su tuo savo krizės tyrimu. Taigi čia šitų veikėjų – G. Nausėdos ir V. Vasiliausko „vendetukės“ už nuolat keliamus nepatogius klausimus. Per savo 24 metus po studijų JAV finansų srityje šį tą nuveikiau (galima pasižiūrėti CV ir iki 2005 m., jei ką). Ne mažiau, nei bet kuris iš šitų žmonių. Gali būti, kad jie abu pažeidė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Jau nekalbant apie savo institucijų (SEB ir LB) personalo politikos ir etikos nuostatas. Bet tiesa, juk etika ir moralė – ne šių žmonių pasaulio dimensijos. O R. Kuodžio krykštavimai šia tema – visiškai apgailėtini. Ir jis žino kodėl. Na ir publika, vieni kitus dengia ir dengs, matyt, iki pabaigos, nes – „brothers ir crime“. Todėl kitas LRP turi būti Gitanas arba Ingrida. Bet kokia kaina… Todėl mušk Jakeliūną. Diskredituok, marginalizuok, provokuok, demonizuok. Taip kaip darė Joseph Goebbels.

 

Prieš kelias dienas (bal. 1) jau ir BBC, pasikalbėjęs su keliais buvusiais Revolut darbuotojais, parašė, kad N. Storonsky jau nuo 2016 m. ignoravo pinigų plovimo prevencijos reikalavimus ir nuolat keitė šios srities darbuotojus. Nes jam svarbiausia – kuo didesnis klientų skaičius, o iš kur ir kokių, nesvarbu. Iš kitų duomenų aiškėja, kad jis itin globoja ir saugo nuo tikrinimų klientus iš Rusijos. 2018 m. vasarą buvo atjungtos Revolut kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad automatiškai stabdomi pavedimai asmenų, galimai esančių sankcionuotų sąraše. Tai asmenys, kurių „aktyvai užšaldyti, kurie įtariami pažeidę cheminių ginklų kontrolės reikalavimus ir kurie yra grupuotės „Islamo valstybė“ nariai“. Taip rašo BBC. Kuomet trečiadienį laidoje LB vado V. Vasiliausko paklausiau, ar jis, žinodamas tai, kas išaiškėjo apie Revolut po licencijos išdavimo (2018-12), vėl svarstytų licencijos jam klausimą, atsakymas buvo „taip“. Tokios štai jo išmoktos pamokos iš stambiųjų bankų pinigų plovimo skandalų (kur daugiausia problemų kilo dėl sąskaitų, susijusių su Rusija) ir 2008-2009 metų krizės. Ir dar klausia, kodėl užduodu klausimus Vasiliausko-Kuodžio laikų Lietuvos bankui. Klausimų daugiau nei profesionalių ir atvirų atsakymų. Makaronus ir kalėjimo leksiką („santykiai su lavonais“, „kurmiai“ ir pan.) pasilaikykite sau arba bendravimui su tokiais pačiais kaip ir jūs.

 

 

R. Jasiulionis, buvęs premjero A. Kubiliaus patarėjas propagandos klausimais pakvietė į laidą aptarti finansų aktualijas. Žinau jo nuostatas, lyg ir nėra pats aršiausias ir tendencingiausias propagandistas, tad nuėjau. Kaip reikiant padiskutavome su LB vald. pirmininku V. Vasiliausku. Visko toje diskusijoje buvo, paminėsiu kelias detales. Žmogų, siunčiantį man svarbią ir objektyvią informaciją, Jasiulionis pavadino „kurmiu“. Vasiliauskas tokiam apibūdinimui pritarė. Toks šio aukšto pareigūno požiūris į profesionalų ir sąžiningą elgesį smarkiai primena sovietinių laikų tradicijas, na ir galbūt V. Putino valdžios praktiką. Šlykštu. Kita detalė – Vasiliauskas netikėtai pasakė, kad epitetai „marodieriavimas“ ir „santykiai su lavonais“ yra skirti ne Seimui kaip institucijai, kuri priėmė sprendimą pradėti krizės tyrimą, o asmeniškai man. Nors dar išvakarėse (antr. 12 val. spaudos konferencija LB) sakė, kad tai aš „nuėjau į asmeniškumus“. Taip jis tikriausiai bandys išvengti atsakomybės dėl Seimo reputacijos žeminimo ir kišimosi į politiką ir bandys viską suvesti į mūsų asmeninį konfliktą/nuomonių skirtumus. Gudru. Na, ir paskutinė detalė – laidos antraštė. Ji puikiai dera su galingojo politikų-propagandistų kartelio veikimo principais – „mušk antraštėmis, nesvarbu kas tekste“. Jei įdomu, susiekite šią antraštę su tuo, kas yra ankstesniame šios dienos įraše. O naratyvas kuriamas toks – Jakeliūnas dėl siaurų politinių/rinkimų tikslų ir visiškos nekompetencijos priešinasi finansų technologijų, inovacijų ir pažangos atėjimui į Lietuvą, siekia iš Lietuvos išvaryti Revolut ir jau išvarė Google. Žodžiu, debilas, degradas ir kenkėjas. Išvada – reikia pulti toliau, provokuoti ir išvesti iš pusiausvyros. Na, o ten žiūrėk atsiras ir koks pagrindas skundams į visokias etikas ir pan. o gal ir apkaltai Seime. Ir vėl – kaip sovietų sojuze. Tad sėkmės jums, homo sovieticus lituanus!

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));