R. Karbauskis ir M. Puidokas kviečia tautą „gelbėti Lietuvą“ nuo R. Karbauskio ir Puidoko priimtų įstatymų

puidokas

puidokas

Karbauskis kviečia tautą „gelbėti Lietuvą“ nuo R. Karbauskio priimtų įstatymų

Aurimas Drižius

Atrodo neįtikėtina, kaip „valstiečiai“ šaukiasi tautos pagalbos „gelbėti Lietuvą“ nuo sparčiai legalizuojamos diktatūros, nors patys „valstiečiai“ jai ir padėjo pamatus.

Šiandien Seimo narys Mindaugas Puidokas nuo bačkos mitinge rėžė ugingą kalbą apie artėjančią diktatūrą, nors būtent Puidokas buvo vienas tų, kurie prieš metus balsavo už tai, kad karo policija galėtų gaudyti „nepaskiepytus” ir „rekvizuoti” jų turtą:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4510329099018479&set=pcb.4510329499018439

Tai yra būtent „valstiečių“ balsais buvo priimtas įstatymas, kuris leidžia karo policija gaudyti įtariamus viruso nešiotojus ir nenorinčius vakcinuotis – tam jau pasirengta. Be to, minėtas įstatymas leidžia „nepaprastosios padėties” atveju atiminėti ir „rekvizuoti” gyventojų turtą.

Pasak Seimo nario padėjėjos Nendrės Černiauskienės, Seime tą dieną „vyko didelių juridinių kontorų mūšis dėl Karo policijos įstatymo teisėtumo, o pirmose gretose priekyje TEISINGŲ „konsultantų“ iš NEĮVARDIJAMŲ KONTORŲ bėga Anušauskas ir Puidokas. Taigi, 21 amžius, niekas nebestebina – lietuviškai nebesuprantam – reikia ne mafijinės advokatų kontoros argumentuoto šio įstatymo aiškinimo. Geriausiai GARSINIO. Nes SEIMO nariai SUNKIAI SKAITO“.

Pagal šiandien prastūmtą Nepapastosios padėties įstatymą, tam, kad jį paskelbti, užteks tik trijų žmonių noro – Vidaus reikalų ministrės, nepaprastosios padėties komisijos pirmininkės, Krašto apsaugos ministro Anušausko ir Gitano Nausėdos parašiukų.

Įvedus „nepparastąją padėtį”, bus galima „rekvizuoti gyventojų turtą – tai leidžia dar 2020 m. „valstiečių” priimtas” įstatymas.

Būtent 2020 m. birželio 30 d. Seime buvo priimtas įstatymas, leidžiantis „laikinąjį turto paėmimą ir turto rekviziciją“ nepaprastosios padėties atveju:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 2, 9, 10 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3240

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Laikinasis turto paėmimas ir turto rekvizicija suprantami taip, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Nepaprastoji padėtis atšaukiama, kai Seimas nutarimu panaikina Respublikos Prezidento sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį arba kai Seimas priima nutarimą dėl nepaprastosios padėties atšaukimo išnykus nepaprastosios padėties įvedimo pagrindams. Nutarimas dėl nepaprastosios padėties atšaukimo oficialiai skelbiamas ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka. Apie nepaprastosios padėties atšaukimą privalo nedelsdamos pranešti visos visuomenės informavimo priemonės.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Seimo nutarimas ar Respublikos Prezidento dekretas dėl nepaprastosios padėties įvedimo oficialiai skelbiamas ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka. Apie nepaprastosios padėties įvedimą privalo nedelsdamos pranešti visos visuomenės informavimo priemonės.“

 

4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) mutatis mutandis vadovaujantis Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka ir reikalavimais, laikinasis turto paėmimas ir (ar) turto rekvizicija savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, siekiant užkirsti kelią itin pavojingiems ir sunkiems padariniams arba jiems likviduoti, žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui gelbėti. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys, kurie priklauso teisę juos laikyti turintiems asmenims, gali būti laikinai paimami tik tada, kai turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamoms veikoms;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef5a9b40c75d11ea997c9ee767e856b4

Už šį įstatymą nubalsavo visi posėdyje dalyvavę Seimo nariai, nors jokių diskusijų šia tema, nebuvo, buvo tiesiog „pritarta bendra nuomonei”:

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ab1c5bd0bb7d11ea9a12d0dada3ca61b

 

Seimo priimtas įstatymas, legalizuojantis „karo policijos“ įgaliojimus veržtis į piliečių namus be teismo sankcijos ir naudoti šaunamąjį ginklą, sulaikant įtariamus viruso nešiotojus – tai ne kokios nors Krašto apsaugos ministerijos klerkų sumanymas.

Mat lygiai tokia pati nuostata – „panaudoti karinės sanitarijos inspekciją“  „infekcinių ligų prevencijai ir kovai su ja“ – numatyti ir Lenkijos Seimo neseniai priimtame įstatyme dėl vienodo akto dėl žmonių infekcijų ir infekcinių ligų prevencijos ir kovos su juo skelbimą.

Akivaizdu, kad tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje veikia kažkokios išorinės nežinomos jėgos, kurios priverčia šių šalių įstatymų leidėjus besąlygiškai paklūsti, kaip reikia priiminėti tokius įstatymus.

https://www.facebook.com/watch/?v=225761345628003

Lenkijos Seimo priimtas įstatymas dėl viruso – analogiškas bus priimtas ir Lietuvoje:

LENKIJOS-ISTATYMAS-PRIVALOMOJI-VAKCINACIJA

„Vyksta didelių juridinių kontorų mūšis dėl Karo policijos įstatymo teisėtumo, – apibendrino Seimo nario patarėja Nendrė Černiauskienė, – pirmose gretose priekyje TEISINGŲ „konsultantų“ iš NEĮVARDIJAMŲ KONTORŲ bėga Anušauskas ir Puidokas. Taigi, 21 amžius, niekas nebestebina – lietuviškai nebesuprantam – reikia ne mafijinės advokatų kontoros argumentuoto šio įstatymo aiškinimo. Geriausiai GARSINIO. Nes SEIMO nariai SUNKIAI SKAITO“.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));