Prokurorė Jolita Kančauskienė  – „MG Baltic“ deleguota atstovė Europos Sąjungos prokuratūroje

kanciauskiene

kanciauskiene

Prokurorė Jolita Kančauskienė  – „MG Baltic“ deleguota atstovė Europos Sąjungos prokuratūroje

 

Nuotraukoje: Europos vyriausioji prokurorė Laura Codruța Kövesi

2021-02-03 Europos vyriausiosios prokurorės Lauros Codruțos  Kövesi siūlymu Europos prokuratūros biuro (EPPO) kolegija penkerių metų kadencijai paskyrė Europos deleguotuosius prokurorus: Jolitą Kančauskienę, Vytautą Kukaitį  ir Gedgaudą Norkūną.

Šiuos kandidatus į Europos deleguotuosius prokurorus Europos vyriausiajai prokurorei teikė generalinis prokuroras Evaldas Pašilis. Europos deleguotieji prokurorai įdarbinami Europos prokuratūroje specialiaisiais patarėjais, darbo užmokestį moka Europos prokuratūra.

Pagrįstai manoma, kad prokurorė Jolita Kančauskienė užverbuota ir paskirta į postą ES prokuratūroje mainais už jos dalyvavimą kuriant kasacinių teismų praktiką byloje Nr. 2K-63-511/2021. Galvoju, kad ši prielaida turi pagrindą. Ir štai kodėl.

Byloje Nr. 2K-63-511/2021 sukurto teismo precedento dėka Lietuvoje pradėtos įgyvendinti Stambulo konvencijos nuostatos,  nuosekliai ribojama žodžio laisvė ir teisė į saviraišką, iš piliečių atimta asmens teisė į privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumą.

Pasak spaudos,  internete dažnai linksniuojama buvusi generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Jolita Kančauskienė, kartu su Evaldu Pašiliu, Algimantu Valantinu, Ramučiu Jancevičiumi,  yra viešai paskelbtame sąraše asmenų, įtariamų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos  pažeidimu. Įtariama, kad pastarieji asmenys prisidėjo prie to, kad nacionalinė  jurisprudencija (teismo precedentas) būtų paversta  piliečių pavergimo įrankiu.

Teisėjo Algimanto Valantino draugelis – Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius 2013 metais paskyrė  prokurorę Jolitą Kančauskienę vadovauti Vilniaus apylinkės prokuratūrai.  Dabar prokurorei atsivėrė  unikali perspektyva atidirbti Ramučiui Jancevičiui už pareikštą pasitikėjimą.  Spauda ne kartą  rašė apie Jolitos Kančauskienės „dalykinius“ ryšius su aukščiau minėtos bylos dalyve – Viešųjų pirkimų tarnybos direktore Sigita Jurgelevičiene.  Nuo 2016-ųjų Ramutis Jancevičius dirba rizikos valdymo vadovu „MG Baltic“ koncerne. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad vadovaudamas prokuratūrai Ramutis Jancevičius glaudžiai bendradarbiavo su oligarchu – „MG Baltic“ koncerno vadovu D.Mockumi.

2018-06-04  Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadoje pripažinta, kad siekdami užvaldyti valstybę oligarchai pasitelkia politikus, valstybės tarnautojus ir pareigūnus. Pastarieji įtraukiami įvairiais neteisėtais būdais – renkant konfidencialią ar asmenis kompromituojančią medžiagą, siekiant papirkti, darant įtaką.

Manipuliuojant informacija oligarchų valdomose visuomenės informavimo priemonėse, per kurias daroma įtaka ar siūlomos viešinimo, įskaitant ir politinę reklamą, paslaugos mainais į  šeimininkui reikalingų sprendimų priėmimą. Poveikio taikiniais pasirenkami asmenys, kurie gali padėti ar trukdyti realizuoti oligarchų verslo interesus, todėl jais dažniausiai tampa politinių partijų, valstybės institucijų, valstybės valdomų įmonių atstovai, teismų ir teisėsaugos institucijų atstovai.

Žiniasklaida skelbia, kad kandidatai į svarbiausių valstybės institucijų postus, įskaitant generalinio prokuroro kėdę, derinami su Mockumi. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kur „MG Baltic“ koncernui, jo buvusiam viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui, Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai pateikti kaltinimai politine korupcija.

EPPO prokurorė Jolita Kančauskienė  turi nacionalinio prokuroro statusą ir Lietuvoje veikia Europos prokuratūros vardu. Tautos išmintis sako, kad žiurkės kailis vertas tik pačiai žiurkei.

Autorės tekstas parengtas remiantis išimtinai  internete paskelbta informacija.

Ugnė Kryžiutė

Facebook komentarai
});}(jQuery));