Prokuratūrai pavesta ištirti „Laisvo laikraščio“ teiginį, kad „teisėjai masiškai klastoja nutartis A.Sadecko naudai“

vit

vit

 

 

 

 

Teismas dar kartą įpareigojo prokuratūrą ištirti įtariamus A.Sadecko nusikaltimus

 

Aurimas Drižius

 

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė birželio 19 d. nutartimi nurodė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko atžvilgiu pagal „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus skundą.

 

Dar anksčiau Alvydas Sadeckas pateikė skundą privataus kaltinimo tvarka dėl  Aurimo Drižiaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 154 str. 2 d. (šmeižtas) dėl to, kad jis 2015-02-02 internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikraštis.lt ir savaitraštyje „Laisvas laikraštis  neva paskleidė apie jį, Alvydą Sadecką, tikrovės neatitinkančią ir įžeidžiančią informaciją.

 

A.Sadeckas įsižeidė perskaitęs „Laisvame laikraštyje“, kad „šio teismo teisėjai klastoja savo nutartis A. Sadecko naudai“ ir savo stiliumi iš karto padavė ieškinį – neva jis šmeižiamas A.Drižiaus. A.Drižius neliko skolingas ir pateikė teismui priešinį skundą – neva šis A.Sadecko skundas pats yra melagingas, ir paprašė teisme nagrinėti abu skundus toje pačioje byloje

 

„Aurimas Drižius Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė priešpriešinį skundą privataus kaltinimo tvarka dėl Alvydo Sadecko patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 235 str. dėl to, kad jis tyčia, žinodamas, kad paduoda teismui melagingą skundą, kreipėsi prašydamas iškelti jam baudžiamąją bylą ir melagingai apkaltino jį nusikaltimo padarymu, t. y. Alvydas Sadeckas pateikė melagingą skundą ir jo veiksmai kvalifikuotini kaip nusikaltimas pagal LR BK 235 str.“, – teigiama teismo nutartyje.

 

„LR BPK 409 str. 4 d. numatyta, jeigu nagrinėjant privataus kaltinimo bylą teisme paaiškėja, kad kaltinamas asmuo galimai padarė nusikalstamą veiką, dėl kurios turi būti palaikomas valstybinis kaltinimas, privataus kaltinimo procesas nutraukiamas ir bylos medžiaga perduodama prokurorui, – teigiama teismo nutartyje, – privatus kaltintojas pagal priešpriešinį skundą Aurimas Drižius prašo Alvydą Sadecką patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 235 str., t. y. dėl veikos, dėl kurios turi būti palaikomas valstybinis kaltinimas (LR BPK 409 str. 4 d.). Iš Alvydo Sadecko ir Aurimo Drižiaus skundų ir paaiškinimų taikinamuosiuose posėdžiuose matyti, kad jų nurodytos ir prašomos kvalifikuoti pagal LR BK 154  str. 2 d. bei 235 str. veikos yra tarpusavyje susiję, todėl turi būti nagrinėjamos vienoje byloje. 

Alvydo Sadecko skunde nurodytos veikos, dėl kurių prašoma Aurimą Drižių traukti baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 154 str. 2 d., turi visuomeninę reikšmę, nes veikų aprašyme nurodyta, kad internetinio tinklapio www.laisvaslaikraštis.lt ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“ 2015-02-02 – 2015-03-05 publikacijose rašoma: „Kaip A. Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą“, „Visiškai parsidavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas, …teismo teisėjai klastoja savo nutartis A. Sadecko naudai“, „Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Loreta Braždienė: „Tai, kad šio teismo teisėjai masiškai klastoja dokumentus ir ignoruoja įstatymus, nėra pagrindas nušalinti teismą““, todėl yra pagrindas prokurorui pradėti baudžiamąjį procesą pagal LR BPK 409 str. 1 d.“. 

 

Teisėja A.Baltušytė nutarė nutraukti privataus kaltinimo procesą šioje byloje, o bylą perduoti tirti prokuratūrai.

 

Kaip žinia, A.Sadeckas jau dešimt metų persekioja „Laisvą laikraštį“ ir jo redaktorių A.Drižių už A.Sadecko kritiką.

 

Pagal A.Sadecko skundą teismas buvo uždraudęs A.Drižiui rašyti straipsnius apie A.Sadecko sąsajas su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu, tačiau A.Drižius nesiliovė tai daręs, pateikė įrodymus, kad A.Sadeckas ne tik dalyvavo, tačiau ir vadovavo šiam privatizavimui, todėl už teismo sprendimo nevykdymą A.Drižius buvo nuteistas net septynis kartus.

 

„Laisvo laikraščio“ redaktorius A.Drižius net penkis kartus kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti minėtą teismo draudimą sieti A.Sadecką su „Mažeikių nafta“ kaip neteisėtą. Kiekvieną kartą A.Drižius teismui pateikdavo vis naujus A.Sadecko sąsajų su „Mažeikių naftos“ privatizavimu įrodymus, tačiau visus  penkis kartus Vilniaus miesto apylinkės ir apygardos teismo teisėjai atmesdavo šiuos prašymus, atvirai suklastodami savo nutartis, įrašydami į jas žinomai melagingus duomenis.

 

 

„T.y. A.Sadeckas, puikiai žinodamas, kad mano parašyti teiginiai apie jį atitinka tikrovę, yra nuomonė, kuri paremta faktais, parašė melagingą skundą, t.y. padarė nusikaltimą, kuris BK įvardijamas kaip melagingas skundas, – teigiama A.Drižiaus skunde.

 

A.Sadeckas teigia, kad straipsnyje „Kaip A.Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą ?“ (pusl. 6-7) neatitinka tikrovės ir žemina jo, A. Sadecko, garbę teiginiai:

<…> …A.Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą…

<…> visų lygių teisėjai A.Sadecko naudai taip masiškai klastos dokumentus, nieko nebijodami, ir spjaudami ant įstatymų ir Konstitucijos.

<…>Pats pilietis A. Sadeckas … melagingu skundu pareikalavo…

 

<…> Visose baudžiamosiose bylose dėl teismo sprendimo nevykdymo A.Sadeckas davė melagingus parodymus…

<…>… teismo teisėjai klastoja savo nutartis A. Sadecko naudai.

 

Straipsnyje „Prokuratūros ir teismų užduotis – bet kokia kaina uždaryti „Laisvą laikraštį““ (pusl. 2) neatitinka tikrovės ir žemina mano, A. Sadecko, garbę teiginiai:

<…> … apie buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A.Sadecko nusikaltimus.

<…> … apie A. Sadecko nusikaltimus.

 

Straipsnyje „Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Loreta Braždienė: „ Tai, kad šio teismo teisėjai masiškai klastoja dokumentus ir ignoruoja įstatymus, nėra pagrindas nušalinti teismą““ (pusl. 4-5) neatitinka tikrovės ir žemina mano, A. Sadecko, garbę teiginiai:

<…> … teismo teisėjai klastoja savo nutartis A. Sadecko naudai.

<…> Visose baudžiamosiose bylose dėl teismo sprendimo nevykdymo A.Sadeckas davė melagingus parodymus…

 

Dėl šių teiginių noriu pasakyti, kad A.Sadeckas mane persekioja už kritiką jau daugiau nei dešimt metų.

 

Dar 2008 m. A.Sadeckas kreipėsi į teismą, kad būtų patenkintas jo prevencinis skundas ir man uždrausta rašyti „Laisvame laikraštyje“ straipsnius, kuriuose A.Sadeckas būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G.Kiesaus nužudymu.  Tokį A.Sadecko „prevencinį“ skundą patenkino Vilniaus apylinkės teismo teisėja Raimonda Vancevičienė, nors jai ir buvo pateikti įrodymai, kad A.Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos“ privatizavime buvo plačiai žinomas. Teisėja nusprendė, kad ateityje rašant straipsnius apie A.Sadecką, gali nukentėti jo reputacija, t.y. iš karto įvedė cenzūrą bet kokiems mano straipsniams apie A.Sadecko veiklą, ir tokią veiklą kriminalizavo. 

Vėliau aš buvau aštuonis kartus nuteistas už tai, kad aprašiau savo straipsniuose, kaip A.Sadeckas dalyvavo ir vadovavo „Mažeikių naftos“ privatizavime. T.y. buvau teisiamas ne už tai, kad ką nors apšmeižiau ar parašiau netiesą, tačiau už tai, kad parašiau tiesą apie neteisėtą A.Sadecko dalyvavimą „Mažeikių naftos“ privatizavime, o tai lietuviškų teismų nuomone, iš karto yra nusikaltimas. 

 

Konstitucija draudžia cenzūrą

 

Tik neseniai advokatas man perdavė Konstitucijos teismo išaiškinimą, ką reiškia Konstitucijos nuostata „cenzūros draudimas“.  Konstitucinio teismo nutartyje rašoma : „Konstitucijos 44 straipsnio pirmojoje dalyje yra nustatyta : „Masinės informacijos cenzūra draudžiama. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausiai reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ir laidų tūrinio“. 

Kitaip sakant, teisėja R.Vancevičienė įvedė cenzūrą rašyti straipsnius apie A.Sadecką, kas yra draudžiama Konstitucijos. Gali būti, kad teisėja tiesiog nėra skaičiusi pagrindinio šalies įstatymo, tačiau vėliau jos sprendimus pakartojo ne mažiau kaip dvidešimt apylinkės, apygardos ir galiausiai Aukščiausiojo teismo teisėjų, kurie taip pat pamiršo, kad cenzūrą Lietuvoje draudžia Konstitucija.

 

Visuose aštuoniose bylose teismui pateikiau A.Sadecko asmeniškai parengto ir redaguoto įstatymo, kuriuo buvo privatizuota „Mažeikių nafta“, pataisas. A.Sadeckas ne tik dalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime, tačiau jam ir vienasmeniškai vadovavo, pats keisdamas įstatymo pataisas, pagal kurias ši įmonė buvo privatizuota.

Visuose šiose bylose A.Sadeckas melagingai teigė, kad jis niekaip nedalyvavo ir niekaip nėra susijęs su AB „Mažeikių nafta“ privatizavimu.

Galiausiai, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. , buvo apklausta lietuvių kalbos specialistė, kuri pasakė, ką reiškia „dalyvauti privatizavime“. Pasak specialistės, Lietuvos kalbos instituto vyriausios mokslo darbuotojos  profesorės Laimos Kalėdienės, terminas „dalyvauti privatizavime“ reiškia „atlikti tam tikrus veiksmus privatizuojant, privatizavimo procese“.

 Po tokio įvertinimo A.Sadeckas liko sėdėti baltas kaip popierius, ir nors teisėjai Vigelienei pateikiau krūvą dokumentų apie A.Sadecko dalyvavimą „Mažeikių naftos“ privatizavime, taip pat jo asmeniškai rengtą įstatymo pataisą, po kurios ši įmonė su visomis valstybės akcijomis perėjo „Jukos“ nuosavybėn, teisėja Vigelienė neįžiūrėjo jokių galimybių, kad A.Sadeckas dalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime arba davė melagingus parodymus.

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjai jau devynis kartus nagrinėjo man iškeltas bylas pagal melagingą A.Sadecko skundą,  o taip pat mano prašymus atnaujinti draudimą rašyti tiesą apie A.Sadecką, tačiau tik viena teisėja – Norkūnaitė – pamatė melagingus A.Sadecko parodymus šiose bylose, ir nurodė prokuratūrai kelti jam bylą dėl melagingų parodymų. Prokuratūra iš karto bylą nutraukė, neatlikusi jokių procesinių veiksmų.

 

Praėjus penkeriems metams, 2013 m. gegužės mėn. Vilniaus apylinkės prokuratūra pripažino, kad šis A.Sadecko „prevencinis“ skundas yra melagingas, tačiau atsisakė jam kelti bylą dėl to, kad jau suėjo nusikaltimo sudėtis. Tačiau dėl šio skundo, kuriam ištirti jau suėjo nusikaltimo padarymo senaties terminas, buvo priimtas teismo sprendimas, kuris iki šiol galioja.

 

 

 

Dėl Vilniaus apylinkės teismo teisėjų dokumentų klastojimo A.Sadecko naudai

 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-10 sprendimu patenkino prevencinį A.Sadecko ieškinį ir uždraudė atsakovams Aurimui Drižiui, UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose Alvydas Sadeckas būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir Gedemino Kiesaus nužudymu.

 

1. 2010-03-29 Aurimas Drižius kreipėsi dėl bylos atnaujinimo, pateikęs šiuos dokumentus :

 

– 2000-06-01 sutartis Nr. 814 tarp UAB „Ekskomisarų biuras“ ir „Wiliams International“ interesus atstovaujančios UAB „British&Baltic“, kurioje A. Sadeckas įvardijamas kaip konsultantas,

 

– Be to, 2010-04-20 pareiškėjas Seimo archyve susipažino su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto medžiaga apie AB „Mažeikių nafta“ privatizavimą, iš kurios paaiškėjo, kad A. Sadeckas dalyvavo svarstant AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo klausimus, teikė savo pasiūlymus ir nuomonę dėl šio privatizavimo, savo parašu patvirtino komisijos sprendimą.

– Pareiškėjui tapo žinoma, kad A. Sadeckas nuosavybės teise turi AB „Mažeikių nafta“ akcijų, apie ką pats įrašė savo privačių interesų deklaracijose, tačiau melagingai teismo reikalavo uždrausti jį sieti su savo įmone „Mažeikių nafta“.

 

Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas (teisėjas E.Zaluba) nutartimi pareiškėjo A. Drižiaus, prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė, nurodęs, kad „kad šie duomenys buvo žinomi pareiškėjui iki priimant 2009-04-10 teismo sprendimą arba galėjo būti žinomi. Nors teisėjui buvo pateikti įrodymai, kad šie duomenys buvo gauti jau po 2009-04-10 teismo sprendimu, teisėjas E.Zaluba nutarė, kad „jie galėjo būti žinomi“, ir tai į savo nutartį įrašė melagingus duomenis, taip suklastodamas savo nutartį.

Teisėja Vitkienė : „pareiškėjas turėjo ypatingą pareigą domėtis veikla“

vit

 nuotr. teisėja Fausta Vitkienė su Grybauskaite nusprendė, kad A.Drižius „turėjo pareigą ypatingai atsakingai domėtis A.Sadecko veikla”

2. 2012-08-29  pareiškėjas A. Drižius dar kartą kreipėsi į teismą su tuo pačiu prašymu atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Naujai paaiškėjusias aplinkybės A. Drižius įvardino:

– A.Sadeckas davė melagingus parodymus, kad jis neva nėra susijęs su AB „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu. Šių metų birželio viduryje sužinojau, kad mano kolega Vytautas Kabaila, kuriam A.Sadeckas taip pat buvo iškėlęs baudžiamąją bylą dėl tariamo šmeižto, turi įrodymus, kad A.Sadeckas šioje byloje teismo posėdžio metu prisipažino, kad jis pats asmeniškai taisė įstatymo projektą, pagal kurį ir buvo privatizuota AB „Mažeikių nafta“. A. Sadeckas davė tokius parodymus: <…> – kad 2001-08-02 priimtas AB ..Būtingės nafta”. AB ..Mažeikių nafta“ ir ,,Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, tai melas ir šmeižtas. Kuo gali kilti grėsmė nacionaliniam saugumui? Pakeitimo įstatymo projektai mano pačio taisyti. Kokia čia dar grėsmė. Aiškinama priešingai ir įstatymai kalba apie tai. Būtent ir atsižvelgiama į nacionalinio saugumo interesus“. 

 

T.y. A.Sadeckas pats prisipažino, kad pats taisė įstatymo projektą, pagal kurį buvo privatizuota AB „Mažeikių nafta“. 

 

 

2012-10-26 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėja F.Vitkienė pareiškėjo A. Drižiaus prašymą atnaujinti procesą atmetė. Itin įdomus tokio sprendimo argumentavimas: „Pareiškėjas šiuos teiginius grindžia … LR Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadomis, Seimo nario pasiūlymu, tačiau šie faktiniai duomenys negali būti vertinami kaip naujai paaiškėję, kadangi akivaizdu, jog šios bylos nagrinėjimo metu egzistavusios aplinkybės pareiškėjui neabejotinai turėjo būti žinomos jau bylos nagrinėjimo metu, jis turėjo galimybę jomis remtis. Kadangi teismui pateiktuose paaiškinimuose pats pareiškėjas patvirtino bei byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas ne vėliau kaip nuo 2003 metų domėjosi Alvydo Sadecko veikla ir jo ryšiais su AB „Mažeikių nafta“, publikavo ne vieną straipsnį, dėl kurių tarp šalių kilo teisminiai ginčai, vyko teisminis nagrinėjimas. Todėl, Aurimas Drižius, kaip viešosios informacijos leidėjas, turėjo pareigą ypatingai atsakingai domėtis tiek Seimo archyve esančia medžiaga, teismuose nagrinėjamomis bylomis, kuriose buvo suinteresuoto asmens pavardė bei kitais, viešai prieinamais duomenimis. Minėtų aplinkybių pagrindu teismas atmeta pareiškėjo motyvus, kad pareiškime nurodytos aplinkybės jam nebuvo žinomos iki 2009-04-10 teismo sprendimo priėmimo“.

 

Kitaip tariant, F.Vitkienė nusprendė, kad bet kokie nauji dokumentai, kuriuos man pavyks atkasti apie A.Sadecko dalyvavimą „Mažeikių naftos“ privatizavime, bus be išlygų nelaikomi naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes aš neva „turėjau pareigą ypatingai atsakingai domėtis A.Sadecko veikla“, ir aš „turėjau pareigą ypatingai atsakingai domėtis tiek Seimo archyve esančia medžiaga, teismuose nagrinėjamomis bylomis, kuriose buvo suinteresuoto asmens pavardė bei kitais, viešai prieinamais duomenimis“.

 

Tai yra dokumentų klastojimas, nes teisėja F.Vitkienė, nerasdama kito būdo atmesti mano prašymo dėl naujų aplinkybių, jas priskyrė kaip nenaujas. Nors teismui buvo pateikti įrodymai, ir pats V.Kabaila pripažino, kad minėtas aplinkybes man papasakojo po 2009-04-10 teismo sprendimo

 

3. 2013 04 16 jau trečią kartą kreipiausi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kuriame nurodžiau šias aplinkybes : 

 

 nustačius aplinkybes, kad A.Sadeckas melavo dėl savo nedalyvavimo AB „Mažeikių nafta” privatizavime, buvo kreiptasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal LR BK 235 straipsnį. Nors prokuratūra netenkino Atsakovo pateiktą prašymą ir ikiteisminio tyrimo nepradėjo, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos E.Gruodienės 2013 m. sausio 30 d. nutartimi, įvertinus visus pateiktus įrodymus, buvo pripažinta: „Prokuroras savo nutarime pagrįstai pažymi, kad ta aplinkybė, jog A. Sadeckas, būdamas Seimo nariu, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo, rengiant įstatymus dėl AB „Mažeikių nafta” privatizavimo, visada buvo žinoma ir niekada nebuvo kvestionuojama teismo, paties A.Sadecko ar pareiškėjo A. Drižiaus”. 

 

Tai yra, teismas pripažino, kad A.Sadeckas „dalyvavo sprendžiant klausimus dėl „Mažeikių naftos“ privatizavimo.

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija Norkūnaitė aukščiau paminėtas aplinkybes patvirtino, panaikindama prokuratūros nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą dėl galimai melagingų A.Sadecko parodymų. Prokuratūra bylą pradėjo, tačiau kitą dieną ją nutraukė, net neapklaususi A.Sadecko kaip įtariamojo.

 

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas (teisėja J.Vėgelienė) 2013-06-21 nutartimi atmetė A.Drižiaus prašymą panaikinti draudimą, nurodydama tokius motyvus: „ Kaip minėta, prevencinis ieškinys teismo sprendimu buvo patenkintas tikslu uždrausti skleisti tikrovės neatitinkančius duomenis apie A.Sadecko neteisėtą ir nusikalstamą dalyvavimą privatizavime ir asmens nužudyme. Pareiškėjo pateiktos minėtos teismo nutartys bei prokuroro nutarimas nepatvirtina A.Sadecko neteisėto ir nusikalstamo dalyvavimo AB „Mažeikių nafta“ privatizavime ir Gedemino Kiesaus nužudyme, taip pat nepaneigia ir neįrodo šios bylos 2009-04-10 teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo“.

vegele

Teisėja J.Vėgelienė, gelbėdama A.Sadecką, nusprendė, kad jis „teisėtai” dalyvavo „Mažeikių naftos” privatizavime, nors A.Sadeckas neigia bet kokias sąsajas su šiuo privatizavimu

Teisėja J.Vėgelienė pripažįsta, kad A.Sadeckas dalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime, tačiau sako, kad tai buvo teisėta ir jokio „nusikalstamo dalyvavimo nebuvo“. Tai melas jau vien todėl, kad A.Sadeckas, būdamas „Mažeikių naftos“ akcininku, ir būdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, negalėjo spręsti klausimų, susijusių su savo privačia įmone „Mažeikių nafta“. Toks elgesys prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui, todėl jau vien dėl to A.Sadecko veikla yra neteisėta. Be to, Konstitucinis teismas yra pripažinęs, kad „Mažeikių naftos“ privatizavimas šiame etape buvo neteisėtas ir prieštaravo Konstitucijai, todėl bet kokie A.Sadecko veiksmai, rengiant „Mažeikių naftos“ privatizavimo įstatymus, taip pat turi būti pripažinti neteisėtais ir nusikalstamais. Be to, Sadeckas teisme teigė kad jis niekaip nedalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime, nei teisėtame, nei neteisėtame.

 

 

 

Tačiau teisėja Vėgelienė apie tai nepasisakė nė žodžio, ir atmesdama A.Drižiaus prašymą, vėlgi suklastojo savo nutartį, žinomai į ją įrašydama melagingus duomenis“.

Konstitucija teisėjai Z.Monid – tik deklaracija

 

 A.Drižius 2013-12-09 jau ketvirtą kartą kreipėsi į teismą, prašydamas nušalinti šį teismą nuo šios bylos nagrinėjimo, nes jis mano, kad šie teismo teisėjai klastoja savo nutartis A.Sadecko naudai. Savo nutartis šio teismo teisėjai klastoja, remiasi išgalvotais ir nebūtais dalykais, visiškai nieko nepaisydami ir nieko nebijodami.

 

A.Drižius taip pat paprašė, kad ši byla būtų atnaujinta ir dėl netinkamo teisės aktų taikymo. 

 

„Pvz., paskutinį kartą teismams pateikiau tiek Konstitucinio teismo išaiškinimą, kas yra cenzūra, – teigiama A.Drižiaus skunde, –  :

„Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio”. 

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus” sako : „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos tūrinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus”.

 

Kai pateikiau tuos įrodymus, ir jau atrodė, kad teismams nebėra kur dingti, tik panaikinti cenzūrą, prašymą nagrinėjusi Vilniaus apylinkės teismo teisėja Zoja Monid nusprendė, kad šie įstatymo ir Konstitucijos reikalavimai tėra „deklaracijos“. Taip savo nutartyje ir parašė – „pareiškėjo teiginiai deklaratyvūs“, ir tokiais motyvais atmetė mano skundą.

 

Teisėja Z.Monid, negalėdama niekaip paneigti mano argumentų, savo nutarime nurodė, kad įstatymai ir Konstitucijai jai tėra tik „deklaracijos“, arba „deklaratyvūs“.

 

 „teisėja” Zoja Monid tiesiai šviesiai pareiškė, kad jai įstatymai ir Konstitucija tėra „deklaracijos”

Kaip aš galiu tikėtis teisingumo teisme, kurio teisėjai spjauna į įstatymo ir Konstitucijos reikalavimus, ir sako, kad tai tik deklaracijos?

 

 

 

Tačiau dėl mano argumentų – minėtu teismo sprendimu buvo įvesta cenzūra, ką draudžia tiek Konstitucija, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymas – teisėja Z.Monid sugebėjo pasakyti tik tiek, kad  „taip pat nepagrįstas ir netenkintinas pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą byloje dėl netinkamo teisės aktų taikymo. Pareiškėjo prašymo teiginiai apie teisę skleisti informaciją, nenustačius, kad skleidžianti informacija neatitinka tikrovės, yra deklaratyvaus pobūdžio.   Pareiškėjas nenurodo jokių konkrečių aplinkybių, motyvų ir argumentų, kurie suteiktų pagrindą   teigti, kad teismo 2009-04-10 sprendime padarytos teisės normų taikymo klaidos“.

 

Ir nė vieno žodžio apie tai, ką savo Visuomenės informavimo įstatymas ir Konstitucija apie cenzūrą.

 

Teisėja Z.Monid nurodo, kad teismo įvesta cenzūra yra visai teisėta, ir kad A.Drižiaus paminėtos aplinkybės, kad tai prieštarauja Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, „yra deklaratyvaus pobūdžio“.

 Monid

Kai apskundžiau šį Z.Monid sprendimą Vilniaus apygardos teismui, šio teismo teisėja R.Petkuvienė neišdrįso tyčiotis iš Konstitucijos ir įstatymų, ji sugalvojo remtis savo išgalvotais motyvais.

T.y. Vilniaus apygardos teismo teisėja R. Petkuvienė savo nutartyje melagingai nurodo, kad „…Pažymėtina, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė dėl cenzūros (T.4, b.l. 126) inter alia buvo analizuota Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje (T.4, b.l. 126-135). Taigi ji taip pat nėra nauja aplinkybė tik dėl todėl, kad naudojama kitame kontekste, o apeliacinės instancijos teismui pasisakius dėl prašymo atnaujinti esmės, pirmosios instancijos teismas neturi pagrindo nesivadovauti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi ar dar kartą spręsti šį klausimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas), todėl spręstina, jog pirmosios…“.

 

Vilniaus apygardos teismo teisėja R. Petkuvienė sąmoningai į savo nutartį įrašė žinomai melagingus duomenis, kad galėtų suklastoti savo nutartį

T.y. teisėja R. Petkuvienė, negalėdama paneigti Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimo, sąmoningai suklastoja savo nutartį, ir parašo, kad dėl šių argumentų jau pasisakė Vilniaus apygardos teismas savo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi. Tačiau šioje nutartyje nėra nė vieno žodžio apie cenzūrą, net rašydamas skundą aš dar neturėjau Konstitucinio teismo išaiškinimo, kas yra cenzūra. Jį gavau tik vėliau, todėl negalėjau jo panaudoti ir tuo labiau Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje negalėjo nieko pasisakyti dėl cenzūros, nes ji nebuvo paminėta mano skunde. O teisėja R. Petkuvienė sąmoningai, žinodama, kad negali paneigti Konstitucijos ir įstatymų reikalavimų, melagingai nurodo, kad šie argumentai jau buvo išnagrinėti ir atmesti. Tai yra sąmoningas dokumento klastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis. Baudžiamoji teisė nurodo, kad tikro dokumento suklastojimas – tai veiksmai, pakeičiantys dokumente užfiksuotos informacijos teisingumą. 

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjai Neringa Švedienė, Tatjana Žukauskienė ir Vytautas Zelianka, priimdami jau minėtą 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį, taip pat ją suklastojo, įrašydami į ją žinomai melagingus duomenis. T.y. šioje nutartyje rašoma : „..Atmestinas apelianto argumentas, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas nepasisakė dėl pagrindinio argumento, jog tiek Vilniaus miesto apylinkės teismas, tiek Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra pripažįsta, kad pilietis A. Sadeckas nuo 2002 m. iki 2008 m. buvo Seimo nariu ir vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavo, rengiant įstatymus dėl AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo, ir visada buvo žinoma, kadangi pirmosios instancijos teismas, vertindamas minėtą argumentą pažymėjo, jog teismas prevenciniu ieškiniu uždraudė skleisti informaciją, kuri jau kitų teismų sprendimais buvo pripažinta, kaip tikrovės neatitinkanti informacija. Kadangi prevencinio ieškinio esmę sudarė duomenų skleidimas apie neva neteisėtą ar nusikalstamą piliečio A.Sadecko veiklą AB „Mažeikių nafta“, tai pareiškėjo nurodytos aplinkybės – teisėjų argumentų nurodymas priimtose nutartyse dėl prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą piliečio A. Sadecko atžvilgiu, neįtakoja įsiteisėjusio teismo sprendimo…“.

 

T.y. šioje nutartyje teigiama, kad teismas uždraudė skelbti informaciją, kuri jau kitų teismų sprendimais buvo pripažinta kaip neatitinkanti tikrovės. Tačiau tai vėlgi melas – nėra jokio teismo sprendimo, kuris sakytų, informacija, kad pilietis A. Sadeckas susijęs su AB „Mažeikių nafta“, neatitinka tikrovės. Pats pilietis A. Sadeckas  deklaravo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kad buvo „Mažeikių naftos“ akcininku, o paskui melagingu skundu pareikalavo, kad man būtų uždrausta rašyti straipsnius apie piliečio A. Sadecko ryšius su šia įmone.

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjai jau minėtą 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį taip pat suklastoja, įrašydami į ją melagingus duomenis – neva yra teismo nutartis, kad neatitinka tikrovės informacija, kad  pilietis A. Sadeckas susijęs su AB „Mažeikių nafta“. Ir remdamiesi savo įrašytais melagingais duomenimis, mano skundą atmeta.

 Petkuviene

O teisėja R. Petkuvienė  vėlgi klastoja savo nutartį, nurodydama, kad mano skundo argumentus jau išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismo kolegija 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi. 

Šioje Vilniaus apygardos teismo teisėjų veikloje yra nusikaltimų, įvardijamų, kaip „nusikalstamas susivienijimas“, numatytų BK 249 straipsnyje „Nusikalstamas susivienijimas“ susivienijimas, požymių.

 

 

Todėl visos šios teismų nutartys rodo, kad teisėjai ir prokurorai veikia kaip nusikalstamas susivienijimas A.Sadecko naudai – jis gali daryti bet kokius nusikaltimus, vis tiek bus išsuktas nuo atsakomybės.

 

Beje, darydami nusikaltimus, ir klastodami savo nutartis A.Sadecko naudai, teisėjai tai daro beveik atvirai, nieko nepaisydami ir nebijodami.

 

Todėl aš tai įvardinau, kaip „A.Sadecko valdomą absoliučiai korumpuotą teismų sistemą“.

 

Negalėdamas pakęsti kritikos, A.Sadeckas jau dešimtą kartą padavė melagingą skundą, kaltindamas mane nusikaltimo padarymu.

 

Šis daugiau nei dešimt metų trunkantis persekiojimas už kritiką padarė man ir mano šeimai milijoninę žalą – buvau teistas aštuonis kartus, atlikęs bausmę už neteisėtus teismų sprendimus, galiausiai pasikėsinta į mano gyvybę – suorganizuota avarija, kurioje man buvo sulaužyta kaukolė ir sulaužyti šonkauliai – visa tai už tai, kad atlikau savo, kaip žurnalisto pareigą, ir aprašiau, kaip neteisėtai A.Sadeckas vadovavo „Mažeikių naftos“ privatizavimui, ir kaip slėpė tai teismuose, duodamas melagingus parodymus.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));