V.Petkevičiaus „Durnių laivo“ paslaptys: ką apie Artūro Sakalausko žūtį (1991 08 21) žino naujasis VSD vadas Darius Jauniškis?

Kristina Sulikienė

Garsaus rašytojo, politiko, ir šiaip garbaus žmogaus Vytauto Petkevičiaus pavardė jo gyvenimui einant į pabaigą buvo nuvalkiota garsiojo „Dėdulės“, kuris teismuose įrodinėjo, ir galiausiai netgi Aukščiausiame teisme įrodė, jog V.Petkevičius jo tėvą apšmeižė.

LAT netikrino, po archyvus nenaršė, teiginių netikrino, tik liepė V.Petkevičiaus įpėdiniams neleisti platinti knygos, esą ji pažeidžia G.Landsbergio garbę ir orumą.

Lietuvos Aukščiausias teismas nurodė Vytauto Petkevičiaus įpėdiniams nebeskleisti informacijos, jog Vytauto Landsbergio tėvas bendradarbiavo su naciais.

Neseniai išėjo Rūtos Janutienės knyga „Dinastija“. Su dar žiauresne, nei Vytauto Petkevičiaus informacija. Tačiau „Dėdulė“ šį kartą į teismą neskuba. Spaudoje taip pat mirga informacija, jog V.Landsbergio tėvas projektavo žydų getą, ir gavo už tai atlyginimą, jog su kažkieno pagalba jam pavyko išlaisvinti iš nacių kalėjimo savo kitą sūnų.

Kodėl dabar V.Landsbergis neieško teisybės teismuose? R.Janutienė apsiginklavo liudytojais ir archyvine medžiaga. V.Petkevičius ir tuos, ir anuose turėjo, tik nematė reikalo įrodinėti, kas, atrodė, ir taip kiekvienam kelmui yra aišku.

Tačiau pakalbėti norėjau ne apie „Dėdulę“, apie naująjį VSD vadą Darių Jauniškį.

Artūro Antano Skučo knygoje „Pėstininko užrašai“ dabartinis VSD vadas minimas 2 kartus (3 kartą – pats parašęs atsiminimus.)

Vienas paminėjimas – jog D.Jauniškis turi rašyti raportą apie tai, kodėl KAD vienam vyrui sakęs, jog jo vadas, A.A. Skučas, gali padėti įsigyti ginklų (data irgi labai įdomi – 1991 01 14).

Kitas paminėjimas- Artūro Sakalausko žūtis 1991 08 21.

Darius Jauniškis buvo pirmasis, kuris išbėgo iš parlamento ir  remiantis A.A. Skučo atsiminimais, iššaudė visą apkabą.

O dabar – Vytauto Petkevičiaus „Durnių laivas“. Dariaus Jauniškio jis nemini.

Tačiau rašo, jog tuometinis generalinės prokuratūros prokuroras Astaška kėlė versiją, jog Artūrą Sakalauską, per arti priartėjusį prie parlamento, kažkas nušovė iš mažo kalibro kulkų, nes sovietai tokių neturėjo.

Tai tas pats prokuroras, kuris tyrė ir iki šiol neištirtą Medininkų žudynių, vykusių vos kelios savaitės prieš Parlamento gynėjo A.Sakalausko nužudymą, įvykius.

Į vieno laikraščio paklausimą, ar buvo nustatyti A.Sakalausko žudikai, Generalinė prokuratūra atsakė:

„Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad baudžiamoji byla dėl savanorio A.Sakalausko žūties 1992 m. gegužės 7 d. buvo sustabdyta nenustačius trauktino baudžiamojon atsakomybėn asmens. Ikiteisminio tyrimo metu nepavyko nustatyti ir iš kokio ginklo buvo nužudytas A. Sakalauskas. Baudžiamąją bylą tyrė Generalinė prokuratūra“, – į „Karšto komentaro“ paklausimą atsakė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Stundienė.

Klausimas dėl Dariaus Jauniškio, Valstybės saugumo departamento vado: ar neatrodo, jog tiek A.A. Skučo, tiek V.Petkevičiaus knygos užmina mįslę dėl Artūro Sakalausko žūties, ir gal vertėtų atsiverti visuomenei, kaip ten viskas iš tiesų buvo? Nes iš knygų, abiejų tokių skirtingų, į eterį paleista informacija, kad buvo šaudoma, ir labai gausiai. A.A. Skučas teigia, jog po A.Sakalausko nužudymo buvo šaudoma. 

„Durnių laive“ teigiama, jog šaudoma buvo ir prieš įvykį, ir iš mažo kalibro šautuvo – kokių sovietai neturėjo.

Vytautas Petkevičius rašė, jog ne į orą. Tiesa, neminėjo, kas šaudė. A.A. Skučas mini, jog D.Jauniškis „iššaudė visą apkabą“. Tarsi priekaištauja jam dėl tokio poelgio, pridurdamas, jog tuo metu šovinių jie turėję labai ribotai.

V.Petkevičius taip pat paminėjo labai principingą prokurorą Astašką, kuris kėlė versiją dėl mažo kalibro kulkų.

Nors ginklas nerastas ir nenustatytas, turėjo būti atlikta tiek žuvusiojo pomirtinė teismo medicinos ekspertizė, tiek balistinė – trasologinė ekspertizė. Balistinė – trasologinė ekspertizė tiksliai parodo, tiek iš kokio ginklo ir kalibro šauta, tiek ir kulkos kryptį, greitį, parako pėdsakai analizuojami, tiksliai nustatoma, iš kokio atstumo ir kokiu kampu šauta. Jeigu visa tai buvo atlikta, bet sunaikinta – tai su kokiu tikslu?

Iki šiol visuotinai buvo teigiama, jog šaudė priartėję prie parlamento sovietų kariai: tai jeigu jie ten šaudė, juos identifikuoti ir išimti jų ginklus buvo lengva, juk Lietuvos kariuomenė bei jos struktūros bendradarbiaudavo su SSRS struktūromis įvairių incidentų klausimais? Be to, visas šias paslaptingas bylas tyrė SSRS prokuratūra ir KGB, juk archyvai yra prieinami – negi taip sunku generalinei prokuratūrai pasižiūrėti, iš kurios bent jau pusės šauta, kad būtų galima ieškoti kaltininkų?

Taigi, kaip baigėsi A.Sakalausko nužudymo byla – negi niekaip? 

Beje, klausimas: jeigu Vytautas Landsbergis teisybės ieškojo teismuose, tai kodėl V.Petkevičiaus į teismą nepadavė ano meto parlamento gynėjai – konkrečiai Darius Jauniškis, ant kurio tarsi metamas šešėlis? – Juk jis pirmas išbėgo iš parlamento, kaip atsimena A.A. Skučas?

Ir iššaudė pilną apkabą, kaip atsimena  A.A.Skučas. 

Iššaudžius pilną apkabą, rašomas ginklo panaudojimo raportas, surenkamos kulkos. Ar visos buvo surinktos, ir ar visos mėtėsi ant asfalto? Kur yra saugomas Dariaus Jauniškio ginklo panaudojimo raportas, ir protokolas?

Be to, šaudant į orą galima pataikyti bet kur. Be to, kam šaudyti, jeigu užpuolimas jau įvyko, o užpuolikai nuvažiavo?

Ar Artūro Sakalausko nužudymo byloje buvo liudytoju apklaustas Darius Jauniškis?

Kodėl Seimas net nesvarstydamas nubalsavo už tą dieną net iš Lietuvos kariuomenės neišėjusio pulkininko Dariaus Jauniškio kandidatūrą? Ar todėl, kad jis taip pat neturi kur trauktis? 

Kiek dar galimai „pakabintų“ asmenų į svarbius valstybės – krašto gynybos, nacionalinio saugumo – postus yra susodinusi Dalia Grybauskaitė?

„Pakabinti“ jie nebūtinai, kad tiesiogiai nužudymuose būtų dalyvavę, bet kad daugelis jų žino, tiek TV bokšto ,tiek Medininkų, tiek ir A.Sakalausko užpuolimo peripetijas, bet visi tyli, tarsi žuvys, vandens prisisėmę į burnas.

Tačiau tik mirusios žuvys plaukia pasroviui.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));