Prokuratūra neranda, kas Marijampolės ‘zonoje” kankino kalinius

marijampolepn

marijampolepn

Prokuratūra neranda, kas Marijampolės ‘zonoje” kankino kalinius

 

marijampolepn

Teisingumo ministerijos nuotr./Modernizuotas Marijampolės pataisos namų korpusa

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/marijampoleje-rekonstruota-dalis-pataisos-namu-56-825844

Gerb. Redaktoriau

Žinote, pirmą kartą perskaičiau jūsų leidžiamą laikraštį, nes tokie laikraščiai dažniausiai nepatenka į įkalinimo įstaigas, ir tai suprantama, nes mūsų valdžios elitas nenori skaityti tiesos, kuri jiems akis bado.

Gerb. Redaktoriau, turiu vieną tokią istoriją, susijusią su “Viešojo saugumo tarnybomis”, kurias mes kaliniai vadiname tiesio “kareiviais”. Tai kaukėti, stiprūs vyrai, kurie ateina į nuteistųjų kameras, juos sudaužo, sulupa, kamerą išdaužo, ir niekam tai neįdomu, niekam nei pasiskųsti, nei ką įrodysi.

Esu Hugo, bausmę atlieku Marijampolės pataisos namuose, kuriuose esu nuo 2017-04-11, buvau paskirtas į uždarosios kameros tipo patalpų kamerą nr. 3. Vėliau, pakeitus kameras, ir man būnant kameroje nr. 17, kartu su dar dviem nuteistaisiais, t.y.  Edgaru Kazlausku ir Deividu Muzičiuku, 2017-07-27 apie 9 val. Ryte į kamerą tiesiog įvirto kareiviai. Jų buvo apie penki – šeši, ir prasidėjo linksmoji dalis. Visus mus tris jie sustatė prie sienų, ir puolė daužyti. Liepia kelti rankas, kai pakeli, tai trenkia per šonkaulius smūgių kruša. Nuo daužymo man ėmė trūkti  oro – nejučia nuleidau rankas ir ėmiau saugoti tas daužomas vietas. Bet pabandyk nuleisti rankas – tai gausi smūgių krušą į nugarą vien už tai, kad nuleidai rankas – tada vėl jas pakeli, ir vėlė esi daužomas per šonkaulius. Ta egzekucija tęsėsi tiesiog 5-10 minučių, paskui buvome tiesiog išmesti iš kameros ir pastatyti koridoriuje prie sienos. Ten pastebėjau dar vieną kareivį su ginklu ir du Marijampolės PN darbuotojus. Supratau, kad kareiviai kameroje darė kratą, ir joje rado peleninę su nuorūkomis, o pagal naują tvarką nuteistieji kameroje rūkyti negali. Kareiviai klausia – kas rūko? Stoviu prie sienos, rankos dreba, ima pyktis ir kartu juokas, galvoju, kad mes visi rūkome, tačiau visi tylime. Tada kareiviai sako – po vieną į kamerą. Pirmas įėjo D.M., girdžiu smūgių krušą, tas nukrito, vėl keliasi, vėl krenta. Paskui mano eilė, įeinu, smūgiai, rankos aukštai, kojos plačiai, rėkia kareiviai ir muša. Vykdau tų sadistų nurodymus, krentu, paskui atėjo eilė E.K. jis irgi nebuvo išimtis, jį irgi suspardė ir sudaužė. Žiūriu, eina kareiviai lauk, vienas priėjo prie manęs ir klausia : Turi pretenzijų?” Aš atsakiau, kad kol kas ne, na ir  išėjo jie visi. Kareiviams išėjus, pasikviečiau tuos du Marijampolės Pn darbuotojus ir paprašiau, kad iškviestų medikus. Pastarieji atėjo tik apie 16 val., surašė abdukciją ir aprašė sužalojimus. Kitą dieną kreipiausi į Marijampolės PN direktorių, kad išsaugotų vaizdo kamerų, kuriomis yra filmuojamas koridorius, vaizdo įrašus.

Parašiau pareiškimą Generaliniai prokuratūrai ir Seimo kontrolieriams, kad ištirtų, nes kareiviai buvo su kaukėmis ir be skiriamųjų ženklų, taiga identifikuoti juos būtų neįmanoma. 

Turėjau prirašyti kalnus popierių, kad prokuratūra pradėtų ikiteisminį tyrimą ir tai tik tada, kaip per antrinės teisinės pagalbos sistemą man skyrė advokatą Ramūną Putiną. Tik tada mane pripažino nukentėjusiuoju, bet mūsų gerbiami prokurorai bando visais įmanomais būdais tą tyrimą numarinti, motyvuodami tuo, kad jie negali nustatyti tų, kurie mane sudaužė. Tačiau tam priešinasi atkaklus advokatas Putinas. Jis kelis kartus apskundė sprendimą sustabdyti tyrimą, ir bylą nuėjo iki teismo. Kaip ne keista, tačiau teismas patenkino advokato skundą, ir tyrimas buvo atnaujintas. Tačiau neabejoju, kad tyrimas ir vėl bus numarintas, nes valstybė nenori pripažinti, kad šioje sistemoje dirba sadistai, kurie užsimaskavę daužo nuteistuosius. Marijampolės PN darbuotojai, kad užmaskuoti šią nusikalstamą veiklą, tiesiog sunaikino vaizdo įrašus, o tie du pataisos namų darbuotojai, kurie dirbo tuo metu, sako, kad nuteistieji neprašė medikų pagalbos. Jie tik prašė laikraščių paskaityti.

Marijampolės  PN darbuotojai tiesiogiai dalyvavo šiame nusikaltime, kadangi atrakino kamerų duris kareiviams. Nors įstatymai numato, kad nuteistųjų apsaugą užtikrina PN darbuotojai, tačiau jie stebėjo visą egzekuciją ir nesiėmė jokių veiksmų, kad tai sustabdytų. Be to, PN darbuotojai sunaikino visus vaizdo įrašus, nors raštu kreipiausi į direktorių, kad jie būtų išsaugoti. Tačiau nei prokuratūra, nei Seimo kontrolieriai nebandė aiškintis, kodėl PN darbuotojai taip elgėsi. 

Man kyla klausimas, kodėl mūsų valstybėje yra ginami ir teisinami sadistai? Kodėl niekas netiria tų sadistinių asmenybės sutrikimų turinčių darbuotojų? Turbūt mūsų valdžios elitui tai nenaudinga?

 

Hugo Žiedinas

Lukiškių sgt. 6 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));