Pranešė apie narkotikų gamybą policijai, pateikė įrodymus, uždarė į „psichuškę” (2)

Laisveskaistai

Laisveskaistai

Laisveskaistai

 

          

 

 

Zenonas Volkovas

 

 

 

        2016-12-27 d. Rokiškio apylinkės teismo teisėjas Artūras Dilys, sekretoriaujant Jurgitai Baltušienei, dalyvaujant gynėjui advokatui Vidmantui Baumilai, Tarptautinio prigimtinės teisės tribunolo atstovei rytų Europos šalims Linai Černeckytei – Helstein,  VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės atstovei Rūtai Bandžiulienei, suinteresuotam asmeniui – asmeniui, kuriam taikoma priverčiamoji medicinos priemonė – Skaistai Rakauskienei,

       neviešame teismo posėdyje išnagrinėjo VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės (toliau „durnyno“-liaudiškai) teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis pratęsimo Skaitai Rakauskienei (toliau Skaita), asmens kodas 4………. 

       Toliau skaitome ką Rokiškio Teismas nustatė: Kauno m.apylinkės teismo 2016-06-06 nutartimi Skaistai, padariusiai baudžiamojo kodekso 236 str. 1 d. buvo taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

      Durnyno teikimu prašoma Skaistai priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis pratęsti.

       Skaista teismo prašė pakeisti jai stebėjimo rėžimą  į ambulatorinį. Kadangi sau ir aplinkiniams pavojaus nekelia, ji savo veiklą vertina kritiškai.

       Deja Rokiškio durnyno komisija dėl priverčiamųjų medicinos pobūdžio priemonių pratęsimo medicinos apžiūros 2016-11-24 išvadoje Nr.584 (b.l. 3) nurodo, kad stebėjimo laikotarpiu Skaistos psichinė būsena nebuvo stabili. Skaista išlieka visiškai nekritiška savo ligai, kliedesiniam tikrovės suvokimui t. ir t. Truputį stabtelkim. Manau daugelis norėtų pamatyti, kaip įmestas į vieną palatą prie žmogžudės, nužudžiusios savo motiną, ar dieną naktį kriokiančios prietrankos jaustūsi proto bokštai: tarkim miegotų šalia žmogžudės koks daktaras, tesėjas, prokuroras ar komisaras. Tikiu ryte prašytūsi išleidžiami. O tai jau reikštų, kad jiems pasireiškė vienas iš Skaistos „durnumo“ simtomų- didybės kliedesiai. Jeigu dar prakalbės apie minėtus palatos ligonius paniekinamai, dar viena diagnozė. Turi Skaista pripažinti ir tai, kad jinai yra tokia pati kaip žmogžudė, ar dieną naktį rėkianti, nes bus dar viena diagnozė – neapkenčia kitos nuomonės, susierzina, apie „kolegas“- ligonius kalba paniekinamai. Kadangi kankinė Skaista mano, kad vaistai jai nereikalingi, kita diagnozė – visiškai nekritiška. Štai dar viena diagnozė: „kliedesių įtakoje aktyviai rašo skundus į teismus.“ Manau durnyno administracijai užėjo pačiai kliedesiai. Skaista pati nei vieno skundo neparašė. Skundus rašo Skaistos samdyti advokatai, tiksliau skundžia „teisinės“ valstybės teismų nutartis. Išeina, kad ir advokatai „pridurkai“. Suprantame durnyno administracijos ir represantų norus, uždarei žmogų ir nė cypt. O jeigu tarp tokių pabūtų metus koks „proto bokštas“, manau neužtektų įrašo, kad psichinė būsena nebuvo stabili, atsirastų psichinės ligos simtomų daugiau nei pas kankinę Skaistą.     

       Kadangi esu dar gyvas ir sveikas, kišu savo viengrašį toliau. Priminsiu, Skaista, už pranešimą apie narkotikų gamybą, policijos sulaikoma 2016-01-18d. vakare. Po vidurnakčio pristatoma į Utenos durnyną, kur ji sutinkama išskiestomis rankomis (plačiau skaitykite LL 2016 Nr.51.). Nors dokumentuose rašoma, kad šiame Utenos durnyne, (Utenos psichiatrijos eksperimentinis stacionarinis skyrius) Skaista buvo laikoma nuo 2016-01-19 iki 2016-02-19 tačiau tikrovėje iš Utenos į Rokiškio durnyną Skaista buvo pristatyta tik po 43 parų, o ne po mėnesio, kaip rašoma dokumentuose, t.y. kovo 3 d. Matomai nepilnai buvo paruoštas scenarijus, ar nerado šiai galimai egzakucijai tinkamo teisėjo, o gal paskutiniu metu teisėjui prabilo sąžinė ir atsisakė fabrikuoti teismo nutartį. 

        Teisėjo A.Dilio aukščiau minėtoje nutartyje rašoma: „Kauno m.apylinkės teismo 2016-06-06 nutartimi Skaistai …“ Čia gerb. teisėjui priminsiu ir patikslinsiu, kad prieš tai, ši b.byla Nr.M1-1200/2016 buvo nagrinėta 2016-06-02 d. Ir buvo priimta nutartis Skaistos atidavimo į durnyną terminą pratęsti 3 mėn. , skaičiuojant laiką nuo 2016-06-03 d. Reiškia, kad Skaistą privalės paleisti 2016-09-03 d. Represantai, kaifuojantys  nuo pergalių prieš Skaistą,  susilaukia iš savo vado reprimandos (papeikimo, pabarimo, pastabos), dėl padarytų  nesąmonių. Nes Skaistą reikėjo nuteisti ne 3 mėn., o neterminuotai, taip kaip žmogžudžius. Žmogžudys dar turi teisę prašyti sušvelninti bausmę. Skaista tokios teisės neturi. Už prašymus paleisti, durnyno administracija net nemirktelėjusi gali pripaišyti dar kitą ligą. Šiandien žinome, kad Skaistai diagnozuoti tik „kiti nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai“. Už kuriuos privalo kentėti durnyne be termino.

       Gavę CU (cennoje ukazanijie – vertingą nurodymą) represantai, po 4 dienų, t.y. 2016-06-06 tas pats teismas, priima kitą represinę nutartį, Skaistą (71 m.) įkalinti durnyne tik jau nebe 3 mėn., bet jau be termino, suprask iki gyvos galvos. 

       Neatsižvelgė teisėjas Artūras Dilys į TPTT Rytų Europoje atstovės Linos Helstein išsakytas apie Skaistą teigiamas mintis, nors Liną Helstein net du kartus važiavo į Rokiškio durnyną, su ja bendravo. Kasdien bendrauja telefonu. Šio gerbiamo žmogaus nuomonė yra bereikšmė, kai ir mūsų su jumis.

      Toliau šis teisėjas A.Dilys sapalioja, kad „Skaistos psichinė būklė nėra stabili, ji nekritiška padarytos baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos ir ligos atžvilgiu, gydoma dar labai trumpą laiką.“ Pabandyk drg. Dilį pabūti tarp prietrankų nors savaitę, nesakysi „labai trumpą laiką“ kalbėsi kitaip. Toliau Rokiškio teismo teisėjas, durnių smegenų restauracijos dalyvis A.Dilys rašo, „aktyviai išsako kliedesius, gydymo procese dalyvauja nenoriai, (durnyno klijentas Renatas Jankūnas geria vaistus noriai, iš vis niekam nereiškia jokių minčių, vistiek durnas, nes nebenraujantis – Z.V.) darytina (Dilio – Z.V.) išvada, kad jos (Skaistos – Z.V.) pavojingumas aplinkiniams vis dar išlieka.“ Suprask išėjusi vėl gali paskambinti ar parašyti žinutę policijos komisarui ir nepataisomai suplėšyti jo aureolę, o gal ir ne tik jo.

       Todėl Skaistai Rakauskienei (71 m.) policijos veteranei priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinis stebėjimo ir gydymo bendro stebėjimo sąlygomis taikymas pratęstas. Pratęsė Rokiškio apylinkės teismo teisėjas  Artūras Dilys. Įsidėmėkit pavardę, ir žinosit kas kam tarnauja. Šis teisėjas manau, tarnauja nužmogėjusiai sistemai. Kas galite ir norite morališkai palaikyti ir įsitikinti Skaistos tvirtumu, nuoširdumu, taktiškumu, tolerancija įsitikinsite jai paskambinę tel. 8 684 53356. Skaista gali perskambiti nuo 8 iki 20 val. Aš bendrauju po keliskart į dieną, supraskim ir atjauskim, sąžiningam žmogui dirbusiam ir garbingai išėjusiam į užtarnautą poilsį tokias Skaistos kančias. Pabandykit įsivaizduoti, bent naktį miegant šalia žmogžudės, kitos rėkiančios ir kaukiančios per naktis. Kiek ištvertumėt. Užgrūdinta Skaista jau atlaikė represijas metus laiko. Jeigu kas yra tiek atlaikęs ar pasiruošęs atlaykiti skmb. 8 662 33770. 

       Kol nematysime kiekviename žmoguje asmenybės,  represantai siautės ir toliau. Šiauliuose veikė policija išvien su narkomanais. Sodino nekaltus žmones. Dabar sėdi patys. Ar nebūtų pats laikas kauniškiams pasikeisti vietomis su kankine Skaista.

       Skaista šią Dilio nutartį apskundė Panevėžio apygardos teismui ir skubos tvarka bus nagrinėjama 2016-01-23 d. 16:00 val. Minėtą bylos eigą Panevėžyje stebės Laisvo laikraščio atstovas Panevėžyje: Alvydas Veberis, jo tel. 8 65968010. Neabejingus kviečiame dalyvauti. 

  

     

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));