Pranešė apie narkotikų gamybą policijai, uždarė į „psichuškę”

Rrakauskiene

Rrakauskiene

Parapsichologas Antanas Misevičius: Skaista Rakauskienė yra psichiškai sveika

 

Zenonas Volkovas   

 

 

 2016 m.gruodžio 12 d. JE prezidentė Dalia Grybauskaitė Kijeve susitiko su Ukrainos Prezidentu Petro Porošenka. Paaiškėjo ir viena iš daugelio aplinkybių, kad Ukrainoje daug korumpuotų teisėjų neteko darbo.

      Kad Lietuvoje daug korumpuotų teisėjų netektų darbo, kažkodėl nesigirdi, nors apie korumpuotus teisėjus spaudoje rašoma absčiai, kaip sakant, nors su vežimu vežk. Teisėjų nebaudžiamumas yra pasiekęs kritinę ribą. Galimai JE parsiveš receptą, kaip užkirsti kelią teisėjų nusikalstamai veiklai. Labai gaila, kad šį receptą mes visi jau senai žinome, o aukštieji sluoksniai – ne.

      „Didžiausias malonumas man – išsirinkti auką, iki smulkmenų parengti planą, negailestingai atkeršyti ir eiti miegoti. Pasaulyje nėra nieko saldžiau“ – sakė Stalinas Josifas Džiugašvilis.

     

  Ne paslaptis, kad ir šiais laikais yra pasirenkamos aukos. Šiuo atveju buvo pasirinkta policijos veteranė Skaista Rakauskienė (toliau Skaista,71 m.) Kai paskutinį kartą parašė  Kauno policijos komisarui Dariui Žukauskui žinutę: 2014-ll-8 d. 13:19 h, „eilinį kartą pranešu apie sunkų nusikaltimą Domeikavoje, (adresas yra – Z.V.), narko ceche šefas (duomenys yra – Z.V.) su boba savo ir „duchu“  vergu štampuoja amfetm.tabletes. Dar karštos. Rakauskienė.“  Taip prasidėjo jos atžvilgiu teisinis nihilizmas, pasitelkus netgi psichiatrus. 

 Rrakauskiene

Rakauskienės bute acetono koncentracija normą viršijo tris kartus – kai pasiskundė policijai, kad kaimynai gamina narkotikus, buvo uždaryta į „psichuškę|”

       Skaista, ilgai ieškojo kas gali nustatyti lakiųjų organinių junginių konsentraciją supančiame ore jos bute. Kaip tyrėjai sužinodavo, kad tyrimai reikalingi teismams, dėl užkirtimo kelio narkotikų gamybai, visi atsisakydavo.  Apie narkotikų gamybą pasirodo galima pranešti tik pasitikėjimo slaptu tel. numeriu. Ir tik jėgos struktūros gali prašyti tyrimų. Teko ir man pranešti apie narkomanų būstinę. Pasisiūliau netgi padėti sulaikyti. Atvykę pareigūnai, susitikę su manim raportavo budinčiam: nustatėme skambinusiojo  asmenybę ir jo gyvenamąją vietą. Durniau negali būti, skambindamas viską buvau nurodęs, ką tiems ereliams (ne angelų sargams) bereikėjo nustatinėti. Apie kokį savo įdirbį kalba. Skambindamas 112 visa tai buvau nurodęs, pasitikau policininkus daugiabučio laiptinės koridoriuje. Narkomanams, trikdžiusius 3 val. nakties gyventojų ramybę, leido išsilakstyti. Mane gelbėjo pareiškimo nerašymas.

      Kartą, būsima psichinė ligonė, atsitiktinai susirado Kauno technikos universitete, Aplinkosaugos technologijos kategros jaunesnįjį mokslo darbuotoją Tadą Prasauską, kuris baigęs šio universiteto chemijos technologijos fakultetą. Taip pat jis yra Šiaurės šalių aerozolinių tyrimų draugijos (NOSA), Švedija, narys. Dalyvavo stažuotėse/mokymuose užsienio mokslo ir studijų institucijose kaip: Lundo universitetas, Ergonomikos ir aerozolių technologijos katedra, Švedija; Stažuotė ir mokymai Lundo universitetas, Tampere, Suomija; Dalyvavo projektinėje veikloje: “Gatvių priežiūros poveikio oro užterštumui kietosiomis dalelėmis tyrimai“; Baltijos jūros regiono programoje; „Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose pastatuose“, ir daugelyje kitų. Tado Prasausko mokslinių interesų sritys „Aplinkos ir PATALPŲ oro taršos tyrimai, pastatų mikroklimatas, oro teršalų analizės metodai, plazminių taikymas aplinkosaugoje.“ Dr. Tado Prasausko disertacijos rezultatai pristatyti 9 tarptautinėse konferencijose t. ir t. 

       Kodėl pristačiau šį garbų žmogų? Ogi todėl, kad jis sutiko nemokamai atlikti, S.Rakauskienės prašymu jos bute oro taršos tyrimus, kuriuos panaudojo mokslinėms studijoms. Surinktų mėginių analizė, Skaistos bute, buvo atlikta naudojant dujų chromatografiją ir masinę spektrometriją (GCMS-QP2010 Ultra, Shimadzu, Japonija). Tyrimo metu Skaistos bute buvo rastos LOJ koncentracijos: Benzeno, Trichloretileno, Tetrachloretileno, Etibenzeno, p-ksileno, Stireno, o-ksileno.  

     Be to Skaistė specialia technika pati užfiksavo dieną naktį klaksinčio aparato garsus, pateikė oro užterštumo duomenis įvairioms teisėsaugos instancijoms: generalinei prokuratūrai, VRM, VSD. Netgi paminėdavo, jeigu netiki jos įrodymais , prašė apsilankyti jos bute su savo techninėmis priemonėmis atlikti tyrimus t.ir t. Deja sulaukė tik neigiamų atsakymų. Jos kompromitacija (liga) įgavo pagreitį.

 

      2015-03-20 d. raštu Nr.38-23477 iš Kauno apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus prokuroro Mariaus Kazlausko, Skaistos advokatas Rimantas Bučma gauna atsakymą: „ Pranešu, kad Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 181 str. 1 d., yra priimtas nutarimas netenkinti Jūsų prašymo susipažinti su ikiteisminio tyrimo Nr. 65-1-01697-14 medžiaga. …“ Manau kad tai įmanoma tik  policinėje-stribinėje valstybėje?

         

      Neradusi teisybės, 2015 m. S.Rakauskienė pajutusi tolimesnį narko verslo globėjų persekiojimą išvyko į Kaliningradą (Karaliaučių – Z.V.). Kreipėsi į Kaliningrado apskrities migracijos tarnybą adresu: Sovietskij pr. 12, pas viršininko pavaduotoją Juliją, prašydama politinio prieglobsčio. Po triejų mėnesių gavo atsakymą: kad išnagrinėję jos prašymą ir surinktą patikrinimo medžiagą,  jai  gyventi Lietuvoje jokių grėsmių neįžvelgė ir politinio preglobsčio nesuteiks. Prisiėjo S.Rakauskienei grįžti į gimtinę, kur jos jau laukė represinės struktūros. Kur slapstosi išdavė sūnus, kuris, pagal Skaistos žodžius, yra jėgos struktūrų užverbuotas agentas.  Mano todėl, kad sūnus dirbdamas valstybinėje įstaigoje, galimai kartu su draugu  gamino padirbtus pinigus. Draugą nuteisė, o jis liko nenubaustas, praėjo kaip liudytojas ir taip tapo agentu. Dabar sūnelis stengiasi motiną padaryti neveiksnia ir užvaldyti jos turtą.

        Ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspetizės  išvada

„Įvertinus baudžiamosios bylos medžiagą pateiktą medicininę dokumentaciją bei tiriamosios psichinę būseną matyti, kad tiriamoji psichiatrinio kabineto įskaitoje, neįrašyta, nei ambulatoriškai, nei stacionare netirta. Psichinėje būsenoje įtariamas kliedėjiminis aplinkos vertinimas, galimos klausos haliucinacijos, jokios kritikos situacijos, savo būsenos atžvilgiu. Todėl detalesniam ištyrimui, diagnozės tikslinimui rekomenduojama tiriamajai atlikti stacionarinę teismo psichiatrijos ekspertizę Utenos eksperimentiniame skyriuje“. 

        2016-01-19 iki 02-19 Skaista buvo patalpinta į Utenos psichiatrijos eksperimentinį stacionarinį  skyrių. Kur buvo atlikta stacionarinė, kompleksinė, pirminė ekspertizė.

      Po atliktų teismo psichiatrų komisijos patikrinimo išvadoje rašoma:

      Tokiu būdu, teismo psichiatrų ekspertų komisija Skaistai nustato KITUS NUOLATINIUS KLIEDESINIUS SUTRIKIMUS (F22.8), dėl kurių įtariamos veikos padarymo metu, t.y. 2014-11-08, ji negalėjo ir šiuo metu negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. (Kaip Skaista išbuvusi tarp tikrų durnių apie metus laiko dar ir šiandien supranta savo veiksmus ir sugeba save valdyti galite sužinoti paskambinę jai tik dienos metu tel. 8 684 53356.

Objektyvių medicinos duomenų, kad Skaista iki įtariamos veikos padarymo sirgtų kokiu nors psichikos sutrikimu, nėra. (Atsirado, tik po parašytos žinutės policijos komisarui Dariui Žukauskui – Z.V.)

Skaistai įtariamos veikos padarymo metu, t.y. 2014-11-08, nustatomi kiti nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai, dėl kurių ji negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

Atsakyta 2 p.

Šiuo metu Skaistai nustatoma kiti nuolatiniai kliedesiniai sutrikimai, dėl kurių ji negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. (perrašytas 2 p. – Z.V.)

Dėl psichikos sveikatos būsenos Skaista negali dalyvauti ikiteisminio tyrimo veiksmuose, būti apklausta teismo posėdžio metu. (žr.aukščiau, susipažinti su medžiaga neleidžia ir prokuroras M.Kazlauskas, netgi jos advokatui R.Bučmai – Z.V.)

Skaistai reikalingas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas (kodėl ne sušaudymas? –Z.V.), jai rekomenduojamas stacionarinis stebėjimas specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje  bendro stebėjimo sąlygomis, t.y. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje (durnyne – Z.V.)

Pasirašo Utenos ekspertinio skyriaus komisija: Nadežda Mačiūnienė, Arūnas Galinis, Audronė Glinskienė.

      Kadangi „daktariukai“ nusprendė, prokuroras pritarė,  teliko teismui įteisinti Kauno policijos komisaro D.Žukausko užmačias. Ką jie ir padarė. Įkalino Skaistą į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (anot S. konslagerį). Vadinama psichinė ligonė, prisikapstė netgi iki Tarptautinio Prigimtinės teisės Tribunolo Rytų Europoje Linos Helstein. Ši surinkusi Skaistės pataloginius dokumentus, su pagalbininke nuvyko į Rokiškį. Kadangi TPTT Lietuvoje neregistruotas, L.Helstein į S.Rakauskienės teismo posėdžius neileidžia, nes labai slapta Skaistės liga. Telefonu Rokiškyje buvo sutarta su notaru, kad patvirtins Skaistos įgaliojimą Liną Helstein atstovauti teisme. Kadangi S.Rakauskienė yra „ligonė“, Rokiškio administracija parašo apie tai ir pažymą. Deja, pagal Skaistos inkriminuojamą „ligą“ ir išrašytą durnyno administracijos pažymą, notaras privalo pasirašyti Skaistos įgaliojimą. Prisieina durnyno administracijai keisti taktiką. Durnyno darbuotoja pažymos apie Skaistos sveikatą notarui nebeduoda, o notaras, kadangi Skaista yra durnyno pacientė, netvirtina jos įgaliojimo, nes neturi durnyno pažymos apie jos sveikatos būklę. TPTT atstovei L.Helstein paaiškinama, kad Rokiškyje niekas netvirtins jokių Skaistės įgaliojimų.  Nors S.Rakauskienė jau įkalinta nuo sausio mėn., L.Helstein ir jos kolegė, po pokalbio su pačia Skaiste jokių psichinių nukrypimų nepastebėjo, ko negalėjo pasakyti apie administacijos atstovavusią darbuotoją. 

      Kadangi Kauno apygardos teisme tebevyksta nesusipratimai, Rokiškio durnyno administracija, dėl tolimesnio kenčiančios Skaistos įkalinimo, ruošia RokiškioTeismui dubliuojančius dokumentus. Kodėl? Skaitykite toliau.    

       Teisinis nihilizmas tęsiasi

 

Netikėdamas, kad tokie dalykai teisinėje – demokratinėje valstybėje gali dėtis, nuvykau į Kauno apygardos teismą, kur buvo nagrinėjama apeliantės Skaistos b.byla Nr.M1-1200-246/2016. Prieš teismo posėdžio pradžią, buvo kuklus piketukas su keliais plakatais. Įsiamžinę, visi kultūringai užėjome į posėdžių salę. Prasidėjus posėdžiui apakome, kai Skaistos advokatė R.Kalkauskienė, nei karto nebendravusi net telefonu su ginamąja Skaista, pradėjo „ginti“ jos teises, o būtent: pradėjo reikalaudi uždaro posėdžio, kad kenčiančiosios nenaudėlės S.Rakauskienės atvykę jos palaikyti ir stebėti teismo posėdžio eigos, būtų išprašyti iš teismo salės. Neva negalima be Skaistos sutikimo viešinti jos ligos. Kad jinai yra visiškai sveika, susirinkusieji žino, o apie sufabrikuotą ligą niekas. Kaip tarė, taip ir padarė. Visus mus, senai žinantiems inkriminuojamas kenčiančiosios  „ligas“ ir suprantančius jos kančias, teisėja D.Giačaitė mus išprašė iš posėdžių salės. Teko pasidomėti šios „valdiškos“ advokatės R.Kalkauskienės, gaunančios valstybinį atlygį, kaip penki pensininkai pensijos, arba vienas seimo narys, sąsajų su „teisinės“ valstybės klanu. Ogi pasirodo, jos vyras V.Kalkauskas yra buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas, dabartinis teisėjas. Šio teismo teisėjas ir įkalino Skaistą. Mes atėjome Skaistos prašymu ją morališkai palaikyti, o apygardos teismas, gynėjos R.Kalkauskienės  prašymu, mus išprašė iš salės. Viskas suprantama. Jinai gina teisėjo, buvusio teismo pirmininko, vyro V.Kalkausko kolegos priimtą nutartį. Nors ją Skaista ir nušalino, pasirinkdama apmokamą advokatą, ant advokatės R.Kalkauskienės pykti negalime, nes ji yra ANTRINĖS teisinės pagalbos advokatė. Kaip daugelis suprato, PIRMINĘ pagalbą suteikia savo kolegoms teisėjams. 

      2016-06-02 b.b Nr.M1-1200/2016 vadovaujantis LR BPK 440-442 str. pagrindais, Kauno apylinkės teismas pratęsė Skaistos atidavimo į sveikatos priežiūros įstaigą terminą 3 mėn., skaičiuojant laiką nuo 2016-06-03 d. 

      Kadangi  apsižioplinę, bet dar neapsisrmurgliavę eisėjai nutartį apie Skaistos nuteisimą 3 mėn. jau paviešino,  gavę užsakovų, galimai VSD nurodymą, skubos tvarka, niekam nepranešant po 4 dienų, t.y. 2016-06-06 slaptai  priima tokią pačią nutartį, tik jau be nurodyto 3 mėn. įkalinimo termino. Reiškia neterminuotai, galimai kol 71 m. policijos veteranė bus išnešta kojomis į priekį.

      Nieko lyg šiol apeliantė Skaista nežinodama apie antrąją 2016-06-06 d. nutartį, būdama durnyne, susiranda advokatą kuris jos prašymu 2016-06-22 d. Kauno apygardos teismui parašo skundą, jame  prašoma panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-06-02 d. nutartį b.b. M1-1200-246/2016, kuria atidavimo į sveikatos priežiūros įstaigą terminas pratęstas 3 mėnesių terminui, skaičiuojant nuo 2016-06-03 taip pat nedelsiant prašoma paleisti iš minėtos įstaigos (durnyno). Be to, apeliantė prašo užtikrinti jos dalyvavimą tokiame rungtyniškame teismo posėdyje.

      Kaip vyko 2016-11-22 d. posėdis buvau rašęs. Policijos pagalba iš posėdžių salės išprašomi visuomenės veikėjai, žurnalistai, atvykę iš Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus. Naujai rašyto Skaistos prašymo, kad posėdis būtų viešas, leisti jai dalyvauti, mums būnant dar possėdžių salėje, nenagrinėjo. Kadangi tai taip pat slapta, galimai teisininkų susirinkusi šutvė ir nagrinėjo, deja to tiksliai sužinoti negalime.  Gavus teismo sprendimą skaitome ką gerb.teisėjų kolegija (p-kė teisėja Danutė Giačaitė, teisėjai: Olegas Šibkovas, Viktoras Preikšas) nustatė: „teisėjų kolegija priimdama sprendimą, nustatė kad pirmos instancijos teisme nebuvo išsamiai ištirtos bylos aplinkybės, neapklausti pareigūnai gavę Skaistos pranešimą ir surašę pareiškimo protokolą, nėra išsamaus eksperto psichiatro pasisakymo, dėl gydymo S.Rakauskienei taikymo tikslingumo, be to po bylos nagrinėjimo buvo gautas Skaistos raštas, kuriuo ji kelia abejones, dėl jos gydymo. Todėl siekiant išsiaiškinti aukščiau nurodytas aplinkybes, būtina atnaujinti įrodymų tyrimą (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 300 str., 324 str. 6 d.). Teisėjų kolegija, vadovaujantis BPK 287 str., 300 str., 324 str. 6 d., 7 d., nutarė: atnaujinti įrodymų tyrimą. Bylos nagrinėjimą paskirti 2016-12-07 d. 11 val.“

        Ką darysi, kinkom arklius, ir kaip sako trukt už vadžių ir vėl iš pradžių. Skaista tarp tikrų pakvaišėlių jau apie metus iškentėjo nekonfliktuodama net su administracija. Stebimasi, kodėl lyg šiol nepavažiavo stogas. Gerbiamieji Skaistos įkalinimo užsakovai (manau žinote ką turiu omenyje – Z.V.)  nepykite ant Rokiškio durnyno darbuotojų, jie darė ir stengėsi Skaistą iš tikro padaryti berazume. Skaistą laikė palatoje kartu su moterimi nužudžiusia savo motiną, rėkiančia ir knarkainčia. Galite suprasti septinesdešimtmetės policijos veteranės Skaistos psihologinį smurtą, vienoje palatoje su žmogžude. Atsilaikė. Nesiskundė. Būtų pasiskundusi administracijai, iš kart būtų diagnozuota liga. Kiek žinom, iki šiol kankinei Skaistai diagnozė nenustatyta, o tokiais metodais gydantiems daktarams  visuomenės diagnozė jau žinoma.

      Nors Skaista eilinį kartą parašė prašymą teismui, kad posėdis vyktų viešas, kad būtų apklausiama jos liudytoja Marina Morozova, teismo sekretorė 15 min. prieš posėdį ant durų pakabino užrašą, kad posėdis bus neviešas t.y. slaptas. Kyla klausimas, kodėl teisėjų kolegija nenagrinėja apeliantės pastovių raštiškų prašymų, kad teismo posėdis būtų viešas? Galimai teisėjų kolegijai tebegalioja valstybinės advokatės R.Kalkauskienės prašymas nagrinėti bylą slaptai?  Kodėl nepranešė apeliantei Skaistai apie bylos nagrinėjimo datą? Kodėl atvykusi iš Vilniaus liudytoja M.Marozova (vertėja į tris kalbas) nebuvo apklausta? Kodėl buvo apklausti tik du vietiniai policininkai?  Sakysite smulkmenos, ką gali paliudyti gerbiama vertėja Marina Morozova? Ogi tai, kad po jos parodymų reikės Skaistą paleisti, arba šalia jos uždaryti ir gerbiamą vertėją, kadangi jos parodymai atitinka Skaistos pranešimams.

        Kartą apsilankiusi vertėja Marina Morozova pas Skaistą namuose girdėjo ir suuodė tą patį, ką ir Skaista. Visą parą iš kaimyninio buto girdėjosi monotoniškas klaksėjimas, nesuprantamas tvaikas. Ryte, po bemiegės nakties M.Morozova pasijuto labai blogai, skaudėjo galvą, pykino. Teko Marinai viešnagę nutraukti ir grįžti sergančiai į namus. Marinos Morozovos parodymai atitinka Skaistos parodymams, todėl teismui jos parodymai ir nereikalingi. Reikės uždaryti ir vertėją M.Marozovą šalia, arba paleisti Skaistą. Paleisti Skaistos negalima, nes reikės kažkam atsakyti už jos kančias, arba atsigulti į vadinamą ligoninę.   

        Minėta teisėjų kolegija rašo, o būtent: „po bylos nagrinėjimo buvo gautas Skaistos raštas, kuriuo ji kelia abejones, dėl jos gydymo.“  Pasiaiškinus nustatyta, kad Skaista apie jokias abejones nerašė, rašė tiesiai šviesiai: „esu normalus, principingas, ramus, kantrus, pilietiškai aktyvus žmogus, todėl vadinamoje gydymo įstaigoje neduodami jokie psichotropiniai vaistai“. Aš, kaip ir Jūs, gerbiami skaitytojai, neradau Skaistos žodžiuose nei užuominos, apie teisėjų kolegijos rašomas gydymo abejones. Manome, kad tai tik eilinis teisėjų psichologinis smurtas Skaistos atžvilgiu.  Šiandien jau žinome Teisėjų kolegijai visuomenės nustatytą diagnozę – teisinis nihilizmas. Deja durnynų specialistai, negali teisiškai Skaistai diagnozuoti ligą t.y. nustatyti diagnozę. Kaip Utenos,  Rokiškio durnynai, neturi  medicinos skyrių, tiriančių ligų požymius metodų ir principų, kuriais galima būtų teisiškai diagnozuoti – nustatyti diagnozę. Dabartiniu metu į sveiko (visuomenės nuomonė) žmogaus policijos veteranės Skasistos palatą įkeliama nepagydoma, pastoviai rėkianti prietranka. Prieš tai buvo įkelta moteris, nužudžiusi savo motiną. Gerai, kad septiniasdešimtmetė Skaista užgrūdinta. Lyg šiol nepalūžta, neduok dieve pasiskūstų administracijai. Pradžioje būtų stebėjimo palata (kamera-Z.V.) Manau pradžiai Skaista susirgtų diarėja, o vėliau ir difamacija. Šios ligos manau durnyno specialistai net nežino.  Būtų žinoję, būtų senai pritaikę. Kad tryda moksliškai vadinama diarėja man priminė durnyno pacientė Skaista.

       Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė Skaista skundė 2016-06-02 nutartį, kuria pratęstas atidavimo į sveikatos priežiūros įstaigą (durnyną – Z.V.) terminą  skaičiuojant nuo 2016-06-03 trijų mėnesių laikotarpiui.  Dabar teisėjų kolegija nagrinėja visai neapskūstą nutartį, savo papildomą suklastotą 2016-06-06 d. nutartį be Skaista įkalinimo termino. Apie kurią mažai kas žino. Ir niekas lyg šiol neatkreipė dėmesio kas rašoma teismo nutarčių viršuje, visi skaito kas parašyta apačioje, ką kolegija nustatė ir nutarė. 

      2016-11-22 d. teisėjų kolegija nutarė atnaujinti tyrimą. Grodžio 7 d. vykusiame slaptame teismo posėdyje neapklausė Skaistos liudytojos, nagrinėjo nežinomą ir neapskūstą 2016-06-06 d. nutartį. Priminsiu apeliantė Skaista skundė 2016-06-02 d. nutartį, savo iniciatyva kolegija nagrinėja suklastotą ir neapskūstą 2016-06-06 d. nutartį. Reiškia Skaistos 2016-06-22 d. skundas nagrinėti dar  net nepradėtas. Kiek gi laiko, 71 m. policijos veteranei, dar teks kalėti vadinamam konslagery. Man atrodo, kad minimų pareigūnų pagalba yra kompromituojama ne tik policija, prokuratūra, teismai, VSD bet ir visa Lietuva.

      Gerbiamieji teisėjai, buvęs teisingumo ministre drg. Juozai Bernatoni, apie kokius sovietmečio buvusius teisėjų patarėjus sapaliojai, jeigu Apygardos teismo 3 teisėjų kolegija nesupranta, ar supranta, kad mes nesuprantame ką jie nagrinėja ir klastoja.

      Teko pabendrauti netgi su žinomu Klaipėdos parapsichologu Antanu Misevičiumi, per nuotolį „nematomu frontu“ galinčiu sustabdyti ligos plitimą ir netgi išgydymą. Paprašius išgydyti Skaista, parapsichologas „nematomu frontu“ per atstumą susiradęs ją paaiškino, kad Skaista jokia psichine liga neserga. Įtarė, kad galimai aš noriu patikrinti jį patį. Skaista turinti kitų sveikatos sutrikimų ir jai skubiai reikalinga kitokia pagalba. Parapsichologas Antanas Misevičius labai norėtų bendradarbiauti su medikais. Jo tel. 8 605 94852. 

      Nuo Kauno policijos komisaro Dariaus Žukausko persekiojimo šiais metais Zigmas Šegžda pasiprašė politinio prieglobsčio Švedijos Karalystėje. Kauniškis Renatas Jankūnas neapkentęs pastovaus reketavimo iš kauniškių policininkų pusės, norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį, kad nebūtų dingęs nežinia kur, į jo skundus nekreipiančių dėmesio į Kauno apygardos prokuratūros pastatą per langą įbogino fekalijų kibirą. (Plačiau skaitykite Laisvas laikraštis 2015 m. lapkričio 28 d. Nr.45) Turintis meno gyslelę R.Jankūnas įkalintas taip pat Rokiškio durnyne. Sakosi jaučiantis,  esąs kaip sanatorijoje, tam jausmui praėjus,  vaistų pagalba sanatorijos jausmas vėl atstatomas. Apie kokias nors pretenzijas, bijoma net pagalvoti. Dar ten pat yra gydomas  teistas už vagystes vaikinas. Atlikęs bausmę, vėl apsivogė. Kadangi buvusiam Teisingumo ministrui drg.J.Bernatoniui reikėjo sumažintį kalinių skaičių, tai kaimietį Rupeiką įkišo į durnyną. Kas sekantis? 

        Aš Skaistos byloje taip pat norėčiau būti liudytoju, ir norėčiau paliudyti kaip vienas pareigūnas kompanijoje skundėsi, kad vienas svolačius kolega jam būnant atostogose paėmė jam priklausančią iš taško duoklę. Deja Lietuvos teisingumo sargams, gerb. M.Morozovos, mano parodymai nereikalingi. Tiksliausias parodymas policijos komisaro D.Žukausko: „Nereikėjo Skaistai kalbėti, kad mes bendradarbiaujame su narkomanais, būtų buvusi laisvėje.“

   Šiai dienai šalia Skaistos privalėtų būti ir gerb. vertėja M.Marozova, nes jos parodymai atitinka Skaistos parodymams. Kodėl lyg šiol Ji laisvėje. Manyčiau, kad ir man už tokius rašymus turėtų būti vieta durnyne, tada šalia privalėtų būti ir buvusi mano mokytoja, konstitucinio teismo teisėja Tamara Birmontienė, jeigu Tamara tai ir visas konstitucinis teismas, jeigu konstirucinis teismas tai ir mes visi.

       Pamąstymui. Recidyvistas, 35 m. šiaulietis Deimantas Butkus už pasipriešinimą policijos pareigūnams t. ir t. nuteistas laisvės atėmimo 1 m., atidedant vykdymą. T.y. būti laisvėje. Recidyvistui laisvė, o Skaistai, policijos veteranei, tik už pranešimą apie narkotikų gamybą nelaisvė neribotam laikui Rokiškioi psichiatrijos ligoninėje (durnyne). 

        Lietuvos teisingume, su kuo ir prieš ką tu eini.       

      

                     

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));