Neringos Venckienės sūnus Karolis : motina bando paviešinti siaubingus nusikaltimus Lietuvoje, kuriuos valdžia bando paslėpti

karolis-venckus-77352125

karolis-venckus-77352125

 Venckienės sūnus Karolis : motina bando paviešinti siaubingus nusikaltimus Lietuvoje, kuriuos valdžia bando paslėpti

 

SIGN THE PETITION PLEASE! https://petitions.whitehouse.gov/peti…

And PLEASE SHARE this video!

 {youtube}limyIHxyQLU{/youtube}

 

My mom, Neringa Venckienė, a former Lithuanian judge and Parliament member, fled Lithuania with me from political persecution, and we arrived in the U.S.A. in 2013 when I was just 13-years-old. As my mom filed for and has been waiting here for a political asylum hearing to take place, I became more hopeful and at ease because I was not afraid for her safety or mine anymore as was a daily reality back in Lithuania where my uncle (my mom’s brother) was murdered because he was trying to expose pedophiles among high-ranking Lithuanian officials who molested his daughter Deimantė. My mom became a target after she publicly started speaking about the bribery and corruption in the Lithuanian courts, the government and its media did not succeed in intimidating her. My 8-year- old cousin Deimantė, whose father was murdered, was abducted by government forces from my mother’s care. My mother was her legally appointed guardian at that time. The government called it “a child’s return to her mother operation,” but that was actually an elimination of an inconvenient witness operation with the help of 240 special forces and the intimidation of everyone in Lithuania who sought the truth in the pedophilia and murder case (more people were murdered in this case than just my uncle). My cousin was returned to the person she was testifying against. I was really scared and could not even imagine what is going to happen to Deimantė. 

karolis venckus 77352125

To stop the anti-corruption and truth movement, government forces had to eliminate my mom because she was not intimidated. The Lithuanian people elected her to Parliament to fight against corruption and to seek the truth. She proposed many laws among which there was stricter punishment for pedophiles, but all of them were blocked by the dominant parties in Parliament. When the prosecutors brought charges against my mom, all of her opponents announced that they’ll support the removal of her legal immunity, before the investigation took place. We moved to U.S.A. to find safety and to have a fair hearing, where she would defend herself and expose the terrible crime in Lithuania that the government was seeking to cover up.

Two weeks ago my mom was was arrested, and the Lithuanian government is seeking her extradition, before the political asylum case is over.

Vertimas:

Mano mama, Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir Parlamento narė, pabėgo iš Lietuvos kartu su manimi dėl politinių persekiojimų, ir atvyko į JAV 2013 m., kai man tebuvo 13 metų. Kadangi mano mama pasiprašė politinio prieglobsčio ir laukia svarstymo dėl savo prašymo, tai man pasidarė ramiau dėl savo ir mano motinos gyvybės. Lietuvoje kasdien bijojau dėl savo gyvybės, nes mano dėdė Drąsius Kedys buvo nužudytas, nes bandė demaskuoti pedofilus tarp aukšto rango Lietuvos pareigūnų, kurie prievartavo jo dukrą Deimantę.

Mano motina tapo taikiniu, kai atvirai ėmė kalbėti apie kyšininkavimą ir korupciją Lietuvos teismuose, vyriausybėje ir žiniasklaidoje, kuriai nepavyko sukompromituoti mano motinos. Mano aštuonerių metų pusseserė Deimantė, kurios tėvas buvo nužudytas, buvo pagrobta vyriausybės pajėgų iš mano motinos prieglobsčio. Motina buvo paskirta Deimantės globėja tuo metu. Vyriausybė tai pavadino „vaiko gražinimo motinai” operacija, tačiau iš tiesų tai buvo nepatogaus liudininko sunaikinimo operacija su 240 pareigūnų pagalba ir kompromitavimo bet kurio žmogaus, kuris bandė ieškoti tiesos pedofilijos ir žūdynių byloje (ne vein mano dėdė buvo nužudytas šioje byloje) Mano pusseserė buvo gražinta žmogui, apie kurios nusikaltimus ji liudijo. Aš labai bijojau ir negalėjau net įsivaizduoti, kas nutiks Deimantei.

 Kad sustabdyti antikorupcinį ir tiesos siekiantį judėjimą, Lietuvos vyriausybė turi sunaikinti mano motiną, nes nepavyko jos nutildyti ir prigasdinti. Lietuvos žmonės ją išrinko į parlamentą ieškoti tiesos ir kovoti su korupcija. Ji pateikė daug projektų, numatančių griežtesnes bausmes pedofilams, tačiau visi tie projektai buvo blokuoti Lietuvos parlamente dominuojančių jėgų. Kai prokuratūra paskelbė jai kaltinimus, visi jos oponentai paskelbė, kad jie parems jos teisinės neliečiamybės atėmimą net iki bus atliktas tyrimas. Motina pasitraukė į JAV, kad rastų saugumą ir galėtų apsiginti sąžiningame teisme ir paviešinti siaubingus nusikaltimus Lietuvoje, kuriuos valdžia bando paslėpti. 

Prieš dvi savaites mano mama buvo suimta, ir Lietuvos vyriausybė bando ją sugražinti, kol dar net nėra išnagrinėtas jos politinio prieglobsčio prašymas

 

O dabar kaip šį laišką pateikė delfi.lt:

„Brangūs Lietuvos žmonės, Visų pirma noriu padėkoti visiems, kuriems dar teberūpi tiesa ir kurie jos tebeieško. Kol yra jos ieškančių, tol yra vilties, kad ji bus išviešinta. Deja, Lietuvos teisėsaugai ir valstybės pareigūnams tiesa nėra paranki, todėl jie siekia mano mamos ekstradicijos remdamiesi melagingais parodymais ir kaltinimais, bei nuslėpdami savo nusikalstamą veiklą. Manau, niekas iš Jūsų nenustebs sužinojęs, kad Lietuvos valstybė pateikė Amerikai melagingą informaciją dėl Stankūnaitės spardymo, nepateikė vaizdo įrašo apie gegužės 17 dienos įvykius, ir nepateikė informacijos apie tai, kad Stankūnaitei buvo suteiktos sąlygos atvykti ir pasiimti D. (siekiant apsaugoti nepilnamečio asmens interesus, mergaitės vardo neminime – DELFI), bet D. su ja nėjo. Niekur nepaminėjo ir apie tai kad, kovo 23 dieną D. ir mano seneliai buvo sužaloti kaukėtų valstybės smogikų. Taigi, melas vis dar akiplėšiškai žengia pirmyn, ir mano mamai reikia Jūsų pagalbos ginant tiesą Amerikos teismuose. Prašau Jūsų palaikymo šioje, kol kas nelygioje kovoje. Ačiū Jums už ištvermę ir nepasidavimą abejingumui. Karolis“, – rašoma laiške.

 

 

 

 

 Pasirašykite peticiją, kad Neringa Venckienė nebūtų išduota korumpuotai Lietuvos valdžiai. Iki balandžio 4 d. reikia surinkti 79 tūkst. parašų, kad Baltieji rūmai į tai oficialiai reaguotų:

 

Protect Neringa Venckiene from Political Persecution and Extradition

Created by K.V. on March 05, 2018

In 2008, 4-year-old Deimante Kedyte described her sexual assault by high-level Lithuanian officials. Her testimony was later verified as true by 4 separate commissions. She never had her day in court. Her father pursued justice, but was murdered in 2010. Deimante’s aunt, Neringa Venckiene, was awarded custody of the girl and provided a loving home. When Neringa started The Way of Courage Party to fight corruption in Lithuania, she, her family, and supporters were persecuted by the government. In May of 2012, a terrified Deimante was abducted from Neringa’s home by 240 government agents. Neringa feared for her life and fled Lithuania with her son in 2013. Today, the Lithuanian government continues to persecute Neringa by attempting to get the U.S. to extradite her back to Lithuania.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/protect-neringa-venckiene-political-persecution-and-extradition

Facebook komentarai
});}(jQuery));