„Mg Baltic” juodojoje buhalterijoje yra įrašai apie kyšius 99 politikams ir apie „vodką” „Skvernui”

zalias1

zalias1

Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje išteisinti Eligijų Masiulį ir co. yra ir toks įrašas :

em
em

Kratos 2016 m. gegužės 12 d. protokolo duomenimis, atlikta krata R. Kurlianskio darbo kabinete, (t. 19, b. l. 9). Šios kratos metu, be kitų daiktų, ant darbo stalo buvo rastas ir paimtas objektas <…> A4 formato lapas, prasidedantis žodžiais „1. L. K.“ ir baigiasi žodžiais
„Skvernas Vodka ST“ (t. 19, b. l. 12, 22).
Apžiūros 2016 m. gegužės 19 d. protokolo duomenimis (t. 19, b. l. 153), apžiūros objektas 2016 m. gegužės 12 d. kratos R. K. darbo vietoje, adresu (duomenys neskelbtini), metu rastų dokumentų apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad be kitų, kratos 2016 m. gegužės 12 d. R. K. darbo
vietoje, adresu (duomenys neskelbtini), metu paimtų dokumentų yra (t. 19, b. l. 153) <…> 2) yra A4 formato lapas, kurio vieno lapo pusėje yra dvi vertikalios juostelės su skirtingų asmenų vardo ir  pavardės inicialais, trumpiniais ar įrašyta pirma vardo raide ir pilnai įrašyta pavarde, iš viso 95 įrašai
<…> Pirmojo lapo, pirmojo sąrašo (kairėje lapo pusėje), 19 vietoje, skaičiuojant nuo viršaus, yra įrašas“ „E. M.“, tarpas ir „Vsk +“. Įrašas „Vsk +“ +“ mėlynos spalvos dažikliu užtušuotas (perbrauktas), o tarp minėtų įrašų, tarpe, yra rankraštinis, mėlynos spalvos dažikliu įrašytas įrašas:
„ST. VD“ ir galimai „€“ ženklas. Šie įrašai perbraukti geltonos spalvos dažikliu (žymekliu) <…> (t. 19,
b. l. 154,157).
Priedo Nr. 2 prie apžiūros 2016 m. gegužės 19 d. protokolo duomenimis, lape surašytos
asmenų pavardės, vardai ar sutrumpinimai (iš viso – devyniasdešimt devyni), prie jų – įrašai: vynas,
vodka, šampanas, brendis, knyga, ar sutrumpinimai – Vsk, Kn, ir pliusai. Yra ir šie: E. M. St. Vd +, G.
S. Vsk, V. G. Kn+, V. VSK + (t.19, b. l. 157-158).

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTCfNoejukw

Facebook komentarai
});}(jQuery));