Lietuvos respublika toliau traiško Astą Rubinaitę (pildoma)

Rubinaite1

Rubinaite1

Lietuvos respublika toliau traiško Astą Rubinaitę

Turime  ne  tik  pinigų,  bet ir  žodžio  bei minties infliaciją,   nuvertėjimą     

(Povilas Gylys)

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

2022 m. spalio 10 d. 10 h per pačių pačiausią Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, Klaipėdos apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, paskyrė Astos Rubinaitės bylą „Dėl priverčiamos (represinės-Z.V.) priemonės pakeitimo“. Už nepasirodymo psichiatrei J.Sabaliauskaitei, uždaryti ilgiems laikams į Rokiškio ligoninę (kalėjimą –Z.V.), kurios vadovas Algimantas Liausėda, buvusio Kauno apskrities pol. generalinio komisaro Dariaus Žukausko prašymu, už pranešimą apie narkotikų gamybą, myriop pasiuntė pol. veteranę Skaistą Rakauskienę.

Gerbiamiems skaitytojams trumpai priminsiu, kad Asta Rubinaitė su Lietuvos teisiniu banditizmu pradėjo „draugauti“, metusi solidų administracinį darbą, su solidžiu atlyginimu Šveicarijoje, 2017 – 09 – 02 d. kai buvo rastas kilpoje jos tėvas. Sugyventinė Zita Andruškienė po mirties pasirašė testamentą, neva rašęs jos tėvas, testamentą neteisėtai patvirtino Seniūnija. Kaip bebūtų keista, šios apsukruolės pasikaria jau antras  vyras.  A.Rubinaitė, trukdant advokatams, prokurorams, teisėjams, asmeniškai samdydama ekspertus, įrodė, kad rašysena tariamo testamento yra sugyventinės, o ne a.a. tėvo. Visą laiką sugyventinė teigusi, kad testamentas rašytas a.a. tėvo ranka, prispausta įkalčių, prisipažino, kad rašė ir pasirašė pati. Kur tik A.Rubinaitė besikreipė, policija, prokuratūra siena stodavo už sugyventinę. Jokių tyrimų niekas neatlikdavo, argumentai, sugyventinė nežinojusi, kad  testamento negalima buvo rašyti ir pasirašyti sugyventinio vardu, net nežinojusi, kad negalima meluoti prisaikdintai prieš teismą.  Seniūnija, nežinojusi, kad negalinti tvirtinti, nežinojusi kad tokios teisės iš vis net neturi. Dėl a.a. tėvo turto atsiėmimo, trukdant netgi  advokatui, be jo, bylas A.Rubinaitė laimėjo.

Pamačiusi,  kas dedasi Lietuvoje, įkūrė savo teisinių paslaugų biurą. Deja ne ilgam. Buvo šaudoma, skandinama, deginama, lupinėjami kojų nagai ir miške negyva apkrauta šakomis, galimai galvojo sudeginti. Po poros parų, A.Rubinaitė atsipeikėjo, jeigu būtų užsimerkusi, tai visiems laikams.  Būdama ypatingai fiziškai tvirta, išsiropštė ir t.t. Persekiojimai nesibaigia lyg šiol. Buvo diena, kai policija apsupo ne tik A.Rubinaitės mamos namą, bet visą kvartalą. Policija „išdūrusi“ gaisrininkus, kad neva yra teismo sprendimas, išpjovė metalinę tvorą, šarvuotas duris ir išvežė į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių. Po to į Rokiškio psichūškę. Įrodžius, kad ne viskas skaidru, prisiėjo paleisti.

Screenshot 20221011 102834 Facebook
Screenshot 20221011 102834 Facebook

Deja ši banditų gauja neatstoja toliau. Priskiria A.Rubinaitei lankytis pas psichiatrą, neva stebėjimui. A.Rubinaitė persiregistruoja į savo gyvenamą būstą, užsiregistruoja Klaipėdoje į Uosto polikliniką, pas psichiatrę Jolitą Sabaliauskienę. Telefoninio pokalbio metu, pastaroji paaiškino, jeigu jau Utenos psichiatrai nusprendė, kad A.Rubinaitė nesveika, reiškia niekas jų sprendimo jau nebepakeis. A.Rubinaitė nutarė, kad nuo tokios psichiatrės reikia bėgti, sutarė, jeigu iki rugsėjo pirmos persiregistruos pažeidimo nebus. Persiregistravo rugpjūčio 30 d. apie ką psichiatrei J.Sabaliauskienei pranešė žodžiu ir raštu. Deja ši psichiatrė, rugsėjo 7 d. nusiuntė pranešimą, Alytaus teismui. Dabar A.Rubinaitei kyla klausimas, ar J.Sabaliauskaitė tai padarė sąmoningai ar nesąmoningai. Jeigu sąmoningai – už jos sveikatos žalojimą, reikia atimti psichiatro licenciją, jeigu nesąmoningai – gydyti pačią. Man kyla ir trečias galimas variantas – gaujos prašymu. Tada jau reiktų pradėti ir  ikiteisminį procesą.

Grįžkime į teismo rūmus. Į teismo salę Nr. 306 susirinko: teismo sekretorė Aistė Marcijonaitė, prokurorė – Lina Karbauskienė, bylos iniciatorė, psichiatrė Jolita Sabaliauskienė, nuo 2022 m. liepos 21 d., tapęs tikru advokatu, Alvydas Kvaščevičius.

Užėjus į teismo salę, prisistatė sekretorė, atsakiau kas esu. Paaiškino, kad posėdis uždaras, nors neprasidėjęs, kultūringai paklusau išeiti. Jie posėdį vadina uždaru, o aš vadinu slaptu. Žinodamas, kad turiu teisę salėje būti iki posėdžio pradžios, žengiu vėl į salę, sekretorė kultūringai paėmusi už alkūnės, tik ne už parankės, kaip einant į santuokos rūmus, išprašo vėl į koridorių. Už minutės pradaręs duris spragteliu ir įamžinu represantų darbo vietas ir išeinu pats.

Teko pasiklausyti posėdžio įrašo. Visi daug maž žinome advokato funkcijas, ginti. Kad izoliuoti nuo visuomenės Asta Rubinaitė turi sukelti pavojų visuomenei arba sau. Tiesa, kartą jau buvo sukėlusi grėsmę savo kaimynui exadvokatui A.Pliaugai, dukra ten pat teisėjauja, viena laimė, kad A.Rubinaitė viską filmavo ir paaiškėjo, kad ne ji užpuolė, o ją. Kadangi A.Rubinaitė nei per nago juodimą niekam nėra sukėlusi jokios grėsmės, advokatas Alvydas Kvaščevičius anot tai akcentavęs ir ginęs A.Rubinaitę, prašo teisėjos, kad nevertintų ar ji gali sukelti pavojų visuomenei ar sau, o vertintų ar laiku atsižymėjo pas psichiatrą ir pridūrė: „Ar supratote teisėja?“ Asta Rubinaitė šio gerbiamo advokato paslaugų atsisakė. Posėdžio metu stebėjimą, kai kas prilygino gydymuisi.  Niekuo nenusidėjusius žmones, tąso po anarchokapitalistinį ožkyno mešlą. Todėl teisiniams banditėliams norisi priminti, kad vanduo – nuplaus jūsų mėšlinus pėdsakus, vėjas užpūs kapų žvakes, bet apie jus prisiminimų niekas nesunaikins.

Sekantis posėdis bus spalio 20 d. 10 h.

„Lietuvoje nusikaltėliai yra nebaudžiami. Nusikaltimus išaiškinę asmenys patys yra nuteisiami ir apšaukiami išprotėjusiais, – teigia Asta Rubinaitė, – teisinėje Valstybėje, būtų viskas atvirkščiai. Nusikaltimus išaiškinęs asmuo, būtų apdovanotas padėkos raštu, o nusikaltėliai nuteisti.
„Ačiū gydytojai” Jolantai Sabaliauskienei ! Kuri, net nemačiusi žmogaus, kreipėsi į teismą, kad ne tai, kad nekaltas, o nukentėjęs asmuo būtų uždarytas į Rokiškio psichiatrinį kalėjimą !

Screenshot 20221012 121655 Chrome
Screenshot 20221012 121655 Chrome

Siunčiu nuotrauką, gydytoja psichiatrė Jolita Sabaliauskienė, viduryje.

Facebook komentarai
});}(jQuery));