Lenda nauji teisėjų gaujos nusikaltimai : teisėjo V.Kažio kreditorių R.Balevičių sužalojo garsus kontrabandininkas, nuolatinis V.Kažio bylų „liudininkas“

Romka12

Romka12

 

 

Lenda nauji teisėjų gaujos nusikaltimai : teisėjo V.Kažio kreditorių R.Balevičių sužalojo garsus kontrabandininkas, nuolatinis V.Kažio bylų „liudininkas“

 

 

Aurimas Drižius

 

Teisėjų gaujos nusikaltimai aiškėja kasdien ir  tampa vis labiau brutalesni.

 

LL jau rašė, kad Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio, dėl įtariamos korupcijos nušalinto nuo pareigų, kreditorius Romas Balevičius buvo sumuštas trijų užpuolikų dar 2014 m. R.Balevičius restauravo antikvarinę V.Kažio „Volgą“, tačiau vietoj sutarto atlyginimo meistras sulaukė V.Kažio grasinimų : „aš tave pasodinsiu, aš teisininkas“. Taip ir nutiko – R.Balevičius buvo nuteistas Kauno apygardos teismo teisėjo Švirino už „svetimo turto pasisavinimą“, nes nesutiko gražinti „Volgos“, kol nebus atsiskaityta už darbą.  

 

 

Romka12

Šioje byloje teisėjo V.Kažio naudai liudijo ir toks garsus kontrabandininkas Marius Mickevičius, kurį R.Balevičius (nuotr. viršuje) atpažino kaip vieną iš savo užpuolikų, beisbolo lazda daužantį jam galvą ir perduodantį „linkėjimus iš Vilniaus“.

 

Nors M.Mickevičius buvo su kauke, R.Balevičius jį atpažino iš balso ir raišumo (jis vilko vieną koją). Nors auka nurodė policijai, kas jį užpuolė, Alytaus PK tyrėjas nutraukė bylą, „neradus įtariamų nusikaltėlių“.

 

Tuo pačiu metu, kai vyko šie įvykiai, minėtas V.Kažio bylos liudininkas M.Mickevičius buvo teisiamas Kauno apygardos teisme, nes įkliuvo gabendamas stambią cigarečių kontrabandą.

 

Tačiau kitas V.Kažio kolega, Kauno apygardos teismo teisėjas Algerdas Urbšys nusprendė M.Mickevičiui už cigarečių kontrabandą skirti tik baudą, „smarkiai mažesnę negu baudų vidurkis tokiose bylose“.

Negana to, A.Urbšys nusprendė net nekonfiskuoti prabangaus kontrabandininkų automobilio Audi A6.

 

R.Balevičius įsitikinęs, kad čia veikė ta pati teisėjų gauja – pagauti kontrabandininkai mainais už švelnias bausmes vėliau vykdydavo neteisėtus teisėjų reikalavimus, pvz., „sužaloti savo kreditorius, kad jie nebekeltų triukšmo“.

 

 

„M.Mickevičius buvo ne  kartą minimas kontrabandos bylose, tačiau teismas nustatė „lengvinančias aplinkybes ir M.Mickevičiui skyrė menką baudą“, – stebėjosi R.Balevičius.

                                                                 

 

Toliau pateikiamas jau minėtas teisėjo Algerdo Urbšio nuosprendis:

 

 

                      Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas Urbšys, sekretoriaujant Žanetai Misiūnienei, Viktorijai Akelienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, kaltinamajam M. M., gynėjui advokatui Vincui Pacevičiui, teisiamajame posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. M., gim. (duomenys neskelbtini) Lazdijų r., a.k. (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas,

kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau-LR BK)  1992 straipsnio  1 dalyje.

Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

 

 

n u s t a t ė :

 

kaltinamasis Marius Mickevičius (M. M.) pažeisdamas nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2 p. reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius ir 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-443 patvirtintų „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ pakeitimo 3 p. reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių, išskyrus Europos Sąjungos valstybės nares, į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 20 pakelių cigarečių, 2011 m. liepos 20 d. apie 02 val. 20 min. (duomenys neskelbtini) rajone, automobilyje „Volkswagen-Transporter“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtai laikė ir juo gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 3500 pakelių cigarečių „V. B.“, 11500 pakelių cigarečių „V. R.“, 15000 pakelių cigarečių „Fest“, 2500 pakelių cigarečių „Fest-7 be Lietuvos Respublikos banderolių, viso 32500 pakelių, kurių bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius viršijo 250 MGL dydžio sumą ir sudarė 236036,52 Lt. t.y padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1 d.    

  1. M. M. kaltu pilnai prisipažino. Paaiškino, kad 2011-07-14 prie jo turgavietėje priėjo nepažįstamas vyriškis ir pasiūlė užsidirbti pinigų. Su juo susitarė susitikti 2011-07-19 toje pačioje vietoje Veisiejuose prie parduotuvės „(duomenys neskelbtini)“. Susitikus kartu nuvažiavo į Margionių kaimą. Nepažįstamasis jam davė raciją ir pirštines. Įsėdo į automobilį VW Transporter, kurį reikėjo nuvairuoti iki Merkinės pagrindinio kelio. Minėtas vyras jam minėjo, kad automobilyje bus cigaretės. Nepažįstamas vyras atvažiavo automobiliu Audi C4 ar Audi A6 karavanu. Jam žadėjo sumokėti 200 Lt. Vairuojant automobilį iš priekio pamatė važiuojančio automobilio švyturėlius. Manė, kad tai policijos mašina, todėl pasuko iš kelio. Pasukęs į miško keliuką išlipo ir nuėjo. Maždaug už 100m. jį sulaikė pasieniečiai. Nelegalias cigaretes turėjo pervežti iki pagrindinio kelio tarp Druskininkų ir Merkinės. Kad vykdo neteisėtą veiklą suprato, tai darė dėl sunkios materialinės padėties, nes labai reikėjo pinigų.
  2. V. K. paaiškino, kad dirba tose pačiose pareigose kaip ir ikiteisminio tyrimo metu. Dirbo kartu su Š. J. ir G. P.. Gavo operatyvinės informacijos, kad gali būti gabenamos kontrabandinės prekės. 2011-07-19 apie 19.30 val. organizavo informacijos patikrinimą ir operaciją. Apie 00.20 val pastebėjo važiuojančius du automobilius VW Transportes ir Audi A6 nuo (duomenys neskelbtini) kaimo. Pirmas pravažiavo automobilis Audi A6, vėliau VW Transporter. Pravažiavus automobiliams nusprendė juos pasekti. VW Transporter pastebėjo stovintį miško keliuke. Vairuotojo jame nebuvo, jį sulaikė maždaug už 200m. Mikroautobuso viduje rado cigaretes su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais. M. M. prisipažino, kad vairavo mikroautobusą, sulaikomas nesipriešino.

Liudytojas D. S. paaiškino, kad dirba VSAT Varėnos rinktinės specialiosios paskirties būrio vyresniuoju pasieniečiu. 2012-07-20 apie 1 val. gavo pranešimą, kad keliu (duomenys neskelbtini) automobiliais Audi A6 ir VW Transporter  gali būti gabenama kontrabanda. Nuvyko į Varėnos raj. ir sustojo miško kelyje (duomenys neskelbtini). Apie 2.30 val. pastebėjo automobilio šviesas ir buvo sustabdytas automobilis Audi A6 Avant. Automobilis buvo patikrintas, vėliau nuvažiavo prie sustabdyto mikroautobuso. Mikroautobuse matė cigaretes, vairuotojo tuo metu nebuvo. Audi A6 automobilyje matė guminę valtį, tentą. Su vairuotoju nebedravo, bendravo jo kolegos.

Liudytojas A. V. paaiškino, kad su Algirdu susipažino 2010m. Jis jam pasiūlė pirkti automobilį VW Transporter, tačiau tuo metu neturėjo pinigų. Algirdas jam davė 500 Lt ir automobilį užregistravo jo vardu. Už registraciją mokėjo A.. Tarėsi, jog kai grįš iš užsienio tada ir sumokės už automobilį. A. A. A6 jam siūlė pirkti A. draugas. Jis jį užregistravo savo vardu, pinigus būtų atidavęs, kai būtų grįžęs iš užsienio. Kadangi jiems pinigų nedavė, tai tie automobiliai liko pas juos. Mano, kad tie automobiliai ne jo, tik užregistruoti jo vardu. Automobiliai jam nereikalingi.                

Be kaltinamojo M. M. visiško prisipažinimo, liudytojų parodymų, jo kaltę patvirtina šie įrodymai:

2011-07-20 apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra Varėnos rajone Šunupio kaimo ribose esančiame miško masyve, kur ant kelio stovi automobilis „Audi A6″, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Automobilio bagažinėje yra žalios spalvos plaustas, du valties irklai, guminė valtis „Fregata“, akumuliatorinis valties variklis „M. K.“, akumuliatorius „Exrider“. Automobilio daiktadėžėje yra dvi racijos „Midland „, automobilio veidrodėlio stiklas be rėmo, automobilio „Audi A6″, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos liudijimas Nr. (duomenys neskelbtini), techninės apžiūros rezultatų kortelė Nr. (duomenys neskelbtini). Apie 1-o kilometro 200 metrų atstumu nuo automobilio „Audi A6″, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) k. link kairėje pusėje yra siauras miško keliukas, kuriame 23 metrų atstumu nuo žvyrkelio   (duomenys neskelbtini) stovi   mikroautobusas   „VW  Transporter“,   valst.   Nr. (duomenys neskelbtini). Mikroautobuso viduje sudėtos 65 dėžės cigarečių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais: 7 dėžės (3500 pakelių) cigarečių „V. B.“, 23 dėžės (11500 pakelių) cigarečių „V. R.“, 30 dėžių (15000 pakelių) cigarečių „Fest“ raudoname pakelyje, 5 dėžės (2500 pakelių) cigarečių ..Fest7″. Mikroautobuse ant priekinės keleivio sėdynės yra valties pompa „Wehnake“, priekinėse automobilio durelėse yra racijos „Midland“ garsiakalbis. Automobilio daiktadėžėje yra automobilio draudimo liudijimas Nr. LT/ABA (duomenys neskelbtini) ir automobilio „VW Transporter“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos liudijimas Nr. (duomenys neskelbtini). Ant mikroautobuso nėra dešinės pusės mikroautobuso galinio vaizdo veidrodėlio stiklo, yra tik veidrodėlio rėmas. (t. 1,b.1. 14-18).

2011-09-02  apžiūros protokole užfiksuota, kad 2011-07-20 įvykio vietos apžiūros metu (duomenys neskelbtini) k. ribose paimti daiktai turi šiuos požymius: automobilis ,,VW-Transporter“,   valst   Nr. (duomenys neskelbtini).   Automobilis   žalios spalvos, išorė purvina. Galinės automobilio dalies – kėbulo, stiklai užtemdyti tamsia plėvele. Kairės pusės galinio vaizdo veidrodėlis suskaldytas, dešinės pusės galinio vaizdo veidrodėlio nėra – jis išlaužtas. Atidarius automobilio vairuotojo dureles matosi, kad automobilis buvęs oranžinės spalvos, tačiau ant viršaus uždažytas žaliai, tokiu būdu pakeičiant automobilio spalvą. Automobilio salonas pilkas. Galinio vaizdo veidrodėlis yra nulaužtas, įdėtas į daiktų dėtuvę. Atidarius automobilio kėbulo duris matosi, kad kėbulas yra tuščias. Ant kėbulo dugno purvina – matosi samanų ir spyglių.

Daiktų  apžiūros protokolu nustatyta, kad automobilyje VW Transporter v/n (duomenys neskelbtini) rastos: 5 dėžės su 2500 pakelių cigarečių „FEST-7″. Dėžės iš pilko kartono. Ant dėžių šono yra mėlynos spalvos etiketės su užrašais rusų kalba: „Respublika Belarus OAO „Grodnenskaja tabačnaja fabriką NEMAN“ 230771, g. Grodno, ul. Ordžonikidze, 18 Cigarety s filtrom FEST GOST 3935-2000 Količestvo v pačke 20 št. Količestvo v jaščike 10000 št. „ Ganantijnyj srok 48 mes. LEGKOGORIUČIJE“. Kiekvienoje dėžėje yra 50 pakuočių po 10 pakelių cigarečių su mėlynais užrašais „FEST-7″ (rusų kalba), bei kitais duomenimis, kurie nurodyti ant aukščiau aprašytų etikečių, esančių ant cigarečių dėžių šonų. Ant visų cigarečių pakelių yra Baltarusijos Respublikos akcizo ženklai – banderolės. Viso 5 dėžėse yra 2500 pakelių cigarečių „FEST-7″,  30 dėžių su 15000 pakelių cigarečių „FEST“. Dėžės iš pilko kartono. Ant dėžių šono yra raudonos spalvos etiketės su užrašais rusų kalba: „Respublika Belarus OAO „Grodnenskaja tabačnaja fabriką NEMAN“ 230771, g. Grodno, ul. Ordžonikidze, 18 Cigarety s filtrom FEST GOST 3935-2000 Količestvo v pačke 20 št. Količestvo v jaščike 10000 št. „ Ganantijnyj srok 48 mes. LEGKOGORIUČIJE“. Kiekvienoje dėžėje yra 50 pakuočių po 10 pakelių cigarečių su raudonais užrašais „FEST“ (rusų kalba), bei kitais duomenimis, kurie nurodyti ant aukščiau aprašytų etikečių, esančių ant cigarečių dėžių šonų. Ant visų cigarečių pakelių yra  Baltarusijos Respublikos akcizo ženklai – banderolės. Viso 30 dėžių yra 15000 pakelių cigarečių „FEST“,   23 dėžės su 11500 pakelių cigarečių „VICEROY RED“. Ant cigarečių dėžių yra raudonos etiketės su užrašais rusų kalba „Izgootovleno po licenziji i pod kontrolėm British A. T. (Investmens)  Respublika Belarus  OAO  „Grodnenskaja  tabačnaja  fabriką NEMAN“ 230771, g. Grodno, ul. Ordžonikidze, 18, Pretenziji potrebitelei napravlet: IP „(duomenys neskelbtini)“, RB, (duomenys neskelbtini), g. (duomenys neskelbtini), Cigarety s filtrom GOST 3935-2000 Količestvo v pačke 20 št. Količestvo v jaščike 10000 št. „ Ganantijnyj srok 24 mes. LEGKOGORIUČIJE“. Kiekvienoje dėžėje yra 50 pakuočių po 10 pakelių cigarečių su raudonais užrašais „VICEROY RED“ (anglų kalba), bei kitais duomenimis, kurie nuroyti ant aukščiau aprašytų etikečių, esančių ant cigarečių dėžių šonų. Ant visų cigarečių pakelių yra   Baltarusijos Respublikos akcizo ženklai – banderolės. Viso 23 dėžėse yra 11500 pakelių cigarečių „VICEROY RED“, 7 dėžės (3500 pakelių) cigarečių „VICEROY BLUE“. Ant cigarečių dėžių yra raudonos etiketės su užrašais rusų kalba „Izgootovleno po licenziji i pod kontrolėm British A. T. (Investmens)   Respublika  Belarus   OAO   „Grodnenskaja  tabačnaja  fabriką NEMAN“ 230771, g. Grodno, ul. Ordžonikidze, 18, Pretenziji potrebitelei napravlet: IP „(duomenys neskelbtini)“, RB, (duomenys neskelbtini), Cigarety s filtrom GOST 3935-2000 Količestvo v pačke 20 št. Količestvo v jaščike 10000 št. „ Ganantijnyj srok 24 mes. LEGKOGORIUČIJE“. Kiekvienoje dėžėje yra 50 pakuočių po 10 pakelių cigarečių su raudonais užrašais „VICEROY BLUE“ (anglų kalba), bei kitais duomenimis, kurie nurodyti ant aukščiau aprašytų etikečių, esančių ant cigarečių dėžių šonų. Ant visų cigarečių pakelių yra   Baltarusijos Respublikos akcizo ženklai – banderolės. Viso 7 dėžėse yra 3500 pakelių cigarečių „VICEROY BLUE“ ( t. 1, b.l. 85-99).

2011-07-22 Vilniaus teritorinės muitinės duotoje specialisto išvadoje Nr.67 nurodyta, kad 2011-07-20 įvykio vietos apžiūros metu paimtų cigarečių muitinė vertė, įskaitant privalomus mokesčius yra: 2500 pakelių cigarečių „FEST-7″ vertė – 18156,66 Lt., 15000 pakelių cigarečių ..FEST“ vertė – 108939,93 Lt., 11500 pakelių cigarečių „VICEROY RED“ vertė – 83520,61 Lt., 3500 pakelių cigarečių „VICEROY BLUE“ vertė – 25419,32 Lt. Visų šių cigarečių bendra vertė yra 236036,52 Lt. (t. 1, b.1. 133).

Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis M. M. gabeno ir laikė akcizais apmokestinamas prekes, kurių bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 236036,52 litai, tai yra vertė viršijanti 250 MGL dydžio sumą, todėl ikiteisminio tyrimo metu jo  veika pagal Lietuvos Respublikos BK 199² str. 1 d. kvalifikuota teisingai.

Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis nuoširdžiai prisipažino ir gailisi padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant bausmę kaltinamajam M. M., atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, jos daromą žalą valstybės ekonomikai ir nustatytai verslo tvarkai, kaltinamojo asmenybę, pačios neteisėtai įgytos prekės kiekį ir realią vertę, kitas aplinkybes. Nusikaltimas buvo padarytas siekiant materialinės naudos, tačiau kaltinamasis cigarečių nerealizavo, pajamų iš šios nusikalstamos veikos negavo. Atžymėtina ir tai, kad kaltinamasis yra bedarbis, augina mažametę dukrą, taip pat atsižvelgtina  į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą.  Įvertinus šias aplinkybes, jam skiriama bauda, kurios dydis nustatomas ženkliai mažesnis negu sankcijoje numatytas baudos vidurkis.

LR BK 72 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. LR BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytomis nusikalstamos veikos priemonėmis pripažįstami įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ar turtas, kurį kaltininkas naudoja darydamas nusikalstamą veiką. Tai yra naudoja, kad sudarytų sąlygas ar palengvintų nusikalstamos veikos padarymą. Tokia priemone pripažįstama specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas, tai yra kai pakeista jo paskirtis ar savybės. Be to, turtas gali būti pripažįstamas nusikalstamos veikos priemone ir tada, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, tačiau nustatoma, kad nusikalstamos veikos padarymas nenaudojant šio turto būtų labai apsunkintas. Spręsdamas, ar savininkas turėjo ir galėjo žinoti, kad jo turtas bus panaudotas darant tokį nusikaltimą, teismas įvertina turto perdavimo aplinkybes (pvz., turtas perduodamas asmeniui, kuris verčiasi neteisėta veikla, ir turto savininkui šios aplinkybės žinomos; perduotą turtą valdė ir juo naudojosi kaltininkas, o savininkas nesidomėjo jam priklausančio turto likimu). (2010 m. lapkričio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-500/2010). Šiuo konkrečiu atveju kaip ir nurodė automobilio VW Transporter savininkas A. V., jog  automobilis tik registruotas jo vardu ir jis jam nereikalingas.  Todėl automobilis VW Transporter  valst. Nr.(duomenys neskelbtini) konfiskuotinas kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonė. A. A. A6 Avant valst. Nr. (duomenys neskelbtini) bei jame esantys daiktai, nepripažintini nei nusikalstamos veikos padarymo priemone nei įrankiu, todėl grąžintini teisėtam savininkui.

Daiktinių įrodymų klausimas išspręstinas LR BPK 94 str. nustatyta tvarka.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 297, 301-303 straipsniais,

n u s p r e n d ž i a :

 

  1. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 1992 str. 1 d. ir nuteisti 70 MGL ( 9100 Lt) dydžio bauda.

Vadovaujantis LR BK 65 str. 1 d. 2 p. „ a“ pp., 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2011-07-20 iki 2011-07-21, t.y. 1 dieną, ją prilyginant 2 MGL (260 Lt) dydžio baudai, ir paskirti galutinę bausmę – 68 MGL, t.y. 8840 Lt (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt litų ) dydžio baudą.

Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

Vadovaujantis LR BK 72 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi  automobilį VW Transporter  valst. Nr.(duomenys neskelbtini) saugomą VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės Kabelių užkardoje, konfiskuoti kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonę.

Daiktinius įrodymus – 5 dėžes ( 2500 pakelių) cigarečių „FEST-7″, 30 dėžių (15000 pakelių) cigarečių „FEST“, 23 dėžes (11500 pakelių) cigarečių „VICEROY RED“ ir 7 dėžes (3500 pakelių) cigarečių „VICEROY BLUE“  saugomas  VSAT prie LR VRM   Varėnos   rinktinės   Logistikos   skyriaus   sandėlyje nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti. (LR BPK 94 str. 1 d. 2 p.).

Automobilį AUDI-A6, valst. Nr.(duomenys neskelbtini), saugomą VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės Kabelių užkardoje, guminę valtį „Fregata“, du valties irklus, žalios spalvos plaustą, valties pompą „Wehnage“, valties akumuliatorinį variklį „M. K.“ ir akumuliatorius „Exrider“ saugomus VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės Logistikos skyriaus sandėlyje nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti faktiniam savininkui A. V. (LR BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

Transporto priemonės VW Transporter valst. Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos liudijimą Nr.C (duomenys neskelbtini), draudimo liudijimą Nr. (duomenys neskelbtini), saugomus byloje, perduoti kartu su konfiskuojamu automobiliu.

Transporto priemonės Audi A6 Avant valst. Nr. (duomenys neskelbtini) registracijos liudijimą Nr.D (duomenys neskelbtini), techninės apžiūros rezultatų kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), saugomus byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus gražinti A. V..

Raciją „Midland CT210“,  raciją  „Midland CT210“,  racijos  „Midland CT210″ garsiakalbį,  automobilio veidrodėlį, žibintuvėlį „(duomenys neskelbtini)“,  dujų balionėlį „SABRE“ saugomus VSAT prieLR VRM Varėnos rinktinės Logistikos skyriaus sandėlyje nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

Vadovaujantis LR BVK 22 str. 2 d. išaiškinti nuteistajam, kad jis privalo sumokėti baudą į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą. Nuteistajam šį terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

 

 

 

 

Teisėjas                                                                                                                  Algerdas Urbšys

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));