Komsomolkė atvirai palaiko Sirijos teroristus, antivalstybinius kovotojus

Komsomolkė atvirai palaiko Sirijos teroristus, antivalstybinius kovotojus

Kristina Sulikienė

Lietuvoje yra komsomolkė, kuri pastaruoju metu neva išreiškia neva valstybės poziciją.

Jeigu Ukrainos separatistus vadino teroristais, tai Sirijos teroristai jau ne teroristai.

Jie sukilėliai. Tų pačių frazių tiems patiems reiškiniams panaudoti komsomolkė nemoka.

Kadangi Donbase sukilėliai niekam galvų nepjaustė, ir nesifotkijo “selfiams” su kurdų moterų galvomis, tai jie – teroristai.

O Sirijos kovotojai matote tokie geri, kad reikia skirti jiems laikraščio plotą.

Priminsime, jog iki šių dienų oro smūgių buvo paskelbta amnestija. Visi kovotojai iš bet kurių sukilėlių būrių galėjo ateiti, padėti ginklą, pasirašyti, jog nebekovos. Šita amnestija pasinaudojo daug kovotojų iš įvairiausių padalinių.

Bet ISIS juk bijo. Jie bėga į Europą, o mūsiškiai reklamuoja, kaip mes galvų pjaustytojams turime atverti savo pinigines, langus, ir duris.

Kadangi galvų pjaustytojai į Lietuvą nenori – nes bijo, jog čia veikia Rusijos kontržvalgyba, ir jiems patiems gali būti „kyrdych”, tai Premjeras Butkevičius reklamuos Lietuvą, kad į ją atvyktų tie, nenorintys čia vykti.

Komsomolkė dar rašo neįtikėtiną nesąmonę, jog Rusijos oro smūgiai „sustiprins sukilėlių pozicijas”.

 

Sakykite, jie gal iš anapus bus stiprūs ar kaip suprasti tokią mintį komsomolkėje?

Ir, beje, jeigu komsomolkė, sisteminis ruporas, taip aktyviai reklamuoja „sukilėlius”, kurie tėra paprasčiausi menkystos, galvų pjaustytojai, labai gerai finansuoti Vakarų, ir kurių tarpe „kovoja” netgi Skandinavijos „kovotojai” (prisiminkime Joną Ohmaną, kuris visur „kovoja”, kur tik „karštas taškas), vadinasi, galima kelti prielaidą, jog ir mūsiškių ten Sirijoje yra.

Na kodėl gi šitaip verkė “penkiolika kapeikų”, kad ne, migrantų tarpe nėra ISIS karių, netikėkite – nors aišku, jog jų, nelaukiant oro smūgių, ir galutinės pergalės prieš terorizmą ir šalies nustekenimą – bėgo į Europą apie 4000 vienetų – tai prisiminkime 2013- uosius.

 

2013 metų rugpjūčio 26 dieną Lietuva ir Amerika galutinai išvaromi iš nuolatinės bazės Afganistane, nes kaip kitos šalys, neklauso reikalavimų ir nepalieka „karinės misijos” ar „taikos misijos” (neaišku, nes yra faktų, jog žudė žmones, juk giriasi ir „Aitvaro” fanai, ir įvairūs karybos specialistai). Technikos tiek, jog galima vežti 100 metų, neišveši, paskelbiama, jog dovanojama Afganistanui. Iš tiesų čia senas „bajeris” – dalį technikos ruošiamasi permesti į Siriją. (Paliekama tik kažkokia nuolatinė misija, kuri neaišku ką ten veikia.)

 

Vilniuje susitikinėja saugumiečiai, lakūnai, rugsėjo 6 d. atskrenda ar tik ne Mc Keinas, priimamas vėlai vakare Vilniaus dalinyje, kur bazuojasi specialiųjų operacijų vyrukai ir specialiųjų operacijų savanoriai. Savanoriai ir specukai jau tiesiog apsvaigę vaikšto, net nebepastebi, kur dalinys, o kur miestas, po stotelę marširuoja su ginklais, šalmais, amunicija. Vienas karys be kaukės dažo sargų būdelę žaliais dažais, kvėpuoja, svyruoja – kaip sovietmečiu. Kai buvo laukiama aukštų vadų, greitai buvo dažomos netgi pievelės.

 

Rusijos spauda parašo, jog turi duomenų apie 56 Lietuvos karius, išvykusius kovoti prieš Assadą.

 

Lietuvos kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija intensyviai neigia.

 

Lietuvos Ryto TV pričiumpa didžiulę vilkstinę, kaimo keliukais riedančią į Klaipėdos jūrų uostą, ir iškelia versiją, jog technika kraunama ir gabenama į Siriją.

 

Vėliau, užkūrus Maidaną, Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas „Spartan” atvirai skraido į Siriją, net to neslepia. Aiškėja, jog Sirija ir Ukraina – tas pats „krepšelis”.

 

Per metus Ukraina nustekenama teroristinių pajėgų, kurios vadinosi „Nacionaline gvardija”, ir kurią priiminėja su Jonu Ohmanu priešakyje netgi Lietuvos kariuomenė. Tačiau teroristai, nevengiantys naudoti netgi fosforo bombų, vadinami vykdantys patys „antiteroristinę operaciją”, kurios metu žūsta vaikai, liaudies kovotojai, kurių tarpe yra daug moterų,vietos atsargos pareigūnų, kariškių, užsienio savanorių (kaunasi Prancūzijos, Ispanijos, Čekijos, Tailando, Baltarusijos savanoriai).

 

Tačiau visi Donbaso kovotojai Lietuvos spaudoje vadinami „teroristais”, ir siejami su Rusija, neva iš jos jie atvykę, ir juos finansuoja Vladimiras Putinas. Per tą laiką neapsikentę bombardavimų, terorizavimo, per sieną bėga 2 mln. ukrainiečių (Lietuvos “patriotai” plyšauja, jog bėga rusai, ir jiems ten ir vieta – ir suprantamas “patriotų” džiaugsmas, nes kažkam atlaisvinama teritorija, ruošiama išteklių gavybą, „numalšinus terorizmą”), vėliau paaiškėja, jog skaičius artėja link 4 mln.

 

Europa tačiau Ukrainos pabėgėlių nepriima, paviešinamos nuotraukos, kaip šeimos iš sugriautų miestų gyvena vagonėliuose. Ten apsilanko Artūras Zuokas ir paviešina šitą absurdą, kad jaunos šeimos gyvena vagonėliuose, tačiau negauna pabėgėlių statuso ir negali išvykti į kitas šalis įsikurti – nors grįžti Ukrainoje gyventi nebėra kur, ištisi kvartalai sugriauti.

 

Nesąmonė daiktus vadinant netikrais vardais, skinasi kelią Lietuvos spaudoje, ir visi, kas tik prieštarauja, tie „vatnykai” ir „Lietuvos VALSTYBĖS priešai”, (nors nei Donbasas, nei Ukraina nepriklauso Lietuvai, o priklauso užsienio politikos temai, ir galima turėti vienokią ar kitokią nuomonę apie tai), nors žmonės stebi per internetą, youtube, ir mato, jog Ukrainoje vyksta kažkas panašaus kaip ir Sirijoje. Kaip Irake. Kaip Libijoje, Irake, visur, kur būdavo sugriaunamos valstybės, ir jos niekada nebeatsistatė. Lietuva irgi buvo sugriauta, tik be bombų, ir niekada nebeatsistatė. Liko stirksoti sugriautos kareivinės, fermos, kolūkiai, per upes nebėra tiltų, kaimuose nebeliko žmonių. Kažkam – karų strategams – tai tinkamas vaizdas.

 

Galiausiai išlenda ISiS, tariami Islamo kovotojai, iš viso nemokantys Korano.

Tada pradeda kaip skėriai į Europą  plūsti migrantai, kartu savo tarpe turėdami tuos pačius ISIS kovotojus.

Valktis nuo akių Europos prezidentams pagaliau nukrenta.

Ir kaip jau galima buvo prognozuoti, Rusijos paprašoma ne tik Sirijoje įvesti tvarką ir taiką, bet ir Ukrainoje.

Ir paprašo ne kokie Donbaso liaudies kovotojai, o Europos vadai.

 

Klausimas: jeigu Dalia Grybauskaitė atvirai taiką nešančią valstybę – jūs stebėkite, kaip gražiai naikina teroristų vadavietes Sirijoje, koks tikslumas, ir žvalgybos priemonių patikimumas –  vadino „teroristine”, jeigu daiktai Lietuvoje pavirto atvirkštiniais, tai kas yra pati Naša Dalia?

 

Kas ji tokia? Ir kodėl jos niekur nebekviečia? Na, anksčiau juk ji ir Linas Linkevičius sprendė Ukrainos likimą, reikalavo NATO 5 punkto (kolektyvinės gynybos kuri galioja tik aljanso nariams) sutarties (Ukraina ne NATO valstybė) taikymo šalyje, kuri nėra ir niekada nebus NATO nare – o dabar niekas nebepakviečia prie kavos viršūnių susitikime.

 

Įdomiausia, jog nors įtvirtinti draudimai kurstyti karą ir varyti propagandą, komsomolkė kaip tik tą daro, taikos įvedimo, terorizmo sunaikinimo Sirijoje procesą vadindama puolimu, teisindama teroristus.

 

Tai kai bus sudaryta pagaliau demarkacinė linija Ukrainoje ir perskirtos kovojančios pusės, ir įvesta taika, tai ką tada rašys komsomolkė?

 

Ir gal jau nebe už kalnų tarptautinis tribunolas, kuriame gali būti teisiami karo Ukrainoje kurstytojai ir rėmėjai?

 

O kad „remsime ir karinėmis priemonėmis būtinai” tai pernai rugpjūtį prieš Minsko taikos derybas sakė ne kas kitas, o Lietuvos Naša Dalia, kaip ją pašiepiančiai vadina Baltarusijos opozicinis jaunimas. Kaip ji pristatoma tarptautiniuose forumuose “Tiesiog Dalia” arba “Just Dalia”.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));