STT negali tirti D.Grybauskaitės nusikaltimų, nes ji neliečiama (pildoma)

stt1

stt1

STT negali tirti D.Grybauskaitės nusikaltimų, nes ji neliečiama

 Aurimas Drižius

LL gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymą, kuriuo paaiškinama, kodėl STT negali pradėti ikiteisminio tyrimo dėl Dalios Grybauskaitės piktnaudžiavimo tarnyba – skrydžio į Lilį, Europos krepšinio finalą, su Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu, už mokesčių mokėtojų pinigus.

 

STT nurodė, kad vienintelė priežastis, kodėl jie negali pradėti tyrimo – prezidentė neliečiama, ir negali būti patraukiama atsakomybėn, kol neįvyko apkalta.

STT: „Negalime tirti D.Grybauskaitės nusikaltimų, nes ji neliečiama”

 

„Laisvo laikraščio” redakcija gavo Specialiųjų tyrimų tarybos (STT) atsakymą į prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą prezidentūros atžvilgiu dėl piktnaudžiavimo taryba

 

Dar rugsėjo 20 d. kreipiausi į STT, pranešdamas, kad visas Dalios Grybauskaitės „dvaras” – prezidentė kartu su artimiausia aplinka –  žiūrėti Europos krepšinio finalo Lilyje skrido su Lietuvos karinių oro pajėgų (KOP) lėktuvu „Spartan”. 

 

Mano galva, tai yra pats akivaizdžiausias piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi – elitas pasinaudojo tarnybine padėtimi, kad nuskristi pažiūrėti krepšinio KOP lėktuvu. Neaišku, kiek mokesčių mokėtojams kainavo šis turizmas, tačiau aišku, kad karinių oro pajėgų panaudojimas turizmui ir krepšinio žiūrėjimui yra aiškus pasinaudojimas tarnybine padėtimi. Ironiška, kad premjeras A.Butkevičius su žmona į Lilį nuskrido už savo pinigus, sumokėję už bilietus, o tuo metu visa prezidentūra ir užsienio reikalų ministras L.Linkevičius žiūrėti krepšinio skrido už mokesčių mokėtojų pinigus. 

 

Kreipiausi į prokuratūrą, kad būtų pradėtas tyrimas pagal BK 228 straipsnį. (Piktnaudžiavimas)

 

 

 

1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo,

 

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių,

 

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

 

 

T.y.prezidentė D.Grybauskaitė nurodė karinėms oro pajėgoms nugabenti juos į Prancūziją vien tam, kad su gauja savo gerų bičiulių jie galėtų pažiūrėti finalines Europos krepšinio čempionato rungtynes. Jokių tarnybinių pareigų jie ten neatliko, o tik ištaškė dešimtis tūkstančių mokesčių mokėtojų pinigų, kad galėtų pamatyti šį reginį.

 

 

 

Karinių oro pajėgų atstovė žiniasklaidai Ieva Gulbinienė LL informavo, kad rugsėjo 20 d. „Spartan” vykdė „prezidentūros užduotį”, ir paneigė, kad lėktuvas buvo išnuomotas spalvingai turistų miniai. „Ne, ne, jokių būdu mes nesame komercinė struktūra, ir tas lėktuvas nėra nuomojamas, – sakė ji, – yra atitinkamos sutartys su prezidentūra, pagal kuriais galima naudotis KOP orlaiviais. Tos sutartys yra griežtai apibrėžtos, ir pagal jas lėktuvai ir yra naudojami”. Paklausta, ar prezidentūra gali skraidyti kur nori ir kada nori, atstovė atsakė, kad tai numatyta sutartyse, kurios yra neviešos. „Mes esame tik vykdytojai, o visais kitais klausimais prašome kreiptis į prezidentūrą, nes mes esame tik vykdytojai”, – sakė I.Gulbienė.

 

 

 

Prezidentės atstovės spauda Daiva Ulbinaitė telefonu neatsiliepia, o kita patarėja užuominomis leido suprasti, kad tai ne prezidentūra, o premjeras A.Butkevičius organizavo šią ekskursiją į Prancūziją.

 

 

 

 

 

Tiek prezidentūrai, tiek KAM  buvo  LL išsiųsti oficialūs paklausimai raštu:

 

 

 

 

1. Kas organizavo kelionę į Lilį rugsėjo 20 d. lėktuvu Spartan?

2. Kiek buvo keleivių ir kas jie?

3. Kas mokėjo už šią ekskursiją?

 

 Gavome tokį atsakymą:

 

 

 

Dovilė Dildaitė <Dovile.Dildaite@prezidentas.lt>

 

 

 

Prezidentės spaudos tarnyba <spauda@prezidentas.lt>

15:06 (prieš 35 minutes) 

 

 

Laba diena,

 

 

Į Europos krepšinio čempionato finalą Prancūzijoje kariuomenės lėktuvu „Spartan“ Prezidentė Dalia Grybauskaitė vyko drauge su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. Prieš krepšinio varžybas Lilio mieste įvyko dvišalis Lietuvos vadovės ir Ispanijos karaliaus Felipe VI susitikimas, kuriame buvo aptarta pabėgėlių krizė, kiti svarbūs europiniai klausimai.

 

Gražios dienos,

 

 

 

 

„Jeigu keliautojai už šį skrydį susimokėjo savo lėšomis, tada viskas tvarkoje, tačiau jeigu tai mokesčių mokėtojų pinigai, tai žinoma, kad tai įstatymų pažeidimas, – LL konsultavo teisininkė Daiva Guobienė, – ne tam mes mokame mokesčius, kad valdžios žmonės galėtų skraidyti krepšinio pažiūrėti. Gal ir aš noriu už dyką nuskristi į Prancūziją”.

 

 

Generalinė prokuratūra šį mano prašymą persiuntė STT, o ši konstatavo, kad negali priimti procesinio sprendimo, nes prezidentė Dalia Grybauskaitė yra neliečiama.

 

STT Administravimo valdybos viršininko pavaduotojas Egidijus Radzevičius nurodė : „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad „Respublikos Prezidento asmuo neliečiamas: kol eina Respublikos Prezidento pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, Respublikos Prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas. Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Lietuvos Respublikos Seimas apkaltos proceso tvarka.“ Lietuvos Respublikos Seimo statuto 228 straipsnyje nustatyti pagrindai pradėti apkaltos procesą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas teisminę praktiką, yra pažymėjęs, kad Respublikos Prezidento imunitetas jo pareigų vykdymo laikotarpiu yra labai platus. Jo turinį sudaro tai, kad Respublikos Prezidento atžvilgiu jo pareigų vykdymo metu negali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nes jis negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, taip pat negali būti imamasi jokių priemonių (išskyrus apkaltos procesą), kuriomis būtų sudarytos sąlygos baudžiamajam persekiojimui pradėti (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). Atitinkamai, dėl prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą paaiškiname, kad šiuo atveju STT negali taikyti Baudžiamojo proceso kodekso normas ir spręsti dėl procesinio sprendimo, (pagal analogiją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A- 442-583-08).

Tuo pačiu atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Respublikos Prezidento valstybinį aprūpinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas. Šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad Respublikos Prezidentas aprūpinamas specialios paskirties lėktuvu. 

Taip pat informuojame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis prokuratūra kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą baudžiamajame procese, o informacijos pateikimo požiūriu šis STT atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka”.

 

Kitaip sakant. STT nurodo, kad prezidentas negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, nebent paaiškėtų, kad jis padarė nusikaltimą. O to nusikaltimo negali įrodyti, nes negali pradėti tyrimo, nes prezidentas neliečiamas.

Kita vertus, akivaizdus prezidentės melas, kad į Lilį ji skirdo susitikti su Ispanijos karaliumi – karalius ir prezidentė susitiko krepšinio arenoje, į kurią abu atvyko žiūrėti krepšinio finalo, ir jokio oficialaus susitikimo, tuo labai „pabėgėlių krizės” aptarimo, ten nebuvo.

Konsultuosimės su teisininkais, kaip toliau elgtis, ir ką daryti.

 

 

 

stt1

stt2

 

Šią STT kūrybą LL pakomentavo Zigmas Vaišvila:

 

„Pabandykime trumpai aptarti STT atsakymą. Suprantama, kad Respublikos Prezidentas turi imunitetą, t.t. ir negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau paties prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, jei nebuvo nurodyta, kad tirti reikia tik Prezidentės veiklą (o net jeigu ir taip), tai nereiškia, kad prokuratūra ir STT turi teisę atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl fakto – neteisėto karo orlaivio naudojimo.

Pradėjus ikiteisminį tyrimą, aiškėtų, ar buvo padarytos nusikalstamos veikos, kas tai padarė ir ar pakankamas pagrindas pareikšti įtarimus kam nors. 

Jei ikiteisminiame tyrime paaiškėtų, kad ir Respublikos Prezidentė atliko galimai nusikalstamas veikas, tai prokuroras spręstų, ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl apkaltos Respublikos Prezidentei, kad galima po to jai būtų galima pareikšti įtarimus ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

Išvada paprasta – STT vien formaliais samprotavimais apie Prezidentės statusą neturi teisės atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl akivaizdaus fakto, t.y. neteisėto karo lėktuvo panaudojimo. Galimai nusikalstamas veikas galėjo atlikti ir, matomai, atliko ir kiti asmenys. Todėl motyvuotai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą STT ir prokuratūra galėjo tik surinkus papildomus duomenis. Bet spręsti, kad nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik pareigūnas, kuris žino, kad nusikalstamą veiką atliko tik Respublikos Prezidentė ir daugiau niekas kitas. Bet ir tokiu atveju įstatymas pareigūnų neatleidžia nuo pareigos pradėti ikiteisminį tyrimą, jei apie galimai padarytą nusikaltimą yra bent kiek duomenų ar faktų. O faktas akivaizdus.

Atkreiptinas dėmesys, kad STT atsakymas nėra BPK reikalavimus atitinkantis procesinis dokumentas. Tai tik atsakymas, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos (faktiškai STT konstatuoja, kad nusikaltimas padarytas ir kad Prezidentė tikrais kalta) negalima Respublikos Prezidentės atsakomybė, išskyrus apkaltą. Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą turi būti surašytas procesinis dokumentas – ATSISAKYMAS PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ, kuris skundžiamas prokurorui, bet ne atsakymas, kuris skundžiamas administraciniam teismui. Tad STT atsakymas yra bandymas neatlikti įstatymo ikiteisminio tyrimo pareigūnui nustatytos pareigos priimti BPK nustatytą procesinį dokumentą – pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Beje, panaudotas kariškiams, bet ne Respublikos Prezidentui ar Vyriausybei priklausantis lėktuvas/. Respublikos Prezidento lėktuvą Vyriausybė buvo nupirkusi Prezidentui A. Brazauskui. Vėliau vargais ne galais LAL-as jį pardavė su nuostoliais.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));