K. Sulikienė: mano civilinę bylą nagrinėja pati Dalia Grybauskaitė

K. Sulikienė: mano civilinę bylą nagrinėja pati Dalia Grybauskaitė

Teisėjas Artūras Šafronas apkaltino teismo pirmininką Darių Kantaravičių kišantis į bylą, darant jam didžiulį spaudimą

Kristina Sulikienė

Šiandien Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas viešame teismo posėdyje byloje dėl termino palikimui atnaujinti  galimai apkaltino teismo pirmininką Darių Kantaravičių pažeidinėjant įstatymus, ir nurodinėjant, kaip jam nagrinėti šią konkrečią bylą.

Teisėjas A. Šafronas gavo teismo pirmininko D.Kantaravičiaus vizuotą raštą, kuriame teismo pirmininkas nurodęs, jog kreipimasis į jį yra traktuotinas procesiniu dokumentu, ir privalo būti tokiu laikomas, bei suprask, dar ir vykdoma turi būti viskas, kas tame kreipimesi parašyta. Kreipimesi buvo reikalaujama nutraukti bylą, ir neleisti man kreiptis į teismą, nurodyta, jog tokios teisės neturiu. Teisėjas Artūras Šafronas atsakė, jog teismas sukurtas visiems, ir visi turi teisę kreiptis. Ne teismas kreipėsi į teismą, o pareiškėjas. 

Yra paprasti piliečiai, ir yra piliečiai iš „teroristų registro“. Su teroristais nesikalbama, jie šaudomi (yra tokia antiteroristinė instrukcija). Taip ir šitoje byloje: tik kreipiausi su 2017 03 16 pareiškimu į teismą, 2017 03 21 teisėja Olga Šinkarenko uždėjo rezoliuciją priimti, o kitą dieną išsiuntė Kauno 6-ojo notarų biuro notarui Šarūnui Ruliui vykdyti ir pateikti atsiliepimą, prasidėjo stebuklai: 2017 03 22 priimtas Dalios Grybauskaitės dekretas atleisti minėtą teisėją iš užimamų pareigų, nors visi kodeksai aiškiai rašo, jog negalima atleisti teisėjo, jeigu jis nagrinėja bylą, nes gali būti pažeistas bylų nepertraukiamumo principas.

2017 03 23 notaro Šarūno Rulio motina, kuriai nesuteikti įgaliojimai vykdyti paveldėjimų bylų notarinius veiksmus Kauno rajone, Jolanta Rulienė, ėmėsi aktyvių veiksmų: tikrino mano močiutės Elenos Apanavičienės registrinius duomenis, juos atspausdino. Valstybės įmonė registrų centras visiškai niekaip su Kauno rajono palikimo vietų bylų tvarkymu notarei išdavė išrašą 11:28:47 apie mano močiutę Eleną Apanavičienę.

Kaip su duomenų apsauga, gerbiamieji? Kokią teisę Jolanta Rulienė, visiškai kuri nėra palikimo vietos notarė, turėjo teisę naršyti po mano močiutės asmens duomenis? 

 O jos sūnus Šarūnas Rulis (priminsiu, 2017 03 21 pareiškimas dėl paveldėjimui termino atnaujinimo priimtas teisme, ir išsiuntinėtas, kad šalys pateiktų atsiliepimus!) praėjus 23 metams po mano močiutės mirties, jos mirties 23-ųjų metinių dieną pranešė į registrų centrą, jog yra surastas paveldėtojas, paveldėjimo bylos Nr. 24/2017. Aišku, tai buvau ne aš, kuri kreipėsi pagal visus įstatymus į teismą.

Palikimo priėmimo faktas įregistruojamas per 10 minučių: Vį Registrų centras atrašo Šarūnui Ruliui 2017 03 23 Nr. T2-17/0019268 raštu, jog įregistravimo laikas 2017 03 23 16:41.

Registrų centras juk netikrina, ar Šarūnas Rulys klastoja, ar neklastoja dokumentų, bendrininkaujant motinai Jolantai Rulienei – jie tiki pateikiamais pranešimais. Tokiu būdu iš neteisės, iš oro, yra sukuriami juridiniai faktai. Vėliau pagal iš oro, be teismų sprendimų, sukurtus faktus grobiamos nuosavybės, pasisavinamos turtinės, neturtinės teisės, arba priešingai – dėl jų tyčia nekovojama, nes kažkam gal reikia Elenos Apanavičienės žemės poligonui, ar antenoms kokioms, juk gerai traukia ant kalno. 

Pareiškime Nr.2-2680, kurį priėmė Šarūnas Rulys, parašyta, jog priimamas palikimas pagal įstatymą. Primenu, pareiškimo padavimo dieną suėję 23 metai po palikėjos mirties. 

Po to šis naujai iškeptas paveldėtojas, bei notarų šeimynėlė  (Olga Šinkarenko pakeičiama teisėju Artūru Šafronu, mano prašymas nevykdyti Dalios Grybauskaitės absurdiško dekreto ir neleisti trukdyti teisingumą – atmetamas; atmeta Kantaravičius) nuslepia tiek nuo teismo, tiek nuo manęs, pareiškėjos, palikėjos anūkės, jog užvesta 2017 03 23 paveldėjimo byla, jog 16:41 registrų centre užregistruotas paveldėjimo faktas. Buvau užėjusi į notarų biurą pernai metų kovo mėnesį tris kartus, vieną kartą Rulys trenkė durimis, kitus kartus Rulienė rėkavo. Jie neįpratę tvarkyti dokumentus pagal įstatymus: yra savas „zakonas“. Apie tai, jog kažkur kaimuose atnaujinami terminai be teismų, yra pasakojęs ir ne kartą advokatas A. Novikovas. Bet Kauno miesto centre ir dar vykstant teismo procesui – atleiskit…

Gal atsiras sąžiningų valstybės tarnautojų, kurie patikrins šitą aferą: 2017 03 23 11:30 paieškos Nr. 79378669, paiešką atlieka Šarūnas Rulys – jokių paveldėjimo faktų nėra, paveldėjimo byla neužvesta, pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui – nėra. O po pietų, galimai suklastojus dokumentus, įrašas apie paveldėjimą po 23 metų – atsiranda. Manau, jog jeigu kreipiamasi po 23 metų, Registrų centras privalo reikalauti kreipimosi pagrindo, kurio nėra, nes jokios bylos nebuvo, pirmas kartas, kai kreipiausi aš. 

Nors tiek pagal įstatymą, tiek pagal teisinę logiką notaras turi bent jau susilaikyti nuo neteisėtų veiksmų, jeigu vyksta teisme procesas, notarų šeimynėlė spjauna į teismą irgi – kaip šioje byloje padarė Dalia Grybauskaitė savo absurdišku dekretu atleidusi teisėją už tai, kad ji drįso priiimti nagrinėti mano, „teroristės“, pareiškimą. Visi žinome, jog pilna teismuose teisėjų, kuriems dėl to, kad jie turi bylas buvo leista neiti kurį laiką į pensiją 1-2 ir net po 5 metus. 

Viename teismo posėdyje todėl nebeiškenčiu ir paprašau teismą išreikalauti, ar yra tokia paveldėjimo byla – nes aš mačiau segtuvą ant stalo Rulių šeimos biure, kuris buvo nuo manęs, anūkės, antrosios eilės paveldėtojos, kuriai niekam nesikreipus perėjo paveldėjimo teisė, kaip ir kitiems anūkams, kuriuos aš sąžiningai nurodau byloje, nerodoma, segtuvas paslepiamas – ir teisėjas Šafronas labai nustemba. O suinteresuotasis asmuo pareiškia, jog jis teismo proceso gale viską paaiškins. Byloje dalyvaujanti vieno procesiškai negalinčio dalyvauti asmens (gyvena užsienyje, nežino apie teismo procesą) kuratorė tad nurodo: „Labai keista, kad jūs teigiate esate paveldėtojas, o kada jūs kreipėtės į teismą dėl termino pratęsimo?“

Atsakymo nebuvo.

Į bylą atkeliauja dokumentai, kur matome, jog notarai Ruliai išradę laiko mašiną.

Toliau – dar gražiau. Pasiprašau advokato pagalbos. Man 2017 11 25 suteikiama Kristina Česnauskienė, kurią esu geru žodžiu minėjusi byloje dėl neįgaliojo teisių apgynimo.

O ši advokatė persimeta su manim vienu kitu laišku, ir…nieko nedaro.

Susitariam galų gale susitikimą sausio 18 dieną. Ji nėra skaičiusi bylos, kažką nusirašiusi. Paprašau pažiūrėti, ką ji mano apie tą pareiškimą dėl paveldėjimo, praėjus 23 metams.

Ji pasižiūri, ir tada greitakalbe man nurodo, jog būtina jį užginčyti. Aš dar ginčijuosi su ja, o ji atsako:

„Jeigu jūs neužginčysite, teisėjas A. Šafronas privalės vadovautis Registrų centro įrašu, jog jau yra paveldėtojas. Ir bus viskas. Atsiųskite savo juodraštį, aš padarysiu“.

Atsiunčiu.

Atsakymas atskrieja neadekvatus: negaliu toliau atstovauti jūsų byloje, nes draugauju su notare Jolanta Ruliene, kuri yra Šarūno Rulio mama.

Palieka mane „ant ledo“, „palikta ant ledo“ skubėdama, aišku, surašau ne visai tiksliai, nes iš tikrųjų iki galo nesuvokiu – kas atleido Rulių šeimą nuo LTSR CK 588 straipsnio vykdymo? Kur parašyta, kad jeigu praleidai terminą – viso gero. Arba eik į teismą. Į teismą neina – eina pas notarą, ir notaras Šarūnas Rulys, kuriam turbūt pati Dalia Grybauskaitė suteikė teisėjo regalijas, atnaujina terminą.

Taigi, teisėjo „SOS“ negaliu negirdėti.

Kaip supratau, Dalia Grybauskaitė toliau kišasi į mano paprastą šeimos bylą – kur prašau pripažinti man paveldėjimo teisę.

Kam Daliai Grybauskaitei per Kauno apylinkės teismo pirmininką D.Kantaravičių reikia kištis į bylą, trukdyti teisingumą?

Teisėjas A. Šafronas aiškiai šiandien pasakė, ir tai buvo griežti žodžiai, jog teismo pirmininkas pažeidinėja įstatymą, trukdo teismo darbą, nes teismas veikia nepriklausomai.

Ar girdit? Teismo pirmininkas trukdo teismo darbą, kišasi į bylas, nurodinėja, kokius procesinius sprendimus priimti.

Ačiū nuoširdžiam teisėjui A. Šafronui.

Proceso šalis, kurios teises gina pati Dalia Grybauskaitė, pareiškė, jog bylą tokiu atveju (jeigu jos neišmes į šiukšlių dėžę, kaip jis reikalavo per teismo pirmininką D.Kantaravičių) reikės kelti į Vilnių: nors paveldėjimo bylose yra išimtinis teismingumas, ir bylos nagrinėjamos pagal palikėjo paskutinę gyvenamąją vietą, taigi, pagal palikimo vietos notarą.

Na o aš šiandien suvokiau: šis teisėjas šiai bylai netinka, nes jis atsisako vykdyti Dalios Grybauskaitės telefoninius paliepimus- nepriteisti Kristinai Sulikienei termino atnaujinimą, kad ji negalėtų įsiregistruoti nuosavybės. 

Teisėjui A.Šafronui, kaip supratau, nei šilta nei šalta ponios Dalios Grybauskaitės nuomonė ir jos patyrimas kišantis į bylas (į Darbo partijos Juodosios buhalterijos bylą skambindavo Prezidentės patarėja ir nurodinėdavo, kaip ją vesti, kokius procesinius sprendimus priimti.)

Tik mano klausimas: kas apgins teisėją? Teisėjas, beje, sakė „nedarykite niekas man jokio spaudimo“.

Bet byloje man nelabai leidžiama kalbėti, esu spaudžiama pati – „gal nagrinėsime be atstovo, jūs juk baigusi teisę?“

Atsakiau, jog VDU niekas nemokė apie situaciją, jog kreipusis į teismą pagal LTSR CK 588 str. dėl 6 mėnesių termino pratęsimo, notaras imtų ir atnaujintų pats be teismo terminą kitam pretendentui, kuris pagal įstatymą jau nebegali kreiptis, nes paveldėjimo eilės pasislinko žemyn.

Dar teisėjui galėjo nepatikti, jog aš įrodžiau, jog pereiti iš ypatingosios teisenos bylos į ginčo teiseną galima: nes tai yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senatas 2005 12 29 Nutarimu Nr. 56 1.2 punktu.

Salėje stojo nejauki tyla – nes teisę aš išmanau. Nors ir dievagojausi, jog man reikalingas advokatas. Nes šiaip jau teisėjai kalba perkeltine prasme. Prašiau paaiškinti, ką jis turi omenyje, jis supyko, pasakė, kad aš darau jam spaudimą. (Advokatas man reikalingas kaip vertėjas, nes aš nesuprantu tos jų perkeltinės kalbos, o jie metų metais ja bendraudami, supranta.)

Pagalbos šauksmas „SOS“: „man daromas spaudimas“ šiame teismo posėdyje buvo pasakytas gal 6 kartus.

Teisėjo protokolinę nutartį man į žmonių kalbą vėlgi išvertė teisininkė. Geriau suvokiu rašytinę kalbą, o ką kalbėjo teisėjas, nesupratau, antra, ir pamiršau, o reikės juk advokatų naujame biure atkartoti.

Šiaip nežinau – ar iš viso yra galima spręsti dėl ieškinio priėmimo žodinio proceso tvarka, nes LR CPK 115 str. to nenumato. Pamenu, jog Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis apie Rūtą Palubinskaitę, kuri spręsdavo žodžiniame procese pagal savo kažkokį tik jai vienai žinomą Kodeksą, pasakė, jog „mes taip darome“.

LR CPK 115 str. 1 dalis rezoliuciją numato tik tokiu atveju, jeigu ieškinys atitinka reikalavimus.

Jeigu neatitinka, nurodyta:

115 str. „Procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimas ir trūkumų ištaisymas“

7 dalis:Šiame straipsnyje nurodytos nutartys priimamos rašytinio proceso tvarka. 

Didžiulis trūkumas, jog neteisingai pavadinau dokumentą, ne ieškiniu, o ieškininiu pareiškimu, tačiau:

115 str. 4. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas, teismo pavadinimo nenurodymas, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų nenurodymas, procesinio dokumento surašymo datos nenurodymas arba kiti netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente, ir nėra pagrindas taikyti šio straipsnio 2 dalį. (2 dalis reglamentuoja nutartį trūkumų ištaisymams.)

Kai ėmiau klausti, kodėl negalima priimti rašytinės nutarties, kaip numato LR CPK, teisėjas mane pertraukė ir pasakė:

„Aš jus įspėju, nedaryti man bet kokio spaudimo“.

Ką jūs darytumėte mano atveju – jeigu bylą nagrinėja ne teisėjas, O pati Dalia Grybauskaitė?

Juk tose bylose, kur nagrinėja Daukanto dvaras, ir vyksta labai baisūs teisės pažeidimai.

Taip ir čia – teisėja buvo atleista, terminą kažkam kitam atnaujino notaras Šarūnas Rulys, o tu eik sau šunims šėko pjauti. O jeigu aš nenoriu to šėko pjauti, ir moku skaityti kodeksus? Ir gal esu keista, bet nuo 1990 03 11 gyvenu laisvoje, nepriklausomoje ir demokratinėje valstybėje, ir joje teisės viešpatavimą, jeigu Prezidento kėdėje esanti raudonoji komunistė nieko apie tai nesuvokia, ir kuriame mes, pilietiški piliečiai. Komunistei- į komunizmo mokyklą atgal marš, klausyti idiotiškų paskaitų apie Leniną, o ne demokratinei valstybei vadovauti!

Kodėl mano prašymas vykdyti LR CPK 115 str. 5 dalį, kad man turi būti įteikta nutartis, buvo palaikyta „spaudimu teismui“?

Vadinasi, jeigu prašai vesti bylą pagal įstatymus, tai yra „spaudimas teismui?“

Beje, teisėjas turi teisę nusišalinti, jeigu jis jaučia tokį didelį spaudimą, kad nesugebės priimti sprendimo, ir jam tą sprendimą rašys D.Kantaravičius ar pati Dalia Grybauskaitė.

Tiesa, D.Kantaravičius  įsikišo ir į kitą mano turimą bylą, liepdamas ją nutraukti, tai teisėja atsakė, jog teisėjams niekas nenurodinės. Panašiai, kaip A.Šafronas,atkirto teisėja E.Kriaučiūnienė.

Dalia Grybauskaitė iš viso nesuvokia, jog teismo pirmininkas nėra kolegialus bylų organas, o tik teismo administratorius.

Manau, jog šiandienos įvykiai rodo, jog Rusijos URM atstovės Zacharovos pareiškimas – žodinė nota Lietuvai apie tai, kad Lietuvoje nėra demokratijos, įgauna vis didesnę reikšmę.

O „rusai puola“ reiškia, jog Rusija fiksuoja Lietuvoje daromus žmogaus teisių pažeidimus.

Priminsiu, jog Vilniaus teisėjas A.Žiedelis mano surašytą ir pasirašytą apeliacinį skundą dėl Lenkų rinkimų akcijos ieškinio patenkinimo – priteista solidi suma iš Laisvo laikraščio  – priimti ar nepriimti – sprendė lygiai pusę metų. 

Dalia Grybauskaitė sakė, jog „teismuose įvyko lūžis“ – kurgi ne: apeliacinio skundo priėmimo terminas nuo  3 darbo dienų pailgėjo iki 180 dienų. 

Tiesa, kai kitoje mano turimoje byloje teisėja 56 dienas nesprendė ieškinio priėmimo klausimo, tada Teismo pirmininkas Kantaravičius pasakė, jog jis negali kištis, ir ėmė man grasinti baudomis, jeigu teirausiuosi, kodėl nevykdomas LR CPK.

Teisėjas Darius Kantaravičius netgi priėmė nutartį, kad atmeta mano nušalinimą teisėjai – nors aš jo iš viso nereiškiau! Nutartis – neskundžiama. Joje man yra grasinama piniginėmis baudomis, jeigu kreipsiuosi dar kartą (aš nesikreipiau, teismo pirmininkas sufantazavo – bet prieš “netinkamus asmenis” juk galima viskas!)

Kauno apylinkės teisme vadinasi gali būti D. Kantaravičius teisėjams vis tik liepia ir nurodinėja, kaip nagrinėti bylas, nes dėl ieškinio priėmimo ar nepriėmimo yra priimama RAŠYTINĖ nutartis ir įteikiama asmeniui, o šiandien buvo vykdomas kažkoks Kitos Lietuvos Kodeksas, kuriuo vadovautasi ir be teismo sprendimo „atnaujinant“ 23 metus praleistą terminą, tiksliau, iš viso netaikant jokio paveldėjimo termino: atsibudau po 23 metų, jeigu D. Grybauskaitė leidžia, atėjau ir paveldėjau. Spjoviau ten ant kažkokių teisėjų, savo elgesiu demonstruoja tokie asmenys – kurių negerbia pati Dalia.

Taip yra padaryta mano byloje. Tiesa, apie Šarūno Rulio nesąmones pranešiau į Teisingumo ministeriją, tai labai teisinga ministrė Vainiutė per savo pakalikus atrašė, jog šito galimo dokumentų klastojimo iš viso nenagrinės. 

„Lietuvoje yra labai keisto tipo demokratija“, Rusijos URM atstovė Zacharova…Rusai puola. Demokratinė Lietuva, kurioje teismuose teisėjai atvirai skundžiasi, jog jiems neleidžiama dirbti, kišamasi į bylas. Rusijos atstovai neįleidžiami į tarptautinės konstitucinės teisės kongresą, D. Grybauskaitė net grūmodama giriasi, kokia Lietuvoje demokratija – ir kaip jos Rusijoje nėra.

Tačiau demokratija apsprendžiama ir pagal rezultatus, kurie matyti klausimuose dėl teisminės valdžios nepriklausomumo.

Teisėjas A. Šafronas aiškiai šiandien pasakė, kad jam trukdoma dirbti.

Po to sakė, jog jaučia labai didelį spaudimą, ir jaučia jį iš visų pusių – net mane tuo kaltino. Labai atsiprašau, bet nepriklausomoje šalyje noriu nutarties raštu ir į rankas arba kompiuteryje paskaityti, nes per posėdį nesupratau, kokie ten trūkumai, kad negalima pagal tokį dokumentą nagrinėti. Kodėl turiu rašyti dabar straipsnį? Nes teisėjui neleidžia dirbti. Normalioje valstybėje teismas yra ta instancija, kur viskas turi paaiškėti. Nenormalioje valstybėje paduodi į teismą – ir į tavo bylą ima kištis šalies Prezidentė. Netikite? Taip, šioje byloje yra Prezidentės Dalios Dekretas, priimtas tą pačią dieną, kai buvo iškelta byla pagal mano pareiškimą…Visiems teisėjams pasakyta: negalima. Supratote? Žiedelis suprato. Todėl pusę metų marinavo bylą stalčiuje. Daugelis kitų irgi suprato, todėl keletą metų iš eilės daug bylų pralošiau, o sprendimai buvo nei į tvorą, nei į mietą. Nes Lietuvos teisėjams liepta nagrinėti bylas ne pagal faktus, teisę, o pagal asmenį. Jis tinkamas ar netinkamas. 

Jeigu netinkamas asmuo, jį galima paduoti į teismą, nepridedant jokio dokumento. Pamenate, paviešinau, kaip mano vyras buvo paduotas į teismą, ir teisėja Agurkienė priteisė jam 500 eurų, sprendime prisapnavusi, jog remiasi kažkokiais dviem dokumentais. Vienas „bet“: ieškovai kreipėsi į teismą, pabrėždami, jog jie neprideda jokio dokumento. Taigi, teisėjams prieš „neteisingus asmenis“ leidžiama netgi fantazuoti.

Beje, toje nesąmoningoje byloje ieškovai pareiškė, jog atsiima ieškinį. Iš viso nesuvokiama: kam tada reikalingas teisėjas, kuris priėmė nagrinėti visišką nesąmonę, priėmė sprendimą, vėliau jį panaikino, vėliau skyrė terminą atsiliepimams, parengiamiems posėdžiams, juk teisėjas turėjo matyti, jog byla skirta tik pasityčiojimui, laiko gaišinimui, jog ten nėra jokių įrodymų? Vadinasi, teisėjai bent jau Kauno miesto teisme, nieko patys nesprendžia, yra komanda fas, ką sudoroti – jie ir vykdo. O iš teisėjos Agurkienės iš viso už tą nesąmoningą bylą, valstybės resursų švaistymą, darbo imitavimą, turėtų būti, mano subjektyvia nuomone –  išskaičiuota alga! Kaip, beje, ir iš kai kurių nieko neveikiančių advokatų, „teikiančių nemokamą pagalbą“ – o iš tikrųjų – žlugdančių bylas.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));