Teisėja R.Gudienė nepaaiškino, kodėl Z.Vaišvila ir A.Nakas yra grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui (pildoma)

Gudiene

Gudiene

Gudiene

Teisėja R.Gudienė (nuotr. viršųje) nusprendė, kad Z.Vaišvila ir A.Nakas yra grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui

2018 m. sausio 31 d. 13 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Teismas dėl Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako susikirto su VSD“.

Dalyvauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas.

 

Vilniaus miesto apylinkės teismui nustačius, kad VSD vadovo Dariaus Jauniškio ir AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario veiksmuose yra piktnaudžiavimo tarnyba požymiai, Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl jų įrašymo į Lietuvos 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.

2017 m. rugsėjo 29 d. raštu VSD vadovas D. Jauniškis paaiškino, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nebuvo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą įrašyti dėl to, kad Rusijos žiniasklaida cituoja signatarus Rolandą Paulauską ir Zigmą Vaišvilą. 

Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių D. Jauniškio ir A. Šiupario veikų.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Gudienė priėmė nutartį, kuria atmetė Z. Vaišvilos ir A. Nako skundą dėl Generalinės prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą. Teismo nuomone, grindžiama 2017-09-29 VSD raštu, šiame grėsmių vertinime nurodyti teiginiai apie Z. Vaišvilą ir A. Naką yra pagrįsti ir atitinka tikrovę.

Kadangi 2017-09-29 VSD raštu nurodytas priešingas teiginys, t.y. kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl pranešėjai dėl šios teismo nutarties išaiškinimo kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydami teismo paaiškinti, kas yra teisybė – teismo (teisėjos R. Gudienės) nuomonė, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas pagrįstai paskelbti grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui (įtraukti į šį grėsmių vertinimą), ar tai, kad šį grėsmių vertinimą sudariusios VSD vadovas 2017-09-29 VSD raštu nurodė, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nebuvo grėsmėmis nacionaliniam saugumui? 

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo

l.e.p. pirmininkei Giedrei Čėsnienei

ir teisėjai Reginai Gudienei

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas VAIŠVILA

Buvęs Seimo narys Audrius Nakas 

 

PRAŠYMAS

Vilnius 2018 m. sausio 29 d.

 

Raštinio proceso tvarka priimta 2018-01-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi teisėja Regina Gudienė atmetė signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako skundą dėl Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro Redo Savicko 2017-10-26 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LR VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie LR Krašto apsaugos ministerijos (KAM) buvusio direktoriaus Alvydo Šiupario nusikalstamų veikų. 

Šie pareigūnai į 2015 m. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ įrašė Z. Vaišvilą ir A. Naką. Tačiau 2017-09-29 VSD raštu Nr.18-7958 Darius Jauniškis paaiškino, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nebuvo grėsmėmis nacionaliniam Lietuvos saugumui, jų nebeįtraukė į 2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, o į šių Lietuvos tarnybų paruoštą ir D. Jauniškio bei A. Šiupario pasirašytą 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą Z. Vaišvila ir A. Nakas įrašyti tik todėl, kad per dvejus metus ir tris mėnesius signatarai R. Paulauskas ir Z. Vaišvila Rusijos žiniasklaidos cituoti apie 15000 kartų (t.y. apie 7500 kartų kiekvienas, jei jie cituoti vienodai). 

LR VSD nenurodė, kiek kartų Rusijos žiniasklaidoje cituotas A. Nakas.

2017-09-29 VSD rašte Nr.18-7958 nurodyta, kad per tą patį laikotarpį buvusi LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė Rusijos žiniasklaidos cituota 18000 kartų, o Vilniaus meras Remigijus Šimašius – 9000 kartų. Tačiau šie asmenys, taip pat ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurią Rusijos žiniasklaida neabejotinai cituoja daug kartų dažniau, į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ neįrašyti. Teisėja R. Gudienė nepasisakė dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako prašymo išreikalauti iš LR VSD duomenis, kiek kartų per tą patį laikotarpį Rusijos žiniasklaida citavo LR Prezidentę D. Grybauskaitę.

2018-01-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį teisėja R. Gudienė grindžia 2017-09-29 VSD atsakymu Nr.18-7958, kuriuo remiantis teigiama, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ nurodyti teiginiai (teismo nutartyje nenurodyta, kokie teiginiai) buvo išsamiai aptarti ir pagrįsti, ir yra nepaneigti, t.y. atitinka tikrovę. Tačiau yra priešingai – 2017-09-29 VSD atsakymu Nr.18-7958 paaiškinta, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas nėra grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Tokiu būdu tampa neaišku, ar faktu teismas (teisėja R. Gudienė) laiko tai, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas buvo paskelbti grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui (įtraukti į šį grėsmių vertinimą), ar tai, kad Z. Vaišvila buvo cituotas Rusijos žiniasklaidoje (A. Nako citavimas minėtame LR VSD rašte net nenurodytas). 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ apie Z. Vaišvilą nurodyta tik tai, kad jis bando konsoliduoti jėgas prieš 2016 m. LR Seimo rinkimus, o apie A. Naką – tik tikrovės neatitinkantis teiginys, kad jis organizavo 2015 m. birželio 3-iosios renginį apie Lietuvos valstybės ateitį Lietuvos mokslų akademijoje.

Demokratinėje valstybėje teismas turėtų bent vieną sakinį įrašyti teismo nutartyje dėl asmens įtraukimo į valstybės grėsmių ataskaitą. A. Nako atveju teismas to išvis nepadarė, o Z. Vaišvilos atveju nurodė tik šiame grėsmių vertinime nenurodytą faktą – jo citavimą Rusijos žiniasklaidoje, nors jis ženkliai mažesnis nei LR Prezidentės, Seimo Pirmininkės, Vilniaus mero. 

Prašome Jus viešai pateikti oficialų Vilniaus miesto apylinkės teismo paaiškinimą dėl šio rezonansinio atvejo, nes būtina ne formaliai, o realiai nustatyti, ar dėl tokių pareigūnų D. Jauniškio ir A. Šiupario veiksmų pradėtinas ikiteisminis tyrimas. 

Tai yra mūsų valstybei labai svarbus faktas. Todėl pirmosios instancijos teismo, priėmusio tokią teismo nutartį, viešas paaiškinimas, manome, yra būtinas.

2016 m. kovo 30 d. D. Jauniškiui ir A. Šiupariui spaudos konferencijoje LR Seime viešai pristačius 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, buvo sukeltas didelis viešas rezonansas, kad signataras Z. Vaišvila ir Seimo narys A. Nakas yra grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Esant tik tokiai Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymo į grėsmių Lietuvos nacionaliniam Lietuvos saugumui vertinimą argumentacijai (Z. Vaišvilos ir ne pats dažniausias iš Lietuvos politikų citavimas Rusijos žiniasklaidoje), kuria vienintele pasirėmė teismas (teisėja R. Gudienė), priimant 2018-01-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, visiškai diskredituojamas ne tik LR VSD ir AOTD darbo vertinimas, bet ir teismo pareiga vykdyti teisingumą bei pati Lietuvos valstybė.

Dėl šių priežasčių prašome Jus viešai paskelbti oficialų pranešimą – paaiškinimą dėl teisėjos Reginos Gudienės priimtos 2018-01-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties.

Taip pat kviečiame Gerb. teisėją Reginą Gudienę ar kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovą į š.m. sausio 31 d. 13 val. Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako spaudos konferenciją Seime šiai problemai viešai aptarti. Manome, kad šios problemos viešas ir argumentuotas aptarimas yra būtinas, nes priešingu atveju nebus paneigti mūsų nuoširdūs įsitikinimai, kad 2015 m. Grėsmių vertinimą pasirašę pareigūnai, įrašė į šį dokumentą Z. Vaišvilą ir A. Naką, remdamiesi vien tik Z. Vaišvilos citavimu Rusijos žiniasklaidoje, ir tokiu būdu juos paskelbė grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui, sąmoningai atliko šiuos veiksmus, kuriais siekė juos diskredituoti viešoje erdvėje, sutrukdyti jiems dalyvauti 2016 m. Seimo rinkimuose. 

Teismas nevertino ir to, kad ši atvirai šmeižikiška informacija buvo viena esminių priežasčių, privedusių Z. Vaišvilą prie sunkių 2016-06-29 d. jo patirtų traumų.

Pareiškėjai nuoširdžiai tikisi, kad dalyvavimas rinkimuose ir Z. Vaišvilos siekis suburti prieš rinkimus koaliciją nėra mūsų valstybės institucijų ir teismo laikomi antivalstybine veikla, grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumai. Tai daryti leidžia LR Seimo rinkimų įstatymas, ir dėl to analogiškos koalicijos sudarymo, pvz. Naglis Puteikis nebuvo įtrauktas į 2015 m. Grėsmių vertinimą. Priešingu atveju tektų daryti išvadą, kad Lietuva nėra demokratinė, o Lietuvos teismas ir teisėsauga nėra nepriklausomi ir nešališki, o Lietuvos specialiosios tarnybos užsiima veikla, nesuderinama su demokratinės valstybės principais, įstatymais ir Konstitucija.

Tuo atveju, jei Jums netinka mūsų pasiūlytas laikas ir vieta, malonai prašome nurodyti kitą laiką. Savo ruožtu mes Jus kviečiame šią problemą aptarti ir dėl jos diskutuoti tiesioginės transliacijos metu internetinėje PressJazz televizijoje. Mes būtume dėkingi, jei Jūsų iniciatyva ši diskusija vyktų LRT televizijoje, kurioje tokios diskusijos mes Jums negalime pasiūlyti.

 

Šis viešas problemos aptarimas niekaip neįtakos teisėjos Reginos Gudienės priimtos 2018-01-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties teisėtumo klausimo, nes mūsų skundas dėl šios pirmosios instancijos tesmo nutarties bus pateiktas dar prieš tai – 2018 m. sausio 30 d., t.y. paskutiniąją galimą skundo pateikimo dieną.

 

 

Pagarbiai,

 

 

 

 

  Zigmas Vaišvila  Audrius Nakas

 

 

Kaip žinia, dar 2017 m. rugsėjo 19 d. signataras Z. Vaišvila ir buvęs Seimo narys A. Nakas kreipėsi į teismą privataus kaltinimo tvarka dėl baudžiamosios bylos iškėlimo Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriui Dariui Jauniškiui ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) buvusiam vadovui Alvydui Šiupariui dėl šmeižto.

 

2016 m. kovo 30 d. spaudos konferencijoje Seime D. Jauniškis ir A. Šiuparis paskelbė jų vadovaujamų valstybės tarnybų 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, į kurį pagal neįslaptintą, tačiau Z. Vaišvilai ir A. Nakui atsisakomą teikti informaciją įtraukė signatarus Z. Vaišvilą ir R. Paulauską, buvusį Seimo narį A. Naką.

Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi ir į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį bei Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydami skubiai inicijuoti įstatymą dėl Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų, kuriais Seimas š.m. liepos 11 d. per 3 minutes panaikino privataus kaltinimo institutą Lietuvoje, pripažinimo netekusiais galios. Atsakymų iki šiol negauta.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. atsisakė priimti nagrinėjimui Z. Vaišvilos ir A. Nako privataus kaltinimo D. Jauniškiui ir A. Šiupariui skundą, nes įžvelgė šių asmenų piktnaudžiavimo jų tarnybinėmis pareigomis požymius. Teismas nurodė, kad šis kaltinimas peržengia LR BPK 407 str. nurodytas ribas, dėl ko atliktos nusikalstamos veikos turi būti tiriamos prokuratūroje.

2016 m. VSD ir AOTD prie Krašto apsaugos ministerijos „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“, nepasikeitus jokioms faktinėms aplinkybėms signatarai Z. Vaišvila ir R. Paulauskas, buvęs Seimo narys A. Nakas jau nebeįrašyti. Todėl 2017 m. rugsėjo 18 d. Z. Vaišvila VSD direktoriaus D. Jauniškio paprašė pateikti neįslaptintą informaciją, kurios pagrindu visi trys jie buvo įtraukti į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“.

2017 m. rugsėjo 29 d. VSD atsakymu D. Jauniškis vėl nepateikė Z. Vaišvilos prašomos šios neįslaptintos informacijos, tačiau patvirtino, kad nei signatarai Zigmas Vaišvila ir Rolandas Paulauskas, nei buvęs Seimo narys Audrius Nakas, įvardinti 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“, nėra grėsmės nacionaliniam saugumui.

 

D. Jauniškio paaiškinimu, Zigmas Vaišvila įtrauktas į šį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, nes „Vertinime pažymėta, kad prieš 2016 m. Seimo rinkimus šias organizacijas bandė konsoliduoti Z. Vaišvila. Apie šių organizacijų konsolidavimą paskelbė 2015 m. gruodžio 23 d. ir 2016 m. sausio 19 d. pats Z. Vaišvila savo spaudos konferencijose, kurios vyko Seimo spaudos konferencijų salėje.“ 

 

Be to, VSD atsakyme nurodyta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ nurodyta, jog „Z. Vaišvila yra vienas labiausiai cituojamų Kremliaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje Lietuvos politikų, atsižvelgus į tai, kad jis kartu su R. Paulausku nuo 2014 m. pradžios iki 2016 m. kovo 1 d. rusiškoje žiniasklaidoje buvo minėti (cituoti, imta interviu) 15 tūkstančių kartų (palyginimui, per tą patį laikotarpį tuometinę Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę rusiškoje žiniasklaidoje paskelbta 18 tūkstančių, o Vilniaus merą Remigijų Šimašių 9 tūkstančiai publikacijų).“

2017 m. rugsėjo 29 d. VSD atsakymu D. Jauniškis raštu patvirtino, kad į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ Z. Vaišvila, R. Paulauskas ir A. Nakas įtraukti, nors nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui.

 

Tai padaryta tik dėl to, kad signatarus cituoja rusiška žiniasklaida.

 

D. Jauniškis patvirtino, jog pagal identiškus požymius VSD suskaičiavo ir buvusios Seimo pirmininkės L. Graužinienės bei Vilniaus miesto merą R. Šimašiaus citavimus Rusijos žiasklaidoje. Tačiau pastarieji į šį grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, kol kas dėl nepaaiškintų priežasčių, nebuvo įrašyti.

Kadangi ir pats D. Jauniškis patvirtino, jog signatarai Z. Vaišvila ir R. Paulauskas, buvęs Seimo narys A. Nakas į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ įtraukti be pagrindo, neteisėtai ribojant konstitucines jų teises viešai skelbti savo nuomonę, kritikuoti valdžią, Z. Vaišvila, R. Paulauskas ir A. Nakas ne tik apšmeižti, bet ir be pagrindo apkaltinti vykdant antivalstybinę veiklą.

 

Tuo tarpu 2015 m. rugsėjo 15 d. Generalinės prokuratūros raštu patvirtina, kad šio grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitiniu laikotarpiu Z. Vaišvila jokios antivalstybinės veiklos nevykdė.

Tokiu būdu VSD ir AOTD prie Krašto apsaugos ministerijos ir šių specialiųjų tarnybų vadovai D. Jauniškis ir A. Šiuparis ne tik apšmeižė signatarus Z. Vaišvilą ir R. Paulauską, buvusį Seimo narį A. Naką, bet ir padarė tai šmeižikiškai, net apkaltinę nepadarytu nusikaltimu – antivalstybine veikla.

 

Todėl dėl šio šmeižto, D. Jauniškio ir A. Šiupario piktnaudžiavimo tarnybinėmis pariegomis ir antivalstybinės veiklos, tam naudojant Lietuvos specialiąsias tarnybas, Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipiasi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (už dalį šių nusikalstamų veikų atsako ir juridiniai asmenys), taip pat į prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl D. Jauniškio atleidimo iš VSD direktoriaus pareigų gavus Seimo pritarimą, o A. Šiupario atleidimo iš jo užimamų karo ataše pareigų Lietuvos ambasadoje JAV ir diplomatinės tarnybos.

 

Į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį kreipiamasi dėl apkaltos VSD direktoriui D. Jauniškiui ir Seimo nutarimo dėl kreipimosi į prezidentę ir Užsienio reikalų ministeriją dėl A. Šiupario atleidimo iš užimamų pareigų ir diplomatinės tarnybos.

 

Z. Vaišvila, A. Nakas ir K. Juraitis vėl kreipiasi į Seimą prezidentę, kviesdami skubos tvarka grąžinti privataus kaltinimo institutą Lietuvos įstatymuose.

 

Manoma, kad privataus kaltinimo instituto panaikinimas yra dar vienas Lietuvos tapimo nedemokratine valstybe patvirtinimų.

Facebook komentarai
});}(jQuery));