Gitana nepastebi jį aptarnaujančios nepriklausomos teisėjų mafijos, nors kasdien gauna šimtus laiškų apie teisėjų nusikaltimus

dsc 2011

Prezidentas Gitana prieš kelias dienas padėjo dar vieną paukštuką, padarydamas pranešimą:

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvaudamas konferencijoje „Teismų nepriklausomumas: realybė ir siekiamybė“ pabrėžė teismų ir kitų valstybės valdžios institucijų pareigą užtikrinti, kad teisėjai galėtų sklandžiai ir nepriklausomai vykdyti teisingumą.

„Teismų ir teisėjų nepriklausomumas neatsiejamas nuo atsakomybės klausimo“, – sakė šalies vadovas, pabrėžęs, kad nepriklausomumas yra kiekvieno teisėjo pareiga. Teisėjai negali klausyti jokių nurodymų, kaip spręsti bylą, pasiduoti spaudimui ar kitokiam poveikiui.

Teismų nepriklausomumo principas, pasak Prezidento, taip pat sukuria įpareigojimų valstybės valdžios institucijoms, kurios turi užtikrinti teisėjų socialines ir materialines garantijas, sudaryti sąlygas teismams veikti nepertraukiamai ir kokybiškai.

„Sąžiningus, pasitikėjimu grįstus santykius pirmiausia turime kurti pačios teismų sistemos viduje“, – sakė šalies vadovas, paraginęs teismų savivaldą panaudoti sukauptą patirtį, žinias ir kitus vidinius išteklius susikaupusių problemų sprendimui.

Pasak Prezidento, būtina peržiūrėti esamas teismų funkcijas, efektyviau organizuoti teisėjų darbą, tolygiai paskirstyti darbo krūvius, motyvuoti, gerinti psichologinį klimatą. Teisėjai taip pat privalo principingai vertinti nederamą kolegų elgesį.

Šalies vadovo teigimu, netoleruotina, kad skirtinguose tos pačios grandies teismuose dirbantiems teisėjams, nepaisant Konstitucinio Teismo išaiškinimo apie lygų teisėjų statusą, iki šiol tenka nevienodos darbo sąlygos. Tai kuria nederamas vienų teisėjų privilegijas kitų kolegų atžvilgiu.

Pasak Prezidento, teismai, kaip valstybės valdžios dalis, yra atsakingi už tai, kad teisingumas būtų vykdomas kuo efektyviau. Tai reiškia pareigą nuolat vertinti, ar kintantis bylų skaičius atitinka teisėjų poreikį, spręsti dėl teismų veiklos turinio peržiūrėjimo ir operatyvaus veiklos organizavimo, reaguojant į pokyčius valstybėje.

Šalies vadovo vertinimu, bendros teismų ir kitų valstybės valdžios institucijų pastangos reikalingos, siekiant užtikrinti teismų ir teisėjų nepriklausomumą – būtiną sąlygą teisingumui vykdyti ir žmogaus teisėms bei laisvėms valstybėje apsaugoti. Tik tose šalyse, kur teismų nepriklausomumas nekelia didesnių abejonių, galima kalbėti apie aukštą teisinės valstybės, o kartu – ir demokratijos, išsivystymo lygį.

 

O dabar pateikiame konkretų pavyzdį, kaip veikia „nepriklausoma teismų sistema”, ir kaip ją prižiūri Konstitucijos garantas –  LR prezidentas Gitana

Romaldas Kirkutispensininkas,

gyv. R. Juknevičiaus g 94-36, 68195 Marijampolė

tel. 8 625 56623

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI

  1. V. ČMILYTEI – NIELSEN

Gedinino pr. 53, 01109 Vilnius

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

  1. G. NAUSĖDAI
  2. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius

 

PRAŠYMAS

Marijampolė

2021-01-25

 

 

Aš, Romaldas Kirkutis, buvęs Generalinės prokuratūros vyriausiasis auditorius, o dabar jau pensininkas, kreipiuosi į Jus ne prašydamas pagalbos, o norėdamas informuoti Jus kaip teisėsaugos darbuotojai, nekreipdami jokio dėmesio į teisines normas susidoroja su manimi bei du epizodus kaip Lietuvos Vyriausybė kartu su savivaldybėmis skurdina Lietuvos gyventojus.

2010-2011 m. m. atlikus Europos sąjungos skirtų lėšų panaudojimą ir nustačius pažeidimus, tuo metu dirbęs Generaliniu prokuroru Algimantas Valantinas organizavo susidorojimo su manimi akciją, kuri tęsiasi iki šiol. Su I. Kirkutiene santuoka nutraukta 2015 m. o sklypo naudojimo  ribos nustatytos tik 2020 m. gruodžio mėn.

 

kirkutiene

Per šį laikotarpį aš praradau šeimą, brangiausią turtą sūnų, teismai neteisėtai atėmė  asmeniškai man priklausiusį materialujį turtą. Per šį laikotarpį neteisėtai buvau sekamas, iš manęs įvairiais būdais dar ir dabar morališkai susidorojama giminių, draugų bei pažįstamų atžvilgiu. Į butą Šiauliuose buvo siunčiami draugai ir giminaičiai vykdyti smulkių vagysčių. Kad išvengti šitokių veiksmų teko atsiriboti nuo bet kokio bendravimo su visais pažįstamais. Ką teko patirti per visą šį laikotarpį nelinkėčia net pačiam didžiausiam priešui.

2014 m. Trakų raj. apylinkės teisme teismo posėdžio metu iš I. Kirkutienės pasakojimo bei vėlesnių LR Speialiųjų tyrimo tarnybos (toliau – STT) agentų veiksmų, aš sužinojau, kad nuo 2011 m. aš esu neteisėtai sekamas bei mano telefoniniai pokalbiai yra neteisėtai pasiklausomi. STT agentų veikmai ypač suaktyvėjo, kai aš 2016-10-10  persikėliau gyvent į Šiaulius. Priklausomai nuo situacijos STT agentai  duodavo mano draugams  ir giminaičiams užduotis  vienaip ar kitaip susidoroti su manimi bei pakenkti mano gyvenimui. 

2019-02-28 dienos raštu kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl neteisėtų STT agentų veiksmų. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras A. Stepučinskas 2019-03-13 raštu Nr.17.2-1237 informavo, kad patikrinimo metu jokių duomenų apie Specialliųjų tyrimų tarnybos pareigūnų veiksmus mano atžvilgiu negauta. Atsakymas natūralus, nes Specialliųjų tyrimų tarnyba apie savo neteisėtus veiksmus informacijos neteiks, o prokuroras apie skirybų byloje esamus įrodymus nesidomėjo.

2020m. lapkričio mėn. draugų ir giminaičio buvau pakviestas persikelti gyventi į Marijampolę ir taip pagerinti savo moralinę gyvenimo atmosferą. Su džiaugsmu įsigyjau butą Marijampolėje. Tačiau džiaugtis teko neilgai, nes pagal I. Kirkutienės nurodymą draugė gruodžio mėn. turėjo nutraukti bendradarbiavimą su manim sukeldama kivirčą, nes I. Kirkutienė grasindama susidorojimu privertė tai padaryti. Apie tai aš sužinojau ir iš buvusių kaimynų, kuriems pati I. Kirkutienė pasigyrė atlikusi grasinimo veiksmus. Apie mano naujus draugus, mano nuomone, I. Kirkutienė sužino mėnesiui pasibaigus neteisėtai gaudama mano telefoninių pokalbių išklotines.

Be to, sausio mėn. tris kartus buvo apvogtas mano butas. Pavogtos buvo smulkmenos, kad nebūtų keliama baudžiamoji byla, o padaryta daugiau tik moralinė žala. Kad tai atliko aukštos kvalifikacijos specialistas rodo seifinių durų su pakeistomis naujomis spynomis atrakinimas be rakto ir sugadinimo tris kartus bei bandymai ir toliau lankytis..

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje nurodoma: žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

Teisėjai, pradėdami dirbti duoda priesaiką, kurioje nurodo, kad Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui.

Šie ir kiti byloje atlikti veiksmai rodo, kad teisėja I Kirkutienė ir kiti bylose dalyvavę teisėjai grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją, Teisėjų etikos kodekso 6 str., 8 str., 9 str., 12 str., 13 str.  ir 14 str. nuostatas bei duotą teisėjo priesaiką ir negalėtų teisinėje valstybėje toliau eiti teisėjo pareigų. Tačiau mūsų valstybėje tai yra normali norma, teisėsaugos organai yra visagaliai ir turi nebaudžiamumą.

Esant šitokiai situacijai aš kreipiausi pagalbos į visas galimas institucijas, net 2020-01-20 ir į Lietuvos Respublikos Preidentą, pagalbos nesulaukiau jokios.

Kadangi I. Kirkutienės išpuoliai bei vagystės iš buto ir toliau tęsiasi nesilaikant jokių įstatyminių normų, o Lietuvos Respublikoje nėra institucijos, kuri teisėtai sustabdytų ir pareikalautų atsakomybės už neteisėtus veiksmus nėra, todėl atsakingai pareiškiu, kad prekybos centre įsigyjau šakes ir visais įmanomai būdais ginsiu savo teises, garbę ir orumą, o jei pagausiu pažeidėją, tai nudobsiu kaip piktą šunį.

2020 m. vasario mėn. pastebėjau, kad UAB „Ignitis“ ir kitos savivaldybių įmonės, suderinusios su Valstybinės energetikos reguliavimo taryba ima mokesčius už nesuteiktas komunalines paslaugas. Tada pradėjau ieškoti teisybės, kaip to reikalauja norminiai aktai. Kadangi aš nesutikau su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos aiškinimu, aš kreipiausi 2020-08-01 raštu į Seimo kontrolierių. Gavęs atsakymą, kad tai ne jo kompetencija, 2020-08-24 kreipiausi į Vyriausybės kanceleriją. Vyriausybės kanelerija mano prašymą persiunčia Energetikos ir Aplinkos apsaugos ministerijoms. Ministerijos, nusprendusios, kad tai ir ne jų kompetencija, persiunčia nagrinėti vėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai. Valstybinės energetikos reguliavimo taryba konstatuoja, kad UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams skaičiuoja vadovaudamasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), V skyriaus antruoju skirsniu ir Bendrovės generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. LDT-ITA-2019/68 patvirtinta UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams nustatymo metodika (toliau –Tarifų nustatymo buitiniams vartotojams metodika). Tarifų nustatymo buitiniams vartotojams metodikos 44 punkte reglamentuota, kad visų grupių buitiniams vartotojams skaičiuojamas dvinaris dujų tarifas.

Pasiaiškime kas yra gaminio kaina. Gaminio kaina yra pinigų suma, mokama už gaminį ar paslaugą, arba pinigai, kuriuos vartotojas keičia į naudą, gaunamą iš gaminio ar paslaugos. LR Vartotojų teisių apsaugis įstatymo 2 str. 6 p. nurodoma, kad pardavimo kaina – galutinė prekės, paslaugos kaina, nustatoma pinigais, su pridėtinės vertės mokesčiu ir visais kitais mokesčiais, o jei negalima nurodyti tikslios kainos, jos apskaičiavimo pavyzdys, pagal kurį vartotojas gali kainą patikrinti.Tai yra vienanaris dydis.

LR Vartotojų teisių apsaugos įstatimo 6 str.nurodoma. kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siūlydami įsigyti ir teikdami prekes ir paslaugas vartotojams, privalo laikytis sąžiningos ver slo praktikos. Prekės ir paslaugos turi būti siūlomos taip, kad vartotojui būtų aiškus pasiūlymo komercinis pobūdis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirinta pastovioji kainos dalis arba mėnesio mokestis – yra antroji kainos dalis ir nesuprantamas dydis, o tai prieštarauja aukščiau nurodyto straipsnio nuostatai. Kaip matome Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatos prieštarauja LR Vartotojų teisių apsaugos įstatimo 2 str. 6 p., 6 str. nuostatoms, todėl ši metodika vadovaujantis viršenybės principu yra neteisėta ir naikintina, o tuo pačiu ir patvirtinta pastovioji kainos dalis.

Šilumos ir vandens tiekimo įmonės, pažeisdamos LR Vartotojų teisių apsaugos įstatimo 6 str. nuostatas, išrašydama sąskaitas už suteiktas paslaugas nurodo teikimos paslaugos skaitliko aptatnavimo kainą. Atsakingai pareiškiu, kad įmonės šių paslaugų neatlieka ir mokestis už šias paslaugas nepriklauso. (Aiškesnis paaiškinimas pridedamas.)

Išanalizavus, kainų tvirtinimą, derinimą bei tokį pinigų rinkimą už nesuteiktas paslaugas bei neatliktus darbus yra nusikalstamo pobūdžio įr turėtų būti vertinami pagal baudžiamojo kodekso nuostatas.

Atvykus į Marijampolę tenka susidurti su ta pačia kambario šildymo temperatųra kaip ir Šiauliuose. Dienos metu kambario temperatūra būna apie +18°C, o naktį apie +17°C.

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), nustato mikroklimato parametrus gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose bei bendruosius mikroklimato parametrų matavimo ir kontrolės reikalavimus. Higienos normos III skyriaus 1 ir 2 lentelės įtvirtina gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribines vertes bei buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribines vertes šaltuoju metų laikotarpiu, kur nurodyta, kad oro temperatūra gyvenamosiose patalpose ir lankytojams skirtose visuomeninėse patalpose šaltuoju metų laiku turi būti +18–22 °C, šiltuoju metų laiku +18–28 °C, o buto pagalbinėse patalpos – voniose ir tualetuose ‒ temperatūra turi būti +20–23 °C.

Kaip matome Higienos norma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081, kuriame nurodoma, kad oro temperatūra gyvenamosiose patalpose ir lankytojams skirtose visuomeninėse patalpose šaltuoju metų laiku turi būti +18–22 °C. Labai norėčiau, kad nors savaitei Sveikatos apsaugos ministerijos kabinetuose oro temperatūra būtų +18°C ir pasižūrėti kaip jaustusi ministerijos kolektyvas.

Pasidomėjus kaip yra šildoma kitų operatorių administruojamuose butuose, išgirdau, kad pas juos buto temperatūra yra +22- 24 °C.

Jei pasidomėtume kaip yra šidomos valstybės tarnybos tarnybinės patalpos mano nuomone, nerasime nei vieno kabineto, kuriame būtų žėmėsnė kaip + 22-24 °C. Be to dsrbuotojai, dirbantys šiuos kabinetuose nemoka už suvartotą šilumos energiją, o oro temperatūra palaikoma vienoda ir dieną ir naktį, o gyventojai susimokėdami už suvartotą šiluminę energiją negali gauti kokybiškų šildymo paslaugų.

Esant šitokiems šildymo sistemos skirtumams darau išvadą, kad UAB „Marijampolės butų ūkio“ administracija ir kitų savivaldybių įmonės laikydamos butuose minimalią, pagyvenusių žmonių sveikatai pavojingą temperatūrą nori padidinti sergamumą gripu ir sumažinti pensijinio amžiaus gyventojų skaičių. O tai jau genocidas  senjorų bei diskriminacija kitų gyventojų atžvilgiu.

Mano nuomone šitokia situacija susidarė ir todėl, kad šilumos kaina padidinta iki tokio lygio, kuris neleidžia senjorų gaunamoms pajamoms pilnumai susimokėti patirtas šildymo išlaidas palaikant kambario temperatūrą +20–22°C. Negalint susimokėti, svivaldybės turėtų šiems senjorams dengti dalį patirtų išlaidų. To savivaldybės nenori daryti, nes papildomas lėšų skyrimas pablogins savivaldybės biudžeto poreikius, geriau joms vykdyti senjorų genocido politiką ir laisviau disponuoti turimomis lėšomis..

Kad ištaisyti esamą padėtį siūlau patikslinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1081 ir nurodyti, kad oro temperatūra gyvenamosiose patalpose ir lankytojams skirtose visuomeninėse patalpose šaltuoju metų laiku turi būti +20–22 °C, ir pareikalauti iš savivaldybių, kad jos užtikritų įsakymo vykdymą.

Atsakyme Valstybinė energetikos reguliavimo taryba teigia, kad Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodoma daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintis daugiabučio namo bendrijos atstovas. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjo informacija apie vartotojų ir jų butuose Higienos normų reikalavimų neatitinkančią oro temperatūrą yra abstrakti, Taryba negali vertinti šio Pareiškėjo pastebėjimo ir pasisakyti dėl jo, todėl atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, informuoja Pareiškėją, kad vartotojams manant, jog jų butuose oro temperatūra neatitinka Higienos normos reikalavimų, reikėtų raštu kreiptis į Tarybą, nurodant detalesnę informaciją. Taryba, gavusi tokią informaciją, atliktų patikrinimą konkrečios situacijos atveju.

Išanaliavus šiuos teiginius galima padaryti sekančią išvada, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nežino savo atliekamų funkcijų ir savo nepagrįstais teiginiais klaidina kitus Vyriausybės darbuotojus bei Pareiškėją. Juk ji nurodo, kad už namo šildymą atsako pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. O Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nėra pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. Kad teiginys, nurodantis dienos ir nakties temperatūrą yra nekonkretus teiginys, man tik belieka apgailestauti, kad Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos darbuotojai nežino ką terminologijoje reiškia diena ir naktis, kad atliktas jų pačių patikrinimas nesuteikė detalesnės informacijos. Jei jie nežino tokios terminologijos, tai nenuostabu ir apie kitų priimtų sprendimų teisingumą bei darbuotojų kompetenciją, o atsakymas yra norminių aktų rinkinys, neatitinkantis faktinių aplinkybių.

Gerb. Prezidente, Jūs ir Jūsų padejėjai labai tankiai kalba apie gerovės valstybės kūrimą. Man gėda ir graudu klausyti kai šitaip kalbama apie gerovę. Ne kartą buvo pabrėžta, kad padidinus pensijas, pagerėjo senjorų gyvenimas. Gerb. Peridente, pažiūrėkite, kai pensija padidinama 20-30 eurų kiek padidėja mokesčiai bei kainos.

Labai daug buvo kalbama apie 2020 m. UAB „Ignitis“ pelną ir dividendus. Jūsų dėka mano pensija nuo 2021 m. sausio mėn. padidinta 9,5%, o UAB „Ignitis“dujų kainą gyventojams padidino 6,4%. Tuo tarpu didesniems vartotojams kaina liko nepakitusi, o stambiems vartotojams suvartojantiems virš 200 tūkst. kubm. sumažinta 1 centu. Tokio marazmo per savo 45 m. darbą man neteko susidurti.  sakyčiau, kad ir čia pasireiškė genocidinės apraiškos.

Gerb. Prezidente, aš manau kol teisėsaugai vadovaus ir dirbs vagys, iškrypėliai ir žmogžudžiai, kol valstybinėse institucijose dirbs tokie vagys, kaip svivaldybėse, energetikos sistemoje, kaip aukščiau paminėti, tol gerovės valstybės pradmenų Lietuvoje nematysim. Tad pradėkime apsivalyti nuo minėtų išsigimėlių.

Pridedama:

  1. Raštas LR Vyriausybės kanceliarijai – 3 lapai;
  2. Energetikos reguliavimo tarybos atsakymas – 11 lapų.

 

 

Pagarbiai  Romaldas Kirkutis

Facebook komentarai
});}(jQuery));