AR   TIKRAI   ALYTAUS   ADVOKATAS   ANTANAS   PLIAUGA   GERIAUSIAS   LIETUVOJE ?

pliauga
AR   TIKRAI   ALYTAUS   ADVOKATAS   ANTANAS   PLIAUGA   GERIAUSIAS   LIETUVOJE ?
Zenonas Volkovas
2018 m. spalio 10 d. pagal Alytaus m., vadinančio save geriausiu advokatu Lietuvoje, Antano Pliaugos Šmeižikišką pareiškimą, Alytaus policija pradėjo Astos Rubinaitės (toliau Asta) atžvilgiu ikiteisminį tyrimą.
Pliaugos pareiškime buvo teigiama, kad Asta pastoviai jį sekioja, renka kokią tai informaciją ir ketina jį nužudyti. Neva į jo kabinetą žada padėti sprogmenį, ar tai atnešti žiurkėms skirtų nuodingų grūdų maišą. Apie anksčiau buvusius dalykiškus, draugiškus santykius, kalbas apie pasisėdėjimus su Asta šiltuose kraštuose po palmėmis, Pliauga pareiškime neužsiminė (Yra tel. pokalbių įrašai).
Iškilus “rimtam” Pliaugos gyvybės pavojui, jo žento D.J. buvusi pavaldinė, Alytaus policijos komisariato tyrėja Irena Rinkevičiūtė-Javdokūnina, Astos atžvilgiu pradėjo ikiteisminį tyrimą. 2018.11. 8 d., buvo mestos didžiulės represantų pajėgos. 10 h prie namų sustojo mikroautobusas su užtamsintais langais, papildomai policijos “džipas”. Anot Astos mamos , iš a/m išlipo virš dešimt juodai ir policininkų uniformomis apsivilkusių žmonių. Vieni liko už vartų, kelti siaubą praeiviams ir kaimynams, kiti sugužėjo į dviejų aukštų namą.
Pateikė 2018.10.24 d. Alytaus apylinkės teismo, pavadintų rūmais, teisėjos Vaidutės Stangvilienės, galimai dar blaivios, nes vėliau važinėjančią šaligatviais su a/m buvo sulaikyta ir pritriūbino 2.5 promiles, parašytas netgi tris nutartis: 1. Atlikti kratą mamos name. 2. Astos bute. 3. a/m. siekiant paimti nusikalstamų (kurių nebuvo -Z.V.) veikų įrankius: mobilųjį tel., atminties laikmenas, informacijos rinkimo, kaupimo, įrašymo elementus, sekimo įrankius, daiktus ar kitus įrankius galinčius turėti reikšmės nusikalstamai veiklai (kurios nebuvo ir nėra-Z.V.) tirti. Virš dviejų val. trukusios kratos, Astos mamai išlydėjus represantus į kiemą, vienas “civiliokas” grįžo į namą, tyrėja Irena R.J. Astos motinos į savo namą neįleido. Civiliokas, išėjo po kokios 15 min. Ką galėjo jis veikti? Galimai pridėjo “blakių”? Įdomus faktas, tyrėja Irena R.J. Astos mamai paaiškino, kai po kurio laiko paskambins civiliokas, ji privalėsianti jį isileisti. Suprantama nesakė, kad nusėdus baterijoms, reikės jam susirinkti “blakes”. Neatmetama galimybė, kad būtent jis, paėmė cukraus kiekio, nemokamai išduodamą, matuoklį kraujyje. Kad Astai pareiškus matuoklio dingimą, galės apkaltinti, kad yra neadvakati, kas gali vogti aparatą, kuris yra išduodamas nemokamai. Aparatas buvo naudojamas kasdien, dedamas toje pačioje vietoje, deja ir po 3 metų jis neatsirado.
2018 m. lapkričio 13 d. po darbų garaže, Astai einant namo, skraidė dronas. Civiliai apsirengę policijos pareigūnai ją sulaikė. Jos akivaizdoje nuleidę sekimo droną, įsidėjo į tą pačią a/m ir nuvežę į policiją,
Astą uždarė 2 paroms į “savo” areštinę. Kadangi, po darbų garaže, Astai perštėjo akys nuo linzių, prašė nuvežti namo atsiprausti, persirengti, pasiimti linzėms persiplauti skysčio ir t.t. Policininkai – apsišaukėliai “Ginti, saugoti, padėti”, išsityčioję, po 2 dienų, su civiliniu mikroautobusu, su kuria važinėdavo apie namus, Astą išbogino į Kauno teismo psichiatrijos skyrių. Kabinete jos jau laukė gydytoja Laura Andriuškevičienė. Represantai liko uždurų. Asta pasisakė, kad psichologinius testus yra išlaikiusi Šveicarijoje, prieš įsidarbinant. Anot Astos, tada daktarė paklausė.. keliese ir kokioje aplinkoje ji augusi? Astos prašymą suteikti med. pagalbą, nes mate kaip per rūką, daktarė L. Andriuškevičienė, pamiršusi Hipokrato priesaiką, apsimetė negirdinti ir išėjo galimai susitvarkyti gamtinių reikalų, ar su kažkuo pasitarti. Su daktare, areštuotoji bendravo apie 5 min. Konstatuoju bendravimo laiką, kadangi po metų atsirado pažyma, kurią paskaičius peršasi išvada, kad su Asta buvo bendrauta ilgai ir nuobodžiai.
Grįžusi daktarė į kabinetą, Astai palinkėjo gero kelio ir ją atidavėtiems patiems. Kurie parvežę į Alytų,Astą, matančią kaip per rūką (miglą Z.V.), paleido centrinėje gatvėje. Nors, prieštai, represantai neleido Astai paskambinti nei artimiesiems, nei advokatui, už mažiausią nepaklusnumą, jai grasino sulaikysiantys 30 parų. Asta sakosi, elgėsi oriai ir padoriai, jokių iššūkių pareigūnams, kaip visuomet, nedemonstravusi.
Visų kategorijų represantai, tokius areštus vadina sulaikymu. Mums mirtingiesiems tai areštas, o jėgos struktūros – represiniai organai.

20211011 151048

2019 m. vasario 22 d. Alytaus prokurorė Laura Mačiulytė-Valaitė, peržiūrėjusi sukurptą ikiteisminio tyrimo medžiagą, bylą nutraukė. A. Pliaugai, už šmeižikiškus prasimanymus, niekas jokių poveikių priemonių netaikė. Pasivadinęs geriausiu Lietuvos advokatu A. Pliauga, neapsiribojo ikteisminio tyrimo
nutraukimu, toliau sistemingai šmeižia ir tebe šmeižia Astą, netgi grąsino uždarysiantis į Marių (Žiegždrių) arba į Rokiškio psichiatrinę ligoninę pas nusikalstamos gaujos bendrą Algimantą Liausėdą.
Šmeižė ir grąsino taip pat A. Pliaugos dukra, Alytaus apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, dar 2018 m. vasarą. Tėvas ir dukra gyvena kartu kaip sakant, valgo iš vieno bliūdo ir tebepučia į tą pačią dūdą. Jų pokalbių įrašai buvo pateikti visoms įmanomoms institucijoms.
Apie pradėtą kitą ikiteisminį tyrimą ir sufabrikuotos bylos nagrinėjimą teisme, sekančiame straipsnyje.
Facebook komentarai
});}(jQuery));