G.Nausėda nusprendė, kad suklastoti Seimo rinkimai virto teisėtais

kenas-scaled

kenas-scaled

Prezidentas Gitanas Nausėda, pasitaręs su savimi, nusprendė, kad Seimo rinkimai įvyko visiškai teisėtai, ir kad propagandistas Andrius Tapinas, purvinomis rinkimų technologijos už neaiškius pinigus sužlugdęs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) rinkimų kampaniją, niekaip įstatymų nepažeidė.
Beje, nors Seimo rinkimų įstatyme parašyta, kad prezidentas neturi jokių galių vertinti, ar LLRA skundas pagrįstas, ar ne, prezidento pareiga – tiesiog persiųsti skundą Konstituciniam teismui, G.Nausėda eilinį kartą sulaužė Konstituciją ir paskelbė, kad rinkimai vyko teisėtai, o jis lenkų skundo Konstituciniam teismui neperduos.
Skaitom Seimo rinkimų įstatymą: “86 str. 6. Partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo”.
„Prezidentas yra saistomas įstatymo, ir jam nėra čia laisvės teikti, ar neteikti, jei skundą pateikė tinkamas subjektas, – teigia VRK narys Jonas Udris, – apie tai ir pats KT yra pasisakęs”.
Kaip žinia,  Seimo rinkimuose 5 proc. rinkimų barjero neperžengusi LLRA-KŠS kreipėsi į parlamentą ir prezidentą dėl padarytų pažeidimų, kurie pasak jos, galėjo turėti esminės įtakos galutiniams rinkimų rezultatams.
Kaip žinia, visą mėnesį iki Seimo rinkimų A.Tapinas organizavo antilenkišką propagandos kampaniją.
Nors Seimo rinkimų įstatymo 52 ir 53 straipsniuose yra numatyta, kad jeigu Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, visuomenės informavimo priemonė paskelbia kandidatą į Seimo narius ar kandidatų sąrašą iškėlusią partiją kompromituojančią medžiagą (vėliausiai tokius duomenis galima skelbti: visuomenės informavimo priemonėje, kuri leidžiama daugiau kaip tris kartus per savaitę, likus 5 dienoms iki rinkimų, kitose visuomenės informavimo priemonėse – 10 dienų iki rinkimų, bet visais atvejais kompromituojanti medžiaga apie kandidatą gali būti paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų visuomenės informavimo priemonės leidinio numeryje), ji privalo suteikti galimybę kandidatui pareikšti atsakomąją nuomonę, kurią sudaro paskelbtos kompromituojančios medžiagos trumpas išdėstymas ir kandidato atsakymas. Minėtose teisės normose nustatyta, kad kompromituojančia kandidatą medžiaga pripažįstama tokia medžiaga, kuria siekiama paveikti rinkėjus, kad šie nebalsuotų už konkretų kandidatą, ir kurioje pranešama kandidatą negatyviai apibūdinanti žinia.
Viso gero Valdemarai laikrastis A2
„Tiek A. Tapinas, tiek jo valdoma (kontroliuojama) viešosios informacijos skleidėja VšĮ „Laisvės TV“ pažeidė SRĮ 52 ir 53 straipsnyje nustatytus imperatyvius draudimus skleisti kompromituojančią medžiagą apie kandidatą ir /ar kandidatų sąrašą iškėlusią partiją iki rinkimų likus 10 dienų, taip pat imperatyvų tų pačių teisės normų reikalavimą kiekvienu atveju suteikti galimybę kandidatui ir /ar kandidatų sąrašą iškėlusiai partijai pateikti savo atsakomąją nuomonę. Pavyzdžiui, 2020 m. spalio 9 d. Andrius Tapinas asmeninėje paskyroje paskelbė Video įrašą, kuris neabejotinai priskirtinas kompromituojančiai medžiagai pagal SRĮ 52 ir 53 straipsnius. Be to, apie LLRA – KŠS draudžiamuoju laikotarpiu buvo platinamas popierinis Laikraštis ir internete buvo viešai prieinama elektroninė jo versija, – teigia LLRA, – draudžiamu laikotarpiu paskleistos kompromituojančios medžiagos kiekis, jos skleidimo mastas ir intensyvumas akivaizdžiai patvirtina, kad tokios informacijos skleidimas sudarė itin šiurkščius SRĮ 52 ir 53 straipsnių pažeidimus, kurie negalėjo neturėti įtakos LR Seimo narių rinkimų daugiamandatėje apygardoje rezultatams”.
Kaip žinia, VRK nusprendė, kad ta Tapino organizuota antilenkišką kampaniją yra visiškai teisėta – tada net Tapino sėbras Valinskas televizijoje pareiškė, kad „reikia šaudyti tokius kaip Tomaševski, po vieną per metus”.
.
„Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos skunde nenurodomos aplinkybės bei nepateikiama pagrįstų argumentų, kurie patvirtintų, kad organizuojant ir vykdant 2020 m. spalio 11 d. Seimo rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir vienmandatėje Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje Nr. 11 galėjo būti padaryti šiurkštūs SRĮ pažeidimai, dėl kurių galėjo būti iškreipta tikroji rinkėjų valia balsuojant šiose rinkimų apygardose 2020 m. spalio 11 d. Seimo rinkimuose ar neteisingai nustatyti esminiai šių rinkimų rezultatai, o konkrečiai – kuriems asmenims atiteks Seimo narių mandatai, todėl skundo 2 punkte suformuluotas prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą netenkintinas“,– tvirtinama prezidento atstovo spaudai Antano Bubnelio žiniasklaidai atsiųstame komentare.
LLRA-KŠS iš naujo kreipėsi į Seimą ir prezidentą dėl pažeidimų per rinkimus po to, kai VRK išnagrinėjo LLRA-KŠS skundą dėl Tapino iniciatyvų ir nusprendė, kad Seimo rinkimų įstatymas nebuvo pažeistas.

„Primename, kad plataus masto kampanijoje Lietuvos žurnalistas Andrius Tapinas kvietė Seimo rinkimuose imtis veiksmų, nukreiptų prieš LLRA-KŠS: buvo platinamas antireklaminis vaizdo įrašas, į gyventojų pašto dėžutes metami specialiai išleisti laikraščiai (tiražas – 300 000 vienetų), sukurtas šmeižikiškas profilis socialiniuose tinkluose. A. Tapinas organizuotai atkalbinėjo balsuoti už LLRA-KŠS, kad tik pastaroji nepatektų į Seimą. Rašte pažymėta, kad šmeižikiška Tapino organizuota kampanija prasidėjo rugsėjo 14 dieną ir tęsėsi iki pat Seimo rinkimų – spalio 11 – dienos.

Dėl tokių Andriaus Tapino veiksmų LLRA-KŠS narys Česlav Olševski rugsėjo 29 d. raštu kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos asociaciją su prašymu įvertinti žurnalisto Tapino veiklą. Šiek tiek ankščiau, rugsėjo 22 dieną, Česlav Olševski raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl šmeižto, nukreipto prieš LLRA-KŠS, skleidimo.

LLRA skundas VRK:

priedasnr7

Rašte pažymėta, kad Andriaus Tapino ir jo valdomos viešosios informacijos rengėjos bei skleidėjos „Laisvės TV“ pradėta neapykantos kurstymu paremta kampanija prieš LLRA-KŠS iššaukė nepamatuotą neapykantos protrūkį viešojoje erdvėje.

Spalio 14 dieną visuomeninio transliuotojo Lietuvos radijo ir televizijos laidų vedėjas Arūnas Valinskas DELFI televizijoje jau tiesiogiai eteryje pasisakė už LLRA-KŠS lyderio fizinį sunaikinimą (sušaudymą): „Tomaševskis yra absoliutus kolorado vabalas, kuris, gaudamas finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto, jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyt šiaip jau. Po vieną į metus. Pradėt nuo jo.“

Rašte, adresuotame Prezidento ir Seimo kanceliarijoms, taip pat pristatytos balsų skaičiavimo Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje grubių pažeidimų bei rinkimų agitacijos pažeidimų šioje apygardoje faktinės aplinkybės.

Primename, kad perskaičiavus balsus Panerių-Grigiškių rinkimų apygardoje buvo nustatyta, kad net 12-oje iš 13-kos šios apygardos rinkimų apylinkių rezultatai skyrėsi nuo tų, kurie buvo anksčiau skelbti ir įrašyti į rinkimų komisijos protokolus.

„Centro partijos-tautininkų kreipimasis į Konstitucinį Teismą netenkintinas nenustačius aplinkybių, leidžiančių abejoti Vyriausios rinkimų komisijos sprendimais dėl pateiktų prašymų ar Deltuvos pietinėje rinkimų apygardos Nr. 6 rinkimų rezultatų nustatymo. Lietuvos Respublikos Seimo nario J. Džiugelio skunde nenurodomos aplinkybės bei nepateikiama pagrįstų argumentų, kurie patvirtintų, kad 2020 m. spalio 25 d. organizuojant ir vykdant pakartotinį balsavimą Nemenčinės vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 55 galėjo būti padaryti masiniai šiurkštūs SRĮ pažeidimai, dėl kurių galėjo būti iškreipta tikroji rinkėjų valia“, – teigia Prezidentūra, kartu pabrėždama, kad dėl to nematanti pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą.
LLRA-KŠS taip pat prašė prezidento ir Seimo kreiptis į KT. Ši partija norėtų KT išvados dėl to, ar per Seimo rinkimus daugiamandatėje rinkimų apygardoje Andriui Tapinui ir VšĮ „Laisvės TV“ vykdant „plataus masto informacinę kampaniją 300 tūkst. egzempliorių tiražu platinant leidinį „Viso gero, Voldemortai?“ nebuvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios reikalavimus politinės reklamos ir agitacijos žymėjimui, nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskiriant nuo kitos skleidžiamos informacijos politinės kompanijos laikotarpiu“.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šeštadienį patvirtinusi galutinius parlamento rinkimų rezultatus įvertino ir LLRA-KŠS skundą dėl A. Tapino iniciatyvos. VRK nusprendė pripažinti leidinį neigiama politine reklama, tačiau neužfiksavo politinių kampanijų finansavimo reikalavimų pažeidimo, o surinktą medžiagą nusprendė perduoti Visuomenės informavimo etikos komisijai.
„Dar blogiau, jūs, imdamasis teisėjo vaidmens, ne tik viršijate sau Konstitucijos apribotą kompetenciją, bet dar ir ribojate LLRA teisę į teisminę gynybą, tokiu būdu darydamas žymiai didesnį teisės pažeidimą, net jei patikėti LLRA teiginiais, neva viena kita Youtube laida ar laikraštukas pavogė iš jų balsų, – mano J. Udris, – be to, jei dėl pažeidimo vis dėl to kreipsis Seimas, tai tokia Prezidento nuomonė gali būti vertintina kaip poveikis Teismui.
Facebook komentarai
});}(jQuery));