G.Nausėda KT pirmininke siūlo mafijos sraigtelį Danutę Jočienę (pildoma)

jociene1

jociene1

 

G.Nausėda KT pirmininke siūlo mafijos sraigtelį D.Jočienę

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui skirti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėją Danutę Jočienę šio teismo pirmininke.

Pasak šalies vadovo, D. Jočienės profesionalumas ir sukaupta vadovaujamo darbo patirtis įvairiose Lietuvos ir užsienio institucijose vertintini kaip neabejotini kandidatės privalumai siekiant eiti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas ir sėkmingai vadovauti šiam teismui.

Konstitucinio Teismo teisėja D. Jočienė paskirta 2014 m. kovo mėn.

2003–2004 m. D. Jočienė buvo Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete, 2004–2013 m. – Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, 2011–2013 m. – šio teismo II skyriaus pirmininko pavaduotoja.

 

 

Kas ta Danutė Jočienė?

 

Eilinė Dalios Grybauskaitės statytinė, kuri buvo pasiųsta į Europos žmogaus teisių teismą tam, kad blokuoti bet kokį Lietuvos piliečių skundų nagrinėjimą EŽTT.

 

Būtent taip mano buęs Valstybės saugumo departamento darbuotojas Aurelijus Beržinis. Jis mano, kad buvusi Lietuvos atstovė EŽTT buvo D.Grybauskaitės paskirta į Konstitucinį teismą todėl, kad EŽTT nepasiekė masė iš Lietuvos išsiųstų skundų Europos žmogaus teisių teismui

 

  • Kodėl aukščiausias teismas tave buvo du kartus išteisinęs, nors žemesni teismai buvo nuteisę. Ar tai reiškia, kad teisinė sistema veikia?

 

– Aukščiausiame teisme mato, kad tos man sufabrikuotos bylos yra absurdas, tačiau jie bijo tik vieno dalyko – kaip į tuos nuosprendžius pažiūrės Europa ir pasaulis. Juk net mano byloje buvau nuteistas už tai, kad parašiau, kad teisėja nemoka aritmetikos, ir todėl plėšikauja. Ir jie patys pripažino, kad aritmetikos nemokėjimas nėra įžeidimas. Ką tai rodo? Kad teisme sėdi teisėjai, kurie  nemoka aritmetikos, ir teisia žmones. Todėl manęs negali paleisti iš to rato, nes jeigu paleis, tai visi teisėjai atrodys idiotai prieš visą pasaulį. Todėl ir siunčia tas bylas jau trečią kartą nagrinėti tame pačiame teisme. Todėl ir sakau, kad Aukščiausiame teisme žaidžia tik politika – jeigu nėra argumentų, tai ir šis teismas atmeta skundus. O kai yra akis badantys dalykai, kad teisėjai tikrai nemoka aritmetikos ir plėšikauja, tada jau reikia naikinti tokias nutartis. Nors D.Grybauskaitė jau yra įtaisiusi saugiklius Europos Žmogaus teisių teisme – ten dirba toks Gintaras Černiauskas ir teisėjas Kūris. O už ką Grybauskaitė į Konstitucinį teismą pasiuntė buvusią Lietuvos atstovę EŽTT Danutę Jočienę? Juk šis teismas buvo priėmęs keturis mano skundus, tačiau vėliau paaiškėjo, kad iš bylos dingo mano pareiškimai, todėl EŽTT ir nenagrinėjo skundų. Nors aš visus tuos dokumentus siunčiau, tačiau jie visi dingo EŽTT. Todėl ten irgi klastojami dokumentai. Kodėl į Aukščiausiąjį teismą paskyrė Norkų? Todėl, kad gavo patarimą per Landsbergį. Kaip neseniai vyko Lietuvoje, ir kodėl pvz., Maxima“ ar „Senukai“ atsisakė priimti į darbą visus seniai dirbusius prekybininkus? Nepriėmė, nes žinojo, kaip jie dirba. O teisėsaugoje liko dirbti visa sovietinė sistema. O Norkų paskyrė todėl, kad jis yra nesusijęs su ta sistema, ir todėl dabar gali sakyti, kad pasitikėjimas teismų darbų išaugo. Todėl Norkų ir paskyrė Aukščiausiojo teismo pirmininku – jis nesusijęs su praeitimi ir yra vienas. Nes Kryževičiui galėjai pasakyti, ką reikia daryti, o Norkui jau nebe. Vaizdelis kol kas liūdnas, tačiau manau, kad viskas dar priešakyje.

 

Apie Danutės Jočienės darbą EŽTT „Laisvam laikraščiui” papasakojo toks marijampolietis Raimundas Vaivada, kuris prieš kelis metus mirė kalėjime.

R.Vaivada nuteistas už tai, kad neva nužudė tokį Taiuragės teismo teisėjos Gražinos Gudžiūnienės (čia ta pati, kuri neseniai praktiškai išteisino tą banditą iš Jurbarko, kuris sunkiai sužalojo mergaitę, bandydamas ją išprievartauti) brolį Vytautą Bartkų.

„1997 m. liepos 17 d. vidurnaktyje (4.30 val.) į mano namus įsibrovė du girtutėliai turto prievartautojai. Tai teisėjos brolis Vyt. Bartkus ir Radavičius, – pasakojo žmogus, – pastarasis neužilgo pasišalino, o J. Bartkus panaudodamas prieš mane smurtą reikalavo užmokesčio už sesers, teisėjos atliktą paslaugą laimint bylą prieš kelių policiją. (už greičio viršijimą). Išmečiau jį į gatvę, daviau į snukį. Jokio tyčinio nužudymo nebuvo. V. Bartkus mano namus apleido keikdamasis ir grasindamas seserimi teisėja ir švogeriu prokuroru. Po 6 (šešių) parų mirė Klaipėdos ligoninėje nuo… plaučių uždegimo (man primetė (?) tyčinę žmogžudystę ir buvo užprašę… 18 metų nelaisvės…).

Galvojau, kad apsiginsiu, nes tas teisėjos brolis mane užpuolė mano namuose paryčiui, ir tai bus traktuojama kaip savigyna. Mane nuteisė 12 metų už žmogžudystę, kurios aš nepadariau.

Mano ir advokato V. Gusto skundai EŽT Teisme buvo priimti. Ir tik D. Vitkausko PASTANGŲ „DĖKA“ per labai ilgą susirašinėjimo laiką BK straipsniai vis nubyrėdavo, kol liko… šnipštas… Tiesiog teismui sąmoningai buvo pateikiamas visai kitoks vertimas, nei rašydavau ir išsiųsdavau aš. Tai – FAKTAS!

Tuo metu atsikirtimus nuo Lietuvos vyriausybės rašė DANUTĖ JOCIENĖ, o vėliau pati buvo paskirta teisėja nuo Lietuvos pusės EŽT Teisme…Ir kas svarbiausia, PATI DALYVAVO kaip teisėja posėdyje, kai svarstė mano skundą PRIEŠ LIETUVĄ. Visi šie faktai fiksuoti, dokumentuota medžiaga yra”.

 

Apie teisėjos D.Jočienės žygius LL rašė ir dr. Jonas Ramanauskas

Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

Tai kaip matome praktiškai paprasti teisėjai daro nusikaltimus ir jiems yra ypatingai retai uždedami antrankiai. Na, o kaip yra su pačiais aukščiausiais, garbingiausiais LR Konstitucinio Teismo teisėjais? Panagrinėkime detaliai konkrečius atvejus.

Lietuvos valdžios legitimumo byla

Taip pavadinau šią bylą todėl, kad normaliai 1990-03-11 paskelbus Nepriklausomybė aktą turėjome legitimią valdžią, kadangi tuo metu ji buvo išrinkta pagal tuo metu galiojančią LTSR Konstituciją, Rinkimų įstatymą ir balsavome už LTSR AT deputatus „vienas rinkėjas – vienas balsas.“ Balsavome kaip civilizuoti žmonės pasaulyje darė ir tebedaro.

Tačiau pradėtoje atkurti Lietuvos valstybėje atsitiko kažkas tokio, kad LR Seimo nariai pradėjo nebe suprasti kas yra lygi rinkimų. Dar labiau, net LR Signatarai pradėjo nebe suprasti kas yra lygi rinkimų teisė, nors 1990-03-11 priimto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnis apie tai labai aiškiai sakė: „Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.“.

Tačiau matomai su LR Signatarais kažkas atsitiko tokio tragiško, gal kas nors smegenis persodino, gal kokį kompromatą po nosimi pakišo ir šantažavo, kad jie pradėjo nebesuprasti ką reiškia “rinkėjas turi vieną balsą”.

Todėl jau signatarų pakeistame 1992-07-07 Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme tas pats 67 straipsnis suredaguotas taip: „Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.“. Kaip matome išnyko civilizuota teisė „rinkėjas turi vieną balsą“. Taip signatarai su Vytautu Landsbergiu priešakyje pasiruošė šuoliui ir priėmė 1992-07-09 antikonstitucinį Seimo rinkimų, kuris yra garantija amžinajam gaujų dominavimui Lietuvos valdžioje. Nesvarbu koks jų pavadinimas bebūtų.

Ir įvyko stebūklas. LR Konstitucinio Teismo teisėjai [1] Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas išaiškino, kas yra toji lygi rinkimų teisė įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje. Jau laikas lyg ir pradėti didžiuotis tokiais teisėjais. O tam, kad didžiuotis, reikia pirmiausiai suprasti kuo reikia didžiuotis.

 

Todėl pateiksiu citata iš šios bylos [1] III skyriaus, kuriame  labai nuodugniai, labai aiškiai ir net ne mažiau 3 kartus pabrėžta, kad tai yra ypatingai labai svarbu demokratijai, pasitikėjimui valdžia ir t.t. :

 

„2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

 

Kalbant apie lygias rinkimų apygardas niekaip nesuprantama, kaip gali būti vienamandatė rinkimų apygarda lygi 141 kartą didesnei daugiamandatei rinkimų apygardai? Ar šito LR KT teisėjai irgi nepastebėjo?  Ar tai čia yra tokia kvalifikacija?

 

Kaip matome niekur kitur nenubėgta, kaip į 1990-03-11 Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnį : „…rinkėjas turi vieną balsą,…“.

 

Nuo 1990-03-11 praėjo ketvirtis amžiaus ir atėjo toks laikas, kai Lietuvos Respublikos Seimo nariams buvo išaiškinta, kad „rinkėjas turi vieną balsą“. Ketvirtis amžiaus, Prezidentai, Vyriausybės vadovai, Seimo nariai vis prisiekė ir prisiekė Konstitucijai ir niekaip nenorėjo suprasti, kas toje Konstitucijos parašyta. Niekino Konstituciją ir tebeniekina. Tokia yra LR Signatarų pakeisto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo kaina, tokia yra LR Seimo rinkimų įstatymo antikonstitucingumo kaina. Tokia yra SIGNATARŲ ir Vytauto Landsbergio antigarbė, toks yra Valstybės kelias į neteisingumo liūną. Į kokią pelkę Lietuvą vedate?

Tačiau juk kalbame ne apie tuos savo garbę amžiams sutrypusius signatarus su Vytautu Landsbergiu priekyje. Kalba eina apie LR KT teisėjus, kurie išaiškino lygios rinkimų teisės turinį, kuris yra pacituotas aukščiau. Tai demokratinės teisinės Valstybės legitimios, teisėtos valdžios formavimo pagrindų pagrindas. Aukščiau pacituotas lygios rinkimų teisės turinys yra privalomas visiems Seimo nariams, kurie jo nevykdo daugiau nei ketvirtį amžiaus. Tai kas jie tokie yra galite daryti išvadas.

O ką gi neskundžiamai nutaria apie lygią rinkimų teisę aukščiau išvardyta LR KT teisėjų kolegija [1]:

„Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.”

 

Kaip matome LR KT aukščiau išvardinti teisėjai aiškiai kalba apie LR Konstitucijos 55 str. 1-mą dalį ir kalba apie lygią rinkimų teisę, kuri susideda, kaip žinome iš jų išaiškinimo (III skyrius, 2.3 punktas) iš „kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą“ ir „sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių“.

 

Kaip matome LR KT teisėjai savo nutarime įvertino tik apatinę III-čio skyriaus 2.3 punkto dalį apie lygias vienmandates apygardas. Gal jie visuomet konstitucines vertybes šiuo atveju skaido pusiau, skaito savo pačių išaiškinimus tik nuo antros sakinio pusės ir tik vieną pusę įvertina?  Pusė tiesos yra melas.

 

Taigi visiškai aiškiai matome, kad LR Konstitucinio Teismo aukščiau išvardinti teisėjai savo nutarime pačiu grubiausiu įmanomu būdu šiurkščiai sulaužė savo priesaikas LR Konstitucijai, kadangi nutarė, kad LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės turinys yra viso labo apie tik apytikriai lygias vienmandates apygardas. Kaip visiškai aišku, nė viena vienmandatė rinkimų apygarda net apytikriai negali būti lygi daugiamandatei rinkimų apygardai. Taigi akivaizdu, kad jokios lygybės tarp vienmandatės ir daugiamandatės iš pačios esmės nėra. O tai akivaizdžiai antikonstituciška.

 

Kadangi šis klausimas apie Konstitucijoje įtvirtintą lygią rinkimų teisę yra pats pagrindinis formuojant legitimią Lietuvos valdžią. Tai reiškia, kad aukščiau paminėtieji LR KT teisėjai šiurkščiai pasikėsino į Lietuvos valstybės teisinį demokratinį pagrindą, tai yra legitimios Lietuvos valdžios formavimą. Reiškia LR KT savo nutarime pasisakė už antikonstitucinį, neteisėtą Lietuvos valdžios formavimo pagrindą.

 

Kaip aukščiausios kvalifikacijos teisėjams, tai yra pats didžiausias galimas teisinis nusikaltimas, pats šiurkščiausias priesaikos sulaužymas, pasikėsinimas į Lietuvos valstybę ir to pasikėsinimo įvykdymas. Tai akivaizdus faktas: LR KT išaiškinimas dėl lygios rinkimų teisės turinio pačiu grubiausiu būdu prieštarauja LR KT nutarimui, pastarojo nenaudai.

 

Išvados:

LR KT teisėjai Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas  yra patys didžiausi konstituciniai nusikaltėliai, savo priesaikų šiurkščiausi sulaužytojai, įvykdę tyčinę diversiją prieš Konstituciją.

Galimai jie gali gintis, kad jie neturi teisės pasielgti pagal LR Konstituciją ir savo nutarime neturi teisės atskleisti išaiškintos lygios rinkimų teisės turinio. Tai būtų dar didesnis apsurdas.

Jiems turėtų būti uždėti antrankiai kaip pavojingiems Valstybei nusikaltėliams. Tačiau kaip žinia, pagal LR Konstitucijos 74 straipsnį jiems turi būti įvykdyta apkalta ir kuo skubiau. Jie turi būti įamžinti istorijoje kaip nepaprastieji nusikaltėliai Lietuvos valstybės pagrindams. Kaip žinia dėl šio nusikaltimo dar ir iki šiol vyksta antikonstituciniai [2] beveik pilnai sąrašiniai rinkimai į LR Seimą. Ar nusikalstamu būdu patekę į Seimą sugebės padaryti apkaltą konstituciniams LR KT nusikaltėliams?

Taip LR KT paminėtieji teisėjai savo nutarimu reikšmingai prisidėjo, kad Lietuvoje vis dar turime nelegitimią valdžią. O ką apie tai galvoja kandidatai į prezidentus?  Matau labai reikšmingą politinės ir teisinės valdžios aukščiausios korupcijos faktą, nepaprastą nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę.  Teisminė valdžia nutarė taip kaip reikia antikonstituciškai  užgrobusiems valdžia „politikieriams“. Taip gali spręsti tik labai nekenčiantys Lietuvos valstybės ir tautos, kariaujantys prieš ją.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));