G.Kryževičius išaiškino, kad pirmalaikių Seimo rinkimų negali būti apskritai

Kryzevicius

Kryzevicius

TEISMAS NUSPRENDĖ BŪTI AUKŠČIAU UŽ KONSTITUCIJĄ
 
2021 m. gruodžio 02 d. Vilnius
Š.m. gruodžio 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr.R-21-415/2021 atmetė pareiškėjos – 141 Lietuvos Respublikos piliečio referendumo iniciatyvinės grupės – skundą dėl 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimo atsisakyti registruoti piliečių referendumo iniciatyvą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Teisėjų kolegija Gintaras Kryževičius (pirmininkas ir pranešėjas), Romanas Klišauskas ir Dainius Raižys nusprendė, kad teismas bus aukščiau už Konstitucijoje įtvirtintas Tautos teises.
Nustebino ne tik rezultatas, bet ir tai, kaip tai padaryta. Teismas net nepasisakė dél pareiškėjos skundo argumento – Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniuose įtvirtintos Tautos teisės referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus. Manome, kad tai sąmoningai padaryta nutylėjimo būdu, nes teismas neturėjo teisėtų argumentų paneigti valstybės suvereno teises.
Teismas tik pritarė atsakovo VRK nuomonei, kad Konstitucijos 58 straipsnyje nenumatyta, kad Tauta skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Teismas net nepasisakė dėl pareiškėjos nuomonės, kad Konstitucijos 58 straipsnis reglamentuoja ne Tautos, bet tik Tautos atstovų – Seimo ir Respublikos Prezidento – teises Konstitucijoje nustatytais atvejais skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.
Teismas išaiškino VRK narių teises, bet nepasisakė ir dėl pareiškėjos argumento, kad VRK nariai, atstovaujantys Seimo partijas, dėl interesų konflikto šio ginčo atveju turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes jie negalėjo laisvai balsuoti už galimą jų atstovaujamų Seimo partijų veiklos nutraukimą anksčiau laiko.
Referendumo iniciatyvinė grupė kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl šio teismo sprendimo, kuriuo bandoma paneigti Tautos konstitucinę teisę spręsti svarbiausius Tautos suvereno klausimus. Ir ši teisėjų kolegija patvirtino, kad Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta piliečių referendumo iniciatyvos teisė turi būti ginama teismo, tiesiogiai taikant Konstituciją. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo teismui neigti Tautos teises, įtvirtintas Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, spręsti svarbiausius Tautos klausimus, dėl to teismo sprendime net nepasisakant. Tai nėra net pats svarbiausias valstybės suvereno kompetencijos klausimas (valstybės suvereniteto atidavimas kam nors), o tik pirmaeilių Seimo rinkimų klausimas. Dėl to, kad eilinis Seimas su jo paskirta ir Seime patvirtintos programos nevykdančia Vyriausybe beatodairiškai ir atvirai pažeidinėja Konstituciją.
Šiuo teismo sprendimu privalo susidomėti ir Respublikos Prezidentas, kuris yra Konstitucijos garantas.
Facebook komentarai
});}(jQuery));